Ubuntu Linuxin päätteen käyttäminen Dell-tietokoneessa

Summary: Tämä artikkeli on ohje, jossa käydään läpi päätekäytännöt, jotka sinun on tiedettävä, jotta voit hyödyntää Dell-tietokoneen Linux Ubuntu -käyttöjärjestelmää tehokkaasti.

Article Content


Symptoms


Artikkelissa on tietoja Ubuntu Linuxin päätteen käyttämisestä. Lue lisää siitä, miten voit käyttää päätteen komentoja.


Sisällysluettelo:

 1. Päätteen käyttäminen sen selvittämiseen, mitä komento tekee ja miten
 2. Millä Ubuntu Linuxin päätekomennoilla nämä tiedot voi selvittää?
 3. Opas päätteen käyttöön
 4. Hyödyllisiä komentoja
 5. Hyödyllisiä sääntöjä

 

Päätteen käyttäminen sen selvittämiseen, mitä komento tekee ja miten

 

Tässä artikkelissa on tietoja siitä, miten sisäänrakennettujen päätekomentojen avulla voi tarkastella tietoja eri komennoista ja niiden toiminnasta.

Prosessin havainnollistamiseksi annetaan myös joitakin esimerkkejä.

Komentorivi on tehokas. Erilaisten työkalujen avulla työläs graafisen käyttöliittymän (GUI) tehtävä voikin hoitua muutamassa sekunnissa. Neljän viimeisen rivin poistaminen suuren tiedoston jokaisesta rivistä olisi pitkä prosessi graafisessa käyttöliittymässä. Se voidaan kuitenkin automatisoida komentorivillä.

Ubuntu Linuxin päätteessä voi käyttää lukuisia eri komentoja. Seuraavassa artikkelissa on lueteltu suurin osa niistä asianmukaisiin ryhmiin lajiteltuina.


Alkuun


Resolution

 

Millä Ubuntu Linuxin päätekomennoilla nämä tiedot voi selvittää?

 

Päätekomentojen käyttämiseen tarvittavien tietojen tarkasteluun on kolme pääasiallista komentoa.

 

man-komennolla voi tarkastella minkä tahansa päätekomennon käyttöopasta.

Useimmat komentotulkin komennot hyväksyvät erilaisia valitsimia. Katso tietoja komennosta ja sen kanssa käytettävistä valitsimista suorittamalla komento man (lyhenne sanasta manual). Lisää argumentiksi sen komennon nimi, josta haluat lisätietoja. Määritä siis toisin sanoen, mitä komentoa man-komento koskee.

Esimerkki: jos suoritat komennon man who, näet seuraavan tuloksen.

 WHO(1)                     User Commands                     WHO(1)

 NAME
    who - show who is logged on

 SYNOPSIS
    who [OPTION}... [ FILE | ARG1 ARG2 ]

 DESCRIPTION
    -a, --all
       same as -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       time of last system boot

    -d, --dead
       print dead processes

    -H, --heading
       print line of column headings

    -i, --idle
       add idle time as HOURS:MINUTES, . or old (deprecated, use -u)

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       attempt to canonicalize hostnames via DNS

    -m, only hostname and user associated with stdin

 Manual page who(1) line 1

Monet käyttöoppaat ovat usean ruudun mittaisia. Siirry tekstissä kohdistimella, ARROW-näppäimillä tai Page Up- ja Page Down -näppäimillä. Välilyönti näyttää seuraavan tekstirivin. Q-näppäin sulkee käyttöoppaan ja palaa komentotulkkiin.

Käyttöopassivulta näkyy, että valitsimella -a saa näkyviin lisätietoja aktiivisista käyttäjäistunnoista.

      user@3[user]$ who -a
   

        Nov 14 13:47   10 id=si term=0 exit=0
      system boot Nov 14 13:47          
      run-level 5 Nov 14 13:47     Last=S    
        Nov 14 13:47   835 id=15 term=0 exit=0
LOGIN     tty1 Nov 14 13:47   958 id=1    
root   - tty2 Nov 14 19:15 00:19 959      
user   - tty3 Nov 14 19:28 00:06 960      
LOGIN     tty4 Nov 14 13:47   961 id=4    
LOGIN     tty5 Nov 14 13:47   962 id=5    
LOGIN     tty6 Nov 14 13:47   963 id=6    
user   ? :0 Nov 14 13:47 ? 965      
      pts/3 Nov 14 16:29   1746 id=/3 term=0 exit=0
 

    user@3[user]$

Se lukee myös ohjelmien ohjetiedostoja. man-komennolla voi myös katsoa lisätietoja komentotulkeista, funktioista ja kirjastoista.

 

Jos et ole varma siitä, miten jotakin komentoa käytetään, suorita komennon rinnalla valitsin -h tai –help. Näkyviin tulee tietoja komennon käyttämisestä ja luettelo sen kanssa käytettävistä valitsimista.

Esimerkki: jos haluat tietää, miten komentoa wget käytetään, kirjoita wget –help tai wget -h.

      User@Ubuntu@#$ wget --help
 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:

Päätteeseen ilmestyy usein paljon tietoja. Niiden läpi selaaminen voi olla haastavaa. Voit helpottaa tuloksen lukemista putkittamalla (pipe) sen less-komennolla. Tällöin voit vierittää tuloksen tekstiä kohdistimella tai nuolinäppäimillä.

Esimerkki: wget -help | less

 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:
  -o, --output-file=FILE log messages to FILE.
 :

Kun olet valmis, sulje less-apuohjelma Q-näppäimellä.

Voit etsiä tietyn valitsimen putkittamalla (pipe) tuloksen grep-komennolla. Seuraavalla komennolla voit esimerkiksi etsiä valitsimia, jotka sisältävät sanan proxy.

wget -help | grep proxy

  User@ubuntu:~$ wget --help | grep proxy
  --no-proxy explicitly turn off proxy.
  --proxy-user=USER set USER as proxy username.
  --proxy-password=PASS set PASS as proxy password.
  User@Ubuntu:~$

 

Joidenkin komentojen tiedot on kirjattu myös info-järjestelmään. Nämä tiedot täydentävät man-komennolla saatavia tietoja.

Esimerkki: kun suoritat komennon info ls, näet seuraavan tuloksen.

   [support@support]$" info ls

Nyt voit tarkastella opasta, jossa on tärkeitä tietoja ls-komennosta.

   File: coreutils.info, Node: ls invocation, Next: dir invocation, Up: Directory listing

 'ls': List directory contents
  =============================

   The 'ls' program lists information about files (of any type,
  including directories). Options and file arguments can be intermixed
  arbitrarily, as usual.

    For non-option command-line arguments that are directories, by
  default 'ls' lists the contents of directories, not recursively, and
  omitting files with name beginning with '.'. For other non-option
  arguments, be default 'ls' lists just the file name. If no non-option
  argument is specified, 'ls' operates on the current directory, acting
  as if it had been invoked with a single argument of '.'.

   By default, the output is sorted alphabetically, according to the
  locale settings in effect. (1) If standard output is a terminal, the
  output is in columns (sorted vertically) and control characters are
  output as question marks; otherwise, the output is listed one per line
  and control characters are output as-is.
  --zz-Info: (coreutils.info.gz)ls invocation, 48 lines --Top------------------
  Welcome to info version 4.3 Type C-h for help, m for menu item.

Voit vierittää sivuja alaspäin välilyönnillä, kohdistimella tai ARROW-näppäimillä.

 1. Katso ohjeet (help) painamalla H-näppäintä.

 2. quit painamalla Q-näppäintä.

 3. Etsi valikkokohtaa painamalla M-näppäintä.


Opas päätteen käyttöön

 

Päätteessä voi tehdä lähes kaiken saman kuin graafisessa käyttöliittymässäkin.

Kuten aiemmin todettiin, monet komennot suunniteltiin alun perin toimimaan päätteessä ja käyttöliittymä lisättiin vasta myöhemmin. Siksi osa käyttöliittymistä saattaa tuntua kömpelöiltä: niiden toiminta oli aluksi toissijaista, koska useimmat Linux-palvelimet eivät käytä niitä.

Päätteen oletussijainti on kotikansiossa, jonka tunnus on ~

Merkki . ilmaisee nykyisen hakemiston. Komentojen, sijaintien ja tiedostojen kirjainkoolla on merkitystä useimmissa nykyisessä kansiossa suoritettavissa komennoissa. /home ei ole sama asia kuin /HOME tai /Home.

Täydennä tiedostonimet sarkaimella. Jos sinulla on ohjain, jolla on pitkä nimi, esimerkiksi driver-128947232jaseu.sh kirjoita vain  dri, ja loput tiedot täydentyvät itsestään. Tämä toimii vain, jos järjestelmässä ei ole kahta tiedostoa, joiden nimet alkavat kirjaimilla dri. Jos on, lisää seuraava merkki kirjoittamalla driv ja yritä uudelleen. Varmista, että automaattinen täydennys löytää oikean tiedoston.

Lähes kaikista komennoista voi katsoa lisätietoja man-sivulta tai kirjoittamalla komennon perään -h tai --help. Syntaksi on joko man command_name, command_name -h tai command_name --help.

Voit katsoa vielä lisää tietoja info-komennolla. Hae komentoa kirjoittamalla info command_name. Useimmat näistä komennoista ovat osa coreutils-pakettia. Niiden info-tiedot voi hakea myös komennolla info coreutils command_name, jossa command_name korvataan haettavalla komennolla.

Lähes kaikki komennot voivat näyttää tarkalleen, mitä tapahtuu vaihe vaiheelta. Se tapahtuu yleensä valitsimella -v tai --verbose.

Voit saada lisää tietoja liittämällä komentoon useita valitsimia kerrallaan. Katso alta esimerkki ls -al.

Komentojen nimet eivät aina ole kovin havainnollistavia. Unixin alkuaikojen tilarajoitusten vuoksi niitä jouduttiin lyhentämään, ja käytäntö jatkuu edelleen.


Hyödyllisiä komentoja

 

 

 1. cd siirtää sinut takaisin kotihakemistoon samoin kuin cd ~

 2. cd.. siirtää sinut yhden hakemiston taaksepäin. Jos olet hakemistossa /home/user/Desktop, komento cd.. siirtää sinut hakemistoon /home/user. Komennon voi laajentaa muotoon cd ../../, jolloin siirryt kaksi hakemistoa taaksepäin hakemistoon /home.

 3. cd foldername/ siirryt määritettyyn kansioon nykyisessä kansiossa.

SLN265948_fi__1icon Huomautus: Etuliitteen / puuttumisella on tärkeä tehtävä. Jos olet hakemistossa /home/user ja haluat siirtyä hakemistoon Desktop, sinun on kirjoitettava cd Desktop/ ilman etuliitettä / ennen sanaa Desktop. Etuliite / siirtäisi sinut tiedostojärjestelmän juurihakemistoon, mikä ei toimisi.
 1. cd /some/other/path siirtää sinut määritettyyn kansiopolkuun. Polku on kirjoitettava oikein. Muista, että voit täydentää tiedot automaattisesti sarkaimella (TAB).

 

 

 1. ls näyttää luettelon kaikista nykyisen kansion tiedostoista.

 2. ls -l näyttää pidemmän luettelon, joka sisältää omistajat, käyttöoikeudet, koot ja muokkauspäivämäärät.

 3. ls -a näyttää piilotetut tiedostot ja kansiot sekä normaalin luettelon.

 4. ls -al yhdistää kaksi valitsinta näyttäen sekä piilotetut tiedostot ja kansiot että pitkän version luettelosta.

 5. ls -h näyttää tiedostokoot tavujen sijaan luettavassa muodossa kilo-, mega- tai gigatavuina (KB, MB, GB,). Käytetään useimmiten valitsimen -l kanssa.

 6. Voit tarkastella tiedostoja hakemistoissa, joissa et itse ole. Jos olet hakemistossa /home/user/Desktop ja haluat tarkastella jotakin tiedostoa hakemistossa /home/user, voit suorittaa komennon ls ../, jolloin näet luettelon edellisen hakemiston tiedostoista.

 

 1. cp file /path/to/folder kopioi valitun tiedoston määritettyyn polkuun.

 2. cp -r folder /path/to/folder kopioi kansion sisällön toistuvasti toiseen kansioon.

 3. cp *.extension /path/to/folder kopioi määritetyn tiedostopäätteen sisältävät tiedostot uuteen kansioon. Jos haluat kopioida kaikki .doc-tiedostot, komento on cp *.doc /path/to/folder. Kansion on oltava valmiiksi luotuna.

 4. cp name* /path/to/folder kopioi kaikki tiedostot, joiden nimi alkaa kirjaimilla name, määritettyyn kansioon. Jos haluat kopioida kaikki tiedostot, joiden nimi alkaa kirjaimilla example, komento on cp example* /path/to/folder. Kansion on oltava valmiiksi luotuna.

 

 1. Komennon mv syntaksi on sama kuin edellisen cp-komennon esimerkeissä (paitsi esimerkki 2). mv ei toimi valitsimen -r kanssa, koska kansion siirtäminen siirtää myös sen sisällön. Syntaksi ei ole kaikissa tilanteissa aivan sama, mutta se toimii edellisissä esimerkeissä. Katso lisätietoja käyttöopassivuilta.

 

SLN265948_fi__1icon Huomautus: Et saa erillistä ilmoitusta, vaikka olisit poistamassa jonkin kriittisen kohteen. Jos joudut käyttämään tätä komentoa, aiemmissa vaiheissa on tapahtunut jokin virhe tai laitteessa on jokin muu vika. Tätä komentoa on käytettävä ainoastaan viimeisenä keinona, eikä se ole suositeltavaa.
 1. Tiedostojen poistaminen rm-komennolla on pysyvää. Se ei käytä roskakoria. Käytä komentoa varoen ja varmista, että olet varmasti poistamassa oikean kohteen, ennen kuin painat Enter-näppäintä. Jos käytät liian monimutkaisia poistokomentoja, lopputulos ei todennäköisesti ole toivottu.

 2. rm file poistaa määritetyn tiedoston järjestelmästä.

 3. rm -r folder poistaa määritetyn kansion järjestelmästä.

 4. rm -rf folder pakottaa määritetyn kansion poiston järjestelmästä. Tämä komento voi sekoittaa määrityksesi, jos sitä käytetään väärin.

 
 1. Voit muokata tiedostoja päätteessä nano-ohjelmalla, kun haluat luoda nopeasti lyhyitä tiedostoja tai kokonaisia määrityksiä. Siitä voi olla hyötyä, mutta se käsittelee tekstitiedostoja ja ohjelmointitiedostoja, joten esimerkiksi Microsoft Word -asiakirjat eivät aukea kunnolla.

 2. Jos pääkäyttäjä omistaa tiedoston, tavallinen käyttäjä ei voi muokata sitä. Komennon nano eteen on lisättävä sudo, jotta muutokset voi tallentaa. Muutoin ohjelma avautuu vain luku -tilassa.

 3. nano newfile.whatever luo määritetyn nimen mukaisen tiedoston ja avaa sen muokattavaksi.

 4. nano existing_file avaa olemassa olevan tiedoston muokattavaksi.

 5. Toiminnot ohjelmassa nano

 6. Tallenna tiedosto painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+O ja joko vaihda nimi tai säilytä sama nimi painamalla Enter-näppäintä. Tämä tallentaa tiedoston.

 7. Poistu nano-ohjelmasta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+X. Jos sinulla on tallentamattomia muutoksia, näyttöön tulee kysymys, haluatko tallentaa ne.

 

 1. mkdir folder_name luo määritetyn nimen mukaisen kansion.

 2. mkdir -p /path/to/folder/name luo tarvittaessa kunkin kansion. Jos haluat luoda kansion /home/user/1stfolder/2ndfolder ja valmiina on ainoastaan kansio /home/user, komento mkdir -p luo sekä hakemiston 1stfolder että 2ndfolder.

 

 1. ps aux näyttää tarkan luettelon kaikista järjestelmän käynnissä olevista prosesseista. Siinä näkyy käyttäjä, prosessin tunnus (PID) ja prosessin nimi. Komennolla voit tarkastella prosessiluetteloa ja pysäyttää tarvittaessa tarpeettomat tai jumittuneet prosessit.

 

 1. kill PID - PID on ongelmalliseen prosessiin viittaava numero. PID-tunnuksen voi hakea esimerkiksi komennolla ps aux. Jos et saa pysäytettyä prosessia, voit myös käyttää komentoa kill -9 PID, jonka pitäisi pakottaa prosessi pysähtymään.

SLN265948_fi__1icon Huomautus: ole varovainen, sillä tämä komento sulkee prosessin, vaikka siitä olisi haittaa järjestelmälle.
 1. killall program - Killall pysäyttää nimen perusteella (by name) kaikki määritetyn ohjelman (listed program) esiintymät. Jos järjestelmässä on esimerkiksi kolme avonaista Firefox-selainistuntoa, komento killall Firefox pysäyttää ne kaikki. kill pysäyttää ainoastaan Firefox-prosessin, jolla on määritetty PID.

 2. xkill on graafista käyttöliittymää hyödyntävä tapa sulkea ikkunoita napsauttamalla. Kun kirjoitat xkill, näyttöön pitäisi tulla pääkallokuvake. Seuraava ikkuna, jota napsautat, suljetaan.

 

 1. Pipes -putkia kuvataan pystyviivalla (straight bar) eli |-näppäimellä.

 2. Tätä näppäintä käytetään Windowsissa harvoin, mutta se on useimmiten vaihtonäppäimen vieressä.

 3. Putkien avulla linkitetään komentoja toisiinsa. Pipes -putket reitittävät yhden komennon tuloksen niin, että sitä käytetään toisen komennon syötteenä, kun ne on ketjutettu yhteen.

 4. Katso lisätietoja pipes-putkista ja niiden käytöstä Internetistä, mistä niistä löytyy runsaasti tietoa.

 

 1. > ylikirjoittaa (overwrite) olemassa olevien tiedostojen sisällön korvaamalla sen uuden komennon tuloksella.

 2. >> liittää (append) tietoja olemassa oleviin tiedostoihin. Tästä on hyötyä lokitietojen kirjaamisessa.

 3. Example: ps aux > processes.log lähettää ps aux -komennon tuloksen processes.log-tiedostoon, jolloin sitä voi tarkastella tekstieditorissa, ja ylikirjoittaa tiedoston nykyisen sisällön.

 

 1. tee ja | yhdessä lähettävät komennon tuloksen jonnekin muualle. Tästä on hyötyä, jos et huomaa kaikkia virheitä. Tällöin kaikki näytössä olevat tiedot tallennetaan myös tiedostoon.

 2. Esimerkki: dmesg| tee boot.txt suorittaa dmesg-komennon, joka näyttää käynnistystiedot. | lähettää dmesg-komennon tuloksen tee-komennolle, joka lähettää sen päätteeseen ja boot.txt-lokitiedostoon.

 

 1. Täytyykö sinun suorittaa tiedosto nykyisessä hakemistossa, kun se on merkitty suoritettavaksi? Merkintä ./ voi suorittaa tiedoston tavallisena käyttäjänä, jos et tarvitse pääkäyttäjän oikeuksia. ./ tarkoittaa nykyistä hakemistoa (in the current directory ), joten se ei toimi nykyisen hakemiston ulkopuolisissa tiedostoissa.

 2. Jos sinun on suoritettava tiedosto, joka ei ole nykyisessä hakemistossa, sen polku on annettava oikealle suoritusohjelmalle. Jos se on esimerkiksi python-ohjelma, komento on python /path/to/file, ja jos se on komentotulkkitiedosto, komento on sh /path/to/file. Ohjelmia on muitakin, mutta nämä ovat yleisimmät.

 3. Jos sinun on suoritettava tiedosto pääkäyttäjän oikeuksin, koska sait virheen operation not permitted?, lisää komennon eteen sudo. Kuten edellisessä esimerkissä, komento sudo python /path/to/file suorittaa komentosarjan pääkäyttäjän oikeuksin.

 4. Jos sinun on suoritettava graafisen käyttöliittymän sisältävä ohjelma päätteestä, käynnistä se kirjoittamalla ohjelman nimi (case sensitive!). Nykyistä päätettä ei voi tällöin enää käyttää. Jos pääte suljetaan, kun ohjelma on auki, myös ohjelma suljetaan. Parempi vaihtoehto on suorittaa ohjelma taustalla kirjoittamalla päätteessä program_name ja exit, jolloin pääte suljetaan, mutta prosessi pysyy käynnissä.

 5. Jos sinun on suoritettava graafisen käyttöliittymän sisältävä ohjelma päätteestä pääkäyttäjän oikeuksin, lisää komennon eteen sudo-tekstin sijaan gksudo tai gksu. sudo-komennon käyttäminen graafisen käyttöliittymän sisältävien ohjelmien käynnistämiseen on huono tapa, jota kannattaa välttää.

 6. Älä käytä sudo-komentoa vain, koska saat virheen Operation not permitted. Huomioi, että komentojen suorittaminen väärässä paikassa pääkäyttäjän oikeuksin voi tuhota järjestelmän. Varmista, että tiedostosi ovat peräisin luotettavista lähteistä.


Hyödyllisiä sääntöjä

 

Kadotitko sijaintisi hakemistossa? Näytä nykyinen hakemisto kirjoittamalla pwd.

Haluatko laskea levytilan? df -h antaa tiedon nopeasti.

Haluatko laskea kansion tai tiedoston koon? du -cksh target_name tekee sen. Haluatko laskea nykyisen kansion koon? du -cksh.

Haluatko merkitä tiedoston suoritettavaksi? chmod +x filename tekee sen.

Haluatko ottaa ISO-tiedoston käyttöön? Tämä toiminto on sisäänrakennettu Linuxiin. Luo hakemisto, esimerkiksi /home/user/isomount, ja suorita komento mount -o loop /path/to/myisofile.iso /home/user/isomount. Sisältö ilmestyy kyseiseen kansioon.

Suorititko komennon, joka on suoritettava uudelleen, mutta et muista sitä enää tarkasti? Kirjoita päätteeseen history, niin näet komentohistorian. Haluatko tyhjentää historian? history -c poistaa tiedot.


Alkuun


 

Lisätietoja:

 

SLN265948_fi__1icon Huomautus:
Canonical tarjoaa ohjelmistotukea seuraavilla tavoilla:
Dell tarjoaa teknisen tuen:


Alkuun


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters