Dell PowerEdge – Konfigurera iDRAC9 och nätverks-IP-adress för LifeCycle Controller

Summary: Första konfiguration av iDRAC9 och Lifecycle Controller 3. Innehåller en video och steg för att snabbt konfigurera Dell PowerEdge-servrar.

Article Content


Symptoms

Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar IP-adressen för fjärrhanteringskortet, konfigurerar iDRAC och ansluter till webbgränssnittet. Den andra delen av artikeln innehåller information om hur du konfigurerar nätverksinställningarna för LifeCycle Controller när du startar den för första gången.

 

SLN306877_en_US__1icon Obs! Den här artikeln är en del av PowerEdge 14G-startsidan som finns här


Innehållsförteckning
 1. Konfigurera iDRAC9
 2. Konfigurera iDRAC9 via LCD (video)
 3. Konfigurera LifeCycle Controller (LCC)
 4. iDRAC-protokollportar

 

Konfigurera iDRAC9 

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) är utformat för att göra serveradministratörer mer produktiva och förbättra den totala tillgängligheten för Dell-system. iDRAC varnar administratörer om systemproblem, hjälper dem att utföra fjärrsystemadministration och minskar behovet av fysisk åtkomst till systemet.

1. Alternativ för att konfigurera iDRAC IP-adressen

Du måste konfigurera de initiala nätverksinställningarna baserat på nätverksinfrastrukturen för att aktivera kommunikation till och från iDRAC. Du kan ställa in IP-adressen med ett av följande gränssnitt:

SLN306877_en_US__1icon Obs! Om bladservrar används kan du endast konfigurera datorns nätverksinställningar på chassits LCD-panel under den första konfigurationen av CMC. Du kan inte konfigurera iDRAC med chassits LCD-skärm när chassit har distribuerats.


2. Konfigurera iDRAC IP med ”iDRAC-inställningsverktyg” (F2 under start)


Video: Konfigurera iDRAC9 när du utför den första konfigurationen av Dell EMC PowerEdge-servrar

Du kan ställa in IP-adressen eller använda standard-IP-adressen för iDRAC 192.168.0.120. Konfigurera de första nätverksinställningarna, inklusive konfiguration av DHCP eller den statiska IP-adressen för iDRAC. Det dedikerade iDRAC-nätverkskortet är avaktiverat som standard. iDRAC delar nätverkskortet på LOM 1 (LAN på moderkortet). Om bladservrar används är iDRAC-nätverksgränssnittet avaktiverat som standard.

 

SLN306877_en_US__1icon Obs! Om du använder en delad LOM måste du använda en annan dator i nätverket för att få åtkomst till iDRAC eftersom nätverket inte returnerar begäran till samma nätverksport.

 

Exempel på hur man konfigurerar iDRAC IP med iDRAC-inställningsverktyget (F2 under start):

 1. Slå på det hanterade systemet.
 2. Tryck på <F2> under självtest vid start (POST).

  SLN306877_en_US__4image(8980)

   
 3. På sidan Huvudmenyn för systeminställningar klickar du på iDRAC-inställningar. Sidan iDRAC-inställningar visas.

  SLN306877_en_US__5image(4201)

   
 4. Klicka på Nätverk. Sidan Nätverk visas.

  SLN306877_en_US__6image(4202)

   
 5. Ange nätverksinställningarna. Välj Enabled (Aktiverat) under Enable NIC (Aktivera nätverkskortet).
  Delad LOM (1, 2, 3 eller 4) delar ett av nätverkskorten på moderkortet
  Dedikerat nätverkskort använder det dedikerade nätverksgränssnittet

  SLN306877_en_US__7image(4203)

   
 6. Ange de IPv4- eller IPv6-nätverksinställningarna, beroende på den lokala konfigurationen.

  SLN306877_en_US__8image(4204)

   
 7. Klicka på Tillbaka, klicka på Slutför och klicka sedan på Ja. Nätverksinformationen sparas och systemet startas om

  SLN306877_en_US__9image(13197)

  SLN306877_en_US__10image(13198)
   

iDRAC-konfiguration är nu slutförd. iDRAC-webbgränssnittet kan nu nås med alla kompatibla webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari). I så fall svarar iDRAC på IP-adressen 192.168.0.120.
Om det uppstår problem med åtkomsten:

 • Pröva att pinga iDRAC IP-adressen för att kontrollera att nätverkskonfigurationen har besvarats.
 • Kontrollera vilket LOM (nätverkskort) som har valts i iDRAC-nätverksinställningarna. Nätverkskortet kan delas med serverns nätverkskort, eller så kan du använda dedikerade iDRAC-nätverkskort.
Viktigt! När du har konfigurerat iDRAC IP-adressen ska du se till att ändra det standardinställda användarnamnet och lösenordet.

När iDRAC-IP-adressen har konfigurerats har du åtkomst till gränssnittet med en kompatibel webbläsare. I artikeln beskrivs vilket användarnamn och lösenord som ska användas. Vad är standardlösenordet för iDRAC? 

SLN306877_en_US__1icon Obs! Det går att aktivera kataloginloggning (Microsoft AD eller LDAP) i iDRAC-inställningarna.

Mer information om hur du loggar in på iDRAC- och iDRAC-licenserna finns i den senaste bruksanvisningen för Integrated Dell Remote Access Controller på Dell.com/idracmanuals.


När du ansluter till iDRAC-gränssnittet visas följande meddelande: ”There is a problem with this website's security certificate”. Det är normalt eftersom SSL-certifikatet från iDRAC är självsignerat och inte har bekräftats av någon extern leverantör. Om du vill ansluta klickar du på Continue to this website.

SLN306877_en_US__12image(8982)
 


2. Konfigurera iDRAC9 via LCD


Video: Installera iDRAC9 för den nya Dell EMC PowerEdge-servern med LCD (på engelska)


 3. Konfigurera LifeCycle Controller (LCC)


Video: Ursprunglig konfiguration av iDRAC9 med hjälp av LifeCycle Controller på nya PowerEdge-servrar

Dells Lifecycle Controller är en avancerad inbyggd systemhanteringsteknik som möjliggör fjärrstyrning av servrar med iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller). Med hjälp av Lifecycle Controller kan du uppdatera den inbyggda programvaran med ett lokalt eller Dell-baserat datalager för inbyggd programvara. Med OS-driftsättningsguiden som finns i Lifecycle Controller kan du driftsätta ett operativsystem.

Du kommer till LCC genom att trycka på F10 när datorn startas. Lifecycle Controller delar en IP-adress med något av servernätverkskorten. IP-adressen måste konfigureras minst en gång om du ska kunna använda funktionen för uppdateringar och installation av operativsystemet.

Så här konfigurerar du PowerEdge-servern med Lifecycle Controller:
1. Anslut videokabeln till videoporten och nätverkskablarna till iDRAC- och LOM-porten.

Bild 1. Videoport, dedikerad iDRAC-port och LOM-port

SLN306877_en_US__13abc (11)SLN306877_en_US__14abc (1)SLN306877_en_US__15abc (2)
iDRAC9-portens placering kan variera mellan olika modeller. Här visas PowerEdge R740 som exempel:

SLN306877_en_US__16image(11912)

Slå på eller starta om servern och tryck på F10 för att starta Lifecycle Controller.


SLN306877_en_US__17image(13206)
Bild 2: Start av Lifecycle Controller

 

SLN306877_en_US__1icon Obs! Om du missar att trycka på F10, trycker du ned strömknappen i tre sekunder för att starta om servern.

 

 

SLN306877_en_US__1icon Obs! Guiden för initial installation visas bara när du startar Lifecycle Controller för första gången.

 

Välj språk och tangentbordstyp och klicka på Next.

SLN306877_en_US__20image(13199)
Bild 3: Sidan för val av språk och tangentbord


Läs produktöversikten och klicka på Next.

SLN306877_en_US__21image(13200)
Bild 4. Produktöversiktssida


Konfigurera nätverksinställningarna, vänta på att inställningarna tillämpas och klicka på Next.

SLN306877_en_US__22image(13201)
Bild 5. Sidan för nätverksinställningar för Lifecycle Controller


Konfigurera iDRAC-nätverksinställningarna, vänta tills inställningarna tillämpats och klicka på Next.

SLN306877_en_US__23image(13202)
Bild 6. Sidan för konfiguration av iDRAC-nätverk och inloggningsuppgifter


Kontrollera nätverksinställningarna och klicka på Finish för att avsluta guiden för initial installation.

SLN306877_en_US__24image(13203)
Bild 7. Sidan Sammanfattning

 

SLN306877_en_US__1icon Obs! Guiden för initial installation visas bara när du startar Lifecycle Controller för första gången. Om du vill ändra konfigurationen senare måste du starta om servern, trycka på F10 för att starta Lifecycle Controller och välja Inställningar eller Systeminställningar från startsidan för Lifecycle Controller.

 

Klicka på Firmware Update > Launch Firmware Update och följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera den fasta programvaran.

SLN306877_en_US__26image(13204)
Bild 8. Sidan för uppdatering av fast programvara


Klicka på OS Deployment > Deploy OS och följ anvisningarna på skärmen för att distribuera operativsystemet.


Bild 9. Sida för distribution av operativsystem


Nästa steg för att installera ett operativsystem finns i artikeln. Installera operativsystemet på en server.

 

iDRAC-protokollportar

 

iDRAC lyssnar efter anslutningar.

 

Portnummer

Typ

Protokoll

Kan konfigureras

Högsta krypteringsnivå

22

TCP

SSH

Ja

256-bitars SSL

23

TCP

Telnet

Ja

Inget

80

TCP

HTTP

Ja

Inget

161

UDP

SNMP-agent

Ja

Inget

443

TCP

HTTPs

Ja

256-bitars SSL

623

UDP

RMCP/RMCP+

No

128-bitars SSL

5900

TCP

vConsole/vMedia

Ja

128-bitars SSL

5901

TCP

VNC

No

128-bitars SSL

 

 

 

 

 

iDRAC använder som klient

 

25

TCP

SMTP

Ja

Inget

53

UDP

DNS

No

Inget

68

UDP

DHCP

No

Inget

69

TFTP

TFTP

No

Inget

123

UDP

NTP

No

Inget

162

UDP

SNMP-trap

Ja

Inget

445

TCP

CIFS

No

Inget

636

TCP

LDAPS (LDAP SSL)

No

256-bitars SSL

2049

TCP

NFS

No

Inget

3269

TCP

LDAPS GC (Global katalog)

No

256-bitars SSL

 

 

 

 

Behöver du mer hjälp?  
SLN306877_en_US__27cloud Hitta fler artiklar om PowerEdge och PowerVault
Titta på videor om byte av reservdelar för företagsprodukter
   
SLN306877_en_US__28chat

Besök våra Communities och be om hjälp

   
SLN306877_en_US__29key

Skapa en Supportförfrågan online

 

Cause

 

Resolution


Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Apr 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters