Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Podpora aplikace Dell EMC OpenManage Mobile

Summary: Dell EMC OpenManage Mobile (OMM) je mobilní aplikace určená ke sledování a správě serverů Dell EMC PowerEdge, šasi MX7000 a dalších datových zařízení z mobilních zařízení se systémySee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell EMC OpenManage Mobile

Dell EMC OpenManage Mobile

 • Využijte mobilní zařízení se systémem Android nebo iOS pro přístup k serverům PowerEdge nebo modulární infrastruktuře MX.
 • Provádějte úlohy konfigurace, monitorování a nápravy.
 • Bezpečná a bezdrátová konfigurace, monitorování a oprava serverů PowerEdge nebo modulární infrastruktury s povolenou funkcí Quick Sync.
 • Získejte přístup k veškeré infrastruktuře Dell EMC a IT infrastruktuře třetích stran monitorované softwarem OpenManage Enterprise nebo Essentials.
 • Dostávejte na své mobilní zařízení automaticky upozornění a podnikněte nápravná opatření.

Dell EMC OpenManage Mobile (OMM) je mobilní aplikace určená ke sledování a správě serverů Dell EMC PowerEdge, šasi MX7000 a dalších datových zařízení z mobilních zařízení se systémy Android a iOS. Aplikace OpenManage Mobile umožňuje správcům IT odkudkoliv do určité míry konfigurovat server, monitorovat, odstraňovat problémy a provádět nápravu.

Výhody aplikace OpenManage Mobile

Metody přístupu: Připojte se k serverům PowerEdge a šasi/zásuvným modulům MX7000 přes síť1, na serveru2,3 nebo přes konzole OpenManage Enterprise či Essentials. Další informace >
Oznámení z konzole OpenManage Enterprise nebo Essentials
 • Dostávejte na své mobilní zařízení upozornění z nástroje OpenManage Enterprise nebo Essentials.
 • Upozornění můžete ze svého mobilního zařízení potvrzovat, přeposílat a odstraňovat.
Monitorování a správa serverů PowerEdge nebo šasi MX7000.
 • Procházení podrobnostmi o serveru, stavu, inventáři firmwaru, protokolech systémových událostí a protokolech LC jednotlivých serverů. Sdílejte a přeposílejte podle potřeby.
 • Použití tabletu jako pojízdného terminálu pro přístup ke konzoli systému.
 • Přístup k sestavám nástroje SupportAssist nebo k obrazovkám a videím o selhání a jejich sdílení.
 • Přístup k informacím o záruce na server z mobilního zařízení.
 • Přístup ke konzoli systému přes VNC k zobrazení pracovních ploch operačního systému serveru se servery podporujícími VNC řadiče iDRAC 4. To vyžaduje, aby byla pro zařízení Android a iOS k dispozici klientská aplikace VNC třetí strany. Další informace >
 • Zobrazte stav šasi MX7000 pomocí funkce rozšířené reality.
 • Funkce správy serveru, jako je zapnutí, vypnutí, cyklus napájení a restartování z mobilní aplikace.
Konfigurace a zřizování serverů PowerEdge a infrastruktury MX7000.
 • Pro snadné použití a rychlejší první přihlášení stačí naskenovat přihlašovací údaje řadiče iDRAC uložené v kódu QR.
 • Dávková aktualizace hesel pro servery Dell EMC PowerEdge 14. generace a novější pomocí nástroje Dell License Manager (minimálně verze 1.5).
 • Ruční konfigurace jednoho nebo několika serverů zároveň. Na serveru prostřednictvím aplikace OMM můžete dokonce aktualizovat příznak Automaticky aktualizovat. Stejně tak pro výpočetní zásuvné moduly v šasi MX7000.
 • Zřizování serverů PowerEdge nebo infrastruktury MX: připojení napájecího kabelu, připojení mobilního zařízení k serveru nebo šasi, přiřazení IP adresy, změna přihlašovacích údajů a aktualizace atributů systému BIOS.
 • Spusťte příkazy RACADM a získejte výstup přímo na mobilním zařízení.
Ukázkový režim: Prozkoumejte funkce aplikace OpenManage Mobile v ukázkovém režimu, ve kterém si můžete prohlédnout možnosti aplikace OpenManage Mobile pomocí offline předem vyplněné „ukázkové databáze“ obsažené v aplikaci.
 
 

OpenManage Mobile

Funkce v aplikaci OpenManage Mobile 4.0

Společnost Dell EMC aplikaci OpenManage Mobile neustále zlepšuje.

Monitorování a správa:
 • Při připojení k nástroji OpenManage Enterprise:
  • Možnost stažení a zobrazení všech zpráv, včetně zásad nastavení napájení a teploty
  • Možnost odkudkoli nouzově snížit napájení
  • Snadné vyhledávání libovolného zařízení podle názvu, čísla modelu, výrobního čísla nebo IP adresy
 • Při připojení k serveru PowerEdge:
  • Sledování interního úložiště, zobrazení protokolů specifických pro úložiště a blikání kontrolek LED fyzických a virtuálních disků
 • Při připojení k infrastruktuře PowerEdge MX7000:
  • Vylepšení monitorování pomocí rozšířené reality včetně použití tabletů
  • Zobrazení přehledu stavu šasi, výpočetních, úložných a síťových zařízení
  • Zjednodušený souhrn výstrah
  • Přístup k informacím o šasi a komponentách pro celou skupinu při připojení k hlavnímu šasi přes funkci Quick Sync 2 (dříve byla tato funkce dostupná pouze přes síť)
Náprava:
 • Úplný cyklus napájení (odpovídá odpojení napájecího kabelu ze serveru a jeho zapojení) lze provést vzdáleně.
 • Protokoly chyb s pokyny k nápravě
 • Protokoly LC nyní také obsahují pokyny k nápravě
Zabezpečení:
 • Vylepšený stav souladu certifikátu upozorňuje na potenciální bezpečnostní problémy.
 • Pokud certifikáty řadiče iDRAC používají certifikační autoritu (CA), jsou automaticky ověřovány (za předpokladu, že na mobilním zařízení existuje ekvivalentní certifikační autorita).
Prostředí:
 • Přepracovaná domovská obrazovka pro lepší práci.
 • Vylepšené vyhledávání nyní ukládá návrhy posledních hledání.
Monitorování a zřizování šasi MX7000:
 • V režimu AR lze sledovat také monitorovat zadní stranu šasi.
 • Přiřazujte redundantní hlavní šasi během zajišťování.
 • Stejné zobrazení kabeláže a skupinové topologie jako v nástroji OpenManage Enterprise Modular při přístupu k hlavnímu šasi.
Zobrazit seznam předchozích vylepšení
Náprava:
 • Úplný cyklus napájení (odpovídá odpojení napájecího kabelu ze serveru a jeho zapojení) lze provést vzdáleně.
 • Protokoly chyb s pokyny k nápravě
 • Protokoly LC nyní také obsahují pokyny k nápravě
Zabezpečení:
 • Vylepšený stav souladu certifikátu upozorňuje na potenciální bezpečnostní problémy.
 • Pokud certifikáty řadiče iDRAC používají certifikační autoritu (CA), jsou automaticky ověřovány (za předpokladu, že na mobilním zařízení existuje ekvivalentní certifikační autorita).
Prostředí:
 • Přepracovaná domovská obrazovka pro lepší práci.
 • Vylepšené vyhledávání nyní ukládá návrhy posledních hledání.
Monitorování a zřizování šasi MX7000:
 • V režimu AR lze sledovat také monitorovat zadní stranu šasi.
 • Přiřazujte redundantní hlavní šasi během zajišťování.
 • Stejné zobrazení kabeláže a skupinové topologie jako v nástroji OpenManage Enterprise Modular při přístupu k hlavnímu šasi.
 • Díky nové funkci rozšířené reality můžete nyní snadno a rychle monitorovat, diagnostikovat a odstraňovat problémy s modulárním šasi MX7000. Jednoduše namiřte fotoaparát zařízení na šasi MX7000, připojte se pomocí modulu Quick Sync 2 a získejte kromě obrazu šasi MX7000 také informace o jeho stavu.
 • Monitorování a správa šasi MX7000 přes síť – Tato nová funkce kdykoliv a kdekoliv poskytuje přístup k modulární infrastruktuře. Ověření uživatelé mají přístup k jednomu šasi nebo mohou prostřednictvím přístupu k hlavnímu šasi získat přístup k celé skupině.
 • Definujte nastavení hlavního šasi a skupiny pomocí aplikace OpenManage Mobile – Dříve byla tato nastavení prováděna na konzoli počítače a při procesu nasazení byla vyžadována „přestávka“. Nyní mohou uživatelé tato nastavení definovat v rámci jedné aplikace.
 • Je možné zobrazit sestavu sady SupportAssist Collection a nahrát ji z aplikace OpenManage Mobile. Aby si správci IT mohli zobrazit sestavu sady SupportAssist Collection a odeslat ji podpoře Dell EMC, museli ji před touto funkcí nejprve nahrát ze sady SupportAssist Collection do počítače. Nyní mohou zákazníci zobrazovat a odesílat přímo z aplikace OpenManage Mobile. Tato funkce je také užitečná v případě, že není nainstalovaný modul iSM nebo není k dispozici (např. pokud server není z nějakého důvodu přístupný).
 • Možnost registrace řadiče iDRAC u podpory Dell EMC aplikace OpenManage Mobile – uživatelé aplikace mohou nyní zaregistrovat připojený řadič iDRAC u podpory Dell EMC přímo z mobilní aplikace.
 • Přistupujte ke konzoli OpenManage Enterprise 3.0 a spravujte servery Dell EMC PowerEdge, šasi, úložiště, sítě, zařízení brány firewall a další podporovaná zařízení třetích stran spravovaná prostřednictvím této konzoly. Dostávejte upozornění automaticky na své mobilní zařízení.
 • Spravujte nejnovější modulární infrastrukturu MX7000 v šasi a konfigurujte a monitorujte šasi nebo odstraňujte problémy či provádějte úkony nápravy.
 • Vylepšení použitelnosti v celé aplikaci
 • Přístup k novému modulu Quick Sync 2 pro správu systémů na serveru
  • Dostupné pro servery PowerEdge 14. generace
  • Pokročilé funkce, včetně „touch and roam“ pro snadnější používání
  • Nyní podporováno také v systému iOS (kromě mobilních zařízení se systémem Android)
  • K připojení aplikace OMM k řadiči iDRAC se využívá technologie Bluetooth a Wi-Fi.
  • Dostupnost na prodejních i poprodejních místech se servery (důrazně doporučujeme prodejní místo).
  • Nachází se uvnitř serveru (nikoliv v podobě přídavného zařízení)
 • Provádění ruční a dávkové konfigurace serveru*
  Přiřazování IP adres, změna přihlašovacích údajů řadiče iDRAC a konfigurace síťové karty, změna pořadí spouštění, aktualizace umístění nebo klíčové atributy systému BIOS.
  *Upozorňujeme, že funkce dávkové konfigurace serveru je primárně dostupná pro servery PowerEdge 14. generace. Funkce se liší podle generace serveru a způsobu přístupu.
 • Přístup k reportům SupportAssist pro servery PowerEdge 14. generace
  Přístup k reportům SupportAssist a jejich sdílení, záznam posledního spuštění nebo video o selhání. Na obrazovce náhledu operačního systému můžete zobrazovat a sdílet událost posledního selhání.
 • Přístup a správa serverů PowerEdge 13. a 14. generace pomocí příkazů RACADM
  Po spuštění libovolného příkazu RACADM získáte výstup přímo na mobilním zařízení. V aplikaci je předem zadáno pět často používaných příkazů RACADM, které lze spustit dotykem prstu na mobilním displeji.
 • Bezpečný přístup k virtuální konzoli (VNC přes SSH)
  Bezpečný přístup ke konzoli přes protokol SSH z mobilních zařízení se systémem Android i iOS
  Aplikace bVNC pro systém Android (k dispozici zdarma v obchodě Google Play Store)
  Aplikace Removtix pro systém iOS (k dispozici k zakoupení v obchodě Apple App Store)
 • Dávková aktualizace výchozích továrních hesel serverů Dell EMC PowerEdge (tato funkce vyžaduje nástroj Dell License Manager 1.5)
  • Dostupné pro servery PowerEdge 14. generace
 
 

Přístup k aplikaci OpenManage Mobile na tabletech

Způsoby přístupu pro aplikaci OpenManage Mobile

Aplikace OpenManage Mobile umožňuje spravovat servery PowerEdge a šasi MX7000 různými způsoby připojení:

Správa přes síť prostřednictvím serverů iDRAC PowerEdge nebo šasi MX7000
 • Aplikace OpenManage Mobile umožňuje odkudkoli vzdálený přístup k serverům PowerEdge 1 s řadičem iDRAC prostřednictvím sítě
 • Konfigurace IP adres, zobrazení inventáře, stavu a protokolů serveru, možnost restartovat server
Správa serverů PowerEdge nebo šasi MX7000 přímo na serveru prostřednictvím funkce Quick Sync
 • Bezpečná a bezdrátová konfigurace, monitorování a oprava serverů PowerEdge nebo šasi MX7000 pomocí rámečku Quick Sync nebo modulu Quick Sync 2
 • Volitelný modul Quick Sync 2 je k dispozici u vybraných serverů PowerEdge a šasi MX7000 2
 • Na vybraných serverech PowerEdge 3 je podporován volitelný rámeček Quick Sync
Správa prostřednictvím konzole OpenManage Enterprise nebo Essentials
 • Přístup ke všem infrastrukturám Dell EMC a třetích stran spravovaným nástrojem OpenManage Enterprise (minimálně verze 3.1) nebo Essentials (minimálně verze 2.5).
 • Dostávejte upozornění na mobilní zařízení, potvrzujte nebo předávejte upozornění a provádějte opravy
 
 
 

Stažení a instalace aplikace OpenManage Mobile

Dell EMC OpenManage Mobile je k dispozici ke stažení jako bezplatná aplikace pro vaše mobilní zařízení z obchodu Apple Store, Google Play Store, MyApp/Tencent (Čína) a 360 Mobile Assistant (Čína).

 • OpenManage Mobile pro iOS
  Stáhněte si aplikaci OpenManage Mobile pro zařízení Apple.
  SLN310980_en_US__4OMM-Apple-Store-Icon
 • OpenManage Mobile pro Android
  Stáhněte si aplikaci OpenManage Mobile pro své zařízení Android.
  SLN310980_en_US__5OMM-GooglePlay-Store-Icon
 • OpenManage Mobile pro Android (Čína)
  Naskenujte kód QR nebo kliknutím stáhněte aplikaci OpenManage Mobile ze služby 360 Mobile Assistant.
  SLN310980_en_US__6OMM-China360Download SLN310980_en_US__7360-Mobile-Assitant-Icon360 Mobile Assistant
 
 
 

Zdroje pro aplikaci OpenManage Mobile

Komunitní

Zapojte se do komunity nástroje OpenManage pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Přečtěte si nejnovější dokumentaci aplikace Dell EMC OpenManage Mobile.

Dokumenty white paper

Rozšířená realita OpenManage

Seznámení se s funkcí rozšířené reality v aplikaci OpenManage Mobile


Červen 2020
Dokument whitepaper, 10 stránek
Technický dokument whitepaper obsahuje informace o monitorování a odstraňování problémů s šasi MX7000 pomocí aplikace OpenManage Mobile s monitorováním v rozšířené realitě.

Zobrazit dokument whitepaper
Synchronizace aplikace OpenManage Mobile na mobilním zařízení s rámečkem Quick Sync serveru PowerEdge

Seznámení s aplikací OpenManage Mobile a zabezpečením Quick Sync (servery PowerEdge a šasi MX)


Říjen 2019
Dokument whitepaper, 11 stránek
Technický dokument whitepaper vysvětluje bezpečnostní mechanismy používané aplikací OpenManage Mobile na serveru, při vzdáleném připojení i na samotném mobilním zařízení.

Zobrazit dokument whitepaper
Rozšířená realita OpenManage

Integrace nástroje OpenManage Enterprise s aplikací OpenManage Mobile


Březen 2019
Dokument whitepaper, 23 stránek
Technický dokument whitepaper poskytuje přehled o úplné integraci nástroje OpenManage Enterprise s aplikací OpenManage Mobile.

Zobrazit dokument whitepaper
Konfigurace řadiče iDRAC9 pro server VNC

Přístup ke vzdálené ploše pomocí technologie VNC na serverech Dell PowerEdge a v modulární infrastruktuře MX7000


Únor 2019
Dokument whitepaper, 36 stránek
Technický dokument whitepaper poskytuje informace o vytvoření zabezpečeného připojení ke vzdálené ploše hostitelských operačních systémů serveru pomocí standardních klientů VNC.

Zobrazit dokument whitepaper
Synchronizace aplikace OpenManage Mobile na mobilním zařízení s rámečkem Quick Sync serveru PowerEdge 14. generace

Seznámení se s modulem Quick Sync 2 pro servery Dell EMC PowerEdge 14. generace a šasi MX7000


Září 2018
Dokument whitepaper, 14 stránek
Technický dokument whitepaper obsahuje informace o rozšířené bezdrátové konfiguraci, monitorování a řešení problémů.

Zobrazit dokument whitepaper
Synchronizace aplikace OpenManage Mobile na mobilním zařízení s rámečkem Quick Sync serveru PowerEdge 14. generace

Ušetřete IT pracovníkům čas a námahu při správě serverů


Červenec 2017
Dokument whitepaper, 19 stránek
Případová studie společnosti Principled Technologies, která zjistila, že provedení základního nastavení nového serveru PowerEdge v porovnání s tradičními metodami zabralo méně času a méně kroků. Zadáno společností Dell Technologies.

Zobrazit dokument whitepaper
Synchronizace aplikace OpenManage Mobile na mobilním zařízení s rámečkem Quick Sync serveru PowerEdge 13. generace

Funkce Quick Sync řadiče Dell iDRAC pro servery PowerEdge 13. generace


Listopad 2014
Dokument whitepaper, 13 stránek
Hardwarová technická příručka pro volitelnou integraci technologie Near Field Communication (NFC) do serverů PowerEdge 13. generace společnosti Dell – konkrétně modelů R730, R730xd a R630.

Zobrazit dokument whitepaper

Videa

Správa systémů pomocí aplikace OpenManage Mobile

Manoj Malhotra, produktový manažer aplikace Dell EMC OpenManage Mobile, představuje aplikaci Dell EMC OpenManage Mobile.

Duben 2020

Správa serveru PowerEdge MX pomocí rozšířené reality

Aplikace OpenManage Mobile 3.2 (a novější verze) přidala rozšířenou realitu pro správu vašich platforem PowerEdge.

Duben 2019

OpenManage Mobile a Quick Sync 2

Ušetřete čas a námahu se správou serverů Dell EMC PowerEdge pomocí aplikace OpenManage Mobile a funkce Quick Sync 2

Říjen 2017

Představujeme aplikaci OpenManage Mobile a funkci Quick Sync 2

Ukázka aplikace OpenManage Mobile a serverů PowerEdge s funkcí Quick Sync 2

Červenec 2017
Poznámky
 1. Aplikace OpenManage Mobile se může připojit k řadiči iDRAC 7, 8, 9 nebo novějšímu s licencí verze Data Center, Enterprise nebo Express.
 2. Volitelný modul Quick Sync 2 je v současnosti podporován u modelů MX7000, R940, R940xa, R840, R7515, R7425, R7415, R740, R740xd, R6525, R6515, R6415, R640, R540, R440 a T640. Podrobnosti naleznete v dokumentaci a konfiguraci systému vašeho modelu.
 3. Rámeček Quick Sync je k dispozici jako volitelný doplněk pro servery Dell EMC PowerEdge R730, R730xd a R630.
 4. iDRAC VNC je k dispozici pro řadiče iDRAC 7 (minimální verze firmwaru 1.50.50), 8, 9 nebo novější s licencí verze Data Center nebo Enterprise.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

Software, OpenManage Mobile, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

11 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution