Sådan bruger du Ubuntu Linux-terminalen på en Dell-pc

Summary: Denne artikel er en referenceartikel, der fører dig gennem de terminalkonventioner, du skal kende for at få mest muligt ud af Linux Ubuntu-operativsystemet på din pc fra Dell.

Article Content


Symptoms


Følgende artikel indeholder oplysninger om, hvordan du bruger Terminal Shell i Ubuntu Linux. Hvordan du finder flere oplysninger om, hvordan du bruger de mange kommandoer, der er tilgængelige i Terminal.


Indholdsfortegnelse:

 1. Brug af Terminal Shell til at finde ud af, hvad en kommando gør, og hvordan den gør det
 2. Hvilke Ubuntu Linux-terminalkommandoer kan levere disse oplysninger?
 3. Et selvstudium til Terminal Shell
 4. Kommandoer, der er nyttige at kende
 5. Nyttige regler for at huske

 

Brug af Terminal Shell til at finde ud af, hvad en kommando gør, og hvordan den gør det

 

I denne artikel vil jeg forklare, hvordan du bruger de indbyggede terminalkommandoer til at give oplysninger om nogle kommandoer og deres funktion.

Jeg vil give nogle eksempler til at illustrere processen.

Kommandolinjen er effektiv. Der findes værktøjer, der tager en kedsommelig opgave i en grafisk brugergrænseflade (GUI) og gør det til en opgave, der tager nogle få sekunder. At fjerne de sidste fire linjer i hver række i en stor fil ville være en lang proces i et program med grafisk brugerflade. En sådan opgave kan dog automatiseres med kommandolinjen.

Der er mange kommandoer, der er forbundet med Terminal Shell i Ubuntu Linux. Artiklen nedenfor viser de fleste af de grupper, de påvirker.


Tilbage til toppen


Resolution

 

Hvilke Ubuntu Linux-terminalkommandoer kan levere disse oplysninger?

 

Vi vil bruge tre hovedkommandoer til at levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at bruge de forskellige terminalkommandoer.

 

Kommandoen man viser manualen for alle kommandoer, der bruges i terminalen.

De fleste Shell-kommandoer accepterer forskellige indstillinger. Hvis du vil have oplysninger om en kommando og en liste over tilgængelige indstillinger, skal du bruge man-kommandoen, der er en forkortelse for manual. Angiv navnet på den kommando, du vil vide mere om, som det tilhørende argument. dvs. hvilken kommando man-kommandoen skal fungere på.

Eksempel: Hvis du indtaster kommandoen man who, vises følgende output.

 WHO(1)                     User Commands                     WHO(1)

 NAME
    who - show who is logged on

 SYNOPSIS
    who [OPTION}... [ FILE | ARG1 ARG2 ]

 DESCRIPTION
    -a, --all
       same as -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       time of last system boot

    -d, --dead
       print dead processes

    -H, --heading
       print line of column headings

    -i, --idle
       add idle time as HOURS:MINUTES, . or old (deprecated, use -u)

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       attempt to canonicalize hostnames via DNS

    -m, only hostname and user associated with stdin

 Manual page who(1) line 1

Mange af manualerne fylder flere skærmbilleder. Brug markøren/ARROW-tasterne eller Page Up/Page Down-tasterne til at navigere gennem teksten. Mellemrumstasten viser den næste tekstlinje. Når du trykker på q-tasten, afsluttes manualen, og du vender tilbage til Shell.

Fra man-siden kan man bruge -a-indstillingen for at få vist flere oplysninger om de aktive brugersessioner.

      user@3[user]$ who -a
   

        Nov 14 13:47   10 id=si term=0 exit=0
      system boot Nov 14 13:47          
      run-level 5 Nov 14 13:47     Last=S    
        Nov 14 13:47   835 id=15 term=0 exit=0
LOGIN     tty1 Nov 14 13:47   958 id=1    
root   - tty2 Nov 14 19:15 00:19 959      
user   - tty3 Nov 14 19:28 00:06 960      
LOGIN     tty4 Nov 14 13:47   961 id=4    
LOGIN     tty5 Nov 14 13:47   962 id=5    
LOGIN     tty6 Nov 14 13:47   963 id=6    
user   ? :0 Nov 14 13:47 ? 965      
      pts/3 Nov 14 16:29   1746 id=/3 term=0 exit=0
 

    user@3[user]$

Den læser også hjælpefiler til programmer, og man-kommandoen kan også give oplysninger om shells, funktioner og biblioteker.

 

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du bruger en bestemt kommando, skal du køre kommandoen med -h- eller –help-switche. Du får vist brugeroplysninger og en liste over de indstillinger, du kan bruge sammen med kommandoen.

Eksempel: Hvis du vil vide, hvordan wget-kommandoen bruges, skal du skrive wget –help eller wget -h.

      User@Ubuntu@#$ wget --help
 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:

Dette udskriver ofte mange oplysninger til terminalen. Det kan være besværligt at rulle igennem dem alle. For nemmere at læse resultatet kan du pipe det med kommandoen less. Giver dig mulighed for at rulle gennem den med markør-/piletasterne på tastaturet.

Eksempel: wget -help | less

 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:
  -o, --output-file=FILE log messages to FILE.
 :

Tryk på q for at lukke less-hjælpeprogrammet, når du er færdig.

Hvis du vil finde en bestemt indstilling, kan du få pipe-outputtet med grep-kommandoen. Du kan f.eks. bruge følgende kommando til at søge efter indstillinger, der indeholder ordet proxy.

wget -help | grep proxy

  User@ubuntu:~$ wget --help | grep proxy
  --no-proxy explicitly turn off proxy.
  --proxy-user=USER set USER as proxy username.
  --proxy-password=PASS set PASS as proxy password.
  User@Ubuntu:~$

 

Nogle kommandoer er også beskrevet inde i info-systemet. Oplysningerne her supplerer det, der vises af man-kommandoen.

Eksempel: Indtast kommandoen info ls, hvorefter følgende output vises.

   [support@support]$" info ls

Du får nu vist en manual med vigtige oplysninger om ls-kommandoen.

   File: coreutils.info, Node: ls invocation, Next: dir invocation, Up: Directory listing

 'ls': List directory contents
  =============================

   The 'ls' program lists information about files (of any type,
  including directories). Options and file arguments can be intermixed
  arbitrarily, as usual.

    For non-option command-line arguments that are directories, by
  default 'ls' lists the contents of directories, not recursively, and
  omitting files with name beginning with '.'. For other non-option
  arguments, be default 'ls' lists just the file name. If no non-option
  argument is specified, 'ls' operates on the current directory, acting
  as if it had been invoked with a single argument of '.'.

   By default, the output is sorted alphabetically, according to the
  locale settings in effect. (1) If standard output is a terminal, the
  output is in columns (sorted vertically) and control characters are
  output as question marks; otherwise, the output is listed one per line
  and control characters are output as-is.
  --zz-Info: (coreutils.info.gz)ls invocation, 48 lines --Top------------------
  Welcome to info version 4.3 Type C-h for help, m for menu item.

Du kan rulle gennem siderne ved at trykke på mellemrumstasten eller ved at bruge markøren/ARROW-tasterne.

 1. For help skal du trykke på H.

 2. For quit skal du trykke på Q.

 3. For at søge efter et menupunkt skal du trykke på M.


Et selvstudium til Terminal Shell

 

Du kan udføre næsten alt i en terminal, som du også kan udføre fra en GUI.

Som tidligere nævnt blev mange kommandoer i første omgang designet til at fungere i terminalen, og derefter blev en GUI lagt over. Derfor kan nogle GUI'er virke lidt klodsede - i første omgang var de en eftertanke, da de fleste Linux Server-versioner ikke gider at bøvle med dem.

Standardplaceringen for at åbne din terminal fra menuen findes i din hjemmemappe. Kendt som ~

Du kan finde din nuværende mappe i .-operatøren. De fleste kommandoer, placeringer og filer kender forskel på store og små bogstaver, når de virker på det aktuelle mappevalg. /home er ikke det samme som /HOME eller /Home.

Brug tabulator til at afslutte filnavne. Hvis du f.eks. har en lang drivertitel, driver-128947232jaseu.sh skal du blot indtaste dri, og derefter udfylder den resten. Forudsat at du ikke har to navne, der starter med, dri. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje endnu et tegn for at lave det til driv og prøve igen. Sørg for, at funktionen til automatisk udfyldning svarer til det, du vil se.

Du kan læse udtømmende om næsten alle kommandoer med man-siden eller ved at indtaste -h eller --help, efter du har skrevet den indledende kommando. Denne syntaks er enten man command_namecommand_name -h eller command_name --help.

Du kan få endnu flere oplysninger ved at bruge info. Der kan søges efter en kommando ved hjælp af info command_name. De fleste af disse kommandoer, som er en del af coreutils-pakken. Du kan finde info og bruge info coreutils command_name-aktivering, hvor command_name udskiftes af den kommando, der søges efter.

Næsten alle kommandoer kan vise nøjagtigt, hvad der sker, trin for trin. Det er normalt -v eller --verbose.

Du kan angive flere kommandoflag til en kommando på et tidspunkt for at få flere oplysninger. Se ls -al-eksemplet nedenfor.

Kommandonavne er ikke altid indlysende – på grund af begrænsninger i de tidlige Unix-dage blev de afkortet, og disse konventioner er holdt ved.


Kommandoer, der er nyttige at kende

 

 

 1. cd – Flytter dig tilbage til start, samme som cd ~

 2. cd.. – Fører dig en mappe tilbage. Hvis du starter i /home/user/Desktop, cd.., flyttes du til /home/user. Dette kan udvides til cd ../../, hvilket vil flytte dig to mapper tilbage til /home.

 3. cd foldername/ – Flytter dig videre til den angivne mappe i den aktuelle mappe.

SLN265948_da__1icon Bemærk: Det manglende præfiks /, er en vigtig udeladelse. Hvis du er i /home/user, og du gerne vil til Desktop. Så skal du skrive cd Desktop/ uden / før Desktop. Hvis du skriver / før, placerer det dig i roden af filsystemet, hvilket ikke ville fungere.
 1. cd /some/other/path – Fører dig til den angivne mappesti. Så længe du har stien på højre side. Glem ikke, at du kan bruge TAB til automatisk udfyldelse.

 

 

 1. ls – Viser alle dine filer i den aktuelle mappe.

 2. ls -l – Giver en længere liste, herunder ejere, tilladelser, størrelse og ændringsdato.

 3. ls -a – Viser de skjulte filer og mapper og den normale liste.

 4. ls -al – Kombinerer to indstillinger for at få vist både skjulte filer og mapper i det lange format.

 5. ls -h – Viser filstørrelser i menneskeligt læsbart format med filstørrelse KB, MB, GB, i stedet for bytes. Oftest anvendt sammen med -l-flaget.

 6. Du kan få vist filerne i adresselister, du ikke selv har. Hvis du er i /home/user/Desktop, og du ønsker at se en fil i /home/user, kan du få vist ls ../ filerne én mappe tilbage.

 

 1. cp file /path/to/folder – Kopierer den angivne fil til den angivne sti.

 2. cp -r folder /path/to/folder – Kopier gentagne gange indholdet af mappen til en anden mappe.

 3. cp *.extension /path/to/folder – Kopierer filerne, så de passer til den angivne udvidelse, til den nye mappe. For at kopiere alle .doc-filer skal det være cp *.doc /path/to/folder, og mappen skal eksistere.

 4. cp name* /path/to/folder – Kopierer alle filer, der begynder med name, til den angivne mappe. For at kopiere alle filer der, begynder med example, skal det være cp example* /path/to/folder, og mappen skal allerede eksistere.

 

 1. Syntaksen i mv ligner eksemplet ovenfor med cp undtagen for eksempel nr. 2. mv tager ikke -r-flaget, siden flytning af en mappe også flytter dens indhold. Syntaksen er ikke nøjagtig i alle forekomster, men fungerer med ovenstående eksempler. Se man-siderne for at få flere oplysninger.

 

SLN265948_da__1icon Bemærk: Den spørger ikke, om noget kritisk er blevet slettet. Hvis du skal bruge dette, så er der enten sket en fejl, der fører op til denne kommando, eller der er noget andet galt med maskinen. Denne kommando bør kun anvendes som en sidste udvej og anbefales ikke.
 1. Fjernelse af filer via rm er en permanent handling. Kommandoen bruger ikke papirkurven. Brug den med omtanke, og sørg for at slette kun det, du vil slette, før du trykker på Enter-tasten. Hvis du komplicerer dine slettekommandoer for meget, vil det sandsynligvis ikke ende godt.

 2. rm file – Fjerner denne fil fra systemet.

 3. rm -r folder – Fjerner denne specifikke mappe fra systemet.

 4. rm -rf folder – Fjerner denne specifikke mappe tvungent fra systemet. Denne kommando kan ødelægge din konfiguration, hvis den bruges forkert.

 
 1. Du kan redigere filer ved hjælp af nano i en terminal for at lave hurtige og grove filer helt frem til komplette konfigurationer. Det kan være nyttigt, men den håndterer kun almindelige tekstfiler og programmeringsfiler, så Microsoft Word-dokumenter ikke vil blive åbnet korrekt.

 2. Hvis en fil ejes af roden, kan en almindelig bruger ikke redigere den. nano skal være forudindstillet med sudo for at kunne gemme ændringer. Ellers vil den blive åbnet i skrivebeskyttet tilstand.

 3. nano newfile.whatever for det angivne navn og åbner den til redigering.

 4. nano existing_file – Åbner den eksisterende fil til redigering.

 5. Indefra nano

 6. Gem filen ved at trykke på CTRL+O-tasterne samtidig og enten ændre navnet eller trykke på Enter-tasten for at beholde det samme navn. Dette vil gemme filen.

 7. Afslut nano ved at trykke på CTRL+X-tasterne samtidig. Hvis du har ikke-gemte ændringer, bliver du spurgt, om du vil gemme dem.

 

 1. mkdir folder_name – Opretter mappen med det angivne navn

 2. mkdir -p /path/to/folder/name – Opretter alle mapper efter behov. Hvis du vil oprette mappen /home/user/1stfolder/2ndfolder, og det kun er mappen /home/user, der eksisterer, vil brugen af mkdir -p oprette både mappen 1stfolder og 2ndfolder.

 

 1. ps aux – Viser alle processer i detaljer, der kører på systemet. Dette omfatter bruger, proces-id PID og procesnavn. Du kan bruge denne kommando til at få vist proceslisten, og hvis det er nødvendigt, kan du afbryde unødvendige eller fastfrosne processer.

 

 1. kill PID – PID er et tal, der refererer til en fejlbehandlingsproces. Du bør hente PID fra en kommando ps aux. Hvis en proces nægter at afbryde, kan du også angive kill -9 PID, hvilket burde afslutte processen uanset hvad.

SLN265948_da__1icon Bemærk: Pas på, fordi kommandoen vil lukke det, også uden at spørge, eller det kan ødelægge systemets konfiguration.
 1. killall programKillall afbryder by name alle forekomster af listed program. Hvis der for eksempel er tre Firefox Internet-browsersessioner åbne, vil killall Firefox afbryde alle Firefox-sessioner. kill ville blot tage den angivne PID for den ene ugyldige Firefox-proces, som du vil afbryde, og afbryde den.

 2. xkill er en GUI-baseret metode til at klikke på og lukke Windows. Hvis du indtaster xkill, bør det fremkalde opdrage et dødningehovedikon, og hvis du klikker på næste vindue, afbrydes processen.

 

 1. Pipes er repræsenteret af straight bar, som også er kendt som |-tasten.

 2. Det er en sjældent anvendt tast i Windows, men den findes ofte på tasten med omvendt skråstreg.

 3. Disse bruges til at sammenkæde kommandoer. Pipes tager output fra en kommando og leder det videre til at blive brugt som input for en anden kommando, når de er kædet sammen.

 4. Se onlineressourcerne for at få flere oplysninger om pipes og deres brug, da der er skrevet rigtig meget om det.

 

 1. > anvendes til at overwrite eksisterende filers indhold ved at erstatte dem med outputtet fra den nye kommando.

 2. >> bruges til at append oplysninger om de eksisterende filer. Dette er nyttigt i forbindelse med logføring af handlinger.

 3. Example: ps aux > processes.log sender outputtet af ps aux til filen processes.log til visning af kommandooutput i en teksteditor og overskriver filens aktuelle indhold.

 

 1. tee anvendes sammen med en | for at tage kommandoens output og sende det til et andet sted. Dette er nyttigt, hvis der er fejl, som du har overset. Det betyder, at alt, hvad der vises på skærmen, også optages til en fil.

 2. Eksempel: dmesg| tee boot.txt kører kommandoen dmesg, som viser den oprindelige opstartsinfo. | sender output fra dmesg til tee, som derefter udfører sit arbejde ved at sende det til terminalen og til boot.txt-logfilen.

 

 1. Har du brug for at eksekvere en fil i den aktuelle mappe, når den er markeret som eksekverbar? ./-operatøren kan eksekvere filen som en normal bruger, forudsat at man ikke har brug for root-rettigheder. ./ betyder bogstaveligt talt in the current directory, så det fungerer ikke på filer uden for den nuværende mappe.

 2. Hvis du skal eksekvere en fil, der ikke er i den aktuelle mappe, skal du overføre stien til det korrekte program. Hvis det er et Python-program, vil det være python /path/to/file, og hvis det er en Shell-fil, er det f.eks. sh /path/to/file. Der findes andre programmer, men de ovennævnte er de mest almindelige.

 3. Hvis du skal eksekvere en fil med root-rettigheder, fordi du har modtaget meddelelsen operation not permitted?. Du skal føje et præfiks til kommandoen i form af sudo. Som i ovenstående eksempel sudo python /path/to/file vil der blive eksekveret et script med root-rettigheder.

 4. Hvis du har brug for at eksekvere et GUI-program fra terminalen, skal du skrive programmets navn – case sensitive!. Derefter vil det starte. Dette vil gøre den aktuelle terminal ubrugelig. Hvis du lukker terminalen, mens programmet er åbent, vil det også afslutte programmet. Du kan også bruge program_name, og derefter skrive ordet exit ved terminalen for at lukke det og holde processen kørende.

 5. Hvis du skal køre et GUI-program med root-rettigheder fra terminalen, skal du føje et præfiks til det i form af gksudo eller gksu uden sudo. At bruge sudo for at starte GUI-programmer er en dårlig vane og bør undgås.

 6. Du må not bruge sudo, bare fordi noget fremkalder meddelelsen Operation not permitted.. Husk at du kan destroy systemer ved at køre kommandoer på det forkerte sted med root-rettigheder. Sørg for, at dine filer kommer fra anerkendte kilder.


Nyttige regler for at huske

 

Er du blevet væk i en mappe? Skriv pwd for at udskrive en fungerende mappe.

Vil du beregne diskpladsen? df -h kan give dig et cirkatal.

Vil du beregne størrelsen på en mappe eller fil? du -cksh target_name gør nøjagtigt dette. Vil du beregne størrelsen på den aktuelle mappe? du -cksh.

Vil du markere en eksekverbar fil? chmod +x filename gør dette.

Har du brug for at tilslutte en ISO? Linux har denne funktionalitet indbygget. Opret en mappe et sted, f.eks. /home/user/isomount, og udsted kommandoen mount -o loop /path/to/myisofile.iso /home/user/isomount. Herefter vil indholdet blive tilsluttet i denne mappe.

Efter du har kørt en kommando, skal du køre den igen, men nu kan du ikke huske nøjagtigt, hvordan den var? Skriv history i terminalen, og derefter udskrives din kommandohistorik. Vil du rydde historikken? history -c fjerner oplysningerne.


Tilbage til toppen


 

Yderligere oplysninger:

 

SLN265948_da__1icon Bemærk:
Softwaresupport er fra Canonical på følgende måder:
Teknisk support leveres af Dell:


Tilbage til toppen


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters