Jak vypálit disk CD, DVD nebo Blu-ray pomocí softwaru Windows Media Player

Summary: Postupujte podle kroků k vypálení disku CD, DVD nebo Blu-ray pomocí softwaru Windows Media Player.

Article Content


Symptoms

Na všech počítačích Dell se systémem Windows je nainstalovaný program Windows Media Player. Tento program můžete používat k vypalování nebo kopírování hudby, videa a fotografií na prázdné zapisovatelné disky CD, DVD nebo Blu-ray.

Cause
Vypálení disku CD, DVD nebo Blu-ray pomocí softwaru Windows Media Player
Resolution

Vypálení disku CD, DVD nebo Blu-ray

 1. Spusťte software Windows Media Player kliknutím na tlačítko Start > Všechny programy > Windows Media Player.
 2. Pokud používáte k přehrávání hudby aplikaci Windows Media Player, zahajte proces vypalování kliknutím na možnost Přepnout do knihovny.
 3. Klikněte na kartu Vypálit a poté si kliknutím na šipku Možnosti vypalování zobrazte další možnosti.
 4. Pokud chcete vypálit hudbu, kterou bude možné přehrát na většině přehrávačů CD, klikněte na možnost Zvukový disk CD. Mělo by jít o výchozí možnost.
 5. Pokud si chcete vypálit video nebo velké množství hudby, klikněte na možnost Datový disk CD nebo DVD. Tento typ disku se nebude přehrávat na všech zařízeních.
 6. Otevřete diskovou jednotku, vložte do ní prázdný disk CD-R, datový disk CD nebo DVD a zavřete jednotku. Pokud se otevře dialogové okno automatického přehrávání, zavřete jej.
 7. Pokud má váš počítač více mechanik, klikněte na nabídku Možnosti vypalování > Další možnosti vypalování > karta Zařízení a vyberte jednotku, kterou chcete použít.
 8. Pokud se na kartě Vypálit již nacházejí média, kliknutím na položku Vymazat seznam vyprázdněte aktuální seznam vypalování.
 9. Přetáhněte skladby, alba, seznamy skladeb nebo videa, která chcete vypálit, z knihovny médií do podokna seznamu na pravé straně programu Windows Media Player.
 10. Pokud chcete upravit pořadí v seznamu vypalování, přetáhněte položky nahoru nebo dolů.
 11. Pokud chcete odebrat skladbu nebo video, otevřete pravým tlačítkem nabídku Možnosti a poté klikněte na možnost Odebrat ze seznamu.
 12. Odebrání skladby nebo videa ze seznamu vypalování nevede k trvalému smazání z počítače.
 13. Vypálení provedete pomocí tlačítka Zahájit vypalování. Tento proces může trvat několik minut. Neotvírejte diskovou mechaniku, dokud se proces vypalování nedokončí.
Další informace o vypalování disků v programu Windows Media Player najdete u podpory společnosti Microsoft.

Article Properties


Last Published Date

10 Mar 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters