Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Vista – grafikinställningar

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
 

Innehållsförteckning:

 1. Ange eller ändra bildskärmsupplösning
 2. Justera färgdjupet
 3. Justera uppdateringsfrekvensen
 4. Ändra storlek på teckensnitt och ikoner
 5. Anvisningar om hur du ändrar grafikinställningar i Win 8, Win 7 och Win XP

Problem 1: Ange eller ändra bildskärmsupplösning
 1. Avsluta alla program som är igång.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. I Kontrollpanelen klickar du på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.
 4. Under Upplösning ändrar du skärmupplösning genom att klicka på och dra det horisontella reglaget och sedan klicka på Verkställ.
 5. Om de nya inställningarna är kompatibla visas skärmen igen med de nya inställningarna.
 6. Klicka på Ja om du vill behålla de nya inställningarna.
  SLN144905_sv__1iC_OKB_new_note_BD_v1 Obs!  
    Om de nya inställningarna inte fungerar försöker Windows® återställa de ursprungliga inställningarna automatiskt. Om grafikkortet är skadat eller om ett felmeddelande, till exempel Out of Scan Range (utanför avsökningsområde), som inte kan åtgärdas automatiskt visas startar du om datorn. Tryck på <F8> medan datorn startas, markera Safe Mode (felsäkert läge) på startmenyn och tryck sedan på <Enter>, så startas datorn i felsäkert läge. I felsäkert läge återställer du de ursprungliga inställningarna för skärmupplösningen och startar om på vanligt sätt.  
 7. Du bör starta om datorn för att se till att ändringarna fortsätter att gälla.
Överst på sidan
Problem 2: Justera färgdjupet
 1. Avsluta alla program som är igång.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. I Kontrollpanelen klickar du på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.
 4. Välj önskat färgdjup i listrutan under Färger.
 5. Klicka på Verkställ och klicka sedan på OK.
Överst på sidan
Problem 3: Justera uppdateringsfrekvensen
  SLN144905_sv__1iC_OKB_new_note_BD_v1 Obs!  
    Justering av uppdateringsfrekvensen rekommenderas endast för CRT-bildskärmar (Cathode-Ray Tube). Det är inte nödvändigt för LCD-skärmar för bärbara datorer eller platta LCD-bildskärmar.  
 1. Avsluta alla program som är igång.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. I Kontrollpanelen klickar du på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.
 4. Klicka på Avancerade inställningar och klicka sedan på fliken Bildskärm.
 5. Klicka på listrutan Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
 6. Välj önskad uppdateringsfrekvens bland alternativen i listan och klicka sedan på Verkställ.
 7. När du informeras om att uppdateringsfrekvensen kommer att justeras klickar du på OK.
  SLN144905_sv__1iC_OKB_new_note_BD_v1 Obs!  
    Om en varning gällande uppdateringsfrekvens visas med information om att du har angett en anpassad uppdateringsfrekvens klickar du på Ja.  
 8. Om de nya inställningarna är kompatibla visas skärmen igen med de nya inställningarna.
 9. Klicka på Ja om du vill behålla de nya inställningarna.
  SLN144905_sv__1iC_OKB_new_note_BD_v1 Obs!  
    Om de nya inställningarna inte fungerar försöker Windows® återställa de ursprungliga inställningarna automatiskt. Om grafikkortet är skadat eller om ett felmeddelande, till exempel Out of Scan Range (utanför avsökningsområde), som inte kan åtgärdas automatiskt visas startar du om datorn. Tryck på <F8> medan datorn startas, markera Safe Mode (felsäkert läge) på startmenyn och tryck sedan på <Enter>, så startas datorn i felsäkert läge. I felsäkert läge återställer du de ursprungliga inställningarna för skärmupplösningen och startar om på vanligt sätt.  
 10. Stäng alla fönster och starta om datorn när du uppmanas till det.
Överst på sidan
Problem 4: Ändra storlek på teckensnitt och ikoner
 1. Högerklicka på skrivbordet (inte på någon ikon).
 2. Klicka på Anpassa.

 • I fönstret Anpassning väljer du Ändra teckenstorlek (DPI) i den vänstra rutan (bild 1).
  SLN144905_sv__5Vistapersonlize_screen
  Bild 1:
  Fönstret Anpassning i Windows Vista
 • Välj en storlek som gör texten mer lättläst eller välj Egen DPI om du vill ange en anpassad teckenstorlek.
  SLN144905_sv__1iC_OKB_new_note_BD_v1 Obs!
  Mer information om hur du ändrar skärmupplösningen finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbank: "Make the text on your screen larger or smaller" (Gör texten på skärmen större eller mindre).
Överst på sidan

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution