Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Podpora doplňku Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

Summary: Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI poskytuje aktivní přístup ke správě datových center, která obsahuje funkce k monitorování současné generace serverů Dell EMC PowerEdge prostřednictvím metody bez agenta využívající řadič iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller), modulární infrastrukturu, úložiště a síťová zařízení. Díky tomuto modulu plug-in mají uživatelé k dispozici komplexní viditelnost na úrovni hardwaru, včetně celkového sledování stavu a stavu na úrovni komponent pro detekci a řešení poruch. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

 • Komplexní viditelnost na úrovni hardwaru
 • Správa serveru PowerEdge bez agenta
 • Monitorování stavu na úrovni komponent

Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI poskytuje aktivní přístup ke správě datových center, která obsahuje funkce pro monitorování serverů Dell EMC PowerEdge prostřednictvím metody bez agenta využívající řadič iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) s technologií Lifecycle Controller, modulární infrastrukturou, úložišti a síťovými zařízeními v konzoli Nagios. Díky tomuto modulu plug-in mohou uživatelé využívat komplexní viditelnost serverů Dell PowerEdge, modulární infrastruktury, úložišť a síťových zařízení na úrovni hardwaru, včetně celkového monitorování stavu na úrovni komponent pro rychlejší detekci a řešení chyb. Další informace o produktech Dell EMC a Nagios >

 
 

Funkce a výhody modulu plug-in OpenManage pro systém Nagios XI

Výhody

 • Chrání stávající investice do produktu Nagios XI a snadno integruje a monitoruje servery Dell EMC, modulární infrastrukturu a úložiště v infrastruktuře datového centra.
 • Zlepšuje provozní efektivitu a flexibilitu při správě velkých heterogenních prostředí datových center.
 • Zvyšuje produktivitu zkrácením doby nutné k údržbě, monitorování a řešení problémů serverové infrastruktury.
 • Pomáhá přijímat informovaná a rychlá rozhodnutí, která mají dopad na dostupnost zdrojů datových center.

Funkce

 • Podrobné informace o systému včetně podrobností o inventáři na úrovni komponent.
 • Sledování celkového stavu včetně stavu na úrovni komponent u všech podporovaných platforem a zařízení Dell EMC.
 • Poskytování informací o záruce a monitorování podporovaných platforem a zařízení Dell EMC.
 • Monitorování výstrah SNMP pro všechny podporované platformy a zařízení Dell EMC.
 • Pro rychlejší odstraňování problémů si prohlédněte informace o výstraze SNMP v databázi znalostí výstrah (KB).
 • Spuštěním následujících webových konzolí 1:1 a 1:více ze systému Nagios XI můžete provádět další aktivity odstraňování problémů, konfigurace nebo správy:
  • Webová konzole iDRAC – pro platformy PowerEdge a HCI
  • Sada OpenManage Enterprise Modular a konzole řadiče CMC (Chassis Management Controller) pro modulární skříně
  • Nástroj PowerVault Manager pro disková pole ME4
  • Konzole Group Manager řady PS (EqualLogic)
  • Konzole Enterprise Manager řady SC, SCv a FS (Compellent)

Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

Vylepšení modulu plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

Společnost Dell EMC neustále vylepšuje modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI.

Nové funkce v modulu plug-in Dell EMC OpenManage 3.1 pro systém Nagios XI

 • Podpora nových platforem:
  • Nejnovější platformy serverů PowerEdge založené na řadiči iDRAC9
  • Platforma modulárního šasi PowerEdge MX7000
  • Úložiště PowerVault ME4 řady SAN/DAS – ME4012, ME4024, ME4084
  • Uzly Dell EMC VxFlex Ready
  • Síťová zařízení Dell EMC – Podpora nejnovějších verzí systémů OS6, OS9 a OS10
 • Podpora monitorování grafické karty pomocí řadiče iDRAC
 • Vylepšené zabezpečení díky šifrování hesla AES-256 bit v definičních souborech hostitele
 • Vylepšené zabezpečení díky použití rozhraní Dell Warranty API s podporou protokolu TLS 1.2 pro sledování záruky
 • Zobrazení informací o depeších či závadách SNMP jako součásti celkového stavu služeb pro servery, modulární šasi MX7000 a disková pole ME4

Vylepšení

 • Nové skripty pro kontrolu zařízení pro:
  • Seznam všech služeb sledování komponent pro hostitele
  • Povolení/zakázání jedné nebo více služeb sledování komponent pro jednoho hostitele nebo skupinu hostitelů
  • Zahrnutí či vyloučení jedné nebo více instancí komponent z kontroly – například zakázání sledování určité instance ventilátoru (například „System Board Fan6“)
 • Vylepšené a rychlejší zjišťování, inventarizace a kontroly služeb pomocí rozhraní iDRAC Redfish REST API
 • Podpora instalace knihoven „omsdk“ pomocí distribuce zdroje Python a stávající podpora formátu Python wheel – užitečné v prostředích, kde se nepoužívá software „pip“

Úplný seznam vylepšení a omezení, opravené chyby a známé problémy naleznete v poznámkách k verzi modulu plug-in Dell EMC OpenManage 3.1 pro systém Nagios XI.

Modul plug-in Dell EMC OpenManage 3.0 pro systém Nagios XI

 • Nové funkce:
  • Podpora monitorování bez agenta u současných serverů Dell EMC PowerEdge s řadičem iDRAC9
  • Podpora rozhraní iDRAC Redfish REST API pro zjišťování, inventarizaci a monitorování platforem serverů PowerEdge
  • Zjišťování, inventarizace a sledování bez agenta platforem Dell EMC Hyper-Converged Infrastructure, včetně systémů VxRail a Nutanix řady XC
  • Podpora zjišťování, inventarizace a monitorování síťových přepínačů Dell EMC: Řada C, řada S, řada N, řada Z a Blade I/O (MIOA/MXL pro M1000e, FN-IOM/FN-IOA pro FX2/FX2s)
 • Vylepšení:
  • Zjednodušená instalace a nasazení modulů plug-in díky odstranění několika závislostí na komponentách open source a modulech Perl
  • Vylepšené a rychlejší zjišťování, inventarizace a kontroly služeb díky nové architektuře plug-in, která je kompletně přepsaná v jazyce Python
  • Vylepšené kontroly hostitele a služeb
  • Vylepšené sledování záruky HW pro všechna podporovaná zařízení

Modul plug-in Dell EMC OpenManage 1.0 pro systém Nagios XI

 • Automatizovaný a řízený průvodce konfigurací Dell EMC pro zjišťování a sledování konfigurace následujících zařízení Dell:
  • Servery Dell EMC PowerEdge 12. a novější generace
  • Modulární infrastruktura Dell EMC PowerEdge M1000e, VRTX a FX2/FX2s
  • Disková pole EqualLogic řady PS
  • Disková pole Compellent řady SC
  • Disková pole PowerVault řady MD 34/38
 • Poskytnutí základních informací o systému, včetně podrobností na úrovni komponent, pro následující zařízení Dell:
  • Servery Dell EMC PowerEdge 12. a novější generace
  • Modulární infrastruktura Dell EMC PowerEdge M1000e, VRTX a FX2/FX2s
  • Disková pole EqualLogic řady PS
  • Disková pole Compellent řady SC
  • Disková pole PowerVault MD 34/38
 • Sledování celkového stavu včetně stavu následujících komponent podporovaných zařízení Dell:
  • Procesor, paměť, fyzický disk, virtuální disk, řadič, ventilátor, napájecí zdroj, baterie, teplotní sonda, napěťová sonda, síťové zařízení, karta SD, proudová sonda, narušení a síťová karta FC serverů Dell PowerEdge
  • Zdroj napájení, ventilátor, I/O, slot a přepínač KVM podporovaného šasi Dell
  • Skříň, řadič, fyzický a virtuální disk šasi Dell PowerEdge VRTX
  • PCIe v šasi Dell PowerEdge VRTX a PowerEdge FX2/FX2s
  • Členský fyzický disk, fond úložišť a skupinový svazek diskových polí Dell EqualLogic řady PS
  • Fyzický disk a svazek diskových polí Dell Compellent
 • Poskytnutí informací o záruce pro podporovaná zařízení Dell a výstrahy na základě zbývajících dnů do vypršení záruky
 • Sledování výstrah SNMP ze všech podporovaných zařízení Dell
 • Informace o výstraze SNMP v databázi znalostí výstrah pro rychlejší odstraňování problémů u následujících zařízení Dell:
  • 12. a novější generace serverů Dell EMC PowerEdge
  • Modulární infrastruktura Dell EMC PowerEdge M1000e, VRTX a FX2/FX2s
  • Disková pole EqualLogic řady PS
 • Spuštěním následujících webových konzolí 1:1 a 1:více ze systému Nagios XI můžete provádět další aktivity odstraňování problémů, konfigurace nebo správy:
  • Webová konzole iDRAC pro servery PowerEdge a výpočetní uzly HCI (VxRail, řad XC)
  • Konzole řadiče CMC (Chassis Management Controller) pro M1000e, VRTX a FX2/FX2s
  • Konzole EqualLogic Group Manager pro disková pole řady PS
  • Konzole Compellent Enterprise Manager pro disková pole řady SC

Úplný seznam vylepšení a omezení, opravené chyby a známé problémy naleznete v poznámkách k verzi modulu plug-in Dell EMC OpenManage 1.0 pro systém Nagios XI.


Licencování modulu plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI je bezplatný.


Dell EMC OpenManage Enterprise

Stažení a instalace modulu plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios IX

Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI je rozšíření pro systém Nagios XI verze 5.6.6 nebo novější. Požadavky navíc zahrnují:

 • Sada OpenManage Python Software Development Kit (OMSDK).
 • Nainstalovaný jazyk Python verze 2.7.5 a vyšší nebo verze 3.6.3 a vyšší.
 • Nainstalovaný modul Python Argparse.
 • Nainstalovaný modul Python Netaddr.
 • (Volitelné) Pro zobrazení informací o záruce společnosti Dell EMC nainstalovaný software Java verze 1.8 nebo novější.
 • (Volitelné) Pro příjem výstrah SNMP nainstalovaný nástroj SNMP Trap Translator (SNMPTT) verze 1.3 nebo novější. Doporučujeme používat nejnovější verzi.
Další informace o požadavcích na software a systém a o postupu instalace, upgradu a odinstalace modulu plug-in Dell OpenManage verze 3.1 pro systém Nagios XI naleznete v příručce instalace modulu plug-in Dell OpenManage verze 3.1 pro systém Nagios XI.

 

Balíček OMSDK je k dispozici jako standardní balíček Python na adrese pypi.org. Balíček OMSDK můžete nainstalovat pomocí příkazu pip. Stáhnout balíček OMSDK >
 • Chcete-li nainstalovat balíček OMSDK, spusťte následující příkaz. Doporučujeme vždy používat nejnovější verzi.
  1. pip install omsdk
 • Chcete-li provést upgrade balíčku OMSDK, spusťte následující příkazy:
  1. pip install omsdk --upgrade
 • Chcete-li balíček OMSDK odinstalovat, spusťte následující příkazy:
  1. pip uninstall omsdk
 1. Stáhněte si soubor gnu zip modulu plug-in OpenManage verze 3.1 pro systém Nagios XI. Stáhnout soubor Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz >
 2. Rozbalte stažený soubor pomocí příkazu: tar -zxvf Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz. Rozbalí se následující složka a soubory:
  • Soubor Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip
  • Soubor Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_IG.pdf
  • Soubor Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_ReadMe.txt
  • Soubor license_en.txt
  • Složka Upgrade
 3. Přihlaste se ke konzoli Nagios XI pomocí svých přihlašovacích údajů. Zobrazí se domovská stránka systému Nagios XI.
 4. Klikněte na kartu Admin.
 5. V levém podokně v části System Extensions klikněte na možnost Manage Config Wizards. Zobrazí se stránka Manage Configuration Wizards.
 6. V nabídce Upload a Wizard klikněte na tlačítko Browse. Zobrazí se okno File Upload.
 7. Přejděte do umístění rozbaleného obsahu souboru Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz, vyberte soubor Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip a klikněte na tlačítko Open.
 8. Klikněte na tlačítko Upload & Install. Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI se úspěšně nainstaluje a zobrazí se v nabídce Wizard Information spolu s informacemi o autorských právech a verzi.
 9. Po instalaci:
  1. Vytvořte soubor zdroje přístupového hesla, abyste mohli uložit heslo pro šifrování a dešifrování.
  2. Přejděte do složky <NAGIOS_HOME>/etc/resource.cfg a definujte makro $OMINAGIOSRESPATH$=<absolute path> v souboru resource.cfg a zadejte absolutní cestu k souboru vytvořenému v kroku 1.
  3. Restartujte služby Nagios Core spuštěním následujícího příkazu: service nagios restart
   Pokyny k vytvoření souboru zdroje přístupového hesla a hesla samotného:
   • Přístupové heslo může obsahovat všechny alfanumerické a speciální znaky.
   • Délka hesla by měla být minimálně 10 znaků a maximálně 25 znaků.
   • Heslo doporučujeme měnit v pravidelných intervalech.
   • Uživatel „nagios“ a uživatel, který používá skript zjišťování, by měli mít oprávnění ke čtení souboru zdroje přístupového hesla.
   • Uživatel „nagios“ spustí skript zjišťování.
Upgrade z verze modulu plug-in OpenManage 3.1 pro systém Nagios XI na verzi 3.0
 1. Stáhněte si soubor gnu zip modulu plug-in OpenManage verze 3.1 pro systém Nagios XI. Stáhnout soubor Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz >
 2. Rozbalte stažený soubor pomocí příkazu: tar -zxvf Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz. Rozbalí se následující složka a soubory:
  • Soubor Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip
  • Soubor Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_IG.pdf
  • Soubor Dell_EMC_OM_Plugin_3_1_For_NagiosXI_ReadMe.txt
  • Soubor license_en.txt
  • Složka Upgrade
 3. Modul plug-in Dell OpenManage verze 3.0 odstraníte následujícím způsobem:
  • Přihlaste se ke konzoli Nagios XI pomocí svých přihlašovacích údajů. Zobrazí se domovská stránka systému Nagios XI.
  • Klikněte na kartu Admin.
  • V levém podokně v části System Extensions klikněte na možnost Manage Config Wizards. Zobrazí se stránka Manage Configuration Wizards.
  • Vyhledejte modul plug-in Dell v části Wizard Information a kliknutím na tlačítko Delete v části Actions odinstalujte průvodce k modulu plug-in Dell OpenManage pro systém Nagios XI. Modul plug-in Dell OpenManage se úspěšně odinstaluje ze systému.
 4. Nainstalujte modul plug-In Dell Nagios XI verze 3.1 následujícím způsobem:
  • Přihlaste se ke konzoli Nagios XI pomocí svých přihlašovacích údajů. Zobrazí se domovská stránka systému Nagios XI.
  • Klikněte na kartu Admin.
  • V levém podokně v části System Extensions klikněte na možnost Manage Config Wizards. Zobrazí se stránka Manage Configuration Wizards.
  • V nabídce Upload a Wizard klikněte na tlačítko Browse. Zobrazí se okno File Upload.
  • Přejděte do umístění rozbaleného obsahu souboru Dell_EMC_OpenManage_Plugin_v3.1_Nagios_XI_A00.tar.gz, vyberte soubor Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard.zip a klikněte na tlačítko Open.
  • Klikněte na tlačítko Upload & Install. Modul plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI se úspěšně nainstaluje a zobrazí se v nabídce Wizard Information spolu s informacemi o autorských právech a verzi.
 5. Proveďte kroky po instalaci a znovu vyhledejte všechna zařízení.
Přímý upgrade z verze modulu plug-in OpenManage 1.0 pro systém Nagios XI na verzi 3.1 není podporován. Buď:
Po úspěšné instalaci modulu plug-in Dell EMC OpenManage verze 3.1 pro systém Nagios XI můžete na základě požadavků sledování volitelně provést níže uvedené kroky:
 • Konfigurace výstrah nebo depeší událostí, sledování depeší SNMP je volitelným požadavkem. Chcete-li nakonfigurovat software SNMPTT, aby přijímal výstrahy SNMP, postupujte následovně:
  1. Přejděte do cd <cesta instalace NagiosXI>/html/includes/configwizards/Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard/plugins a spusťte následující příkaz: ./postinstall.sh trap Výchozí umístění pro systém Nagios XI je/usr/local/nagiosxi.
  2. Zadejte cestu k nainstalovanému souboru snmptt.ini a stiskněte klávesu ENTER. Případně můžete stisknout klávesu Enter a pokračovat s výchozí cestou souboru /etc/snmp/snmptt.ini.
  3. Zadejte cestu k nainstalovaným souborům s konfigurací depeší a pokračujte stisknutím klávesy ENTER. Případně můžete stisknout klávesu Enter a pokračovat s výchozí cestou souboru /usr/local/nagios/libexec.
  4. Restartujte služby SNMPTT spuštěním následujícího příkazu: service snmptt restart
 • Konfigurace článků databáze znalostí, články databáze znalostí se vztahují k výstrahám nebo událostem vygenerovaným zjištěnými zařízeními Dell EMC. Chcete-li v konzoli Nagios XI zobrazit články databáze znalostí, je nutné ji nakonfigurovat následovně:
  1. Přejděte do cd <cesta instalace NagiosXI>/html/includes/configwizards/Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard/plugins a spusťte následující příkaz: ./postinstall.sh dellkb Výchozí umístění pro systém Nagios XI je/usr/local/nagiosxi.
 • Konfigurace systému Nagios XI nainstalovaného v jiném než výchozím umístění, systém Nagios se ve výchozím nastavení instaluje do adresáře /usr/local/nagios/. Pokud jste systém Nagios XI nainstalovali do jiného než výchozího umístění, proveďte následující kroky:
  1. Přejděte do cd <cesta instalace NagiosXI>/html/includes/configwizards/Dell_EMC_OM_NagiosXI_monitoring_wizard/plugins a spusťte následující příkaz: ./postinstall.sh nagiosinstallpath
  2. Zadejte cestu k nainstalovanému souboru se skriptem submit_check_result.sh a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Restartujte služby SNMPTT spuštěním následujícího příkazu: service snmptt restart

Zdroje k modulu plug-in Dell EMC OpenManage pro systém Nagios XI

O systému Nagios

Nagios je výkonný systém pro správu IT a sada softwaru pro sledování IT, která organizacím umožňuje identifikovat a řešit problémy s infrastrukturou IT dříve, než stačí ovlivnit důležité obchodní procesy. Další podrobnosti o inovativní integraci produktů Dell EMC + Nagios naleznete v části Dell EMC + Nagios >.

Komunita

Zapojte se do komunity Připojení OpenManage pro integraci konzole třetí strany a najděte:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

 

Dokumentace

Nejnovější dokumentaci naleznete v části Dokumentace k modulu plug-in Dell EMC OpenManage verze pro systém Nagios XI.

Videa

Dell EMC OpenManage + Nagios: Inovativní integrace


Natalie Patterson, manažerka produktového marketingu Dell EMC OpenManage pro integraci, připojení a rozhraní API, hovoří o integraci monitorování systému Nagios pomocí jedinečných nástrojů pro zjednodušení každodenní složitosti informačních technologií. | Zjistěte, jak lze integrovat produkty Dell EMC + Nagios, a dosáhnout tak maximálního výkonu: https://www.nagios.com/dell

Prosinec 2019

Instalace modulu plug-in Dell EMC OpenManage 3.0 pro systém Nagios XI


Obsahuje postup instalace modulu plug-in Dell EMC OpenManage verze 3.0 pro systém Nagios XI a zjištění zařízení Dell EMC.

Červenec 2018
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

Dell OpenManage Plug-in for Nagios XI

Last Published Date

27 May 2021

Version

5

Article Type

Solution