Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

iDRAC, CMC, OpenManage Enterprise, integracja OpenManage z Microsoft Windows Admin Center, integracja OpenManage z ServiceNow i licencjami na wersje próbne DPAT

Summary: W tym artykule zamieszczono łącza umożliwiające pobranie kolekcji licencji Dell na 30- i 90-dniowy okres próbny do celów testowych, która obejmuje iDRAC Enterprise, iDRAC Datacenter, CMC Enterprise, OpenManage Enterprise i OpenManage Integration. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

W artykule tym znajdują się łącza do pobierania licencji na wersje próbne umożliwiające ocenę zaawansowanych funkcji zintegrowanych kontrolerów Dell Remote Access Controllers (iDRAC), rozwiązań Chassis Management Consoles (CMC), OpenManage Enterprise, OpenManage Enterprise Power Manager, OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center, OpenManage Integration with ServiceNow i Dell Processor Acceleration Technology. Licencje na wersje próbne iDRAC są przeznaczone dla systemów z kontrolerami iDRAC8, iDRAC9, a licencje na wersje próbne CMC dla obudów modułowych PowerEdge FX2 i VRTX.


Pobierz licencje na wersje próbne

Pobierz licencje na wersje próbne iDRAC i CMC

Dell oferuje opcję aktualizacji modułów zdalnego sterowania poprzez plik licencji. Licencja Enterprise udostępnia dodatkowe funkcje, takie jak Konsola wirtualna, Nośnik wirtualny i Out of Band Performance Monitoring. Licencja Datacenter umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji narzędzia Enterprise oraz dodatkowych funkcji, takich jak pobieranie danych telemetrycznych serwera i zaawansowane mechanizmy sterowania temperaturą. Do celów testowych firma Dell udziela licencji na 30-dniowy okres próbny umożliwiający zapoznanie się z zaawansowanym zestawem funkcji kontrolerów iDRAC Enterprise, iDRAC Datacenter i CMC Enterprise. Klienci, którzy chcą przedłużyć czas wykorzystania poza okres ewaluacyjny, muszą zakupić licencję wieczystą na oprogramowanie.

Licencja na wersje próbne może być zaimportowana tylko jeden raz dla każdego produktu. Próba zaimportowania dodatkowej licencji próbnej zakończy się niepowodzeniem.
Wersja licencji iDRAC i CMC Łącze do pobrania
Serwery PowerEdge 14. generacji z licencją próbną iDRAC9 Enterprise (30 dni) 1 Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Serwery PowerEdge 14. generacji z licencją próbną iDRAC9 Datacenter (30 dni) 1 Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Serwery PowerEdge 15. generacji z licencją próbną iDRAC9 Enterprise (30 dni) 1 Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Serwery PowerEdge 15. generacji z licencją próbną iDRAC9 Datacenter (30 dni) 1 Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
iDRAC8 Enterprise – licencja próbna (30 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
FX2 Enterprise CMC — licencja próbna (30 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
VRTX CMC Enterprise – licencja próbna (30 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
1 Licencje iDRAC9 są powiązane z generacją serwera PowerEdge. Serwery PowerEdge 15. generacji z licencjami iDRAC9 nie są zgodne z serwerami PowerEdge 14. generacji z kontrolerem iDRAC9. Podobnie serwery PowerEdge 14. generacji z licencjami iDRAC9 nie są zgodne z serwerami PowerEdge 15. generacji z kontrolerem iDRAC9. Próba zaimportowania serwera PowerEdge 14. generacji z licencją iDRAC9 na serwerze PowerEdge 15. generacji z systemem iDRAC9 zakończy się niepowodzeniem. Podobnie próba zaimportowania serwera PowerEdge 15. generacji z licencją iDRAC9 na serwerze PowerEdge 14. generacji z kontrolerem iDRAC9 zakończy się niepowodzeniem.

Pobierz licencje na wersje próbne oprogramowania i sprzętu

Licencja OpenManage Enterprise Advanced lub Advanced+ umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji oprogramowania OpenManage Enterprise, takich jak automatyczne wdrażanie, zgodność konfiguracji serwera i aktywacja dostępnych wtyczek, np. OpenManage Enterprise Power Manager. Licencja OpenManage Advanced+ włącza wtyczki do integracji z partnerami, w tym wtyczkę do VMware vCenter. Do celów testowych firma Dell udziela licencji na 90-dniowy okres próbny umożliwiający zapoznanie się z zestawem funkcji advanced lub advanced+. Klienci, którzy chcą przedłużyć czas wykorzystania poza okres ewaluacyjny, muszą zakupić licencję wieczystą na oprogramowanie.
Licencje Premium OpenManage Integration z Microsoft Windows Admin Center umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji zarządzania cyklem eksploatacji dla serwerów PowerEdge z iDRAC9, rozwiązania Dell dla Azure Stack HCI-S2D Ready Nodes z iDRAC9 w konsoli Microsoft Windows Admin Center. Do celów testowych firma Dell udziela licencji na okres próbny umożliwiający zapoznanie się z oprogramowaniem OpenManage Integration z zaawansowanymi funkcjami zarządzania cyklem eksploatacji Microsoft Admin Center. Klienci, którzy chcą przedłużyć czas wykorzystania poza okres ewaluacyjny, muszą zakupić licencję wieczystą na oprogramowanie.
Licencja OpenManage Integration with ServiceNow umożliwia korzystanie z aplikacji w ramach platformy ServiceNow, która zapewnia bezproblemowy interfejs między funkcjami zarządzania infrastrukturą Dell OpenManage Enterprise a usługą ServiceNow i funkcjami zarządzania operacjami. Do celów testowych firma Dell udziela licencji na 90-dniowy okres próbny umożliwiający zapoznanie się z oprogramowaniem OpenManage Integration with ServiceNow. Klienci, którzy chcą przedłużyć czas wykorzystania poza okres ewaluacyjny, muszą zakupić licencję wieczystą na oprogramowanie.
Licencja Dell Processor Acceleration Technology umożliwia korzystanie z technologii Dell Processor Acceleration Technology (DPAT). Technologia DPAT jest dostępna z poziomu systemu BIOS, zapewnia lepszą wydajność niż wyłączenie trybu Turbo w celu wymuszenia działania procesora z najniższą częstotliwością bazową przy zachowaniu spójniejszego stanu częstotliwości turbo. Do celów testowych firma Dell udziela licencji na 30-dniowy okres próbny umożliwiający zapoznanie się z technologią Dell Processor Acceleration Technology. Klienci, którzy chcą przedłużyć czas wykorzystania poza okres ewaluacyjny, muszą zakupić licencję wieczystą na oprogramowanie.
Licencja na wersje próbne oprogramowania i sprzętu Łącze do pobrania
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced+ dla iDRAC9 (90 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced dla iDRAC9 (90 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced+ dla iDRAC8 (90 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced dla iDRAC8 (90 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Licencja na wersję próbną oprogramowania Premium OpenManage Integration z Microsoft Windows Admin Center dla serwera PowerEdge z iDRAC9 Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Licencja na wersję próbną Premium oprogramowania OpenManage Integration z Microsoft Windows Admin Center dla Dell Solutions Azure Stack HCI - S2D Ready Nodes z iDRAC9 Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
OpenManage Integration with ServiceNow – licencja próbna (90 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Serwery PowerEdge 14. generacji z technologią Dell Processor Acceleration — licencja próbna (30 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać
Serwery PowerEdge 15. generacji z technologią Dell Processor Acceleration — licencja próbna (30 dni) Zaakceptuj Regulamin, aby pobrać

Importowanie licencji iDRAC

 1. Pobierz plik odpowiadający wersji kontrolera iDRAC posiadanego serwera Dell PowerEdge.
 2. Rozpakuj pobrany plik ZIP w celu uzyskania pliku XML licencji.
 3. Załaduj plik XML za pomocą interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC:
  1. Zaloguj się do interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC.
  2. Przejdź do karty Licenses (Licencje).
  3. Wybierz polecenie Import (Importuj) z menu rozwijanego w sekcji License Options (Opcje licencji), aby zaimportować licencję.
 4. Poczekaj aż do zakończenia procesu ładowania, a następnie wyloguj się z interfejsu sieciowego.
 5. Zaloguj się ponownie, aby sprawdzić, czy tymczasowa aktualizacja została zakończona pomyślnie.
Dodatkowe informacje na temat importowania licencji iDRAC można znaleźć w artykule Jak importować i eksportować licencję iDRAC za pomocą interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC?

Importowanie licencji CMC

 1. Pobierz odpowiedni plik do obudowy, którą chcesz zarządzać.
 2. Rozpakuj pobrany plik ZIP w celu uzyskania pliku XML licencji.
 3. Załaduj plik XML za pomocą interfejsu sieciowego kontrolera CMC:
  1. Otwórz interfejs sieciowy kontrolera CMC.
  2. Przejdź do opcji Chassis Overview (Opis obudowy), kliknij kartę Setup (Ustawienia) i wybierz opcję Licenses (Licencje).
  3. Wybierz polecenie Import (Importuj) z menu rozwijanego w sekcji License Options (Opcje licencji), aby zaimportować licencję.
 4. Poczekaj aż do zakończenia procesu ładowania, a następnie wyloguj się z interfejsu sieciowego.
 5. Zaloguj się ponownie, aby sprawdzić, czy tymczasowa aktualizacja została zakończona pomyślnie.

Regulamin licencji na wersje próbne

Okres próbny licencji wynosi 30 lub 90 dni, jak określono od daty pobrania.

Przed pobraniem licencji na wersję próbną należy zaakceptować regulamin. Uważnie przeczytaj i kliknij przycisk Wyraź zgodę i pobierz na dole strony.

UMOWA OCENY OPROGRAMOWANIA

POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, AKTYWUJĄC I/LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I REGULACJI. JEŚLI KLIENT NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, AKTYWOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W PRZYPADKU AKCEPTOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU W IMIENIU PODMIOTU KLIENT POTWIERDZA, ŻE MA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO PRZYJĘCIA NINIEJSZEGO REGULAMINU W IMIENIU TAKIEGO PODMIOTU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Umowa („Umowa”) między klientem („Ty” lub „Klient”) i firmą Dell Global B.V. (Singapore Branch), mieszczącym się w Singapurze oddziałem spółki holenderskiej, z ograniczoną odpowiedzialnością w imieniu swoim, firmy Dell Inc. i „Podmiotów stowarzyszonych firmy Dell” (które są bezpośrednimi i pośrednimi podmiotami zależnymi firmy Dell Inc.) („Licencjodawca”) reguluje postanowienia i korzystanie z oprogramowania przez Klienta i zaczyna obowiązywać po jej zaakceptowaniu.

Dodatkowe warunki i postanowienia (WARUNKI SPECYFICZNE DLA KLIENTA) mogą mieć zastosowanie w przypadku klientów publicznych.

 1. CEL. Licencjodawca może zapewnić Klientowi oprogramowanie i powiązane usługi („Oprogramowanie”) bez żadnych opłat. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Klient może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w celu (a) przeprowadzenia wewnętrznej oceny i testów przed zakupem zakup w bezpiecznym środowisku nieprodukcyjnym oraz (b) wspierania działalności rozwojowej Licencjodawcy, w tym działań takich jak ocena, integracja, testowanie i weryfikacja oprogramowania/sprzętu, o którą prosi Licencjodawca („Cel”). Wszystkie raporty, dane z badań lub ich wyniki, opinie, testy porównawcze i inne analizy opracowane w związku z korzystaniem z Oprogramowania będą uznawane za część Oprogramowania i własność Licencjodawcy.
 2. OKRES OCENY. Prawo do korzystania z oprogramowania przez Klienta rozpoczyna się po pobraniu, zainstalowaniu, aktywowaniu lub rozpoczęciu użytkowania oprogramowania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) i będzie trwać trzydzieści (30) dni, chyba że (a) zostanie zakończone zgodnie z opisem w Sekcji 13 lub (b) w inny sposób rozszerzone przez Licencjodawcę („Okres oceny”). Oprogramowanie może nie działać po zakończeniu okresu oceny.
 3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA. WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM NIE JEST DOZWOLONE. Za wyjątkiem określonego Celu, Klient nie będzie korzystał z oprogramowania ani żadnych informacji uzyskanych w wyniku korzystania z niego, w żadnym celu, w tym w celach handlowych, a także w celu projektowania lub opracowywania, lub tez upoważniania innych osób i udzielania im pomocy w zakresie projektowania lub opracowywania sprzętu i powiązanych ofert. Klient nie będzie wykonywać samodzielnie ani też zezwalać innym na wykonywanie następujących czynności: (A) inżynieria wsteczna, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania i inne czynności mające na celu zdobycie informacji na temat wewnętrznej architektury, projektu, działania, produkcji lub funkcji oprogramowania, (B) sprzedaż, dzierżawa, licencjonowanie, podlicencjonowanie, obciążanie, cesja, dystrybucja i wszelkie inne typy przenoszenia lub usuwania oprogramowania, w całości lub w części, (C) modyfikowanie lub tworzenie prac pochodnych opartych na oprogramowaniu, lub (D) udostępnianie lub zezwalanie na korzystanie z oprogramowania w całości lub w części przez stronę trzecią, w tym wykonawców, bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, chyba że takie używanie przez stronę trzecią jest zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, a Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie niniejszej Umowy przez stronę trzecią. Licencjodawca może przeprowadzić audyt u Klienta w celu sprawdzenia dotrzymywania zgodności z niniejszą Umową.
 4. WŁASNOŚĆ I LICENCJA
  1. Dostarczone oprogramowanie jest udostępniane na zasadzie licencji, nie sprzedaży. Jeśli nie określono inaczej w sekcji B poniżej, korzystanie z urządzenia podlega następującym warunkom:
   1. Ogólne udzielenie licencji. Licencjodawca udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji tymczasowej (bez prawa do podlicencjowania) na używanie (a) oprogramowania wyłącznie do celów wewnętrznej oceny i testowania przez Klienta zgodnie z określonym Celem; (b) mikrokodu, oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania systemu operacyjnego dostarczonego ze sprzętem lub innego Oprogramowania licencjonowanego wraz ze sprzętem, które umożliwia sprzętowi wykonywanie usprawnionych funkcji, wyłącznie na tym sprzęcie; oraz (c) bieżących, ogólnie dostępnych, pisemnych instrukcji obsługi oraz pomocy i poradników online („Dokumentacja”) dotyczących Oprogramowania w celu wspierania korzystania z Oprogramowania przez Klienta.
   2. Ograniczenia licencji. Wszystkie licencje na Oprogramowania udzielone w niniejszej Sekcji 4.1 dotyczą korzystania z kodu obiektowego. Klient ma prawo do kopiowania Oprogramowania, jeśli jest to konieczne w celu jego instalacji i uruchamiania zgodnie z licencją, a w przeciwnym wypadku wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej. Klient może skopiować Dokumentację zgodnie z racjonalnymi potrzebami zawiązanymi z autoryzowanym wewnętrznym użytkowaniem Oprogramowania przez Klienta. Klient nie będzie (a) korzystać z oprogramowania w biurze usługowym, u dostawcy usług aplikacji ani w podobnych zastosowaniach; (b) ujawniać jakiejkolwiek stronie trzeciej wyników wszelkich badań porównawczych lub konkurencyjnych, testów wydajności albo analiz Oprogramowania wykonywanych przez Klienta lub wykonywanych w imieniu Klienta; (c) udostępniać Oprogramowania w dowolnej postaci stronom innym niż pracownicy lub podwykonawcy Klienta; (d) przekazywać Oprogramowania podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim.
   3. Prawa zastrzeżone. Licencjodawca zachowuje wyłączne prawo własności Oprogramowania i Dokumentacji oraz wszystkie powiązane z nimi prawa własności intelektualnej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Klientowi, pozostają zastrzeżone. Klientowi nie są przekazywane żadne prawa własności Oprogramowania. Klient skopiuje i dołączy uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw do każdej kopii Oprogramowania i Dokumentacji. Jeśli nie dopuszczają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa, Klient nie będzie modyfikować, rozszerzać, uzupełniać, tworzyć dzieł pochodnych, odbudowywać, przeprowadzać inżynierii wstecznej, dekompilować ani w inny sposób redukować Oprogramowania do formy możliwej do odczytania przez człowieka, ani też nie będzie zezwalać na to żadnym stronom trzecim.
  2. Inne warunki licencji. Jeśli określone Oprogramowanie jest objęte umową „Kliknij, by zaakceptować” w ramach procesu instalacji i/lub pobierania lub umowa celofanowa („shrink wrap”) została dołączona do opakowania Oprogramowania, warunki takiej umowy „Kliknij, by zaakceptować” lub celofanowej, w przypadku konfliktu z niniejszym regulamin (a) przeważają (z wyłączeniem wszelkich postanowień dotyczących licencji wieczystej) w odniesieniu do Oprogramowania, w przypadku którego Licencjodawca lub Podmiot stowarzyszony firmy Dell nie jest licencjodawcą; oraz (b) nie przeważają w odniesieniu do Oprogramowania, dla którego Licencjodawca lub Podmiot stowarzyszony firmy Dell jest licencjodawcą. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w licencji typu „Kliknij, by zaakceptować” lub celofanowej, wszystkie licencje na korzystanie z Oprogramowania wygasają z końcem okresu oceny.
  3. Wersje oprogramowania. Wersje Oprogramowania, które Licencjodawca oferuje po wstępnym dostarczeniu Oprogramowania (ale nie nowe produkty) podlegają regulaminowi licencji dotyczącemu aktualizowanego Oprogramowania.
 5. USŁUGI. Usługi świadczone na mocy niniejszej Umowy podlegają uzupełniającemu regulaminowi mającemu zastosowanie do takiej usługi i znajdują się pod adresem www.dell.com/servicecontracts/global i/lub www.dellemc.com/en-us/customer-services/product-warranty-and-service-descriptions.htm.
 6. POUFNOŚĆ. Klient wyraża zgodę na ochronę informacji poufnych Licencjodawcy z zachowaniem takich samych starań, a co najmniej racjonalnego poziomu starań, co stosowane przez Klienta w stosunku do jego własnych informacji poufnych. Klient nie będzie ujawniać informacji poufnych Licencjodawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje o charakterze ustnym, pisemnym, graficznym lub czytelnym dla komputera, ujawnione przez Licencjodawcę, które powinny być racjonalnie uznawane za poufne. Oprogramowanie, w tym wszystkie jego funkcje, możliwości i powiązane problemy napotkane przez Klienta stanowią Informacje poufne Licencjodawcy.
 7. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. Oprogramowanie i Dokumentacja są dostarczane „TAKIE, JAKIE SĄ”, z wszelkimi defektami. Licencjodawca zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, wyraźnych i dorozumianych lub innych, w odniesieniu do oprogramowania i dokumentacji, w tym: (a) wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności oraz (b) wszelkich gwarancji wynikających ze statutu, funkcjonowania prawa, przebiegu transakcji lub zwyczajów handlowych.
 8. ZASTOSOWANIA WYSOKIEGO RYZYKA. Klient przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie nie zostało zaprojektowane ani nie jest przeznaczone do użytku w zastosowaniach wysokiego ryzyka (określonych poniżej), a Licencjodawca nie testuje ani nie certyfikuje Oprogramowania do użytku w zastosowaniach wysokiego ryzyka. Licencjodawca wyraźnie zrzeka się wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji przydatności do zastosowań wysokiego ryzyka. „Zastosowania wysokiego ryzyka” oznaczają używanie Oprogramowania w środowiskach niebezpiecznych, które wymagają bezpiecznego działania, takie jak wszelkie zastosowania, w których awaria Oprogramowania mogłaby doprowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub też szkód fizycznych i majątkowych.
 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. LICENCJODAWCA, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE I PODWYKONAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE I SPECJALNE ORAZ ZA UTRATĘ ZYSKÓW; UTRATĘ PRZYCHODÓW; UTRATĘ UŻYTKOWANIA; UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH; LUB TEŻ ZAKŁÓCENIA BIZNESOWE WSZELKIEGO TYPU. CAŁKOWITE ZOBOWIĄZANIE LICENCJODAWCY W ODNIESIENIU DO WSZELKICH SPORÓW (OKREŚLONYCH PONIŻEJ) I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I/LUB JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM I DOKUMENTACJĄ NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ NAJNIŻSZEJ Z PONIŻSZYCH OPCJI: (A) CENY NA WYKAZIE ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA LUB (B) $10 000 USD. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, DELIKTU, GWARANCJI LUB WSZELKICH INNYCH TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI STRONA ZOSTAŁA POWIADOMIONA LUB JEST ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE W TERMINIE OKREŚLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. JEŚLI PRAWO ZEZWALA STRONOM NA OKREŚLENIE KRÓTSZEGO TERMINU NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA LUB PRAWO W OGÓLE NIE OKREŚLA TAKIEGO CZASU, WÓWCZAS ROSZCZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ W CIĄGU 18 MIESIĘCY OD DATY WYSTĄPIENIA PRZYCZYNY.
 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Wszelkie prawa i udziały własności intelektualnej Licencjodawcy, w tym bez ograniczeń dotyczące Oprogramowania i Dokumentacji, pozostają u Licencjodawcy. Klient nie będzie wykorzystywać nazwy Licencjodawcy ani żadnych znaków towarowych, nazw handlowych i znaków serwisowych Licencjodawcy, ani też nie będzie podawać opinii żadnego pracownika Licencjodawcy w jakimkolwiek reklamie ani w inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.
 11. MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. W okresie objętym licencją Licencjodawca zachowuje prawo do modyfikacji, poprawiania i usuwania Oprogramowania lub poproszenia Klienta o zaprzestanie korzystania z niego. Licencjodawca pozostaje właścicielem wszelkich modyfikacji, prac pochodnych, zmian, rozszerzeń lub ulepszeń Oprogramowania i Dokumentacji.
 12. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA. Klient będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawnych i regulacji mających zastosowanie do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji w krajach, w których prowadzi interesy, w tym, bez ograniczeń, wszelkich przepisów podatkowych, amerykańskich i lokalnych przepisów eksportowych i dotyczących sankcji, przepisów antykorupcyjnych i przepisów dotyczących konkurencji („Obowiązujące przepisy prawne”). Licencjodawca zapewnia, a Klient akceptuje Oprogramowanie i dokumentację oraz dostęp do powiązanej technologii („Materiały”) do określonego Celu, a nie w celu odsprzedaży, eksportu, reeksportu lub transferu. Klient podlega obowiązkowi i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o kontroli eksportu i sankcjach gospodarczych Stanów Zjednoczonych i innych właściwych krajów. Materiały nie mogą być użytkowane, sprzedawane, dzierżawione, eksportowane, importowane, reeksportowane ani przekazywane, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy i zgodnie z przepisami prawa, w tym: bez ograniczeń, wymaganiami dotyczącymi licencji eksportowych; dla użytkowników końcowych, użytku końcowego i lokalizacji końcowych, jak również zakazów dotyczących transakcji z osobami i podmiotami objętymi sankcjami, w tym m.in. osobami umieszczonymi na listach zablokowanych osób przez biuro ds. kontroli zasobów zagranicznych i Departament Handlu USA. Klient oświadcza i gwarantuje, że nie jest on podmiotem ani celem, ani też nie znajduje się w kraju ani na terytorium (w tym między innymi w Korei Północnej, Iranie, Syrii, na Kubie i Krymie), będącym podmiotem lub celem sankcji ekonomicznych Stanów Zjednoczonych lub innych odpowiednich jurysdykcji.
 13. ROZWIĄZANIE UMOWY; ZWROT OPROGRAMOWANIA. Klient może rozwiązać niniejszą Umowę i licencję przyznaną na podstawie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie poprzez zaprzestanie użytkowania Oprogramowania i usunięcie lub zniszczenie wszystkich kopii Oprogramowania. Licencjodawca może rozwiązać niniejszą Umowę i licencję przyznaną na podstawie niniejszego regulaminu, jeśli Klient naruszy postanowienia niniejszej Umowy. Rozwiązanie niniejszej Umowy oznacza wygaśnięcie wszelkich praw Klienta do korzystania z Oprogramowania. Po rozwiązaniu Umowy i nie później niż w dniu zakończenia każdego Okresu oceny Klient niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i usunie lub zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania. Wszelkie zobowiązania dotyczące poufności, praw własności intelektualnej oraz ograniczenia odpowiedzialności, jak również warunki określone w sekcji 15 (Postanowienia ogólne), zachowują ważność także po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu.
 14. TWORZENIE I USUWANIE KOPII ZAPASOWYCH OPROGRAMOWANIA/DANYCH. KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH WSZELKICH DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ USUNIĘCIE WSZELKICH DANYCH POUFNYCH, NIEPUBLICZNYCH LUB WRAŻLIWYCH („DANE OBJĘTE UMOWĄ”) Z OPROGRAMOWANIA PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU OCENY. W ŻADNYM PRZYPADKU LICENCJODAWCA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA, KOSZTY ZWIĄZANE Z ODZYSKIWANIEM DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA, WSZELKIE UJAWNIENIA DANYCH POUFNYCH LUB WRAŻLIWYCH WYKORZYSTYWANYCH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ WSZELKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRAWEM, PRZEPISAMI SPECJALNYMI I LUB INNYMI WYMOGAMI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO TYCH DANYCH. Klient wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i obronę Licencjodawcy przed wszelkimi roszczeniami wobec Licencjodawcy wynikłymi w związku z Danymi objętymi umową, które mogą być wykorzystywane w połączeniu z Oprogramowaniem.
 15. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsza Umowa oraz WSZELKIE ROSZCZENIA, SPORY LUB KONTROWERSJE (UMOWNE, DELIKTOWE I INNE, W TYM WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA, OCHRONY KONSUMENTÓW, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, CELOWEGO DELIKTU I ROSZCZEŃ) MIĘDZY KLIENTEM I LICENCJODAWCĄ, jak również ich podmiotami stowarzyszonymi, podwykonawcami i przedstawicielami, a także odpowiednimi pracownikami, dyrektorami i kierownikami („Spór”) będą podlegać przepisom prawa stanu Teksas (lub przepisom federalnym USA w przypadku użytkowników federalnych) (lub przepisom prowincji i przepisom federalnym Kanady w przypadku podmiotów kanadyjskich), niezależnie od konfliktów przepisów. Konwencja ONZ dotycząca międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Ustawa o transakcjach danych komputerowych nie będą mieć zastosowania.
 16. FUNKCJE APLIKACJI PRE-RELEASE. Oprogramowanie może obejmować funkcje i możliwości aplikacji pre-release, które mogą nie być dostępne w ogólnodostępnych komercyjnych wersjach Oprogramowania Licencjodawcy. Oprogramowanie może nie być zatwierdzone przez agencje Federal Communications Commission (FCC), Underwriters Laboratory (UL), CSA Group lub inne agencje zajmujące się przepisami i certyfikatami.
 17. OGÓLNE. Niniejsza Umowa (POSTANOWIENIA OGÓLNE i odpowiednie WARUNKI SPECYFICZNE DLA KLIENTA) stanowią całą umowę między Klientem a Licencjodawcą w kwestii Oprogramowania. Klient nie będzie przekazywać ani dokonywać cesji Umowy. Licencjodawca i Klient są niezależnymi kontrahentami i nie są przedstawicielami prawnymi ani agentami drugiej strony.

Warunki specyficzne dla klienta mają zastosowanie w przypadku klientów publicznych. W przypadku konfliktu Warunki specyficzne klienta mają pierwszeństwo przed POSTANOWIENIAMI OGÓLNYMI.

POSTANOWIENIA SPECYFICZNE DLA KLIENTA

STANY ZJEDNOCZONE

Dodatkowe warunki dla klientów publicznych i z branży opieki zdrowotnej USA

Warunki zawarte w niniejszych Dodatkowych warunkach dla klientów publicznych i z branży opieki zdrowotnej USA („Warunki klientów publicznych z USA”) mają zastosowanie do klientów z sektora publicznego i opieki zdrowotnej, takich jak dostawcy usług medycznych, działy, przedstawicielstwa, oddziały lub biura rządu Stanów Zjednoczonych („Użytkownik federalny”), lub wszelkie działy, agencje, oddziały lub biura wszelkich okręgów, stanów, gmin lub miast w Stanach Zjednoczonych (razem z użytkownikami federalnymi „Klient publiczny”) i uzupełniają POSTANOWIENIA OGÓLNE. W przypadku użytkowników federalnych termin „Licencjodawca” poniżej oznacza firmę Dell Marketing L.P. lub Dell Federal Systems L.P.

 1. Wszelkie części POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH, które nie obowiązują na podstawie przepisów prawa, nie mają zastosowania do użytkownika federalnego.
 2. Użytkownik federalny powiadomi Licencjodawcę o zakończeniu oceny i testowania. Spory z użytkownikami federalnymi podlegają ustawie Contract Disputes Act of 1978, wraz z poprawkami.
 3. Dostarczone Oprogramowanie i Dokumentacja stanowią „przedmioty komercyjne” zgodnie z definicją w przepisach 48 C.F.R. 2.101; składają się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z definicją w przepisach 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z przepisami 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, użytkownicy federalni nabywają jedynie prawa określone w odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika. Umowy określone w Sekcji 4.2 Postanowień ogólnych zostaną dostarczone na żądanie.
 4. Klient publiczny nie zamierza udzielić zamówienia na podstawie dostarczenia przez Licencjodawcę Oprogramowania i Dokumentacji, ani też nie zapewni Licencjodawcy preferencyjnego traktowania przy jakichkolwiek umowach lub zleceniach dostawy, które obecnie są realizowane przez Licencjodawcę, jak również przyszłych działaniach związanych z zamówieniami.
 5. Użytkownik potwierdza, że (1) jest osobą zamawiającą lub innym upoważnionym przedstawicielem klienta publicznego, z uprawnieniami do reprezentowania klienta publicznego w celu zaakceptowania Oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową, oraz (2) użytkownik przeczytał i regulamin dowolnej umowy licencyjnej dotyczącej Oprogramowania (patrz Sekcja 4 Postanowień ogólnych) lub warunki świadczenia usług mające zastosowanie do usług (patrz Sekcja 5 Umowy).
Licencja na wersje próbne Łącze do pobrania
Serwery PowerEdge 14. generacji z licencją próbną iDRAC9 Enterprise (30 dni) 1 Pobierz
Serwery PowerEdge 14. generacji z licencją próbną iDRAC9 Datacenter (30 dni) 1 Pobierz
Serwery PowerEdge 15. generacji z licencją próbną iDRAC9 Enterprise (30 dni) 1 Pobierz
Serwery PowerEdge 15. generacji z licencją próbną iDRAC9 Datacenter (30 dni) 1 Pobierz
iDRAC8 Enterprise – licencja próbna (30 dni) Pobierz
FX2 Enterprise CMC — licencja próbna (30 dni) Pobierz
VRTX CMC Enterprise – licencja próbna (30 dni) Pobierz
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced+ dla iDRAC9 (90 dni) Pobierz
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced dla iDRAC9 (90 dni) Pobierz
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced+ dla iDRAC8 (90 dni) Pobierz
Licencja próbna OpenManage Enterprise Advanced dla iDRAC8 (90 dni) Pobierz
Licencja na wersję próbną oprogramowania Premium OpenManage Integration z Microsoft Windows Admin Center dla serwera PowerEdge z iDRAC9 Pobierz
Licencja na wersję próbną Premium oprogramowania OpenManage Integration z Microsoft Windows Admin Center dla Dell Microsoft HCI Solutions – AX Nodes, S2D Ready Nodes z iDRAC9 Pobierz
OpenManage Integration with ServiceNow – licencja próbna (90 dni) Pobierz
PowerEdge 14. generacji z technologią Dell Processor Acceleration — licencja próbna (30-dniowa) Pobierz
PowerEdge 15. generacji z technologią Dell Processor Acceleration — licencja próbna (30-dniowa) Pobierz
Cause
Dell
Resolution
2022 Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Dell OpenManage Enterprise, OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center, OpenManage Integration with ServiceNow, OpenManage Enterprise Power Manager, Chassis Management Controllers, iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9

Last Published Date

26 Jul 2022

Version

20

Article Type

Solution