Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Obsługa wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Summary: Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI oferuje aktywne podejście do zarządzania centrami danych, które zapewnia funkcje monitorowania obecnych generacji serwerów Dell EMC PowerEdge metodą bezagentową przy użyciu zintegrowanego generacja kontrolera Dell Remote Access Controller (iDRAC), infrastruktury modułowej, pamięci masowej i urządzeń sieciowych. Ta wtyczka zapewnia użytkownikom kompleksową widoczność na poziomie sprzętowym, w tym monitorowanie kondycji na poziomie ogólnym i elementu, co zapewnia wykrywanie i rozwiązywanie problemów. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

 • Kompleksowa widoczność poziomu sprzętu
 • Bezagentowe zarządzanie serwerem PowerEdge
 • Monitorowane stanu na poziomie elementu

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI oferuje aktywne podejście do zarządzania centrami danych, które zapewnia funkcje monitorowania serwerów Dell EMC PowerEdge metodą bezagentową przy użyciu zintegrowanego kontrolera Dell Remote Access Controller (iDRAC) z technologią kontrolera cyklu eksploatacji (LC), infrastruktury modułowej, pamięci masowej i urządzeń sieciowych w konsoli Nagios. Ta wtyczka zapewnia użytkownikom kompleksową widoczność na poziomie sprzętowym serwerów PowerEdge, infrastruktury modułowej, pamięci masowych i urządzeń sieciowych, w tym monitorowanie kondycji na poziomie ogólnym i elementu, co zapewnia szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Dowiedz się więcej na temat rozwiązania Dell EMC + Nagios >

 
 

Funkcje i zalety wtyczki OpenManage dla Nagios XI

Korzyści

 • Ochrona istniejących inwestycji w produkt Nagios XI w celu łatwej integracji i monitorowania serwerów Dell EMC, infrastruktury modułowej i pamięci masowych w infrastrukturze centrów danych
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej i elastyczności w zarządzaniu dużym heterogenicznym środowiskiem centrum danych
 • Zwiększenie produktywności dzięki skróceniu czasu konserwacji, monitorowania i rozwiązywania problemów z infrastrukturą serwera
 • Podejmowanie świadomych i szybkich decyzji mających wpływ na dostępność zasobów centrów danych

Funkcje

 • Szczegółowe informacje o systemie, w tym szczegóły inwentarza na poziomie elementu
 • Monitorowanie ogólnego stanu, w tym stanu na poziomie elementu wszystkich obsługiwanych platform i urządzeń Dell EMC
 • Zapewnianie informacji dotyczących gwarancji i monitorowanie obsługiwanych platform i urządzeń Dell EMC
 • Monitorowanie alertów SNMP dla wszystkich obsługiwanych platform urządzeń Dell EMC
 • Wyświetlanie informacji o alertach z bazy wiedzy odpowiadających alertowi SNMP w celu szybszego rozwiązywania problemów
 • Uruchamianie następujących konsoli sieciowych 1:1 i 1:wielu z poziomu oprogramowania Nagios XI dla potrzeb dalszych działań rozwiązywania problemów, konfiguracji lub zarządzania:
  • Konsola internetowa iDRAC — dla platform PowerEdge i HCI
  • Konsola OpenManage Enterprise Modular i kontrolera zarządzania obudową (CMC) dla obudów modułowych
  • PowerVault Manager dla macierzy pamięci masowej ME4
  • Konsola Group Manager serii PS (EqualLogic)
  • Konsola Enterprise Manager serii SC, SCv i FS (Compellent)

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Udoskonalenia dotyczące wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Dell EMC nieustannie ulepsza wtyczkę Dell EMC OpenManage dla Nagios XI.

Nowe funkcje wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI 3.1

 • Obsługa nowych platform:
  • Najnowsze platformy serwerowe PowerEdge na bazie kontrolerów iDRAC9
  • Platforma z obudową modułową PowerEdge MX7000
  • Pamięć masowa SAN/DAS PowerVault serii ME4 — ME4012, ME4024, ME4084
  • Węzły Dell EMC z obsługą VxFlex
  • Urządzenia sieciowe firmy Dell EMC — obsługa najnowszych wersji systemów OS6, OS9 i OS10
 • Obsługa monitorowania GPU za pomocą kontrolera iDRAC
 • Rozszerzone zabezpieczenia z wykorzystaniem 256-bitowego szyfrowania hasła AES w plikach definicji hosta
 • Rozszerzone zabezpieczenia dzięki zastosowaniu interfejsów API gwarancji firmy Dell z obsługą protokołu TLS 1.2 w celu monitorowania gwarancji
 • Wyświetlanie informacji o pułapkach/awariach SNMP w ramach ogólnego stanu usługi kondycji dla serwerów, obudowy modułowej MX7000 i macierzy pamięci masowej ME4

Usprawnienia

 • Nowe opcje skryptów kontroli urządzeń, które umożliwiają:
  • Tworzenie listy wszystkich usług monitorowania elementów dla hosta
  • Włączanie/wyłączanie jednej lub kilku usług monitorowania elementów dla pojedynczego hosta lub grupy hostów
  • Włączanie/wyłączanie jednej lub większej liczby instancji elementu z kontroli — np. wyłączenie określonej instancji wentylatora (na przykład „wentylator 6 płyty systemowej”) z monitorowania
 • Udoskonalone i szybsze wykrywanie, inwentaryzacja i kontrola usług przy użyciu interfejsów API REST Redfish kontrolera iDRAC
 • Obsługa instalacji biblioteki „omsdk” przy użyciu dystrybucji źródłowej Python w dodatku do istniejącej obsługi pakietów wheel języka Python — użyteczne w środowiskach, w których nie jest stosowana biblioteka „pip”

Pełna lista udoskonaleń, a także ograniczeń, poprawionych problemów i znanych problemów — patrz Wtyczka Dell EMC OpenManage 3.1 dla Nagios XI.

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI 3.0

 • Nowe funkcje:
  • Obsługa bezagentowego monitorowania obecnych serwerów Dell EMC PowerEdge przy użyciu kontrolera iDRAC9.
  • Obsługa interfejsu REST API Redfish kontrolera iDRAC do wykrywania, inwentaryzacji i monitorowania platform serwerów PowerEdge
  • Bezagentowe wykrywanie, inwentaryzacja i monitorowanie platform infrastruktury hiperkonwergentnej Dell EMC, w tym serii VxRail i Nutanix XC
  • Obsługa wykrywania, inwentaryzacji i monitorowania przełączników sieciowych Dell EMC: seria C, seria S, seria N, seria Z, i kasety we/wy (MIOA/MXL dla M1000e, FN-IOM/FN-IOA dla FX2/FX2s)
 • Usprawnienia:
  • Uproszczona instalacja i wdrażanie wtyczki poprzez usunięcie wielu zależności od elementów open source i modułów Perl
  • Ulepszone i szybsze kontrole wykrywania, inwentaryzacji i usług dzięki nowej architekturze wtyczki, całkowicie przepisanej w języku Python
  • Udoskonalone kontrole hostów i usług
  • Udoskonalone monitorowanie gwarancji sprzętu dla wszystkich obsługiwanych urządzeń

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI 1.0

 • Automatyczny i kierowany Kreator konfiguracji Dell EMC do wykrywania i monitorowania konfiguracji następujących urządzeń Dell:
  • Serwery Dell EMC PowerEdge dwunastej generacji i nowsze
  • Infrastruktura modułowa Dell EMC PowerEdge M1000e, VRTX, i FX2/FX2s
  • Macierze pamięci masowej serii EqualLogic PS
  • Macierze pamięci masowej serii Compellent SC
  • Macierze pamięci masowej serii PowerVault MD 34/38
 • Zapewnienie podstawowych informacji o systemie, w tym szczegółów na poziomie elementu na temat następujących urządzeń Dell:
  • Serwery Dell EMC PowerEdge dwunastej generacji i nowsze
  • Infrastruktura modułowa Dell EMC PowerEdge M1000e, VRTX, i FX2/FX2s
  • Macierze pamięci masowej serii EqualLogic PS
  • Macierze pamięci masowej serii Compellent SC
  • Macierze pamięci masowej PowerVault MD 34/38
 • Monitorowanie ogólnego stanu, w tym stanu następujących elementów obsługiwanych urządzeń Dell:
  • Procesor, pamięć, dysk fizyczny, dysk wirtualny, kontroler, wentylator, zasilacz, bateria, sonda temperatury, sonda napięcia, urządzenie sieciowe, karta SD, sonda natężenia prądu, karta interfejsu sieciowego Intrusion i FC w serwerach Dell PowerEdge
  • Zasilacz, wentylator, we/wy, gniazdo i KVM w obsługiwanej obudowie Dell
  • Obudowa, kontroler, dysk fizyczny i dysk wirtualny w obudowie Dell PowerEdge VRTX
  • Karta PCIe w obudowie Dell PowerEdge VRTX i PowerEdge FX2/FX2s
  • Dysk fizyczny, pula pamięci masowej i wolumin grupowy w macierzach pamięci masowej Dell EqualLogic serii PS
  • Dysk fizyczny i wolumin macierzy pamięci masowej Dell Compellent
 • Zapewnienie Informacji gwarancyjnych dotyczących obsługiwanych urządzeń Dell i alert na podstawie dni pozostałych do wygaśnięcia gwarancji
 • Monitorowanie alertów SNMP ze wszystkich obsługiwanych urządzeń Dell
 • Wyświetlanie informacji o alertach z bazy wiedzy dotyczących następujących urządzeń odpowiadających alertowi SNMP w celu szybszego rozwiązywania problemów:
  • Serwery Dell EMC PowerEdge dwunastej generacji i nowsze
  • Infrastruktura modułowa Dell EMC PowerEdge M1000e, VRTX, i FX2/FX2s
  • Macierze pamięci masowej serii EqualLogic PS
 • Uruchamianie następujących konsoli sieciowych 1:1 i 1:wielu z poziomu oprogramowania Nagios XI na potrzeby dalszych działań rozwiązywania problemów, konfiguracji lub zarządzania:
  • Konsola internetowa kontrolera iDRAC dla serwerów PowerEdge i węzłów obliczeniowych HCI (VxRail, seria XC)
  • Konsola kontrolera zarządzania obudową (CMC) dla obudów M1000e, VRTX i FX2/FX2s
  • Konsola EqualLogic Group Manager dla macierzy pamięci masowej serii PS
  • Konsola Compellent Enterprise Manager dla macierzy pamięci masowej serii SC

Pełna lista udoskonaleń, a także ograniczeń, poprawionych problemów i znanych problemów — patrz Wtyczka Dell EMC OpenManage 1.0 dla Nagios XI.


Licencjonowanie wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI jest bezpłatna.


Dell EMC OpenManage Enterprise

Pobieranie i instalacja wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI jest rozszerzeniem oprogramowania Nagios XI w wersji 5.6.6 lub nowszej. Ponadto wymagania wstępne obejmują:

 • OpenManage Python Software Development Kit (OMSDK).
 • Instalacja języka Python w wersji 2.7.5 lub nowszej albo 3.6.3 lub nowszej.
 • Instalacja modułu Python Argparse.
 • Instalacja modułu Python Netaddr.
 • (Opcjonalnie) Instalacja języka Java w wersji 1.8 lub nowszej do wyświetlania informacji dotyczących gwarancji Dell EMC.
 • (Opcjonalnie) Instalacja narzędzia SNMP Trap Translator (SNMPTT) w wersji 1.3 lub nowszej do odbierania alertów SNMP. Zalecane jest używanie najnowszej wersji.
Dodatkowe informacje na temat wymagań dotyczących oprogramowania, wymagań systemowych i procedury instalacji, aktualizacji i dezinstalacji wtyczki Dell EMC OpenManage 3.1 dla Nagios XI można znaleźć w sekcji Przewodnik instalacji wtyczki Dell OpenManage 3.1 dla Nagios XI.

 

Pakiet OMSDK jest dostępny jako standardowy pakiet Python w witrynie pypi.org. Pakiet OMSDK można zainstalować przy użyciu polecenia pip. Pobierz pakiet OMSDK >
 • Aby zainstalować pakiet OMSDK, uruchom następujące polecenie. Zawsze zalecane jest używanie najnowszej wersji.
  1. pip install omsdk
 • Aby zaktualizować pakiet OMSDK, uruchom następujące polecenia:
  1. pip install omsdk --upgrade
 • Aby odinstalować pakiet OMSDK, uruchom następujące polecenia:
  1. pip uninstall omsdk
 1. Pobierz plik zip gnu wtyczki OpenManage 3.1 dla Nagios XI. Pobierz Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz >
 2. Wyodrębnij pobrany plik, uruchamiając polecenie: tar -zxvf Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz. Następujący folder i pliki zostaną wyodrębnione:
  • Plik Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip
  • Plik Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_IG.pdf
  • Plik Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_ReadMe.txt
  • Plik license_en.txt
  • Folder aktualizacji
 3. Zaloguj się do konsoli Nagios XI przy użyciu poświadczeń. Zostanie wyświetlona strona główna Nagios XI.
 4. Kliknij kartę Admin.
 5. W lewym okienku, w sekcji System Extensions, kliknij pozycję Manage Config Wizards. Zostanie wyświetlona strona Manage Configuration Wizards.
 6. W menu Upload a Wizard kliknij opcję Browse. Zostanie wyświetlone okno File Upload.
 7. Przejdź do lokalizacji z wyodrębnioną zawartością pliku Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz, wybierz plik Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip i kliknij opcję Open.
 8. Kliknij przycisk Upload & Install. Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI zostanie zainstalowana i będzie wyświetlana w menu Wizard Information z informacjami o prawach autorskich i wersji.
 9. Po zakończeniu instalacji:
  1. Utwórz hasło pliku zasobu, aby zachować hasło do szyfrowania i odszyfrowywania.
  2. Przejdź do <NAGIOS_HOME>/etc/resource.cfg, zdefiniuj makro $OMINAGIOSRESPATH$=<absolute path> w polu resource.cfg i określ bezwzględną ścieżkę do pliku utworzonego w kroku 1.
  3. Uruchom ponownie usługi Nagios Core, uruchamiając następujące polecenie: service nagios restart
   Wskazówki dotyczące tworzenia pliku zasobu hasła i samego hasła:
   • Hasło może zawierać znaki alfanumeryczne i specjalne.
   • Długość hasła powinna wynosić co najmniej 10 znaków i nie więcej niż 25 znaków.
   • Zaleca się, aby zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu.
   • Plik zasobu hasła powinien mieć uprawnienia do odczytu dla użytkownika „nagios” i użytkownika uruchamianego skrypt wykrywania.
   • Użytkownik „nagios” uruchamia skrypt wykrywania.
Aktualizacja wtyczki OpenManage do wersji 3.1 dla Nagios XI z wersji 3.0
 1. Pobierz plik zip gnu wtyczki OpenManage 3.1 dla Nagios XI. Pobierz Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz >
 2. Wyodrębnij pobrany plik, uruchamiając polecenie: tar -zxvf Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz. Następujący folder i pliki zostaną wyodrębnione:
  • Plik Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip
  • Plik Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_IG.pdf
  • Plik Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_ReadMe.txt
  • Plik license_en.txt
  • Folder aktualizacji
 3. Usuń wtyczkę Dell OpenManage 3.0, wykonując następujące czynności:
  • Zaloguj się do konsoli Nagios XI przy użyciu poświadczeń. Zostanie wyświetlona strona główna Nagios XI.
  • Kliknij kartę Admin.
  • W lewym okienku, w sekcji System Extensions, kliknij pozycję Manage Config Wizards. Zostanie wyświetlona strona Manage Configuration Wizards.
  • Znajdź wtyczkę Dell w oknie Wizard Information i kliknij przycisk Delete w sekcji Actions, aby odinstalować kreator wtyczki Dell OpenManage dla Nagios XI. Wtyczka Dell OpenManage zostanie odinstalowana z systemu.
 4. Zainstaluj wtyczkę Dell Nagios XI 3.1, wykonując następujące czynności:
  • Zaloguj się do konsoli Nagios XI przy użyciu poświadczeń. Zostanie wyświetlona strona główna Nagios XI.
  • Kliknij kartę Admin.
  • W lewym okienku, w sekcji System Extensions, kliknij pozycję Manage Config Wizards. Zostanie wyświetlona strona Manage Configuration Wizards.
  • W menu Upload a Wizard kliknij opcję Browse. Zostanie wyświetlone okno File Upload.
  • Przejdź do lokalizacji z wyodrębnioną zawartością pliku Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz, wybierz plik Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip i kliknij opcję Open.
  • Kliknij przycisk Upload & Install. Wtyczka Dell EMC OpenManage dla Nagios XI zostanie zainstalowana i będzie wyświetlana w menu Wizard Information z informacjami o prawach autorskich i wersji.
 5. Wykonaj czynności po instalacji i przeprowadź ponowne wykrywanie wszystkich urządzeń.
Aktualizacja wtyczki OpenManage do wersji 3.1 dla Nagios XI bezpośrednio z wersji 1.0 nie jest obsługiwane. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Po pomyślnym zainstalowaniu wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI 3.1 można opcjonalnie wykonać poniższe czynności według wymagań dotyczących monitorowania:
 • Konfigurowanie alertów lub pułapki zdarzeń, monitorowanie pułapek SNMP jest opcjonalnym wymaganiem wstępnym. Aby skonfigurować narzędzie SNMPTT do odbierania alertów SNMP, należy wykonać następujące czynności:
  1. Przejdź do cd <ścieżka instalacji NagiosXI>/html/includes/configwizards/Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard/plugins i uruchom następujące polecenie: ./postinstall.sh trap Domyślną lokalizacją Nagios XI jest/usr/local/nagiosxi.
  2. Wprowadź ścieżkę, w której zainstalowano plik snmptt.ini, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Można także nacisnąć klawisz Enter, aby kontynuować z domyślną ścieżką pliku, /etc/snmp/snmptt.ini.
  3. Wprowadź ścieżkę, w której zainstalowano pliki konfiguracji pułapki, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować. Można także nacisnąć klawisz Enter, aby kontynuować z domyślną ścieżką pliku, „/usr/local/nagios/libexec”.
  4. Uruchom ponownie usługi SNMPTT, uruchamiając następujące polecenie: service snmptt restart
 • Artykuły dotyczące konfiguracji z bazy wiedzy, artykuły z bazy wiedzy są powiązane z alertami lub zdarzeniami generowanymi przez wykryte urządzenia Dell EMC. Aby móc wyświetlać artykuły z bazy wiedzy w konsoli Nagios XI, należy ją skonfigurować:
  1. Przejdź do cd <ścieżka instalacji NagiosXI>/html/includes/configwizards/Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard/plugins i uruchom następujące polecenie: ./postinstall.sh dellkb Domyślną lokalizacją Nagios XI jest/usr/local/nagiosxi.
 • Konfigurowanie oprogramowania Nagios XI zainstalowanego w ścieżce innej niż domyślna. Domyślnie oprogramowanie Nagios jest instalowane w lokalizacji /usr/local/nagios/ Jeśli zainstalowano oprogramowanie Nagios XI w ścieżce innej niż domyślna, należy wykonać następujące czynności:
  1. Przejdź do cd <ścieżka instalacji NagiosXI>/html/includes/configwizards/Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard/plugins i uruchom następujące polecenie: ./postinstall.sh nagiosinstallpath
  2. Wprowadź ścieżkę, w której zainstalowano plik skryptu submit_check_result.sh, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Uruchom ponownie usługi SNMPTT, uruchamiając następujące polecenie: service snmptt restart

Zasoby dla wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI

Informacje o oprogramowaniu Nagios

Nagios to wydajny system zarządzania IT i pakiet oprogramowania do monitorowania IT, który pozwala organizacjom identyfikować i rozwiązywać problemy z infrastrukturą IT, nim wpłyną na krytyczne procesy biznesowe. Dodatkowe informacje na temat innowacyjnych integracji Dell EMC + Nagios — Dowiedz się więcej na temat rozwiązania Dell EMC + Nagios >

Społeczność

Sprawdź Połączenia OpenManage dla społeczności wdrożeń konsoli innych firm, aby znaleźć:

 • fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • blogi do czytania i komentowania artykułów
 • miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • i nie tylko...

 

Dokumentacja

Najnowszą dokumentację można znaleźć w sekcji Dokumentacja wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI.

Filmy

Dell EMC OpenManage + Nagios: Innowacyjne integracje


Natalie Patterson, menedżer ds. marketingu produktu Dell EMC OpenManage odpowiedzialna za integracje, połączenia i interfejsy API, omawia integrację monitorowania Nagios z unikalnymi narzędziami do oswajania codziennej złożoności IT. | Dowiedz się, jak zintegrować rozwiązanie Dell EMC + Nagios dla uzyskania maksymalnej wydajności: https://www.nagios.com/dell

Grudzień 2019

Instalacja wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI 3.0


Opisuje procedurę instalacji wtyczki Dell EMC OpenManage dla Nagios XI 3.0 i wykrywania urządzenia Dell EMC.

Lipiec 2018
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

Dell OpenManage Plug-in for Nagios XI

Last Published Date

27 May 2021

Version

5

Article Type

Solution