Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Pomoc techniczna dotycząca Dell EMC OpenManage Mobile

Summary: Dell EMC OpenManage Mobile (OMM) to aplikacja mobilna służąca do monitorowania serwerów Dell EMC PowerEdge, obudów MX7000 i innych urządzeń centrum danych oraz do zarządzania nimi zaSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell EMC OpenManage Mobile

Dell EMC OpenManage Mobile

 • Korzystanie z urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS w celu uzyskania dostępu do serwerów PowerEdge lub infrastruktury modułowej MX
 • Wykonywanie zadań związanych z konfiguracją, monitorowaniem i naprawą
 • Bezpieczne i bezprzewodowe konfigurowanie, monitorowanie i naprawa serwerów PowerEdge lub infrastruktury modułowej z Quick Sync
 • Dostęp do wszystkich elementów infrastruktury Dell EMC i innych firm monitorowanych za pomocą OpenManage Enterprise lub Essentials
 • Automatyczne odbieranie powiadomień o alertach na urządzeniu przenośnym i możliwość podejmowania działań zaradczych

Dell EMC OpenManage Mobile (OMM) to aplikacja mobilna służąca do monitorowania serwerów Dell EMC PowerEdge, obudów MX7000 i innych urządzeń centrum danych oraz do zarządzania nimi za pomocą urządzeń z systemem Android lub iOS. OpenManage Mobile umożliwia administratorom przeprowadzenie z dowolnego miejsca zadań związanych z konfiguracją serwera, monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i naprawami.

Zalety OpenManage Mobile

Metody dostępu: połączenie z serwerem PowerEdge i obudową/kieszeniami MX7000 za pośrednictwem sieci1, na serwerze2, 3 albo przez konsole OpenManage Enterprise lub Essentials. Dowiedz się więcej >
Powiadomienia z konsoli OpenManage Enterprise lub Essentials
 • Odbieranie powiadomień o alercie z OpenManage Enterprise lub Essentials na urządzeniu mobilnym
 • Potwierdzanie, przesyłanie i usuwanie alertów z urządzenia mobilnego
Monitorowanie i zarządzanie serwerami PowerEdge lub obudową MX7000
 • Przeglądanie szczegółów serwera, danych kondycji, spisu oprogramowania wewnętrznego, dzienników zdarzeń systemu i dzienników LC poszczególnych serwerów. Udostępnianie/przesyłanie w razie potrzeby.
 • Korzystanie z tabletu jako koszyka awaryjnego w celu uzyskania dostępu do konsoli systemowej
 • Dostęp do raportów SupportAssist, ekranów awarii i filmów wideo oraz ich udostępnianie
 • Uzyskiwanie dostępu do informacji o gwarancji serwera z urządzenia mobilnego
 • Dostęp do konsoli systemowej za pomocą VNC w celu wyświetlenia pulpitów systemu operacyjnego serwera z obsługą iDRAC VNC4. Wymaga to aplikacji klienckiej VNC innej firmy dla urządzeń z systemami Android i iOS. Dowiedz się więcej >
 • Wyświetlanie stanu obudowy MX7000 za pomocą opcji rozszerzonej rzeczywistości
 • Obsługa funkcji zarządzania serwerem, takich jak włączanie, wyłączanie i włączanie zasilania, ponowne uruchamianie lub wyłączanie systemu z poziomu aplikacji mobilnej
Konfiguracja i przydzielanie serwerów PowerEdge i infrastruktury MX7000
 • Szybsze i łatwiejsze pierwsze logowanie poprzez skanowanie poświadczeń iDRAC zapisanych w kodzie QR
 • Aktualizacja wsadowa haseł serwera Dell EMC PowerEdge czternastej generacji i nowszych z Dell License Manager (minimalna wersja 1.5)
 • Konfiguracja jednego serwera ręcznie lub wielu serwerów jednocześnie. OMM pozwala nawet zaktualizować na serwerze flagę automatycznej aktualizacji. To samo dotyczy kieszeni obliczeniowych w obudowach MX7000
 • Przydzielanie serwerów PowerEdge lub infrastruktury MX: podłączenie kabla zasilania, podłączenie urządzenia mobilnego do serwera lub obudowy, przypisanie adresu IP, zmiana poświadczeń i aktualizacja atrybutów systemu BIOS
 • Uruchamianie poleceń RACADM i uzyskiwanie danych wyjściowych bezpośrednio na urządzenia przenośne
Tryb demonstracyjny: dowiedz się więcej o funkcjach OpenManage Mobile, przechodząc do trybu demonstracyjnego, aby poznać możliwości OpenManage Mobile, korzystając z wstępnie uzupełnionej „demonstracyjnej bazy danych” trybu offline zawartej w aplikacji.
 
 

OpenManage Mobile

Funkcje w oprogramowaniu OpenManage Mobile 4.0

Firma Dell EMC nieustannie poprawia oprogramowanie OpenManage Mobile.

Monitorowanie i zarządzanie:
 • Po nawiązaniu połączenia z oprogramowaniem OpenManage Enterprise:
  • Pobieranie i wyświetlanie wszelkich raportów, w tym zasad dotyczących zasilania i temperatury
  • Przeprowadzenie awaryjnej redukcji zasilania z dowolnego miejsca
  • Łatwe wyszukiwanie urządzeń według nazw, numeru modelu, kodu Service Tag lub adresu IP
 • Po nawiązaniu połączenia z serwerem PowerEdge:
  • Monitorowanie pamięci wewnętrznej, przeglądanie rejestrów pamięci masowej oraz diody LED dysków fizycznych i wirtualnych
 • Po nawiązaniu połączenia z infrastrukturą PowerEdge MX7000:
  • Usprawnienia monitorowania przy użyciu rzeczywistości rozszerzonej, w tym z wykorzystaniem tabletów
  • Wyświetlanie podsumowania stanu obudowy, obliczeń, pamięci masowej i urządzeń sieciowych
  • Uproszczone podsumowanie alertów
  • Dostęp do informacji o obudowie i składnikach całej grupy po podłączeniu do obudowy lidera przy użyciu Quick Sync 2 (wcześniej ta funkcja była dostępna tylko w sieci)
Naprawa szkód:
 • Możliwość zdalnego pełnego przełączania zasilania (odpowiednik fizycznego odłączania i podłączania kabla zasilania do serwera)
 • Dzienniki błędów z zaleceniami dotyczącymi napraw
 • Dzienniki LC obejmują również wskazówki dotyczące napraw
Bezpieczeństwo:
 • Ulepszona funkcja stanu zgodności certyfikatu pozwala wyróżnić potencjalne problemy z bezpieczeństwem
 • Jeśli certyfikaty iDRAC używają urzędu certyfikacji (CA), są weryfikowane automatycznie (pod warunkiem, że na urządzeniu mobilnym istnieje odpowiedni urząd certyfikacji)
Praktyka:
 • Przeprojektowana strona główna z pozwala pracować wygodniej
 • Wyszukiwanie rozszerzone umożliwia zapisanie ostatnio używanych sugestii wyszukiwania
Monitorowanie i przydzielanie obudowy MX7000:
 • W trybie AR możliwe jest monitorowanie także tyłu obudowy
 • Przypisywanie nadmiarowej obudowy głównej podczas inicjowania
 • Wyświetlanie podczas uzyskiwania dostępu do obudowy głównej tej samej topologii kabli i grup co w przypadku OpenManage Enterprise Modular
Wyświetl listę wcześniejszych usprawnień
Naprawa szkód:
 • Możliwość zdalnego pełnego przełączania zasilania (odpowiednik fizycznego odłączania i podłączania kabla zasilania do serwera)
 • Dzienniki błędów z zaleceniami dotyczącymi napraw
 • Dzienniki LC obejmują również wskazówki dotyczące napraw
Bezpieczeństwo:
 • Ulepszona funkcja stanu zgodności certyfikatu pozwala wyróżnić potencjalne problemy z bezpieczeństwem
 • Jeśli certyfikaty iDRAC używają urzędu certyfikacji (CA), są weryfikowane automatycznie (pod warunkiem, że na urządzeniu mobilnym istnieje odpowiedni urząd certyfikacji)
Praktyka:
 • Przeprojektowana strona główna z pozwala pracować wygodniej
 • Wyszukiwanie rozszerzone umożliwia zapisanie ostatnio używanych sugestii wyszukiwania
Monitorowanie i przydzielanie obudowy MX7000:
 • W trybie AR możliwe jest monitorowanie także tyłu obudowy
 • Przypisywanie nadmiarowej obudowy głównej podczas inicjowania
 • Wyświetlanie podczas uzyskiwania dostępu do obudowy głównej tej samej topologii kabli i grup co w przypadku OpenManage Enterprise Modular
 • Dzięki nowej funkcji rzeczywistości rozszerzonej można łatwo i szybko monitorować obudowy modułowe MX7000 oraz diagnozować i rozwiązywać związane z nimi problemy! Wystarczy skierować kamerę urządzenia na obudowę MX7000, połączyć się przez Quick Sync 2 i wyświetlić na obrazie obudowy MX7000 nakładki z danymi stanu.
 • Monitorowanie i zarządzanie obudowami MX7000 za pośrednictwem sieci — ta nowa funkcja zapewnia dostęp do infrastruktury modułowej w dowolnym miejscu i czasie. Uwierzytelnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pojedynczej obudowy lub całej grupy poprzez uzyskanie dostępu do obudowy głównej.
 • Określanie ustawień obudowy głównej i grupy z poziomu aplikacji OpenManage Mobile — wcześniej ustawienia te były wprowadzane z konsoli komputera i wymagały przerwania procesu wdrażania. Teraz użytkownicy mogą definiować te ustawienia z jednej aplikacji.
 • Wyświetlanie raportu kolekcji SupportAssist i przesyłanie go z poziomu aplikacji OpenManage Mobile — przed wprowadzeniem tej funkcji administratorzy sprzętu musieli przesłać raport kolekcji SupportAssist na komputer, aby go przejrzeć, i dopiero wtedy przesłać do działu pomocy technicznej Dell EMC. Teraz klienci mogą wyświetlać i wysyłać raporty bezpośrednio z aplikacji OpenManage Mobile. Funkcja ta jest przydatna także wtedy, gdy moduł iSM nie jest zainstalowany lub jest niedostępny (np. jeśli serwer jest niedostępny z jakiegoś powodu).
 • Rejestracja kontrolera iDRAC w dziale pomocy technicznej Dell EMC z poziomu aplikacji OpenManage Mobile — użytkownicy aplikacji OpenManage Mobile mogą teraz rejestrować połączony kontroler iDRAC w dziale pomocy technicznej Dell EMC bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
 • Dostęp do konsoli OpenManage Enterprise 3.0 i zarządzanie serwerami Dell EMC PowerEdge, obudowami, pamięcią masową, sieciami, urządzeniami zapory sprzętowej i wszelkimi innymi obsługiwanymi urządzeniami innych firm, którymi ta konsola może zarządzać. Automatycznie odbieranie powiadomień o alertach na urządzeniu przenośnym.
 • Zarządzanie najnowszymi elementami modułowej infrastruktury MX7000 z poziomu obudowy, z możliwością konfigurowania, monitorowania, rozwiązywania problemów i wdrażania działań naprawczych w zakresie obudowy i jej kieszeni
 • Ulepszenia funkcjonalne w całej aplikacji
 • Dostęp do nowego modułu Quick Sync 2 w ramach zarządzania systemami z poziomu serwera
  • Dostępne dla serwerów PowerEdge 14. generacji
  • Zaawansowane funkcje, w tym „touch & roam”, ułatwiające korzystanie z rozwiązania
  • Obecnie oprócz urządzeń mobilnych z systemem Android obsługiwane także w systemie iOS
  • Możliwe połączenie aplikacji OMM z kontrolerem iDRAC za pomocą technologii Bluetooth i Wi-Fi
  • Dostępność wraz z serwerami w punktach sprzedaży, a także w obsłudze posprzedażowej (zdecydowanie zalecane są punkty sprzedaży).
  • Umiejscowienie wewnątrz serwera (rezygnacja z ramki)
 • Wykonanie konfiguracji ręcznej i wsadowej serwera*
  Przydzielenie adresów IP, zmiana poświadczeń iDRAC i konfiguracja NIC, zmiana kolejności uruchamiana, aktualizacja lokalizacji lub kluczowe atrybuty systemu BIOS.
  * Należy pamiętać, że funkcja konfiguracji wsadowej serwera jest dostępna głównie dla serwerów PowerEdge 14. generacji. Funkcje różnią się w zależności od generacji serwera i metody uzyskiwania dostępu do niego.
 • Dostęp do raportów SupportAssist dotyczących 14. generacji serwerów PowerEdge
  Dostęp i udostępnianie raportów SupportAssist, filmu z ostatniej rejestracji rozruchu lub po wystąpieniu awarii; podgląd i udostępnianie ekranu ostatniej awarii lub podglądu systemu operacyjnego.
 • Uruchomienie poleceń RACADM, aby uzyskać dostęp do serwerów PowerEdge 13. i 14. generacji
  Uruchomienie dowolnego polecenia RACADM i uzyskanie danych wyjściowych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Pięć często używanych poleceń RACADM jest fabrycznie wprowadzonych do aplikacji i można je zainicjować dotknięciem palca na wyświetlaczu urządzenia.
 • Uzyskanie bezpiecznego dostępu do konsoli wirtualnej (VNC over SSH) bezpieczny
  Bezpieczny dostęp do konsoli przez SSD z urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS
  bVNC dla systemu Android (dostępne bezpłatnie w sklepie Google Play)
  Remotix dla systemu iOS (dostępne do zakupu w sklepie Apple App Store)
 • Aktualizacja wsadowa domyślnych haseł serwera dla serwerów Dell EMC PowerEdge (do użycia tej funkcji jest wymagany program Dell License Manager 1.5)
  • Dostępne dla serwerów PowerEdge 14. generacji
 
 

Dostęp mobilny do OpenManage Mobile na tablecie

Metody dostępu do OpenManage Mobile

OpenManage Mobile może uzyskać dostęp do serwerów PowerEdge i obudowy MX7000 za pomocą różnych metod połączeń:

Zarządzanie za pośrednictwem sieci poprzez serwery iDRAC PowerEdge lub obudowy MX7000
 • OpenManage Mobile może uzyskać zdalny dostęp do serwerów PowerEdge z obsługą kontrolera iDRAC1 z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci
 • Konfiguracja adresów IP, wyświetlanie informacji o serwerze, rejestrowanie stanu kondycji i dzienników, włączanie i wyłączanie zasilania serwera
Zarządzanie serwerami PowerEdge lub obudowami MX7000 z poziomu serwera przez Quick Sync
 • Bezpieczne i bezprzewodowe konfigurowanie, monitorowanie i naprawa serwerów PowerEdge lub obudów MX7000 z ramką Quick Sync lub modułem Quick Sync 2
 • Opcjonalny moduł Quick Sync 2 jest dostępny na wybranych serwerach PowerEdge serwerach i obudowach MX70002
 • Opcjonalna ramka Quick Sync jest obsługiwana na wybranych serwerach PowerEdge3
Zarządzanie za pośrednictwem konsoli OpenManage Enteprise lub Essentials
 • Dostęp do wszystkich elementów infrastruktury Dell EMC i innych firm zarządzanych przez OpenManage Enterprise (minimalna wersja 3.1) lub Essentials (minimalna wersja 2.5).
 • Otrzymywanie powiadomień o alertach na urządzeniu mobilnym, potwierdzanie lub przekazywanie alertów i podejmowanie czynności zaradczych
 
 
 

Pobieranie i instalowanie oprogramowania OpenManage Mobile

Aplikację Dell EMC OpenManage Mobile można bezpłatnie pobrać na urządzenie mobilne ze sklepu Apple Store, Google Play Store, MyApp/Tencent (Chiny) i 360 Mobile Assistant (Chiny)

 • OpenManage Mobile dla systemu iOS
  Pobierz aplikację OpenManage Mobile dla urządzenia Apple.
  SLN310980_en_US__4OMM-Apple-Store-Icon
 • OpenManage Mobile dla systemu Android
  Pobierz aplikację OpenManage Mobile dla urządzenia z systemem Android.
  SLN310980_en_US__5OMM-GooglePlay-Store-Icon
 • OpenManage Mobile dla systemu Android (Chiny)
  Zeskanuj kod QR lub kliknij, aby pobrać aplikację OpenManage Mobile przy użyciu narzędzia 360 Mobile Assistant.
  SLN310980_en_US__6OMM-China360Download SLN310980_en_US__7360-Mobile-Assitant-Icon360 Mobile Assistant
 
 
 

Zasoby dotyczące OpenManage Mobile

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność oprogramowania OpenManage do zarządzania systemami, aby odkryć:

 • Fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • Blogi do czytania i komentowania artykułów
 • Miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • I nie tylko...

Dokumentacja

Najnowszą dokumentację można znaleźć w sekcji Dokumentacja Dell EMC OpenManage Mobile.

Opracowania

Rzeczywistość rozszerzona OpenManage

Opis działania rzeczywistości rozszerzonej w OpenManage Mobile


Czerwiec 2020
10. strona opracowania
Opracowanie techniczne zawiera informacje na temat monitorowania i rozwiązywania problemów z obudową MX7000 za pomocą OpenManage Mobile z funkcją monitorowania rzeczywistości rozszerzonej.

Przeczytaj opracowanie
OpenManage Mobile na urządzeniu mobilnym synchronizuje się z ramką PowerEdge Quick Sync

Opis działania OpenManage Mobile i Quick Sync Security (serwery PowerEdge i obudowy MX)


Październik 2019
11. strona opracowani
Opracowanie techniczne zawiera opis elementów sterujących zabezpieczeń używanych przez oprogramowanie OpenManage Mobile podczas pracy na serwerze, pracy zdalnej i pracy na samym urządzeniu mobilnym.

Przeczytaj opracowanie
Rzeczywistość rozszerzona OpenManage

Integracja OpenManage Enterprise z OpenManage Mobile


Marzec 2019
23. strona opracowania
Opracowanie techniczne zawiera przegląd pełnej integracji OpenManage Enterprise z OpenMamange Mobile.

Przeczytaj opracowanie
Konfiguracja iDRAC9 dla serwera VNC

Uzyskiwanie dostępu do pulpitu zdalnego za pomocą VNC na serwerach Dell PowerEdge i w infrastrukturze modułowej MX7000


Luty 2019
36. strona opracowania
Opracowanie techniczne zawiera informacje na temat ustanawiania bezpiecznych połączeń pulpitu zdalnego z systemami operacyjnymi (OS) hosta serwera przy użyciu standardowych klientów VNC.

Przeczytaj opracowanie
OpenManage Mobile na urządzeniu mobilnym synchronizuje się z ramką PowerEdge Quick Sync 14. generacji

Opis Quick Sync 2 dla serwerów Dell EMC PowerEdge czternastej generacji i obudów MX7000


Wrzesień 2018
14. strona opracowania
Opracowanie techniczne zawiera informacje na temat udoskonalonej konfiguracji bezprzewodowej, monitorowania i rozwiązywania problemów.

Przeczytaj opracowanie
OpenManage Mobile na urządzeniu mobilnym synchronizuje się z ramką PowerEdge Quick Sync 14. generacji

Zaoszczędź czas zarządzania serwerem i nakład pracy pracowników działu IT


Lipiec 2017
19. strona opracowania
Studium przypadku przeprowadzone przez Principled Technologies, które wykazało, że przeprowadzanie podstawowych czynności konfiguracyjnych nowego serwera PowerEdge jest szybsze i prostsze w porównaniu z technologiami tradycyjnymi. Na zlecenie Dell Technologies.

Przeczytaj opracowanie
OpenManage Mobile na urządzeniu mobilnym synchronizuje się z ramką PowerEdge Quick Sync 13. generacji

Dell iDRAC Quick Sync dla serwerów PowerEdge trzynastej generacji


Listopad 2014
13. strona opracowania
Przewodnik techniczny po opcjonalnej integracji technologii NFC (Near Field Communication) z serwerami Dell PowerEdge trzynastej generacji – szczególnie w modelach R730, R730xd i R630.

Przeczytaj opracowanie

Filmy

Zarządzanie systemami w OpenManage Mobile

Wprowadzenie Manoja Malhotry, kierownika ds. produktu Dell EMC OpenManage Mobile, do rozwiązania Dell EMC OpenManage Mobile.

Kwiecień 2020

Zarządzaj PowerEdge MX przy użyciu rzeczywistości rozszerzonej

W wersji OpenManage Mobile 3.2 (i nowszych wersjach) dodano funkcję zarządzania platformami PowerEdge z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej.

Kwiecień 2019

OpenManage Mobile i Quick Sync 2

Zaoszczędź czas i nakład pracy podczas zarządzania serwerem Dell EMC PowerEdge z OpenManage Mobile i Quick Sync 2

Październik 2017 r.

Wprowadzenie OpenManage Mobile i Quick Sync 2

Prezentacja działania OpenManage Mobile i serwerów PowerEdge z Quick Sync 2

Lipiec 2017
Uwagi
 1. Aplikacja OpenManage Mobile może nawiązać połączenie z kontrolerem iDRAC w wersji 7, 8, 9 lub nowszej z licencją Data Center, Enterprise lub Express.
 2. Opcjonalny moduł Quick Sync 2 jest obecnie obsługiwany przez modele MX7000, R940, R940xa, R840, R7515, R7425, R7415, R740, R740xd, R6525, R6515, R6415, R640, R540, R440 i T640. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją systemową modelu i jego konfiguracją.
 3. Ramka Quick Sync jest dostępna jako opcja na serwerach Dell EMC PowerEdge R730, R730xd i R630.
 4. Sieć iDRAC VNC jest dostępna w kontrolerze iDRAC w wersji 7 (minimalna wersja oprogramowania wewnętrznego 1.50.50) 8, 9 lub nowszej z licencją Data Center lub Enterprise Edition.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

Software, OpenManage Mobile, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

11 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution