Slik bruker du Ubuntu Linux Terminal på en Dell-PC

Summary: Denne artikkelen er en referanseartikkel som veileder deg gjennom Terminal-konvensjonene du må kunne for å få mest mulig ut av Linux Ubuntu-operativsystemet på Dell PC-en din.

Article Content


Symptoms


Følgende artikkel inneholder informasjon om hvordan du bruker terminalskallet (terminal shell) i Ubuntu Linux. Slik finner du mer informasjon om hvordan du bruker de mange tilgjengelige kommandoene i Terminal.


Innholdsfortegnelse:

 1. Bruke terminalskallet for å finne ut hva en kommando gjør og hvordan
 2. Hvilke Ubuntu Linux terminalkommandoer kan gi deg denne informasjonen?
 3. En opplæring i Terminal-skall
 4. Nyttige kommandoer
 5. Nyttige regler

 

Bruke terminalskallet for å finne ut hva en kommando gjør og hvordan

 

I denne artikkelen forklarer jeg hvordan du bruker de innebygde terminalkommandoene for å gi informasjon om enkelte kommandoer og hva de gjør.

Jeg vil også gi noen eksempler som illustrerer prosessen.

Kommandolinjen er svært nyttig. Det finnes verktøy som tar den langtekkelige jobben i et grafisk grensesnitt (GUI) og gjør den om til en oppgave som tar noen få sekunder. Det å fjerne de fire siste linjene i hver rad i en stor fil vil ta lang tid i en GUI-applikasjon. Prosessen kan imidlertid automatiseres på kommandolinjen.

Det finnes mange kommandoer som er knyttet til terminalskallet i Ubuntu Linux. Artikkelen nedenfor viser de fleste under gruppene de berører.


Tilbake til toppen


Resolution

 

Hvilke Ubuntu Linux terminalkommandoer kan gi deg denne informasjonen?

 

Vi vil bruke tre hovedkommandoer til å gi all informasjonen du trenger for å bruke de ulike terminalkommandoene.

 

man-kommandoen viser håndboken for enhver kommando som brukes i terminalen.

De fleste skallkommandoer vil godta flere alternativer. Hvis du skal hente informasjon om en kommando og en liste over tilgjengelige alternativer, bruker du kommandoen manen forkortelse for manual (håndbok). Gi navnet på kommandoen du vil ha mer informasjon om som argument. Med andre ord, hvilken kommando man-kommandoen skal fungere på.

Eksempel: Hvis du angir kommandoen man who, vises følgende utdata.

 WHO(1)                     User Commands                     WHO(1)

 NAME
    who - show who is logged on

 SYNOPSIS
    who [OPTION}... [ FILE | ARG1 ARG2 ]

 DESCRIPTION
    -a, --all
       same as -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       time of last system boot

    -d, --dead
       print dead processes

    -H, --heading
       print line of column headings

    -i, --idle
       add idle time as HOURS:MINUTES, . or old (deprecated, use -u)

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       attempt to canonicalize hostnames via DNS

    -m, only hostname and user associated with stdin

 Manual page who(1) line 1

Mange av håndbøkene dekker flere skjermbilder. Bruk markøren/ARROW-tastene eller Page Up / Page ned-tastene til å bla gjennom teksten. Mellomrom-tasten viser neste tekstlinje. Hvis du trykker på q-tasten, avslutter du håndboken og går tilbake til skallet.

Vi kan se fra håndboksiden at vi kan bruke alternativet -a til å vise mer informasjon om de aktive brukerøktene.

      user@3[user]$ who -a
   

        Nov 14 13:47   10 id=si term=0 exit=0
      system boot Nov 14 13:47          
      run-level 5 Nov 14 13:47     Last=S    
        Nov 14 13:47   835 id=15 term=0 exit=0
LOGIN     tty1 Nov 14 13:47   958 id=1    
root   - tty2 Nov 14 19:15 00:19 959      
user   - tty3 Nov 14 19:28 00:06 960      
LOGIN     tty4 Nov 14 13:47   961 id=4    
LOGIN     tty5 Nov 14 13:47   962 id=5    
LOGIN     tty6 Nov 14 13:47   963 id=6    
user   ? :0 Nov 14 13:47 ? 965      
      pts/3 Nov 14 16:29   1746 id=/3 term=0 exit=0
 

    user@3[user]$

man-kommandoen leser også hjelpefiler for programmer og kan gi informasjon om skall, funksjoner og biblioteker.

 

Hvis du er usikker på hvordan du skal bruke en bestemt kommando, kjører du kommandoen med -h- eller –help-bryterne. Du vil se informasjon om bruk og en liste over alternativer du kan bruke med kommandoen.

Eksempel: Hvis du vil vite hvordan du bruker wget-kommandoen, skriver du inn wget –help eller wget -h.

      User@Ubuntu@#$ wget --help
 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:

Dette skriver ofte mye informasjon til terminalen. Den kan være tung å bla gjennom. Hvis du vil gjøre det enklere å lese utdataene, kan du pipe (overføre) dem gjennom less-kommandoen. Dette gjør det mulig å bla gjennom utdataene med markøren/piltastene på tastaturet.

Eksempel: wget -help | less

 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:
  -o, --output-file=FILE log messages to FILE.
 :

Trykk på q for å lukke less-verktøyet når du er ferdig.

Hvis du vil finne et bestemt alternativ, kan du pipe (overføre) utdataene via grep-kommandoen. Du kan for eksempel bruke følgende kommando til å søke etter alternativer som inneholder ordet proxy.

wget -help | grep proxy

  User@ubuntu:~$ wget --help | grep proxy
  --no-proxy explicitly turn off proxy.
  --proxy-user=USER set USER as proxy username.
  --proxy-password=PASS set PASS as proxy password.
  User@Ubuntu:~$

 

Noen kommandoer er også dokumentert inni info-systemet. Informasjonen her utfyller det som vises av man-kommandoen.

Eksempel: Hvis du angir info ls,-kommandoen, vises følgende utdata.

   [support@support]$" info ls

Du kan nå vise en håndbok med viktig informasjon om ls-kommandoen.

   File: coreutils.info, Node: ls invocation, Next: dir invocation, Up: Directory listing

 'ls': List directory contents
  =============================

   The 'ls' program lists information about files (of any type,
  including directories). Options and file arguments can be intermixed
  arbitrarily, as usual.

    For non-option command-line arguments that are directories, by
  default 'ls' lists the contents of directories, not recursively, and
  omitting files with name beginning with '.'. For other non-option
  arguments, be default 'ls' lists just the file name. If no non-option
  argument is specified, 'ls' operates on the current directory, acting
  as if it had been invoked with a single argument of '.'.

   By default, the output is sorted alphabetically, according to the
  locale settings in effect. (1) If standard output is a terminal, the
  output is in columns (sorted vertically) and control characters are
  output as question marks; otherwise, the output is listed one per line
  and control characters are output as-is.
  --zz-Info: (coreutils.info.gz)ls invocation, 48 lines --Top------------------
  Welcome to info version 4.3 Type C-h for help, m for menu item.

Du kan bla nedover sidene ved å trykke på mellomromstasten eller bruke markøren/ARROW-tastene.

 1. Hvis du trenger help (hjelp), trykker du på H.

 2. Hvis du vil quit (avslutte), trykker du på Q.

 3. Hvis du vil søke etter et menyelement, trykker du på M.


En opplæring i Terminal-skall

 

Du kan gjøre nesten alt i en terminal som du ville gjort fra et GUI.

Som nevnt tidligere ble mange kommandoer først utformet for å fungere i terminalen, og deretter ble et GUI lagt på toppen. Dette er grunnen til at mange GUI-er virker upraktiske – i starten ble de lagt til i etterkant, siden de fleste versjoner av Linux-servere ikke bryr seg med dem.

Terminalen åpnes fra menyen i hjemmemappen din som standard. Kjent som ~

Du kan finne gjeldende katalog ved .-operatøren. De fleste kommandoer som bruker gjeldende mappevalg, opererer med kommandoer, plasseringer og filer som skiller mellom store og små bokstaver. /home er ikke det samme som /HOME eller /Home.

Bruk TAB-tasten til å fullføre filnavnene. Hvis du har en lang drivertittel, for eksempel driver-128947232jaseu.sh , trenger du bare å skrive  dri, så blir resten fylt inn. Dette forutsetter at du ikke har to navn som begynner med dri. Hvis du har det, legger du til et ekstra tegn for å gjøre det om til driv, og deretter kan du prøve på nytt. Kontroller at autofullfør samsvarer med det du vil se.

Du kan lese all informasjon om nesten alle kommandoer ved å bruke man-siden, eller ved å skrive -h eller --help etter at du har skrevet den første kommandoen. Denne syntaksen er enten man command_name, command_name -h eller command_name --help.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bruke info. Du kan søke på en kommando ved hjelp av info command_name. For de fleste av disse kommandoene som er en del av coreutils-pakken, kan du også finne info ved å aktivere info coreutils command_name der command_name erstattes med kommandoen du søker etter.

Nesten alle kommandoer kan vise nøyaktig hva som skjer, trinn for trinn. Dette er vanligvis -v eller --verbose.

Du kan få mer informasjon ved å angi flere kommandoflagg for en kommando samtidig. Se eksemplet ls -al nedenfor.

Kommandonavn er ikke alltid åpenbare. Før i tiden ble de forkortet på grunn av begrenset plass på Unix, og disse konvensjonene har vedvart.


Nyttige kommandoer

 

 

 1. cd – Tar deg tilbake til home (hjem), i liket med cd ~

 2. cd.. – Tar deg én katalog tilbake. Hvis du starter i /home/user/Desktop, vil cd.. ta deg til /home/user. Dette kan utvides til cd ../../, som tar deg to kataloger tilbake til /home.

 3. cd foldername/ – Tar deg videre til den angitte mappen i gjeldende mappe.

SLN265948_no__1icon Merk: Det manglende prefikset / er en viktig utelatelse. Hvis du er i /home/user og vil gå tilbake til Desktop, må du skrive cd Desktop/ uten / før Desktop. Hvis du skriver / først, havner du i roten av et filsystem som ikke vil fungere.
 1. cd /some/other/path – Tar deg til den angitte mappebanen. så lenge du har angitt riktig bane. Husk at du kan bruke TAB-tasten til automatisk fullføring.

 

 

 1. ls – Oppgir alle filene i gjeldende mappe.

 2. ls -l – Gir en lengre liste som inkluderer eiere, tillatelser, størrelse og dato for endring.

 3. ls -a – Viser de skjulte filene og mappene i tillegg til den vanlige listen.

 4. ls -al – Kombinerer to alternativer for å vise både skjulte filer og mapper i det lange formatet.

 5. ls -h – Viser filstørrelser i lesbart format med filstørrelsene KB, MB, GB, i stedet for byte. Brukes som regel med -l-flagget.

 6. Du kan vise filer i kataloger som du ikke engang befinner deg i. Hvis du befinner deg i /home/user/Desktop og vil vise en fil i /home/user, kan du bruke ls ../ for å få en liste over filene i én katalog tilbake.

 

 1. cp file /path/to/folder – Kopierer den angitte filen til en angitt bane.

 2. cp -r folder /path/to/folder – Kopierer innholdet i mappen til en annen mappe gjentatte ganger.

 3. cp *.extension /path/to/folder – Kopierer filene som samsvarer med den angitte utvidelsen, til en ny mappe. Hvis du skal kopiere alle .doc-filer, blir det cp *.doc /path/to/folder, og mappen må eksistere.

 4. cp name* /path/to/folder – Kopierer alle filene som begynner med name, til den angitte mappen. Hvis du skal kopiere alle filer som begynner med example, blir det cp example* /path/to/folder, og mappen må allerede eksistere.

 

 1. Syntaksen til mv ligner på eksemplet ovenfor med cp, unntatt for eksempel nr. 2. mv tar ikke -r-flagget fordi hvis en mappe blir flyttet, blir innholdet flyttet også. Syntaksen er ikke nøyaktig i alle tilfeller, men fungerer med eksemplene ovenfor. Se håndboksidene for mer informasjon.

 

SLN265948_no__1icon Merk: Du blir ikke varslet dersom du sletter noe viktig. Hvis du må bruke denne, kan du ha begått en feil i forkant av denne kommandoen. Eller det er noe annet galt med maskinen. Denne kommandoen skal kun brukes som en siste utvei og anbefales ikke.
 1. Når du fjerner filer via rm, fjernes de permanent. Den bruker ikke papirkurven. Vær forsiktig når du bruker denne. Kontroller at du sletter nøyaktig det du skal, før du trykker på Enter-tasten. Hvis du gjør slettekommandoene for kompliserte, vil det sannsynligvis gå galt.

 2. rm file – Fjerner den angitte filen fra systemet.

 3. rm -r folder – Fjerner den angitte mappen fra systemet.

 4. rm -rf folder – Fjerner den angitte mappen fra systemet med tvang. Denne kommandoen kan ødelegge konfigurasjonen din hvis den brukes på feil måte.

 
 1. Du kan redigere filer ved hjelp av nano i en terminal for å håndtere alt fra raske og enkle filer til fullstendige konfigurasjoner. Dette kan være nyttig, men det håndterer vanlige tekstfiler og programmeringsfiler, så Microsoft Word-dokumenter og lignende vil ikke kunne åpnes på riktig måte.

 2. Hvis en fil er eid av roten, kan ikke en vanlig bruker redigere den. nano må ha prefikset sudo for å lagre endringer. Hvis ikke, åpnes den i skrivebeskyttet modus.

 3. nano newfile.whatever av det angitte navnet og åpner det for redigering.

 4. nano existing_file – åpner den eksisterende filen for redigering.

 5. Fra innsiden av nano

 6. Lagre filen ved å trykke på tastene CTRL+O samtidig og enten endre navnet, eller trykke på Enter-tasten for å beholde samme navn. Dette vil lagre filen.

 7. Avslutt nano ved å trykke på tastene CTRL+X samtidig. Hvis du har ulagrede endringer, får du spørsmål om du vil lagre dem.

 

 1. mkdir folder_name – Oppretter mappen med det angitte navnet

 2. mkdir -p /path/to/folder/name – Oppretter hver mappe etter behov. Hvis du skal opprette mappen /home/user/1stfolder/2ndfolder, og bare /home/user eksisterer, kan du bruke mkdir -p til å opprette både katalogen 1stfolder og 2ndfolder.

 

 1. ps aux – Oppgir alle prosessene som kjører på systemet, i detalj. Dette inkluderer bruker, prosess-ID PID og navnet på prosessen. Du kan bruke denne til å vise prosesslisten og, om nødvendig, avslutte unødvendige eller stansede prosesser.

 

 1. kill PID – PID er et nummer som refererer til den avvikende prosessen. Du bør hente PID fra en kommando, for eksempel ps aux. Hvis en prosess ikke lar seg avslutte, kan du også angi kill -9 PID for å avslutte prosessen uansett hva.

SLN265948_no__1icon Merk: Vær forsiktig. Dette vil avslutte prosessen selv om det foregår på en uren måte eller ødelegger systemet.
 1. killall programKillall avslutter by name alle forekomster av listed program. Hvis det for eksempel er tre åpne økter av nettleseren Firefox, vil killall Firefox gjøre som navnet tilsier: avslutte alle Firefox-økter. kill tar ganske enkelt angitt PID for den avvikende Firefox-prosessen du vil avslutte, og avslutter bare den.

 2. xkill er en GUI-metode for å klikke på og lukke vinduer. Hvis du skriver inn xkill, vil du se et dødninghodeikon, og det neste vinduet du klikker på, vil lukkes.

 

 1. Pipes representeres av straight bar, også kjent som |-tasten.

 2. Denne tasten brukes sjelden i Windows, men er ofte plassert på tasten for omvendt skråstrek.

 3. Disse brukes til å koble kommandoer sammen. Pipes tar utdataene fra én kommando og ruter dem, slik at de brukes som inndata for en annen kommando når de er koblet sammen.

 4. Se ressurser på Internett for å få mer informasjon om pipes (overføringer) og hvordan de brukes, siden det finnes volumer som er skrevet på dem.

 

 1. > brukes til å overwrite (overskrive) det eksisterende innholdet i filene ved å erstatte det med utdata fra den nye kommandoen.

 2. >> brukes til append (legge til) informasjon i de eksisterende filene. Dette er nyttig for logging.

 3. Example: ps aux > processes.log sender utdataene fra ps aux til filen processes.log for å vise kommandoutdataene i et tekstredigeringsprogram, og overskriver nåværende innhold i filen.

 

 1. tee brukes sammen med en | for å ta kommandoutdataene og sende dem et annet sted. Dette er nyttig hvis det oppstår feil som du overser. Dermed blir alt på skjermen også samlet i en fil.

 2. Eksempel:dmesg| tee boot.txt vil kjøre kommandoen dmesg som viser informasjon om første oppstart. | sender utdataene fra dmesg til tee, som deretter gjør jobben sin ved å sende det til terminalen og loggfilen boot.txt.

 

 1. Må du kjøre en fil i gjeldende katalog etter at den er merket som kjørbar? ./-operatøren kan kjøre filen som vanlig bruker, forutsatt at du ikke trenger rotrettigheter. ./ betyr bokstavelig talt in the current directory (i gjeldende katalog), så den fungerer ikke utenfor nåværende katalog.

 2. Hvis du trenger å kjøre en fil som ikke er i gjeldende katalog, må du passere banen til riktig kjøreprogram. Hvis det for eksempel er et python-program, vil det være python /path/to/file, og hvis det er en skallfil, vil det være sh /path/to/file. Det finnes andre programmer, men disse er de mest vanlige.

 3. Hvis du må kjøre en fil med rotrettigheter fordi du mottok operation not permitted?, må du gi kommandoen prefikset sudo. På samme måte som eksemplet ovenfor, vil sudo python /path/to/file kjøre skriptet med rotrettigheter.

 4. Hvis du trenger å kjøre et GUI-program fra terminalen, skriver du inn navnet på programmet – case sensitive! for å åpne det. Dette til resultere i at gjeldende terminal ikke kan brukes. Hvis du lukker terminalen mens programmet er åpent, avsluttes programmet. En bedre fremgangsmåte er å plassere programmet i bakgrunnen ved hjelp av program_name, og deretter skrive ordet exit (avslutt) på terminalen for å lukke den og holde prosessen i gang.

 5. Hvis du må kjøre et GUI-program med rotrettigheter fra terminalen, angir du prefikset gksudo eller gksu, ikke sudo. Du bør unngå å bruke sudo til å starte GUI-applikasjoner.

 6. Du må not (ikke) bruke sudo bare fordi noe gir meldingen Operation not permitted. (Operasjonen er ikke tillatt). Husk at du kan destroy (ødelegge) systemer ved å kjøre kommandoer på feil sted med rotrettigheter. Sørg for at filene kommer fra pålitelige kilder.


Nyttige regler

 

Har du gått deg vill i en mappe? Skriv inn pwd for å skrive ut arbeidskatalogen.

Vil du beregne diskplassen din? df -h kan gi deg en rask beregning.

Vil du beregne størrelsen på en mappe eller fil? du -cksh target_name vil gjøre nettopp dette. Vil du beregne størrelsen på gjeldende mappe? du -cksh.

Vil du merke en fil som kjørbar? chmod +x filename vil gjøre dette.

Må du sette inn en ISO? Denne funksjonaliteten er innebygd i Linux. Opprett en mappe et sted, for eksempel /home/user/isomount, og utsted kommandoen mount -o loop /path/to/myisofile.iso /home/user/isomount. Innholdet blir da satt inn i denne mappen.

Må du kjøre en kommando på nytt etter å ha kjørt en kommando, men du husker ikke nøyaktig hvordan den lød? Hvis du skriver inn history i terminalen, vil den skrive ut kommandohistorikken din. Vil du slette historikken din? history -c vil slette informasjonen.


Tilbake til toppen


 

Tilleggsinformasjon:

 

SLN265948_no__1icon Merk:
Canonical gir programvarestøtte på følgende måter:
Teknisk støtte leveres av Dell:


Tilbake til toppen


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters