Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Zmiana ustawień wideo w systemie Windows XP

Summary: Dowiedz się, jak zmienić ustawienia karty graficznej lub wideo w systemie Microsoft Windows XP w komputerze firmy Dell. Tu znajdziesz informacje na temat zmiany rozdzielczości, częstotliwości odświeżania oraz rozmiaru czcionek i ikon. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
SLN97178_pl__1icon Uwaga: od dnia 11 kwietnia 2017 r. klienci systemu Windows XP nie otrzymują już od firmy Microsoft nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek innych niż poprawki bezpieczeństwa, bezpłatnej lub płatnej pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online. Artykuł ten nie będzie już aktualizowany i pozostaje jedynie do celów informacyjnych. Odwiedź witrynę Microsoft w celu zapoznania się z informacją o zakończeniu wsparcia.

Spis treści:

 1. Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu
 2. Regulacja głębi kolorów
 3. Regulacja częstotliwości odświeżania
 4. Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Windows XP.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.


Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 • W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.

 • W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 • W obszarze Rozdzielczość ekranu kliknij i przesuń poziomy suwak, aby zmienić rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 • Gdy zostanie wyświetlony komunikat o zmianie rozmiaru pulpitu przez system Windows, kliknij przycisk OK.
  SLN97178_pl__1icon Uwaga: jeśli zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniem o braku zgodności, wybierz opcję Zastosuj nowe ustawienia bez ponownego uruchamiania komputera, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran zostanie wyświetlony z uwzględnieniem nowych parametrów.

 • Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia.
  SLN97178_pl__1icon Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lub wystąpi błąd „Out of Scan Range” (sygnał wejściowy poza zakresem parametrów roboczych monitora), którego nie będzie można usunąć automatycznie, uruchom ponownie komputer. Podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisz F8, podświetl opcję Safe Mode (Tryb awaryjny) w menu startowym, a następnie naciśnij klawisz , aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.

 • Uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że zmiany zostaną wprowadzone na stałe.
 • Powrót do góry


Regulacja głębi kolorów

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 • W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.

 • W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 • W sekcji Kolory kliknij żądaną pozycję głębi kolorów w menu rozwijanym.

Regulacja częstotliwości odświeżania

SLN97178_pl__1icon Uwaga: regulacja częstotliwości odświeżania jest zalecana jedynie w przypadku monitorów kineskopowych. Nie ma konieczności jej przeprowadzania w przypadku ekranów LCD w notebookach i płaskich monitorów LCD.
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 • W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.
  W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 • Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Monitor.

 • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość odświeżania ekranu w sekcji Ustawienia monitora.

 • Wybierz żądaną częstotliwość odświeżania spośród dostępnych wartości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 • Kiedy pojawi się komunikat informujący o tym, że system Windows przeprowadzi regulację częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk OK.
  SLN97178_pl__1icon Uwaga: jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące ustawienia niestandardowej częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk Tak.

 • Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran zostanie wyświetlony z uwzględnieniem nowych parametrów.

 • Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia.
  SLN97178_pl__1icon Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lub wystąpi błąd „Out of Scan Range” (sygnał wejściowy poza zakresem parametrów roboczych monitora), którego nie będzie można usunąć automatycznie, uruchom ponownie komputer. Naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycję Tryb awaryjny w menu startowym, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.

 • Zamknij wszystkie okna i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się stosowny monit.
 • Powrót do góry


Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

Zmiana rozmiaru tekstu i ikon za pomocą narzędzia Dell QuickSet

 1. W obszarze powiadomień paska zadań kliknij ikonę programu Dell QuickSet.

 • W wyświetlonym menu wskaż pozycję Icons & Toolbars (Ikony i paski narzędzi), a następnie kliknij żądane ustawienie.
 • Dostosowywanie rozmiaru czcionek

  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie pozycję Właściwości. (Można także wybrać kolejno Start i Panel sterowania, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Ekran).

 • W oknie Właściwości: Ekran kliknij kartę Wygląd.

 • W polu Rozmiar czcionki kliknij żądane ustawienie.

 • Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 • Dostosowanie ustawienia DPI

  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie pozycję Właściwości. (Można także wybrać kolejno Start i Panel sterowania, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Ekran).

 • W oknie Właściwości ekranu kliknij kartę Ustawienia.

 • Kliknij opcję Advanced (Zaawansowane).

 • Na karcie Ogólne wybierz żądaną wartość w polu Ustawienie DPI lub wskaż pozycję Ustawienie niestandardowe, aby wybrać niestandardową wartość DPI.

 • Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 • Jeśli pojawi się stosowny monit, uruchom ponownie komputer.
 • Powrót do góry


Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution