Dell Command Power Managerin opas

Summary: Tietoja Dell Command | Power Managerin ominaisuuksista, lataus- ja asennusohjeet. Tietoja akun hallinnasta Dell Command | Power Managerilla.

Article Content


Resolution

Dell Command Power Manager -ohjelmisto sisältää Dellin Windows 7-, Windows 8- ja Windows 10 -kannettavien ja -tablettien yksinkertaiset ja tehokkaat virrankulutuksen hallintatoiminnot. Sitä tuetaan tietyissä Dell Latitude- ja Precision-kannettavissa. Seuraavassa on lisätietoja työkalun ominaisuuksista.


 

Tärkeimmät ominaisuudet:

 

Dell Power Manager tarjoaa ajankohtaisia tietoja siitä, kuinka voit maksimoida tietokoneen akunkeston. Sen opas on seuraavassa linkissä:

Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavia ominaisuuksia:

Dell Command Power Manager näyttää tietokoneen akkua koskevia tietoja, kuten:

 • käyttääkö järjestelmä verkko- vai akkuvirtaa
 • järjestelmän jäljellä olevan akkuvirran prosenttiosuus
 • Peak Shift- ja Battery Extender -toimintojen tila tilanteen mukaan
 • Akun kunto
 • Akun varauksen tila
 • Akun asetukset
 • Akun tyyppi (vakio, laajennettu takuu tai parannettu)
 • Liitäntä (ensisijainen, lisäakku tai moduulipaikka)
 • Valmistaja
 • Dellin akku (kyllä tai ei)
 • Sarjanumero
 • PPID (osan tunnistetieto)
  SLN311131_fi__1icon Huomautus: akun PPID-tunnusta ei aina näytetä.

SLN311131_fi__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Akun kunto

Akun kunto osoittaa järjestelmän käytettävissä olevan latauksen määrän. Yleisesti akun kunto heikkenee ajan kuluessa sen mukaan, miten usein ja missä oloissa akkua käytetään.

Akun kunnon osoittaa sydänkuvake, jonka perässä on neljä pyöreää kuvaketta. Täysinäisten pyöreiden kuvakkeiden määrä osoittaa akun kunnon.

SLN311131_fi__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_fi__1icon Huomautus: kuntotiedot ovat saatavissa vain, kun Dell-akku on kiinni tietokoneessa.
 

(Taulukko 1: Akun kunnon ilmaisinkoodit)

Koodi Kuvaus
SLN311131_fi__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Erinomainen – akku toimii täydellä kapasiteetilla.
SLN311131_fi__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 Hyvä – akku latautuu normaalisti, mutta käyttöaika lyhenee, koska akun pitkän aikavälin kesto lyhenee.
SLN311131_fi__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 Kohtalainen – akku latautuu normaalisti, mutta sen käyttöikä on loppumassa. Uusi akku kannattaa hankkia pian.
SLN311131_fi__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Heikko – akku ei anna enää riittävästi virtaa. Akku kannattaa vaihtaa.
SLN311131_fi__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 Akku ei enää toimi tai sen tilaa ei voi määrittää. Akku kannattaa vaihtaa.
 

Akun varaus

Saat akun varauksen nopeasti selville akun varauksen ilmaisinkoodeista, jotka näkyvät akun numeron vieressä Battery Information -näytössä.

SLN311131_fi__1icon Huomautus: akun varaustiedot ovat saatavissa vain, kun Dell-akku on kiinni tietokoneessa.

(Taulukko 2: Akun varauksen ilmaisin)

Koodi Virtaa jäljellä
SLN311131_fi__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80–100 prosenttia
SLN311131_fi__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60–79 prosenttia
SLN311131_fi__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40–59 prosenttia
SLN311131_fi__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20–39 prosenttia
SLN311131_fi__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0–19 prosenttia
 

Akun asetukset

Dell Command Power Managerin avulla voidaan valita akkuasetuksia, jotka on optimoitu järjestelmän eri käyttötavoille. Jotkin asetukset keskittyvät esimerkiksi akun käyttöiän pidentämiseen ja toiset nopeuttavat latausta. Käytössä oleva akku saattaa rajoittaa käytettävissä olevia asetuksia. Mahdollisia akkuasetuksia:

 • Standard – Lataa akun täyteen vakionopeudella. Asetus on tasapainotettu siten, että se pidentää akun käyttöikää, mutta silti akku latautuu kohtuullisen nopeasti. Tätä suositellaan käyttäjille, jotka vaihtavat usein akkukäytön ja ulkoisen virtalähteen välillä.
 • ExpressCharge™ – Lataa akun nopeasti Dellin pikalataustekniikalla. Tätä suositellaan käyttäjille, jotka tarvitsevat nopeaa akun latausta. Jos järjestelmä on sammuksissa, akku latautuu tavallisesti 80 prosenttiin tunnissa ja 100 prosenttiin kahdessa. Lataus saattaa kestää kauemmin, jos järjestelmä on käynnissä.
 • Primarily AC Use – Pidentää akun käyttöikää laskemalla latauskynnystä, jotta akku ei koskaan lataudu 100 prosenttiin. Tätä suositellaan käyttäjille, jotka käyttävät järjestelmää ensisijaisesti liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen.
 • Adaptive – Optimoi akkuasetukset automaattisesti käyttäjän tyypillisen käyttötavan mukaan. Tätä suositellaan käyttäjille, jotka haluavat unohtaa asetukset määritettyään ne.
 • Custom – Käyttäjä määrittää, milloin akun lataus alkaa ja loppuu. Tätä suositellaan kokeneille käyttäjille.

SLN311131_fi__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Advanced Charge on valinnainen ominaisuus, joka pidentää järjestelmän akkujen käyttöikää lataamalla ne täyteen vain kerran päivässä ennen päivän alkua, joka määritetään, kun Advanced Charge otetaan käyttöön. Loppupäivän ajan edistynyt lataus pitää akut pienemmän varauksen tilassa, joka sopii tallennukselle paremmin, vaikka järjestelmä olisi liitettynä suoraan virtalähteeseen.

SLN311131_fi__1icon Huomautus: Jos Peak Shift- ja Advanced Charge -toimintoihin liitetyt kellonajat ovat päällekkäisiä, Vaihto ruuhka-aikana on ensisijainen. Akut eivät lataudu Peak Shift -toiminnon kellonaikoina.

Edistyneen latauksen ottaminen käyttöön

Advanced Charge on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Kun Advanced Charge on käytössä, toiminto koskee kaikkia tietokoneen akkuja ja yksittäisten akkujen määritys on poissa käytöstä.

 1. Valitse vasemmasta ruudusta Advanced Charge.

 2. Ota Advanced Charge käyttöön napsauttamalla sivun yläreunan valitsin On-asentoon.

  SLN311131_fi__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Voit ottaa Advanced Charge -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä haluaminasi viikonpäivinä napsauttamalla kunkin päivän valitsinta.

 4. Jos haluat määrittää Advanced Charge -toiminnon kellonajat, valitse Settings

 5. Napsauta viikonpäivää Time Settings -näytössä. Voit asettaa ajan sivun pääosassa joko pyöreästä liukusäätimestä tai avattavista valikoista.

  SLN311131_fi__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Valitse Copy the same settings to multiple days -valintaruutu. Valitse vasemmasta ruudusta päivät, joita nämä asetukset koskevat.

 7. Tallenna asetukset valitsemalla OK tai hylkää ne valitsemalla CANCEL.

Peak Shift on valinnainen ominaisuus, joka vähentää virrankulutusta siirtämällä järjestelmän automaattisesti käyttämään akkuvirtaa tiettyinä kellonaikoina, vaikka järjestelmä olisi liitettynä suoraan virtalähteeseen. Kun Peak Shift alkaa, järjestelmä käyttää akkuvirtaa, kunnes kaikkien akkujen varauksen yhteistaso saavuttaa vähimmäiskynnyksen. Näiden asetusten muuttamisohjeet ovat kohdassa Peak Shift -toiminnon ottaminen käyttöön. Jos järjestelmä käyttää verkkovirtaa, se käyttää tämän jälkeen suoraa virtalähdettä. Akku ei kuitenkaan lataudu, ennen kuin Peak Shift loppuu.

SLN311131_fi__1icon Huomautus: Jos Peak Shift- ja Advanced Charge -toimintoihin liitetyt kellonajat ovat päällekkäisiä, Vaihto ruuhka-aikana on ensisijainen. Akut eivät lataudu Peak Shift -toiminnon kellonaikoina.

Peak Shift -toiminnon ottaminen käyttöön

 1. Valitse vasemmasta ruudusta Peak Shift -välilehti.

 2. Ota Peak Shift käyttöön napsauttamalla sivun yläreunan valitsin On-asentoon.

 3. Siirrä liukusäädin kohtaan, jossa järjestelmä palauttaa verkkovirran, jos käytettävissä oleva järjestelmän varaus laskee määritettyä arvoa alemmaksi. Jos valitset esimerkiksi 15 prosenttia, järjestelmä siirtyy akkuvirrasta verkkovirtaan Peak Shift -toiminnon aikana, jos virtaa on jäljellä alle 15 prosenttia.

 4. Jos haluat ottaa Peak Shift -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä tiettynä päivänä, napsauta kunkin viikonpäivän valitsinta.

 5. Jos haluat määrittää Peak Shift -toiminnon kellonajan, valitse Settings.

 6. Napsauta viikonpäivää Time Settings -näytössä. Pyöreästä liukusäätimestä tai avattavista valikoista:

  1. Tallenna muutokset valitsemalla OK tai hylkää ne valitsemalla CANCEL.

  2. Määritä aika, jolloin järjestelmä alkaa käyttää ainoastaan verkkovirtaa lataamatta akkua: valitse Operate on AC power without charging battery -valintaruutu ja valitse aika, jolloin haluat, että järjestelmä alkaa käyttää verkkovirtaa lataamatta akkua.

  3. Lopeta Peak Shift: valitse aika, jolloin haluat Peak Shift -toiminnon päättyvän.

 7. Valitse Copy the same settings to multiple days. Valitse sen jälkeen vasemmasta ruudusta päivät, joita nämä asetukset koskevat.

 8. Tallenna muutokset valitsemalla OK tai hylkää ne valitsemalla CANCEL.

Dell Command Power Managerin avulla voidaan hallita suorituskykyä, järjestelmän pintalämpötilaa ja tuulettimen ääntä hallitsemalla suorittimen ja jäähdytystuulettimen asetuksia. Nämä kolme elementtiä on tasapainotettu hiukan eri tavalla kussakin vaihtoehdossa. Valitse määritys, joka vastaa järjestelmän käyttöäsi parhaiten.

SLN311131_fi__1icon Huomautus: Jos järjestelmä ei tue lämpöasetuksia, lämmönhallintatoiminto ei ole käytettävissä.
 
SLN311131_fi__22icon Varoitus: Jos tietokoneen tuulettimessa on vikaa, lämmönhallintatoiminto ei ole käytössä.
 

(Taulukko 3: Lämmönhallinta-asetukset)

Asetus Kuvaus
Optimized Tasapainottaa suorituskyvyn, äänet ja lämpötilan.
Cool Jäähdytystuulettimen nopeutta lisätään, jotta järjestelmän pinta pysyy tavallista viileämpänä. Järjestelmän käyntiääni saattaa olla tavallista voimakkaampi ja suorituskyky heikompi.
Quiet Tuulettimen ääntä hiljennetään laskemalla jäähdytystuulettimen ja suorittimen nopeutta. Tämä määritys saattaa myös laskea järjestelmän suorituskykyä ja nostaa järjestelmän pinnan lämpötilaa.
Ultra performance Järjestelmän suorituskykyä lisätään lisäämällä sekä suorittimen että jäähdytystuulettimen nopeutta. Tämä määritys saattaa myös voimistaa järjestelmän käyntiääntä ja nostaa järjestelmän pinnan lämpötilaa.
 

Lämmönhallinta-asetusten muuttaminen

Lämmönhallinta-asetuksen muuttaminen:

 1. Valitse vasemmasta ruudusta Thermal Management -välilehti.

 2. Valitse haluamasi lämmönhallinta-asetuksen valintanappi.

SLN311131_fi__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Dell Command Power Managerin Battery Extender -toiminnolla voidaan säästää akun varausta.

 • Vähennä suorittimen tehotasoa
 • Näytön kirkkaustaso
 • Näppäimistön valaistustaso
 • Mykistä ääni
SLN311131_fi__1icon Huomautus: Jos järjestelmä ei tue Reduce CPU Power (Quiet Thermal Setting) -toimintoa, Battery Extender -toiminto ei ole käytettävissä.
 
SLN311131_fi__1icon Huomautus: Battery Extender ilmoittaa ainoastaan Battery Extender -toiminnolla tehdyistä asetusten muutoksista. BIOSin ja käyttöjärjestelmän asetuksissa tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat akunkäyttöön, eivät näy Battery Extender -toiminnossa.
 
SLN311131_fi__1icon Huomautus: Battery Extender -toimintoa ei voi ottaa käyttöön, kun järjestelmä on kytketty pistorasiaan.
 

Akun varauksen pidentäminen

Dell Command Power Managerin Battery Extender -toiminnolla voidaan muuttaa joidenkin sellaisten järjestelmätoimintojen asetuksia, jotka vaikuttavat järjestelmän akunkulutukseen. Battery Extender -toiminnon käyttäminen:

 1. Valitse vasemmasta ruudusta Battery Extender -välilehti.

 2. Napsauta Settings-painiketta.

 3. Napsauta sen ominaisuuden vierellä olevaa ruutua, jota haluat muuttaa, ja siirrä tilanteen mukaan liukusäädintä tai määritä prosenttiluku, jonka mukaan muutos tehdään.

 4. Ota muutokset käyttöön valitsemalla OK tai hylkää ne valitsemalla CANCEL.

 5. Napsauta säädin On-kohtaan.

Voit palauttaa Battery Extender -toiminnossa muuttamasi asetukset valitsemalla Restore Defaults.

Dell Command Power Managerin Alert Settings -toiminnolla voidaan palauttaa oletusarvoiset varoitusasetukset. Dell Command Power Manager tukee seuraavia varoitustyyppejä:

 • sovitinvaroitukset
 • akkuvaroitukset
 • telakointiasemavaroitukset
 • muut varoitukset
 • lämpövaroitukset

Varoitusoletusten palauttaminen

 1. Valitse vasemmasta ruudusta Alert Settings -välilehti.

 2. Valitse Palauta varoitusasetukset -painike. Toiminto palauttaa hälytyksen näyttämisen, jos olet aiemmin valinnut Do not display this message again -vaihtoehdon.

  SLN311131_fi__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. Näyttöön tulee vahvistus, jossa kysytään Haluatko varmasti palauttaa kaikki hälytysasetukset?

 4. Jatka valitsemalla Yes tai keskeytä valitsemalla Cancel.

  SLN311131_fi__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Usein kysytyt kysymykset

 

 1. Siirry Dell Command Power Managerin ohjainsivulle.

 2. Katso asennusohjeet.

 3. Valitse Lataa tiedosto ja tallenna asennustiedosto tietokoneeseesi.

 4. Siirry tallennuskansioon ja kaksoisnapsauta asennustiedostoa.

 5. Viimeistele asennus seuraamalla näytön ohjeita.

Dell Command Power Managerin poistaminen:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Sovellukset ja ominaisuudet.

 2. Näet järjestelmässä käytettävissä olevien sovellusten ja ominaisuuksien luettelon.

 3. Valitse luettelosta Dell Command Power Manager ja valitse Poista asennus.

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters