Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

iDRAC, CMC, OpenManage Enterprise, OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center, OpenManage Integration with ServiceNow, zkušební licence DPAT

Summary: Tento článek obsahuje odkazy na stažení sady zkušební 30- a 90denní licence Dell, která obsahuje nástroje iDRAC Enterprise, iDRAC Datacenter, CMC Enterprise, OpenManage Enterprise a OpenManage Integration. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Tento článek obsahuje odkazy na stažení zkušebních licencí pro ohodnocení rozšířených funkcí řadičů iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller), CMC (Chassis Management Console), nástrojů OpenManage Enterprise, OpenManage Enterprise Power Manager, OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center, OpenManage Integration with ServiceNow a technologie Dell Processor Acceleration Technology. Zkušební licence řadičů iDRAC jsou poskytovány pro systémy s řadičem iDRAC8, iDRAC9 a zkušební licence řadiče CMC pro modulární skříně PowerEdge FX2VRTX.


Stáhněte si zkušební licence

Stažení zkušebních licencí iDRAC a CMC

Společnost Dell nabízí možnost upgradovat moduly vzdálených řadičů prostřednictvím licenčního souboru. Licence Enterprise povoluje další funkce, jako je například virtuální konzole, virtuální média a monitorování výkonu mimo pásmo. Licence pro datové centrum aktivuje všechny funkce Enterprise a další funkce, jako jsou datové proudy telemetrie serverových dat a moderní ovládací prvky teploty. Pro účely testování uděluje společnost Dell 30denní zkušební licence pro iDRAC Enterprise, iDRAC Datacenter a CMC Enterprise umožňující obeznámit se se sadou pokročilých funkcí. Zákazníci, kteří si přejí prodloužit licenci mimo zkušební období, si musí zakoupit trvalou licenci k softwaru.

Zkušební licenci lze importovat pouze jednou pro každý produkt. Pokus o import další zkušební licence se nezdaří.
Verze licence řadiče iDRAC a CMC Odkaz pro stažení
Servery PowerEdge 14. generace se zkušební licencí iDRAC9 Enterprise (30 dní)1 Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Servery PowerEdge 14. generace se zkušební licencí iDRAC9 Datacenter (30 dní)1 Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Servery PowerEdge 15. generace se zkušební licencí iDRAC9 Enterprise (30 dní)1 Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Servery PowerEdge 15. generace se zkušební licencí iDRAC9 Datacenter (30 dní)1 Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence iDRAC8 Enterprise (30 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence FX2 CMC Enterprise (30 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence VRTX CMC Enterprise (30 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
1Licence iDRAC9 jsou spojeny s generací serverů PowerEdge. Servery PowerEdge 15. generace s licencemi iDRAC9 nejsou kompatibilní se servery PowerEdge 14. generace s řadičem iDRAC9. Stejně tak servery PowerEdge 14. generace s licencemi iDRAC9 nejsou kompatibilní se servery PowerEdge 15. generace s řadičem iDRAC9. Import serveru PowerEdge 14. generace s licencí iDRAC9 na server PowerEdge 15. generace s řadičem iDRAC9 se nezdaří. Stejně tak se nezdaří import serveru PowerEdge 15. generace s licencí iDRAC9 na server PowerEdge 14. generace s řadičem iDRAC9.

Stažení zkušebních licencí k softwaru a hardwaru

Licence OpenManage Enterprise Advanced nebo Advanced+ aktivuje pokročilé funkce nástroje OpenManage Enterprise, jako je automatizované nasazení, kompatibilita s konfigurací serveru a aktivace dostupných doplňků, například OpenManage Enterprise Power Manager. Licence OpenManage Advanced+ umožňuje používat doplňky pro integraci partnerů včetně doplňku pro VMware vCenter. Pro účely testování uděluje společnost Dell 90denní zkušební licence umožňující obeznámit se se sadou funkcí Advanced nebo Advanced+. Zákazníci, kteří si přejí prodloužit licenci mimo zkušební období, si musí zakoupit trvalou licenci k softwaru.
Prémiová licence OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center aktivuje pokročilé funkce správy životního cyklu pro servery PowerEdge s řadičem iDRAC9, řešení Dell pro infrastrukturu Azure Stack HCI – S2D Ready Nodes s řadičem iDRAC9 v konzoli Microsoft Windows Admin Center. Pro účely testování uděluje společnost Dell zkušební licence, které zákazníkům umožňují obeznámit se s pokročilými funkcemi správy životního cyklu nástroje OpenManage Integration with Microsoft Admin Center. Zákazníci, kteří si přejí prodloužit licenci mimo zkušební období, si musí zakoupit trvalou licenci k softwaru.
Licence OpenManage Integration with ServiceNow aktivuje aplikaci v rámci platformy ServiceNow, která poskytuje bezproblémové rozhraní mezi funkcemi pro správu infrastruktury Dell OpenManage Enterprise a funkcemi správy služeb a provozu služby ServiceNow. Pro účely testování uděluje společnost Dell 90denní zkušební licence, které zákazníkům umožňují obeznámit se s nástrojem OpenManage Integration with ServiceNow. Zákazníci, kteří si přejí prodloužit licenci mimo zkušební období, si musí zakoupit trvalou licenci k softwaru.
Licence Dell Processor Acceleration Technology umožňuje pracovat s technologií Dell Processor Acceleration Technology (DPAT). Technologie DPAT se povoluje prostřednictvím systému BIOS. V aktivním stavu poskytuje lepší řešení pro vynucení provozu procesoru na nejnižší základní frekvenci a při zachování konzistentnějšího stavu turbo frekvence, než vypnutí funkce turbo. Pro účely testování uděluje společnost Dell 30denní zkušební licence umožňující obeznámit se s technologií Dell Processor Acceleration Technology. Zákazníci, kteří si přejí prodloužit licenci mimo zkušební období, si musí zakoupit trvalou licenci k softwaru.
Zkušební licence softwaru a hardwaru Odkaz pro stažení
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced+ pro řadiče iDRAC9 (90 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced pro řadiče iDRAC9 (90 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced+ pro řadiče iDRAC8 (90 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced pro řadiče iDRAC8 (90 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Prémiová zkušební licence OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center pro server PowerEdge s řadičem iDRAC9 Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Prémiová zkušební licence OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center pro řešení Dell pro infrastrukturu Azure Stack HCI – S2D Ready Nodes s řadičem iDRAC9 Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence OpenManage Integration with ServiceNow (90 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence technologie Dell Processor Acceleration Technology serverů PowerEdge 14. generace (30 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek
Zkušební licence technologie Dell Processor Acceleration Technology serverů PowerEdge 15. generace (30 dní) Stažení je možné po odsouhlasení smluvních podmínek

Postup importu licence iDRAC

 1. Stáhněte soubor odpovídající verzi řadiče iDRAC vašeho serveru Dell PowerEdge.
 2. Rozbalte stažený soubor ZIP a získáte licenční soubor XML.
 3. Nyní soubor XML nahrajte pomocí webového rozhraní řadiče iDRAC:
  1. Přihlaste se k webovému rozhraní řadiče iDRAC.
  2. Přejděte na kartu Licenses.
  3. Chcete-li licenci importovat, vyberte položku Import z rozevírací nabídky License Options.
 4. Počkejte, až se dokončí proces nahrávání, a poté se z webového rozhraní odhlaste.
 5. Znovu se přihlaste a zkontrolujte, zda dočasný upgrade proběhl úspěšně.
Další podrobnosti o importu licence iDRAC najdete v článku Jak importovat a exportovat licenci iDRAC prostřednictvím webového rozhraní řadiče iDRAC.

Postup importu licence CMC

 1. Stáhněte soubor odpovídající šasi, které chcete spravovat.
 2. Rozbalte stažený soubor ZIP a získáte licenční soubor XML.
 3. Nyní soubor XML nahrajte pomocí webového rozhraní CMC:
  1. Vstupte do webového rozhraní řadiče CMC.
  2. Přejděte do nabídky Chassis Overview, klikněte na kartu Setup a zvolte možnost Licenses.
  3. Chcete-li licenci importovat, vyberte položku Import z rozevírací nabídky License Options.
 4. Počkejte, až se dokončí proces nahrávání, a poté se z webového rozhraní odhlaste.
 5. Znovu se přihlaste a zkontrolujte, zda dočasný upgrade proběhl úspěšně.

Smluvní podmínky zkušební licence

Zkušební období licence trvá 30 nebo 90 dnů od data stažení.

Chcete-li zkušební licenci stáhnout, musíte souhlasit se smluvními podmínkami. Přečtěte si pozorně podmínky a klikněte na tlačítko Souhlasit a stáhnout ve spodní části stránky.

SMLOUVA O ZKUŠEBNÍM SOFTWARU

STAŽENÍM, INSTALACÍ, AKTIVACÍ NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A ZAVAZUJETE SE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY A BUDETE VÁZÁNI JIMI A VEŠKERÝMI PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. POKUD NESOUHLASÍTE SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NESMÍTE STAHOVAT, INSTALOVAT, AKTIVOVAT ANI JINAK POUŽÍVAT ŽÁDNÝ SOFTWARE. PŘIJÍMÁTE-LI TYTO PODMÍNKY JMÉNEM SUBJEKTU, POTVRZUJETE, ŽE MÁTE POTŘEBNÉ OPRÁVNĚNÍ K PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK JMÉNEM TOHOTO SUBJEKTU.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „smlouva“) uzavřená mezi vámi („vy“ nebo „zákazník“) a společností Dell Global B.V. (pobočka v Singapuru), singapurskou pobočkou společnosti s ručením omezením zapsané do obchodního rejstříku v Nizozemsku svým vlastním jménem, jménem společnosti Dell Inc. a „jménem přidružených společností Dell“ (tedy přímých a nepřímých poboček společnosti Dell Inc.) (dále jen „poskytovatel licence“) řídí poskytování a vaše používání softwaru a nabývá platnosti po vašem přijetí této smlouvy.

Pokud jste veřejným zákazníkem, mohou se na vás vztahovat další smluvní podmínky (PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO ZÁKAZNÍKA).

 1. ÚČEL. Poskytovatel licence vám může zdarma poskytnout softwarové produkty a související služby („software“). V souladu s podmínkami této smlouvy může zákazník software používat výhradně pro účely (a) interního hodnocení a testování se záměrem nákupu v zabezpečeném, nevýrobním prostředí a pro účely (b) podpory činností poskytovatele licence v oblasti vývoje, zejména činností, jako je hodnocení hardwaru a/nebo softwaru, integrace, testování a ověřování softwaru vyžádaných poskytovatelem licence (dále jen „účel“). Veškeré zprávy, testovací data nebo výsledky, zpětná vazba, srovnávací testy nebo jiné analýzy vyvinuté ve spojení s používáním softwaru budou považovány za součást softwaru, jejichž vlastníkem je poskytovatel licence.
 2. DOBA PLATNOSTI ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ. Právo zákazníka na používání softwaru začíná po stažení, instalaci, aktivaci nebo použití softwaru, podle toho, která situace nastane dřív, a trvá třicet (30) dní, pokud nebude (a) ukončeno na základě oddílu 13 nebo (b) jinak prodlouženo poskytovatelem licence („zkušební období“). Software není možné používat po uplynutí zkušebního období.
 3. OMEZENÍ POUŽITÍ. SOFTWARE NESMÍTE POUŽÍVAT VE VÝROBNÍM PROSTŘEDÍ. S výjimkou účelu nesmí zákazník používat software ani žádné informace získané z jeho používání k žádným jiným účelům, včetně komerčních účelů nebo k navrhování, vývoji, schvalování či poskytování pomoci při navrhování či vývoji hardwaru a souvisejících nabídek. Zákazník nesmí dovolit jiným osobám (A) provádět zpětnou analýzu, dekompilovat či rozebírat software ani se jinak snažit zjistit informace o vnitřní architektuře, konstrukci, provozu, výrobě, vlastnostech nebo funkčnosti softwaru, (B) prodávat, zapůjčovat, licencovat či sublicencovat, zatížit, přidělit, distribuovat nebo jinak převádět či likvidovat software ani jeho části, (C) upravovat či vytvářet odvozená díla na základě softwaru ani (D) poskytovat, zpřístupňovat nebo povolovat použití softwaru ani jeho částí jakékoli třetí straně, včetně smluvních partnerů, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence, pokud takové použití třetí stranou není prováděno výhradně vaším jménem, je přísně v souladu s podmínkami této smlouvy a vy nesete plnou odpovědnost za porušení této smlouvy třetí stranou. Poskytovatel licence má právo kontrolovat, zda-li zákazník dodržuje tuto smlouvu.
 4. VLASTNICTVÍ A LICENCE
  1. Poskytnutý software vám je licencován, nikoli prodán. Pokud není v oddíle B níže uvedeno jinak, vaše používání podléhá následujícím pravidlům:
   1. Udělení obecné licence. Poskytovatel licence uděluje zákazníkovi nevýhradní a nepřenosnou dočasnou licenci (bez práva na poskytnutí sublicence) k používání (a) softwaru výhradně pro interní hodnocení a testování zákazníkem v souladu s účelem; (b) mikrokódu, firmwaru a softwaru operačního systému dodaného s hardwarem či jiného softwaru licencovaného společně s hardwarem a navrženým tak, aby hardware mohl provádět rozšířené funkce výhradně na tomto hardwaru; a (c) aktuálních, obecně dostupných, písemných uživatelských příruček a online nápovědy a průvodců („dokumentace“) souvisejících s tímto softwarem, které slouží k podpoře používání daného softwaru zákazníkem.
   2. Omezení licence. Všechny softwarové licence udělené v tomto oddíle 4.1 jsou určeny k použití objektového kódu. Zákazník smí kopírovat software podle potřeby pro účely instalace a používání v souladu s licencí, jinak však pouze pro účely zálohování. Zákazník smí v přiměřené míře kopírovat dokumentaci v souvislosti se schváleným interním používáním softwaru. Zákazník nesmí (a) používat software ve výpočetním servisním středisku, poskytovateli aplikačních služeb nebo podobné entitě; (b) sdělovat žádné třetí straně výsledky jakýchkoli srovnávacích nebo konkurenčních analýz, srovnávacích testů či analýz softwaru, které zákazník provádí nebo které jsou prováděny jeho jménem; (c) zpřístupnit software v jakékoli formě komukoli jinému než zaměstnancům či dodavatelům zákazníka nebo (d) převést software na přidružený subjekt či třetí stranu.
   3. Vyhrazená práva. Poskytovatel licence si ponechává výhradní vlastnictví softwaru a dokumentace a všech souvisejících práv na duševní vlastnictví. Jsou vyhrazena všechna práva, která nejsou výslovně udělena zákazníkovi. Na zákazníka se nepřenáší žádné vlastnické právo na software. Zákazník je povinen reprodukovat a zahrnout do všech kopií softwaru a dokumentace informace o autorských právech a další oznámení o vlastnictví. Pokud to příslušné zákony výslovně neumožňují, zákazník nesmí software upravovat, vylepšovat, doplňovat, vytvářet z něj odvozená díla, zpětně sestavovat, zpětně analyzovat, dekompilovat ani jinak přetvářet na člověkem čitelnou formu, a nesmí to dovolit ani žádné třetí straně.
  2. Další licenční podmínky. Pokud je konkrétní software poskytován se smlouvou vyžadující kliknutí jako projev souhlasu, která je součástí procesu instalace a/nebo stahování, či je v balíčku se softwarem fyzicky přítomna vytištěná smlouva, v případě rozporu mezi podmínkami podmínky takové smlouvy vyžadující kliknutí jako projev souhlasu nebo fyzicky přítomné tištěné smlouvy (a) převažují (s výjimkou všech jazyků trvalé licence), pokud se jedná o software, jehož poskytovatelem licence není poskytovatel licence ani přidružený subjekt společnosti Dell; a (b) nepřevažují, pokud se jedná o software, jehož poskytovatelem licence je poskytovatel licence nebo přidružený subjekt společnosti Dell. Bez ohledu na odchylky v podmínkách licence se smlouvou vyžadující kliknutí jako projev souhlasu nebo uzavření licenční smlouvy otevřením obalu vyprší platnost všech licencí na používání softwaru na konci zkušebního období.
  3. Vydání softwaru. Verze softwaru, které poskytovatel licence poskytuje po prvním dodání softwaru (nikoli však v případě nového produktu), podléhají licenčním podmínkám platným pro aktualizovaný software.
 5. SLUŽBY. Služby poskytované v rámci této smlouvy se řídí doplňkovými podmínkami, které se vztahují na danou službu a nachází se na webových stránkách www.dell.com/servicecontracts/global a/nebo www.dellemc.com/en-us/customer-services/product-warranty-and-service-descriptions.htm.
 6. DŮVĚRNOST. Zákazník souhlasí s tím, že bude chránit důvěrné informace poskytovatele licence minimálně stejně, nikoli však nedostatečně, jako chrání své vlastní důvěrné informace. Zákazník se zavazuje, že nesdělí důvěrné informace poskytovatele licence bez jeho předchozího písemného souhlasu. „Důvěrnými informacemi“ se rozumí jakékoli ústní, písemné, grafické nebo strojově čitelné informace poskytnuté poskytovatelem licence, u nichž je třeba důvodně předpokládat, že jsou důvěrné. Software, včetně všech funkcí, možností a souvisejících problémů, se kterými se zákazník může setkat, představují důvěrné informace poskytovatele licence.
 7. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. Software a dokumentace jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“, tedy se všemi chybami. Poskytovatel licence se zříká všech záruk a podmínek, výslovných, předpokládaných či jiných, s ohledem na software a dokumentaci, zejména (a) jakýchkoli záruk či podmínek týkajících se obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, nároku a neporušení práv, a (b) jakýchkoli záruk vyplývajících z předpisů, ze zákona, z průběhu jednání či plnění nebo obchodních zvyklostí.
 8. VYSOCE RIZIKOVÉ ÚČELY. Zákazník bere na vědomí, že software není navržen ani určen k používání při vysoce rizikových činnostech (definovaných níže) a že poskytovatel licence netestuje ani necertifikuje software pro použití při takových činnostech. Poskytovatel licence výslovně odmítá jakékoli výslovné či předpokládané záruky týkající se vhodnosti pro vysoce rizikové činnosti. „Vysoce rizikovými činnostmi“ se rozumí použití softwaru v nebezpečných prostředích, které vyžadují výkon zabezpečený proti selhání, například při jakémkoli použití, ve kterém by selhání softwaru mohlo přímo vést k usmrcení, zranění osob nebo poškození majetku.
 9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOST. POSKYTOVATEL LICENCE, JEHO PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A SUBDODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA NÁHRADU ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ANI ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT ANI ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE LICENCE ZA NÁHRADU JAKÝCHKOLI SPORŮ (DEFINOVANÝCH NÍŽE) A ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ A/NEBO JAKÉHOKOLI SOFTWARU A DOKUMENTACE NEPŘEKRAČUJE: (A) KATALOGOVOU CENU PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARU A DOKUMENTACE, KTERÁ VEDLA K UPLATNĚNÍ NÁROKU, NEBO (B) 10 000 USD PODLE TOHO, KTERÁ SAZBA JE NIŽŠÍ. TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA-LI VYPLÝVAJÍ Z JAKÉKOLI SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁV, ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOLEČNOST UPOZORNĚNA NEBO SI JE VĚDOMA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO ŽE JAKÉKOLI NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ SELŽE V JEHO PŮVODNÍM ÚČELU. VŠECHNY NÁROKY MUSÍ BÝT VZNESENY VE LHŮTĚ STANOVENÉ PLATNÝMI ZÁKONY. POKUD PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ STRANÁM URČIT SI KRATŠÍ LHŮTU NA UPLATNĚNÍ NÁROKŮ NEBO PRÁVNÍ PŘEDPISY VŮBEC ŽÁDNOU LHŮTU NESTANOVÍ, MUSÍ BÝT NÁROKY UPLATNĚNY DO OSMNÁCTI MĚSÍCŮ OD VZNIKU PŘÍČINY MOŽNÉHO NÁROKU.
 10. PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Veškerá práva, nároky a zájmy na duševním vlastnictví poskytovatele licence, zejména práv obsažených v softwaru a dokumentaci, zůstávají poskytovateli licence. Zákazník nebude používat jméno poskytovatele licence ani žádné ochranné známky, obchodní názvy, servisní značky ani citovat stanovisko žádného zaměstnance poskytovatele licence v žádné reklamě ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.
 11. ÚPRAVY SOFTWARU. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo v průběhu období upravit, aktualizovat či odstranit software nebo požádat zákazníka, aby software přestal používat. Poskytovateli licence zůstává vlastnictví veškerých úprav, odvozených děl, změn, rozšíření nebo vylepšení softwaru a dokumentace.
 12. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ. Budete dodržovat všechny zákony a předpisy, které se vztahují na vaše používání softwaru a dokumentace v zemích, ve kterých provozujete svou činnost, zejména veškeré zákony týkající se daní, zákony o exportu a sankcích Spojených států a příslušných zemí, zákony spojené s úplatkářstvím a hospodářskou soutěží („platné zákony“). Poskytovatel licence poskytuje a zákazník přijímá software a dokumentaci a přístup k související technologii (dále jen „materiály“) za definovaným účelem a nikoli za účelem dalšího prodeje, exportu, reexportu nebo převodu. Zákazník podléhá a je odpovědný za dodržování zákonů o kontrole vývozu a hospodářských sankcích Spojených států a dalších příslušných jurisdikcí. Materiály nesmějí být používány, prodávány, pronajímány, exportovány, importovány, reexportovány ani převáděny s výjimkou předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence a v souladu s těmito zákony, zejména licenčních požadavků na vývoz, omezení týkajících se koncového uživatele, koncového použití a cílové destinace, a zákazů jednání s osobami a subjekty, které jsou sankcionovány, včetně, mimo jiné, osob na seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv nebo na seznamu zakázaných fyzických a právnických osob vedeném ministerstvem obchodu Spojených států. Zákazník vyjadřuje a zaručuje, že není předmětem nebo cílem hospodářských sankcí Spojených států nebo jiných příslušných jurisdikcí, a že se zákazník nenachází v zemi nebo na území (včetně, mimo jiné, Severní Korey, Kuby, Íránu, Sýrie a Krymu), které je předmětem nebo cílem hospodářských sankcí Spojených států nebo jiných příslušných jurisdikcí.
 13. UKONČENÍ SMLOUVY; VRÁCENÍ SOFTWARU. Zákazník může tuto smlouvu a licenci udělenou jejím prostřednictvím kdykoli ukončit, když přestane používat software a odstraní nebo zničí všechny jeho kopie. Poskytovatel licence může tuto smlouvu a licenci udělenou jejím prostřednictvím ukončit, pokud zákazník nedodrží podmínky této smlouvy. Ukončením této smlouvy skončí platnost všech práv zákazníka na používání softwaru. Po ukončení platnosti smlouvy a nejpozději na konci každého zkušebního období zákazník okamžitě přestane software používat a odstraní nebo zničí všechny jeho kopie. Všechny závazky týkající se důvěrnosti, práv na duševní vlastnictví a omezení odpovědnosti, jakož i podmínky stanovené v oddíle 15 (Obecné), zůstanou platné i po ukončení platnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu.
 14. ZÁLOHOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ SOFTWARU/DAT. ZÁKAZNÍK JE ODPOVĚDNÝ ZA ZÁLOHOVÁNÍ VEŠKERÝCH DAT ČI SOFTWARU A ODSTRANĚNÍ JAKÝCHKOLI DŮVĚRNÝCH, NEVEŘEJNÝCH ČI CITLIVÝCH DAT (DÁLE JEN „KRYTÁ DATA“) ZE SOFTWARU PŘED KONCEM ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ. POSKYTOVATEL LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ČI SOFTWARU, ZA NÁKLADY SPOJENÉ S OBNOVENÍM DAT ČI SOFTWARU, ZA JAKÉKOLI ZVEŘEJNĚNÍ DŮVĚRNÝCH NEBO CITLIVÝCH DAT VYUŽÍVANÝCH V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM ANI ZA JAKÉKOLI PRÁVNÍ ČI ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ V SOULADU SE ZVLÁŠTNÍMI PRAVIDLY NEBO JINÝMI POŽADAVKY, KTERÉ SE MOHOU VZTAHOVAT NA KRYTÁ DATA. Zákazník souhlasí s tím, že odškodní a ochrání poskytovatele licence v případě jakýchkoli nároků či závazků vůči poskytovateli licence vyplývajících z jakýchkoli krytých dat, které mohou být v souvislosti se softwarem použity.
 15. ROZHODNÉ PRÁVO. Tato smlouva a JAKÝKOLI NÁROK, SPOR NEBO NESHODA (AŤ UŽ SE JEDNÁ O SMLOUVU, PORUŠENÍ PRÁV ČI JINÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS, VČETNĚ ZÁKONNÝCH NÁROKŮ, OCHRANY SPOTŘEBITELE, NÁROKŮ ZALOŽENÝCH NA PRÁVU COMMON LAW, ÚMYSLNĚ SPÁCHANÝCH DELIKTECH A PRÁVU EKVITY) MEZI ZÁKAZNÍKEM A POSKYTOVATELEM LICENCE, včetně jejich přidružených subjektů, dodavatelů a zástupců, a každým z jejich příslušných zaměstnanců, ředitelů a vedoucích pracovníků (dále jako „spor“) se bude se řídit zákony státu Texas (nebo federálními zákony USA, pokud jste koncový uživatel z federálního území) (nebo zákony provincie Ontario a federálními zákony Kanady, které se na ně vztahují, pokud jste kanadský subjekt), bez ohledu na konflikty práva. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a zákon o jednotných transakcích s počítačovými informacemi se na ně nevztahuje.
 16. FUNKCE PŘED VYDÁNÍM. Software může obsahovat verze funkcí před vydáním a možnosti, které nemusí být součástí v obecně dostupných komerčních verzích softwaru poskytovatele licence. Software nemusí být schválen komisí Federal Communications Commission (FCC), společností Underwriters Laboratory (UL), skupinou CSA Group ani jinými regulačními či certifikačními orgány.
 17. OBECNÉ. Tato smlouva (OBECNÁ USTANOVENÍ a příslušné PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO ZÁKAZNÍKA) představuje úplnou smlouvu mezi vámi a poskytovatelem licence týkající se softwaru. Zákazník nemůže tuto smlouvu na nikoho převést ani postoupit. Poskytovatel licence a zákazník jsou nezávislí smluvní partneři a žádný z nich není právním zástupcem či zástupcem toho druhého.

Pokud jste veřejným zákazníkem, vztahují se na vás podmínky specifické pro zákazníka. V případě konfliktu specifické podmínky pro zákazníka mají přednost před OBECNÝMI USTANOVENÍMI.

PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO ZÁKAZNÍKA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Další podmínky pro zákazníky z řad veřejnosti a zdravotnictví v USA

Podmínky uvedené v části Další podmínky pro zákazníky z řad veřejnosti a zdravotnictví v USA (dále jen „podmínky pro veřejné zákazníky v USA“) se vztahují na zákazníky z veřejného sektoru nebo zdravotnictví, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče, oddělení, agentury, divize, nebo úřad vlády Spojených států (dále jen „federální koncový uživatel“) nebo na jakékoli oddělení, agenturu, divizi či kancelář jakéhokoli okrsku, státu, okresu či obecního úřadu v USA (společně s federálními koncovými uživateli, dále jen „veřejný zákazník“) a doplňují OBECNÁ USTANOVENÍ. Pokud jste federálním koncovým uživatelem, „poskytovatelem licence“ níže se rozumí společnost Dell Marketing L.P. nebo Dell Federal Systems L.P.

 1. Žádná část OBECNÝCH USTANOVENÍ, která není platná zákonem, se na vás nevztahuje.
 2. Federální koncový uživatel je povinen oznámit poskytovateli licence ukončení hodnocení a testování. Spory s federálními koncovými uživateli se budou řídit zákonem o smluvních sporech (Contract Disputes Act) z roku 1978 v platném znění.
 3. Poskytnutý software a dokumentace představují „komerční položky“ ve smyslu, v jakém jsou definovány v části 2.101 hlavy 48 Zákoníku federálních předpisů (C.F.R.), a skládají se z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“, tak jak jsou tyto termíny použity v části 12.212 hlavy 48 C.F.R. Podle částí 12.212 a 227.7202-1 až 227.7202-4 hlavy 48 C.F.R. získají federální koncoví uživatelé z USA pouze práva uvedená v platné smlouvě EULA. Smlouvy uvedené v oddíle 4.2 obecných ustanovení vám budou poskytnuty na požádání.
 4. Veřejný zákazník nesmí uzavřít smlouvu s poskytovatelem licence na základě poskytnutí softwaru a dokumentace, ani nemůže vůči poskytovateli licence uplatňovat žádné zvýhodněné zacházení v rámci smluv, úkolů či dodacích objednávek, které poskytovatel licence v současné době provádí, a to ani v případě budoucích zakázek.
 5. Potvrzujete, že (1) jste smluvní osoba nebo jiný oprávněný zástupce veřejného zákazníka s pravomocí zavázat veřejného zákazníka k přijetí softwaru tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu, a (2) přečetli jste si a souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami jakékoli licenční smlouvy vztahující se k softwaru (viz oddíl 4 obecných ustanovení) či platnými podmínkami služeb (viz oddíl 5 této smlouvy).
Zkušební licence Odkaz pro stažení
Servery PowerEdge 14. generace se zkušební licencí iDRAC9 Enterprise (30 dní)1 Stáhnout
Servery PowerEdge 14. generace se zkušební licencí iDRAC9 Datacenter (30 dní)1 Stáhnout
Servery PowerEdge 15. generace se zkušební licencí iDRAC9 Enterprise (30 dní)1 Stáhnout
Servery PowerEdge 15. generace se zkušební licencí iDRAC9 Datacenter (30 dní)1 Stáhnout
Zkušební licence iDRAC8 Enterprise (30 dní) Stáhnout
Zkušební licence FX2 CMC Enterprise (30 dní) Stáhnout
Zkušební licence VRTX CMC Enterprise (30 dní) Stáhnout
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced+ pro řadiče iDRAC9 (90 dní) Stáhnout
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced pro řadiče iDRAC9 (90 dní) Stáhnout
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced+ pro řadiče iDRAC8 (90 dní) Stáhnout
Zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced pro řadiče iDRAC8 (90 dní) Stáhnout
Prémiová zkušební licence OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center pro server PowerEdge s řadičem iDRAC9 Stáhnout
Prémiová zkušební licence OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center pro řešení Dell Microsoft HCI – uzly AX, S2D Ready Nodes s řadičem iDRAC9 Stáhnout
Zkušební licence OpenManage Integration with ServiceNow (90 dní) Stáhnout
Zkušební licence technologie Dell Processor Acceleration Technology serverů PowerEdge 14. generace (30 dní) Stáhnout
Zkušební licence technologie Dell Processor Acceleration Technology serverů PowerEdge 15. generace (30 dní) Stáhnout
Cause
Dell
Resolution
2022 Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Dell OpenManage Enterprise, OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center, OpenManage Integration with ServiceNow, OpenManage Enterprise Power Manager, Chassis Management Controllers, iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9

Last Published Date

26 Jul 2022

Version

20

Article Type

Solution