Handleiding voor Dell Command Power Manager

Summary: Informatie over Dell Command | Power Manager functies, download- en installatie-instructies. Informatie zoeken over het beheren van de batterij met behulp van Dell Command | PowerSee more

Article Content


Resolution

De Dell Command Power Manager software biedt vereenvoudigde en efficiënte energiebeheerfuncties voor Dell laptops en tablets waarop het Windows 7-, Windows 8- of Windows 10-besturingssysteem wordt uitgevoerd. Het wordt ondersteund op bepaalde Dell Latitude en Precision laptop-pc's. Zie hieronder voor informatie over de mogelijkheden van de tool.


 

Belangrijke functies:

 

Raadpleeg de Dell Power Manager voor actuele informatie over het maximaliseren van de gebruiksduur van de batterij op uw pc. U vindt de handleiding via de volgende koppeling:

Klik op de onderstaande functies voor gedetailleerde informatie:

Dell Command Power Manager biedt gedetailleerde informatie over de batterij van uw pc, zoals:

 • Of uw systeem is aangesloten op netstroom of de batterijvoeding gebruikt
 • Het percentage van het totale resterende batterijvermogen van uw systeem
 • Status van piekbelasting en batterij-extender, indien van toepassing
 • Batterijstatus
 • Status batterijlading
 • Batterij-instellingen
 • Type batterij (Standaard, Uitgebreide garantie of Uitgebreid)
 • Verbinding (Primair, Batterijsegment of Modulair compartiment)
 • Fabrikant
 • Dell batterij (Ja of Nee)
 • Serienummer
 • PPID (Piece Part ID)
  SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: PPID van de batterij wordt niet altijd weergegeven.

SLN311131_nl_NL__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Batterijstatus

De status van de batterij geeft de hoeveelheid lading aan die beschikbaar is voor een systeem. Over het algemeen neemt de status van een batterij in de loop van de tijd af met een snelheid die afhankelijk is van hoe vaak de batterij wordt gebruikt en de omstandigheden waaronder deze wordt gebruikt.

De batterijstatus wordt aangegeven met het hartpictogram, gevolgd door een reeks van vier ronde pictogrammen. Het aantal gevulde ronde pictogrammen geeft de batterijstatus aan.

SLN311131_nl_NL__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: Informatie over de batterijstatus is alleen beschikbaar als er een Dell batterij op uw pc is aangesloten.
 

(Tabel 1: Indicatorcodes voor batterijstatus)

Code Beschrijving
SLN311131_nl_NL__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Uitstekend — Uw batterij werkt op maximale capaciteit.
SLN311131_nl_NL__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 Goed — Uw batterij kan normaal worden opladen. Het is echter mogelijk dat u er minder lang mee kunt werken, aangezien de werkingsduur van uw batterij als gevolg van zijn leeftijd begint af te nemen.
SLN311131_nl_NL__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 Redelijk — Uw batterij kan normaal opladen. Hij is echter bijna aan het einde van zijn levensduur. Het is raadzaam om binnenkort een nieuwe batterij aan te schaffen.
SLN311131_nl_NL__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Slecht — Uw batterij levert niet langer voldoende stroom. U wordt aangeraden deze batterij te vervangen.
SLN311131_nl_NL__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 De batterij werkt niet meer of de batterijstatus kan niet worden vastgesteld. U wordt aangeraden de batterij te vervangen.
 

Laadstatus van de batterij

U kunt de laadstatus van een batterij snel bekijken door te verwijzen naar de statuscodes van de batterijlading die naast het batterijnummer op het batterij-informatiescherm worden weergegeven.

SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: Informatie over de status van de batterijlading is alleen beschikbaar als er een Dell batterij op uw pc is aangesloten.

(Tabel 2: Indicatiecodes batterijstatus)

Code Resterende stroom
SLN311131_nl_NL__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80-100 procent
SLN311131_nl_NL__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60-79 procent
SLN311131_nl_NL__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40-59 procent
SLN311131_nl_NL__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20-39 procent
SLN311131_nl_NL__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0-19 procent
 

Batterij-instellingen

Met Dell Command Power Manager kunt u een batterij-instelling selecteren die is geoptimaliseerd voor specifieke gebruikspatronen van het systeem. Zo zijn sommige instellingen gericht op een langere levensduur van de batterij, andere op een snelle oplaadtijd. De beschikbare instellingen kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de batterij. Mogelijke batterij-instellingen zijn onder meer:

 • Standaard - Hiermee wordt de batterij volledig opgeladen met een gemiddelde snelheid. Deze instelling biedt een balans tussen het verlengen van de levensduur van de batterij en het nog steeds bieden van een redelijk snelle oplaadtijd. Aanbevolen voor gebruikers die vaak schakelen tussen de batterij en externe energiebronnen.
 • ExpressCharge™ - Laadt de batterij snel op met behulp van Dell snellaadtechnologie. Aanbevolen voor gebruikers die de batterij snel willen opladen. Als het systeem is uitgeschakeld, wordt de batterij normaal gesproken binnen één uur tot 80% opgeladen en binnen twee uur tot 100%. De oplaadtijd kan langer zijn als het systeem is ingeschakeld.
 • Voornamelijk gebruik van netvoeding - Verlengt de levensduur van de batterij door de oplaaddrempel te verlagen, zodat de batterij nooit tot 100 procent capaciteit wordt opgeladen. Aanbevolen voor gebruikers die hoofdzakelijk werken wanneer het systeem op een externe voedingsbron is aangesloten.
 • Adaptief - Optimaliseert automatisch de batterij-instellingen op basis van gebruikspatronen. Aanbevolen voor gebruikers die slechts eenmalig instellingen willen doen.
 • Aangepast - De gebruiker selecteert wanneer de batterij begint en stopt met opladen. Aanbevolen voor ervaren gebruikers.

SLN311131_nl_NL__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Geavanceerd opladen is een optionele functie die de bruikbare levensduur van de batterijen van een systeem verlengt door ze slechts één keer per dag volledig op te laden, voorafgaand aan het begin van de dag dat u vaststelt wanneer u Geavanceerd opladen inschakelt. De rest van de dag houdt Geavanceerd opladen de batterijen in een lagere oplaadstatus die beter is voor storage, zelfs wanneer het systeem op een directe voedingsbron is aangesloten.

SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: Als de uren die zijn toegewezen aan Piekbelasting en Geavanceerd opladen elkaar overlappen, krijgt de Piekbelasting voorrang. Batterijen worden niet opgeladen tijdens piekbelastingsuren.

Geavanceerd opladen inschakelen

Geavanceerd opladen is niet standaard ingeschakeld. Als Geavanceerd opladen is ingeschakeld, is de functie van toepassing op alle batterijen in de pc en is de individuele batterijconfiguratie uitgeschakeld.

 1. Klik op het tabblad Geavanceerd opladen in het linkerdeelvenster.

 2. Om Geavanceerd opladen in te schakelen, klikt u op de wisselknop bovenaan de pagina zodat deze op Aan komt te staan.

  SLN311131_nl_NL__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Klik op de wisselknop voor elke dag van de week om Geavanceerd opladen voor elke dag in of uit te schakelen.

 4. Klik op Instellingen om de tijden van de dag in te stellen waarop Geavanceerd opladen actief en inactief is.

 5. Klik in het venster Tijdinstellingen op een dag van de week. In het hoofdgedeelte van de pagina kunt u de ronde schuifregelaar of de vervolgkeuzemenu's gebruiken om de tijd in te stellen.

  SLN311131_nl_NL__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Schakel het selectievakje Kopieer dezelfde instellingen naar meerdere dagen in. Selecteer in het linkerdeelvenster de dagen waarop deze instellingen van toepassing zijn.

 7. Klik op OK om uw instellingen op te slaan of klik op ANNULEREN om ze te verwijderen.

Piekbelasting is een optionele functie die het stroomverbruik vermindert door het systeem automatisch op batterijstroom over te schakelen gedurende bepaalde tijden van de dag, zelfs als het systeem op een directe voedingsbron is aangesloten. Nadat de piekbelasting is begonnen, werkt het systeem op batterijstroom totdat het gecombineerde oplaadniveau van alle batterijen een minimumdrempel bereikt. Zie Piekbelasting inschakelen voor instructies voor het wijzigen van deze instellingen. Als het systeem vervolgens ia aangesloten, wordt het aangedreven door de directe voedingsbron; de batterij wordt echter pas opgeladen als de Piekbelasting eindigt.

SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: Als de uren die zijn toegewezen aan Piekbelasting en Geavanceerd opladen elkaar overlappen, krijgt de Piekbelasting voorrang. Batterijen worden niet opgeladen tijdens piekbelastingsuren.

Piekbelasting inschakelen

 1. Klik op het tabblad Piekbelasting in het linkerdeelvenster.

 2. Om piekbelasting in te schakelen, klikt u op de wisselknop bovenaan de pagina zodat deze op Aan komt te staan.

 3. U stelt het percentage in voor 'Netvoeding herstellen als de beschikbare batterijvoeding van het systeem lager wordt dan' door de schuifregelaar te verplaatsen. Als u bijvoorbeeld 15 procent selecteert, schakelt het systeem tijdens piekbelasting over van batterij- naar netvoeding als het resterende vermogen onder de 15 procent daalt.

 4. Als u piekbelasting voor een bepaalde dag wilt in- of uitschakelen, klikt u op de wisselknop naast elke dag van de week.

 5. Klik op Instellingen om de tijd van de dag in te stellen waarop piekbelasting actief is.

 6. Klik in het venster Tijdinstellingen op een dag van de week. Gebruik de ronde schuifregelaar of de vervolgkeuzemenu's:

  1. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan of klik op ANNULEREN om ze te annuleren.

  2. Stel een tijd in waarop het systeem alleen op netvoeding begint te werken zonder de batterij op te laden: Schakel het selectievakje Op netvoeding werken zonder batterij op te laden in en selecteer vervolgens het tijdstip waarop u wilt dat het systeem op netvoeding werkt zonder de batterij op te laden.

  3. Einde piekbelasting: Selecteer de tijd waarop u piekbelasting wilt laten eindigen.

 7. Selecteer Kopieer dezelfde instellingen naar meerdere dagen. Selecteer vervolgens in het linkerdeelvenster de dagen waarop deze instellingen van toepassing zijn.

 8. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan of klik op ANNULEREN om ze te annuleren.

Met Dell Command Power Manager kunt u de instellingen van uw systeemprocessor en koelventilator beheren, zodat u de prestaties, de oppervlaktetemperatuur van het systeem en het geluid van de ventilator kunt beheren. Elke optie vertegenwoordigt een andere balans tussen deze drie elementen. Kies de configuratie die het beste past bij de manier waarop u uw systeem gebruikt.

SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: Als uw systeem geen temperatuurinstellingen ondersteunt, is de temperatuurbeheerfuntie niet beschikbaar.
 
SLN311131_nl_NL__22icon Let op: Als een van de ventilatoren op de pc uitvalt, wordt de functie voor temperatuurbeheer uitgeschakeld.
 

(Tabel 3: Instellingen voor temperatuurbeheer)

Instelling Beschrijving
Geoptimaliseerd Balanceert prestaties, geluid en temperatuur.
Koel De snelheid van de koelventilator wordt verhoogd om de oppervlaktetemperatuur van het systeem te verlagen. Mogelijk produceert uw systeem meer geluid en levert het verminderde prestaties.
Stil De snelheid van de koelventilator en de processor worden verlaagd om het ventilatorgeluid te verminderen. Deze configuratie kan ook de systeemprestaties verminderen en de oppervlaktetemperatuur van het systeem verhogen.
Ultraprestatie De snelheid van de koelventilator en de processor worden verhoogd voor hogere systeemprestaties. Deze configuratie produceert mogelijk ook meer geluid en een hogere oppervlaktetemperatuur van het systeem.
 

Instellingen voor temperatuurbeheer wijzigen

U wijzigt als volgt de instellingen voor temperatuurbeheer:

 1. Klik op het tabblad Temperatuurbeheer in het linkerdeelvenster.

 2. Klik op het keuzerondje naast de instelling van het temperatuurbeheer dat u wilt selecteren.

SLN311131_nl_NL__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Met de functie Batterijverlenger van Dell Command Power Manager kunt u batterijlading besparen.

 • Het niveau van het CPU-vermogen verlagen
 • Het helderheidsniveau van het scherm
 • Het niveau van de toetsenbordverlichting
 • Audio dempen
SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: Als uw systeem geen ondersteuning biedt voor het verminderen van het CPU-vermogen (stille temperatuurinstelling), is de functie Batterijverlenger niet beschikbaar.
 
SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: De batterijverlenger meldt alleen instellingswijzigingen die u aanbrengt binnen de functie Batterijverlenger. Wijzigingen die u aanbrengt in het BIOS en de instellingen van het besturingssysteem die het batterijverbruik beïnvloeden, worden niet in de batterijverlenger weergegeven.
 
SLN311131_nl_NL__1icon Opmerking: De batterijverlenger kan niet worden ingeschakeld wanneer u het systeem op een stopcontact hebt aangesloten.
 

Langer doen met de lading van de batterij

Met de functie Batterijverlenger van Dell Command Power Manager kunt u de instellingen wijzigen van bepaalde systeemfuncties die van invloed zijn op het batterijverbruik van uw systeem. U opent Batterijverlenger als volgt:

 1. Klik op het tabblad Batterijverlenger in het linkerdeelvenster.

 2. Klik op de knop Instellingen.

 3. Klik op het vak naast de functie die u wilt beïnvloeden en verschuif, indien beschikbaar, de schuifregelaar of voer een percentage in om het niveau aan te passen van de wijziging die u wilt toepassen.

 4. Klik op OK om uw wijzigingen toe te passen of klik op ANNULEREN om uw wijzigingen te annuleren.

 5. Zet de wisselknop in de stand Aan

Klik op Standaardinstellingen herstellen om alle instellingen te herstellen die u met Batterijverlenger hebt gewijzigd.

Met de functie Meldingsinstellingen in Dell Command Power Manager kunt u de standaard waarschuwingsinstellingen herstellen. Dell Command Power Manager ondersteunt de volgende soorten waarschuwingen:

 • Adapterwaarschuwingen
 • Batterijwaarschuwingen
 • Waarschuwingen dockingstation
 • Andere waarschuwingen
 • Temperatuurwaarschuwingen

Standaardinstellingen voor waarschuwingen herstellen

 1. Klik op het tabblad Waarschuwingsinstellingen in het linkerdeelvenster.

 2. Klik op de knop Waarschuwingsinstellingen herstellen . Deze functie zet de weergave van een waarschuwing terug als u eerder hebt geklikt op Dit bericht niet opnieuw weergeven.

  SLN311131_nl_NL__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. Er verschijnt een bevestigingsvenster met het bericht Weet u zeker dat u alle waarschuwingsinstellingen wilt herstellen?

 4. Klik op Ja om door te gaan of op Annuleren om af te breken.

  SLN311131_nl_NL__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Veelgestelde vragen

 

 1. Ga naar de pagina Details details van Dell Command Power Manager.

 2. Bekijk de installatie-instructies

 3. Klik op Bestand downloaden en sla het installatiebestand op uw pc op.

 4. Blader naar de opgeslagen locatie en dubbelklik op het installatiebestand.

 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren.

U verwijdert als volgt de Dell Command Power Manager applicatie:

 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en selecteer Apps en onderdelen.

 2. U kunt de lijst met applicaties en onderdelen zien die beschikbaar zijn op het systeem.

 3. Selecteer in de lijst Dell Command Power Manager en klik op Verwijderen.

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters