Manual för Dell Command Power Manager

Summary: Läs om funktionerna i Dell Command Power Manager och få anvisningar för hur du laddar ner och installerar programmet. Hitta information om hur du hanterar batteriet med Dell CommandSee more

Article Content


Resolution

Dell Command Power Manager-programvaran tillhandahåller förenklad och effektiv strömhantering för Dells bärbara datorer och surfplattor som kör operativsystemen Windows 7, Windows 8 och Windows 10. Den stöds på utvalda bärbara Dell Latitude- och Dell Precision-datorer. Nedan finns information om verktygsfunktioner.


 

Viktiga funktioner:

 

Aktuell information om hur du maximerar datorbatteriets livslängd finns i Dell Power Manager. Visa manualen via följande länk:

Klicka på funktionerna nedan om du vill ha detaljerad information:

Dell Command Power Manager ger detaljerad information om datorns batteri, bland annat:

 • Om systemet är trådanslutet eller drivs med batteri
 • Hur stor procentandel av systemets totala batteritid som återstår
 • Status för Peak Shift och batteriutökning, om tillämpligt
 • Batteristatus
 • Batteriets laddningsstatus
 • Batteriinställningar
 • Batterityp (standard, utökad garanti eller förbättrad)
 • Anslutning (primär, högkapacitetsbatteri eller lagringsfackmodul)
 • Tillverkare
 • Dell-batteri (Ja eller Nej)
 • Serienummer
 • PPID (Piece Part ID)
  SLN311131_sv__1icon Obs! Batteriets PPID kanske inte alltid visas.

SLN311131_sv__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Batteristatus

Batteristatus visar hur mycket laddning som är tillgänglig för ett system. Batteriets livslängd minskar i allmänhet med tiden och hastigheten beror på hur ofta batteriet används och under vilka förhållanden det används.

Hjärtsymbolen visar batteriets status följt av en uppsättning med fyra runda ikoner. Antalet ifyllda runda ikoner anger batteristatus.

SLN311131_sv__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_sv__1icon Obs! Information om batteristatus finns bara när Dell-batterier är anslutna till systemet.
 

(Tabell 1: Indikatorkoder för batteristatus)

Kod Beskrivning
SLN311131_sv__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Utmärkt – Batteriet fungerar med maximal kapacitet.
SLN311131_sv__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 Bra – Batteriet kan laddas normalt, men drifttiden minskas eftersom batteriets långsiktiga livslängd minskar.
SLN311131_sv__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 OK – Batteriet kan laddas normalt, men det är nära slutet av livscykeln. Vi rekommenderar att du köper ett nytt batteri snart.
SLN311131_sv__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Dåligt – Batteriet ger inte längre tillräcklig strömförsörjning. Vi rekommenderar att du byter ut batteriet.
SLN311131_sv__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 Batteriet fungerar inte längre eller så kan batteriets status inte fastställas. Vi rekommenderar att du byter ut batteriet.
 

Batteriets laddningsstatus

Du kan snabbt visa batteriets laddningsstatus genom att titta på indikatorkoderna för laddningsstatus som visas bredvid batterinumret på skärmen Battery Information.

SLN311131_sv__1icon Obs! Information om batteriladdning finns bara när Dell-batterier är anslutna till systemet.

(Tabell 2: Statusindikator för batteriladdning)

Kod Återstående ström
SLN311131_sv__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80–100 procent
SLN311131_sv__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60–79 procent
SLN311131_sv__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40–59 procent
SLN311131_sv__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20–39 procent
SLN311131_sv__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0–19 procent
 

Batteriinställningar

Med Dell Command Power Manager kan du välja en batteriinställning som är optimerad för specifika systemanvändningsmönster. Vissa inställningar fokuserar till exempel på att förlänga batteriets livslängd, medan andra ger snabba laddningstider. Det kan vara ett begränsat antal inställningar som är tillgängliga. Det beror på batteriet. Bland batteriinställningarna finns:

 • Standard – laddar batteriet helt i måttlig hastighet. Den här inställningen ger en balanserad metod för att förlänga batteriets livslängd och samtidigt en ganska snabb laddningstid. Rekommenderas för användare som ofta växlar mellan batteri och externa strömkällor.
 • ExpressCharge™ – laddar snabbt batteriet med hjälp av Dells snabbladdningsteknologi. Rekommenderas för användare som behöver ladda batteriet snabbt. Om systemet är avstängt laddas batteriet vanligtvis upp till 80 procent inom en timme och till 100 procent på två timmar. Laddningstiden kan vara längre om systemet är påslaget.
 • Primarily AC Use – utökar batteriets livslängd genom att sänka laddningsgränsen så att batteriet aldrig laddas till 100 procent. Rekommenderas för användare som huvudsakligen använder systemet medan de är anslutna till en extern strömkälla.
 • Adaptive – optimerar automatiskt inställningarna för batteriet utifrån användarens normala användningsmönster. Rekommenderas för användare som vill ”ställa in det och slippa tänka på det mer”.
 • Custom – användaren väljer när batteriet börjar och slutar att laddas. Rekommenderas för avancerade användare.

SLN311131_sv__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Advanced Charge är en tillvalsfunktion som förlänger livslängden på systemets batterier genom att endast ladda dem till full kapacitet en gång per dag, före dagens början som du anger när du aktiverar Advanced Charge. Under resten av dagen håller Advanced Charge batterierna i ett lägre laddningsläge som är bättre för lagring, även om systemet är anslutet till en strömkälla.

SLN311131_sv__1icon Obs! Om timmarna som tilldelats Peak Shift och Advanced Charge överlappar varandra prioriteras Peak Shift. Batterierna laddas inte under Peak Shift-timmar.

Aktivera Advanced Charge

Advanced Charge är inte aktiverad som standard. När Advanced Charge är aktiverat gäller funktionen för alla batterier i systemet och enskilda batteriers konfigurationer inaktiveras.

 1. Klicka på fliken Advanced Charge i den vänstra rutan.

 2. Om du vill aktivera Advanced Charge drar du reglaget högst upp på sidan till läget On.

  SLN311131_sv__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Använd reglaget för varje dag i veckan för att aktivera eller inaktivera Advanced Charge för varje dag.

 4. Om du vill ställa in tider på dagen när Advanced Charge ska vara aktiverat och avaktiverat klickar du på Settings.

 5. På skärmen Time Settings klickar du på en dag i veckan. På sidans huvuddel kan du använda antingen det runda reglaget eller listrutorna för att ställa in tiden.

  SLN311131_sv__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Markera kryssrutan Copy the same settings to multiple days. I den vänstra rutan väljer du vilka dagar som dessa inställningar gäller.

 7. Klicka på Ok för att spara inställningarna och klicka på Cancel för att ignorera dem.

Peak Shift är en tillvalsfunktion som minskar strömförbrukningen genom att automatiskt växla systemet till batteridrift under vissa tider på dagen, även om systemet är anslutet till en direkt strömkälla. När Peak Shift startas drivs systemet på batteriström tills den kombinerade laddningsnivån för alla batterier når en minimigräns. I Aktivera Peak Shift finns anvisningar om hur du ändrar dessa inställningar. Om systemet är anslutet drivs det sedan av den direkta strömkällan, men batteriet laddas inte förrän Peak Shift avslutas.

SLN311131_sv__1icon Obs! Om timmarna som tilldelats Peak Shift och Advanced Charge överlappar varandra prioriteras Peak Shift. Batterierna laddas inte under Peak Shift-timmar.

Aktivera Peak Shift

 1. Klicka på fliken Peak Shift i den vänstra rutan.

 2. För att aktivera Peak Shift ställer du in reglaget högst upp på sidan i läget On.

 3. Dra i reglaget för att välja vid vilket procenttal systemet ska övergå till växelström om tillgänglig systemladdningen hamnar under det. Om du till exempel väljer 15 procent växlar systemet från batteriet till växelström under Peak Shift om återstående batteritid sjunker under 15 procent.

 4. Aktivera eller inaktivera Peak Shift för en viss dag genom att klicka på knappen bredvid varje dag i veckan.

 5. Ange den tidpunkt på dagen när Peak Shift är aktivt genom att klicka på Settings.

 6. På skärmen Time Settings klickar du på en dag i veckan. Använd det runda skjutreglaget eller listrutorna:

  1. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK och om du vill ta bort dem klickar du på Cancel.

  2. Ställa in ett klockslag när systemet börjar drivas på växelström utan att ladda batteriet: Markera kryssrutan Operate on AC power without charging battery och välj sedan den tid som du vill att systemet ska börjar drivas på nätström utan att ladda batteriet.

  3. End Peak Shift: välj den tid du vill avsluta Peak Shift.

 7. Välj Copy the same settings to multiple days. I den vänstra rutan väljer du sedan vilka dagar som dessa inställningar gäller.

 8. Om du vill spara ändringarna klickar du på OK och om du vill ta bort dem klickar du på Cancel.

Med Dell Command Power Manager kan du hantera systemets processor- och kylfläktsinställningar så att du kan hantera prestanda, systemets yttemperatur och ljud från fläkten. Varje alternativ representerar en balans mellan dessa tre element. Välj den konfiguration som bäst passar ditt sätt att använda systemet.

SLN311131_sv__1icon Obs! Om systemet inte har stöd för värmeinställningar är inte Thermal Management tillgänglig.
 
SLN311131_sv__22icon Varning! Om en av datorns fläktar går sönder avaktiveras Thermal Management.
 

(Tabell 3: Thermal Management-inställningar)

Inställning Beskrivning
Optimized Balanserar prestanda, ljudnivå och temperatur.
Cool Kylfläktens hastighet ökas för att bibehålla en svalare yttemperatur. Systemet kan låta mer och få sämre prestanda.
Quiet Kylfläkts- och processorhastigheterna sänks för att minska ljudet från fläkten. Den här konfigurationen kan även minska systemets prestanda och höja systemets yttemperatur.
Ultra performance Både processorns och kylfläktens hastigheter ökas för att ge högre systemprestanda. Den här konfigurationen kan också producera mer brus och högre yttemperatur.
 

Ändra Thermal Management-inställningar

Så här ändrar du Thermal Management-inställning:

 1. Klicka på fliken Thermal Management i den vänstra rutan.

 2. Klicka på alternativknappen bredvid den Thermal Management-inställning du vill välja.

SLN311131_sv__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Med Dell Command Power Manager-funktionen Battery Extender kan du spara batteriets laddning.

 • Minska processorns strömförbrukning
 • Skärmens ljusstyrkenivå
 • Tangentbordets belysningsnivå
 • Stäng av ljudet
SLN311131_sv__1icon Obs! Om systemet inte har stöd för Reduce CPU Power (Quiet Thermal Setting) är funktionen Battery Extender inte tillgänglig.
 
SLN311131_sv__1icon Obs! Battery Extender rapporterar bara inställningsändringar du gör i funktionen Battery Extender. De ändringar du gör i BIOS och operativsystemets inställningar som påverkar batteriets strömförbrukning återspeglas inte i Battery Extender.
 
SLN311131_sv__1icon Obs! Battery Extender kan inte aktiveras när systemet är anslutet till ett eluttag.
 

Förlänga batteriladdningen

Med funktionen Battery Extender i Dell Command Power Manager kan du ändra inställningarna för vissa systemfunktioner som påverkar systemets batteriförbrukning. Öppna Battery Extender:

 1. Klicka på fliken Battery Extender i den vänstra rutan.

 2. Klicka på Settings.

 3. Klicka i rutan bredvid den funktion som du vill påverka och där det är tillämpligt skjuter du reglaget eller anger en procentandel för att justera nivån på ändringen du vill tillämpa.

 4. Klicka på OK om du vill verkställa ändringarna och på Cancel om du vill ignorera dem.

 5. För reglaget till läget On

Om du vill återställa alla inställningar du har ändrat med Battery Extender klickar du på Restore Defaults.

Med funktionen Alert Settings i Dell Command Power Manager kan du återställa standardinställningarna för varningar. Dell Command Power Manager hanterar följande typer av varningar:

 • Adaptervarningar
 • Batterivarningar
 • Dockningsstationsvarningar
 • Andra varningar
 • Värmevarningar

Återställa standardvarningar

 1. Klicka på fliken Alerts Settings i den vänstra rutan.

 2. Klicka på Restore Alert Settings. Den här funktionen återställer visningen av en varning om du tidigare har klickat på Do not display this message again.

  SLN311131_sv__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. En dialogruta öppnas med meddelandet Are you sure you want to restore all alert settings?

 4. Klicka på Yes om du vill fortsätta och på Cancel om du vill avbryta.

  SLN311131_sv__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Vanliga frågor

 

 1. Gå till sidan med drivrutinsinformation för Dell Command Power Manager .

 2. Visa installationsanvisningarna

 3. Klicka på Download File och spara installationsfilen på datorn.

 4. Bläddra till platsen där du sparat den och dubbelklicka på installationsfilen.

 5. Följ anvisningarna på skärmen och utför installationen.

Så här avinstallerar du Dell Command Power Manager-programmet:

 1. Högerklicka på Start och välj Appar och funktioner.

 2. En lista med de program och funktioner som finns på datorn visas.

 3. Välj Dell Command Power Manager i listan och klicka på Avinstallera.

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters