Tworzenie pakietu instalatora MSI Dell Command Update

Summary: Informacje na temat tworzenia pakietu instalatora MSI Dell Command | Update.

Article Content


Symptoms


Poniższy artykuł zawiera informacje na temat tworzenia pakietu instalatora MSI aplikacji Dell Command | Update.


 

Tworzenie pakietu instalatora MSI aplikacji Dell Command | Update

 

Aplikacja Dell Command | Update jest dostępna domyślnie jako plik wykonywalny za pośrednictwem narzędzia Dell Digital Locker. Może być konieczne utworzenie przez administratora pakietu instalacji oprogramowania Microsoft Software Installation (MSI) w celu wdrożenia masowego.

SLN322328_pl__1icon Uwaga: aplikację Dell Command | Update można pobrać z konta Dell Digital Locker.


Powrót do góry


Resolution

 

Rozwiązanie

 

Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia pakietu MSI aplikacji Dell Command | Update:

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę menu Start systemu Windows, a następnie wybierz opcję Uruchom.

  SLN322328_pl__2Start_Menu_Icon_BK

  (Rysunek 1. Ikona menu Start na pasku zadań)

 2. W oknie Uruchom wpisz polecenie CMD, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER, aby otworzyć wiersz poleceń jako administrator.

  SLN322328_pl__3Run_Box_BK

  (Rysunek 2. Okno Uruchom)

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit Kontrola kont użytkownika (UAC) w celu autoryzowania dostępu administracyjnego, kliknij przycisk Tak. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.

 4. W oknie wiersza poleceń przejdź do lokalizacji pliku wykonywalnego Dell Command | Update.

 5. Wpisz Dell-Command-Update_[VERSION] /PASSTHROUGH /X /B”[EXTRACTION PATH], a następnie naciśnij klawisz Enter.

  C:\>Dell-Command-Update_Y2PJJ_WIN_3.1.1_A00.EXE /passthrough /x /b"C:/Temp\DCU3.1"

SLN322328_pl__4icon Uwaga:
 • [VERSION] = Wersja oprogramowania przypisana do pliku wykonywalnego Dell Command | Update.
 • [EXTRACTION PATH] = Lokalizacja docelowa pakietu MSI Dell Command | Update.
 • [VERSION] i [EXTRACTION PATH] w Twoim środowisku mogą różnić się od przedstawionych na zrzucie ekranu.
 1. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację Dell Command | Update, kliknij przycisk Nie. W przeciwnym wypadku wykonaj następny krok.

  SLN322328_pl__5Setup_Pop-Up_BK

  (Rysunek 3. Okno z komunikatem o konfiguracji)

 2. W oknie wiersza poleceń wpisz polecenie Exit i naciśnij klawisz Enter.

  Exit

 3. W eksploratorze Windows przejdź do [EXTRACTION PATH] zaczynając od punktu 5 i pobierz pakiet MSI Dell Command | Update.

SLN322328_pl__4icon Uwaga: więcej informacji na temat Dell Command | Update można znaleźć, klikając poniższe łącze:


Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

Dell Command | Update

Last Published Date

28 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters