Příručka k aplikaci Dell Command Power Manager

Summary: Získejte informace o funkcích aplikace Dell Command | Power Manager a pokyny ke stažení a instalaci. Získejte informace o správě baterie pomocí aplikace DellSee more

Article Content


Resolution

Software Dell Command | Power Manager poskytuje zjednodušené a efektivní možnosti řízení spotřeby pro notebooky a tablety Dell s operačním systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10. Je podporován na vybraných noteboocích Dell Latitude a Precision. Informace o funkcích nástroje naleznete níže.


 

Hlavní funkce:

 

Aktuální informace o tom, jak maximalizovat životnost baterie počítače, najdete v aplikaci Dell Power Manager. Příručku najdete pod následujícím odkazem:

Kliknutím na níže uvedené položky zobrazíte další informace.

Aplikace Dell Command Power Manager poskytuje podrobné informace o baterii počítače, mezi které patří:

 • zda je systém připojen k elektrické síti nebo napájen z baterie,
 • celková zbývající energie baterií systému v procentech,
 • stav funkcí Periodické přepínání a Efektivnější využití baterie, pokud je to relevantní.
 • Stav baterie
 • Stav nabití baterie
 • Nastavení baterie
 • Typ baterie (možnosti Standardní, Prodloužená záruka a Vylepšená)
 • Připojení (možnosti Základní, Přídavná baterie a Modulární jednotka)
 • Výrobce
 • Zda se jedná o baterii značky Dell (možnosti Ano a Ne)
 • Výrobní číslo
 • PPID (identifikátor dílu)
  SLN311131_cs__1icon Poznámka: Identifikátor PPID baterie nemusí být vždy uveden.

SLN311131_cs__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Stav baterie

Položka Stav baterie informuje o úrovni nabití baterie, která je dostupná pro systém. Obecně platí, že se stav baterie v průběhu času zhoršuje rychlostí, která závisí na četnosti používání baterie a podmínkách, v nichž je používána.

Stav baterie znázorňuje ikona srdce, za kterou následuje sada čtyř kruhových ikon. Počet vyplněných kruhových ikon udává stav baterie.

SLN311131_cs__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_cs__1icon Poznámka: Informace o stavu baterie jsou dostupné pouze v případě, že je k vašemu systému připojena baterie značky Dell.
 

(Tabulka 1: Kódy kontrolky stavu baterie)

Kód Popis
SLN311131_cs__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Vynikající – Baterie poskytuje maximální kapacitu.
SLN311131_cs__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 Dobrý – Baterii lze normálně nabíjet, ale můžete si povšimnout kratší provozní doby, protože se zkracuje dlouhodobá výdrž baterie.
SLN311131_cs__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 Přijatelný – Baterii lze normálně nabíjet, ale blíží se konec doby její použitelnosti. Doporučujeme brzy zakoupit novou baterii.
SLN311131_cs__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Špatný – Baterie už neposkytuje dostatečnou energii. Doporučujeme baterii vyměnit.
SLN311131_cs__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 Baterie již není funkční nebo nelze určit její stav. Doporučujeme baterii vyměnit.
 

Stav nabití baterie

Stav nabití baterie lze rychle zjistit pomocí kódů kontrolky stavu nabití baterie, které se zobrazují vedle čísla příslušné baterie na obrazovce s informacemi o baterii.

SLN311131_cs__1icon Poznámka: Informace o stavu nabití baterie jsou dostupné pouze v případě, že je k vašemu systému připojena baterie značky Dell.

(Tabulka 2: Kontrolka stavu nabití baterie)

Kód Zbývající energie
SLN311131_cs__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80 až 100 %
SLN311131_cs__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60 až 79 %
SLN311131_cs__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40 až 59 %
SLN311131_cs__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20 až 39 %
SLN311131_cs__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0 až 19 %
 

Nastavení baterie

Aplikace Dell Command Power Manager vám umožňuje vybrat nastavení baterie, které je optimalizované pro určitá schémata použití systému. Některá nastavení jsou například zaměřená na prodloužení životnosti baterií, zatímco jiná poskytují rychlejší nabíjení. Výběr dostupných nastavení může být omezen v závislosti na baterii. Mezi možná nastavení baterie patří:

 • Standardní – Úplné, středně rychlé nabití baterie. Toto nastavení poskytuje vyvážený přístup k prodloužení životnosti baterií a současně poskytuje rozumně krátké doby nabíjení. Je doporučeno pro uživatele, kteří často střídají napájení z baterií a z externích zdrojů.
 • ExpressCharge™ – Toto nastavení zajišťuje rychlé nabíjení baterie pomocí technologie rychlého nabíjení od společnosti Dell. Je doporučeno pro uživatele, kteří potřebují rychle nabíjet baterii. Pokud je systém vypnutý, baterie se typicky nabije na 80% úroveň za jednu hodinu a na 100% úroveň za dvě hodiny. Pokud je napájení systému zapnuto, doba nabíjení se může prodloužit.
 • Primárně střídavý proud – Toto nastavení prodlužuje životnost baterie snížením prahové hodnoty pro nabíjení, takže baterie se nikdy nenabije na 100 % kapacity. Je doporučeno pro uživatele, kteří systém při používání napájejí primárně z externího zdroje napájení.
 • Přizpůsobivé – Tato možnost automaticky optimalizuje nastavení baterie na základě typických schémat uživatele. Doporučujeme pro uživatele, kteří chtějí provést nastavení pouze jednou a pak už se o ně nestarat.
 • Vlastní – Uživatel sám zvolí, kdy se zahájí a ukončí nabíjení baterie. Je doporučeno pro zkušené uživatele.

SLN311131_cs__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Advanced Charge je volitelná funkce, která prodlužuje životnost baterií systému tím, že je nabíjí na plnou kapacitu pouze jednou denně, a to před časem nastaveným pomocí položky Start of Day, kterou můžete zvolit, když povolíte funkci Advanced Charge. Po zbývající dobu dne funkce Pokročilé nabíjení zachovává nižší úroveň nabití baterií, což je lepší pro uložení, i když je systém připojen ke zdroji přímého napájení.

SLN311131_cs__1icon Poznámka: Pokud se překrývají časová období přiřazená funkcím Periodické přepínání a Pokročilé nabíjení, pak má přednost funkce Periodické přepínání. Během doby, kdy je zapnutá funkce Periodické přepínání, neprobíhá nabíjení baterií.

Povolení funkce Pokročilé nabíjení

Funkce Pokročilé nabíjení pro pokročilé nabíjení není při výchozím nastavení povolena. Pokud je povolena funkce Advanced Charge, vztahuje se na veškeré baterie v počítači a konfigurace jednotlivých baterií jsou zakázány.

 1. Klikněte na kartu Advanced Charge v levém podokně.

 2. Funkci Advanced Charge povolíte, když kliknutím přepnete příslušný přepínač u horního okraje stránky do polohy On.

  SLN311131_cs__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Kliknutím na přepínače pro jednotlivé dny týdne povolte nebo zakažte funkci Pokročilé nabíjení pro příslušné dny týdne.

 4. Pokud chcete nastavit období dne, kdy bude funkce Advanced Charge aktivní nebo neaktivní, klikněte na tlačítko Settings.

 5. Na obrazovce Time Settings klikněte na den v týdnu. V hlavní části stránky můžete k nastavení času použít buď kruhový posuvník, nebo rozevírací nabídky.

  SLN311131_cs__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Zaškrtněte políčko „Copy the same settings to multiple days“. V levém podokně vyberte dny, pro které chcete tato nastavení použít.

 7. Kliknutím na tlačítko OK uložte zvolená nastavení nebo je kliknutím na tlačítko CANCEL zrušte.

Periodické přepínání je volitelná funkce, která snižuje spotřebu energie automatickým přepínáním systému na napájení z baterie během určitých období dne, i když je systém připojen ke zdroji přímého napájení. Po spuštění funkce Periodické přepínání bude systém při práci odebírat energii z baterie, dokud kombinovaná úroveň nabití všech baterií nedosáhne minimální prahové úrovně. Pokyny pro změnu těchto nastavení naleznete v části Povolení funkce Peak Shift. Poté, pokud je systém připojen ke zdroji přímého napájení, bude napájen tímto zdrojem, ale baterie se začne nabíjet až po ukončení funkce Periodické přepínání.

SLN311131_cs__1icon Poznámka: Pokud se překrývají časová období přiřazená funkcím Periodické přepínání a Pokročilé nabíjení, pak má přednost funkce Periodické přepínání. Během doby, kdy je zapnutá funkce Periodické přepínání, neprobíhá nabíjení baterií.

Povolení funkce Periodické přepínání

 1. Klikněte na kartu Peak Shift v levém podokně.

 2. Funkci Peak Shift povolíte, když kliknutím přepnete přepínač u horního okraje stránky do polohy On.

 3. Pokud chcete zvolit procentuální hodnotu nabití, při které systém obnoví napájení střídavým proudem, posuňte posuvník. Například výběr hodnoty 15 procent způsobí, že se systém při použití funkce Periodické přepínání přepne z napájení z baterie na napájení střídavým proudem, pokud zbývající energie baterie klesne pod 15 procent.

 4. Pokud chcete povolit nebo zakázat funkci Periodické přepínání pro určitý den, klikněte na přepínač vedle příslušného dne týdne.

 5. Pokud chcete nastavit období dne, kdy bude funkce Peak Shift aktivní, klikněte na tlačítko Settings.

 6. Na obrazovce Time Settings klikněte na den v týdnu. Použijte buď kruhový posuvník, nebo rozevírací nabídky:

  1. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny nebo je kliknutím na tlačítko CANCEL zrušte.

  2. Nastavení času, kdy systém začne používat pouze napájení střídavým proudem bez nabíjení baterie: Zaškrtněte políčko „Operate on AC power without charging battery“ a poté vyberte čas, kdy má systém začít používat napájení střídavým proudem bez nabíjení baterie.

  3. Ukončit funkci Peak Shift: Vyberte čas, kdy chcete funkci Peak Shift ukončit.

 7. Zaškrtněte políčko „Copy the same settings to multiple days“. Poté v levém podokně vyberte dny, pro které chcete tato nastavení použít.

 8. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny nebo je kliknutím na tlačítko CANCEL zrušte.

Aplikace Dell Command Power Manager umožňuje spravovat nastavení procesoru systému a chladicího ventilátoru, takže můžete regulovat výkon, povrchovou teplotu systému a hlučnost ventilátoru. Každá možnost představuje odlišné vyvážení těchto tří elementů. Zvolte konfiguraci, která je nejvhodnější pro způsob, jímž používáte systém.

SLN311131_cs__1icon Poznámka: Pokud váš systém nepodporuje nastavení týkající se teploty, nebude funkce Thermal Management pro řízení teploty dostupná.
 
SLN311131_cs__22icon Upozornění: Pokud dojde k selhání některého z ventilátorů v počítači, funkce Thermal Management se vypne.
 

(Tabulka 3: Změna nastavení funkce řízení teploty)

Nastavení Popis
Optimalizované Výkon, hlučnost a teplota jsou vzájemně vyvážené.
Chlazení Zvýší se otáčky chladicího ventilátoru, aby se zachovala nižší povrchová teplota systému. Systém může být hlučnější a může se snížit jeho výkon.
Tiché Sníží se otáčky chladicího ventilátoru a rychlost procesoru, aby klesla hlučnost ventilátoru. Tato konfigurace může také vést ke snížení výkonu a ke zvýšení povrchové teploty systému.
Ultra Zvýší se rychlost procesoru i otáčky chladicího ventilátoru, aby systém poskytoval vyšší výkon. Tato konfigurace může také způsobit vyšší hlučnost a zvýšení povrchové teploty systému.
 

Změna nastavení funkce Regulace teploty

Chcete-li změnit nastavení funkce Thermal Management:

 1. Klikněte na kartu Thermal Management v levém podokně.

 2. Klikněte na přepínač vedle nastavení Thermal Management, které chcete použít.

SLN311131_cs__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Funkce Battery Extender aplikace Dell Command Power Manager umožňuje šetřit energii baterie.

 • snížit úroveň výkonu procesoru,
 • ovlivnit úroveň jasu obrazovky,
 • ovlivnit úroveň osvětlení klávesnice.
 • Ztlumení zvuku
SLN311131_cs__1icon Poznámka: Pokud systém nepodporuje funkci snížení výkonu procesoru (možnost Quiet Thermal), pak není funkce Battery Extender dostupná.
 
SLN311131_cs__1icon Poznámka: Funkce Battery Extender oznámí pouze změny nastavení, které provedete jejím prostřednictvím. Změny nastavení, které učiníte v systému BIOS a operačním systému a které ovlivňují spotřebu energie baterie, se v rámci funkce Efektivnější využití baterie neprojeví.
 
SLN311131_cs__1icon Poznámka: Funkci Battery Extender nebude možné zapnout, pokud systém připojíte do zásuvky elektrické sítě.
 

Prodloužení doby nabití baterie

Funkce Battery Extender aplikace Dell Command Power Manager umožňuje změnit nastavení některých funkcí systému, které ovlivňují spotřebu energie baterie systému. Postup získání přístupu k funkci Efektivnější využití baterie:

 1. Klikněte na kartu Battery Extender v levém podokně.

 2. Klikněte na tlačítko Settings.

 3. Klikněte na pole u funkce, se kterou chcete manipulovat, a pokud je to možné, nastavte posunutím posuvníku nebo zadáním procentní hodnoty požadovanou úroveň změny.

 4. Kliknutím na tlačítko OK použijte provedené změny nebo je kliknutím na tlačítko CANCEL zrušte.

 5. Kliknutím přepněte přepínač do polohy On.

Pokud chcete obnovit nastavení, která jste změnili pomocí funkce Battery Extender, klikněte na tlačítko Restore Defaults.

Funkce Alert Settings v aplikaci Dell Command Power Manager vám umožňuje obnovit výchozí nastavení výstrah. Aplikace Dell Command Power Manager podporuje následující typy výstrah:

 • Výstrahy adaptéru
 • Výstrahy baterie
 • Výstrahy dokovací stanice
 • Ostatní výstrahy
 • Teplotní výstrahy

Obnovení výchozího nastavení výstrah

 1. Klikněte na záložku Nastavení výstrah v levém podokně.

 2. Klikněte na tlačítko Obnovit nastavení výstrah. Tato funkce obnoví zobrazování výstrah, pokud jste dříve zaškrtli políčko Do not display this message again.

  SLN311131_cs__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. Zobrazí se překryvné potvrzovací dialogové okno se zprávou Opravdu chcete obnovit veškerá nastavení výstrah?

 4. Pokud chcete pokračovat, klikněte na tlačítko Ano, chcete-li postup přerušit, klikněte na tlačítko Zrušit.

  SLN311131_cs__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Často kladené dotazy

 

 1. Navštivte stránku s podrobnostmi o ovladači aplikace Dell Command Power Manager.

 2. Zobrazte pokyny k instalaci.

 3. Klikněte na možnost Stáhnout soubor a uložte instalační soubor do počítače.

 4. Vyhledejte umístění s uloženým instalačním souborem a dvakrát na něj klikněte.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Odinstalace aplikace Dell Command Power Manager:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Aplikace a funkce.

 2. Zobrazí se seznam aplikací a funkcí dostupných v systému.

 3. V seznamu vyberte položku Dell Command Power Manager a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters