Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Ustawienia karty graficznej w systemie Windows Vista

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spis treści:

 1. Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu
 2. Regulacja głębi kolorów
 3. Regulacja częstotliwości odświeżania
 4. Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

Ten artykuł jest dla systemu Microsoft Windows Vista.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.

 


Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
   
 2. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
   
 3. WokniePanelu sterowaniakliknij polecenieDopasuj rozdzielczość ekranuw sekcjiWygląd i personalizacja.
   
 4. W sekcjiRozdzielczośćkliknij i przeciągnij poziomy suwak, aby zmienić rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przyciskZastosuj.
   
 5. Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran zostanie wyświetlony z uwzględnieniem nowych parametrów.
   
 6. Kliknij przyciskTakjeśli chcesz zachować nowe ustawienia.

   

  Jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows® podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lubwystąpi błądOut of Scan Range, nie mogą być automatycznie korygowany, uruchom ponownie komputer. Naciśnij klawisz podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycjęTryb awaryjnywmenu startowym, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer w Trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.

 • Uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że zmiany zostaną wprowadzone na stałe.
 • Powrót do góry

   


  Regulacja głębi kolorów

  1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
    
  2. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
    
  3. WokniePanelu sterowaniakliknij polecenieDopasuj rozdzielczość ekranuw sekcjiWygląd i personalizacja.
    
  4. Kliknij żądaną pozycję głębi kolorów w menu rozwijanym wkolorach.
    
  5. Kliknij przyciskZastosuj, a następnie kliknijprzycisk OK.

  Powrót do góry

   


  Regulacja częstotliwości odświeżania

  Regulacja częstotliwości odświeżania jest zalecana jedynie w przypadku monitorów CRT. Nie ma konieczności jej przeprowadzania w przypadku ekranów LCD w notebookach i płaskich monitorów LCD.
  1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
    
  2. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
    
  3. WokniePanelu sterowaniakliknij polecenieDopasuj rozdzielczość ekranuw sekcjiWygląd i personalizacja.
    
  4. Kliknij pozycjęUstawienia zaawansowane, a następnie kliknijzakładkęMonitor.
    
  5. Kliknijmenu rozwijaneCzęstotliwość odświeżania ekranuw sekcjiUstawienia monitora.
    
  6. Wybierz żądaną częstotliwość odświeżania spośród dostępnych wartości, a następnie kliknij przyciskZastosuj.
    
  7. Kiedy pojawi się komunikat informujący o tym, że system Windows przeprowadzi regulację częstotliwości odświeżania, kliknijprzycisk OK. UWAGA: Jeśliczęstotliwość odświeżaniapojawi się ostrzeżenie dotyczące ustawienia niestandardowej częstotliwości odświeżania, kliknij przyciskYes (Tak).
    
  8. Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran zostanie wyświetlony z uwzględnieniem nowych parametrów.
    
  9. Kliknij przyciskTakjeśli chcesz zachować nowe ustawienia.

    

   Jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lubwystąpi błądOut of Scan Range, nie mogą być automatycznie korygowany, uruchom ponownie komputer. Naciśnij klawisz podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycjęTryb awaryjnywmenu startowym, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer w Trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.
  10. Zamknij wszystkie okna i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się stosowny monit.

  Powrót do góry


  Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pulpit komputera (nie ikonę).
    
  2. Kliknij pozycjęPersonalizuj.
    
  3. WokniePersonalizacja, wybierzDostosuj rozmiar czcionki (DPI)w lewym panelu (Rysunek 1).

   SLN144905_pl__1Vistapersonlize_screen
   Rysunek 1:Okno personalizacji w systemie Windows Vista
    
  4. Wybierz rozmiar, który zapewni większą czytelność czcionek, lub wybierz opcjęNiestandardowe ustawienie DPIaby dostosować rozmiar czcionek.

    

   Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany rozdzielczości ekranu, zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Microsoft:"Make the Text on your Screen Larger or Smaller".

    

  Powrót do góry


Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution