Przewodnik po programie Dell Command Power Manager

Summary: Dowiedz się więcej na temat funkcji, pobierania i instrukcji instalacyjnych aplikacji Dell Command | Power Manager. Dowiedz się więcej o zarządzaniu akumulatorem przy użyciu aplikacjiSee more

Article Content


Resolution

Dell Command Power Manager zapewnia uproszczone i wydajne funkcje zarządzania energią dla notebooków i tabletów Dell z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Jest on obsługiwany przez wybrane notebooki Dell Latitude i Precision. Informacje o możliwościach narzędzia znajdują się poniżej.


 

Najważniejsze funkcje:

 

Aby wyświetlić bieżące informacje na temat maksymalizacji czasu pracy akumulatora komputera, należy zapoznać się z narzędziem Dell Power Manager. Przewodnik można znaleźć po kliknięciu następującego łącza:

Kliknij poniższe funkcje, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Command Dell Power Manager zapewnia szczegółowe informacje na temat akumulatora komputera, w tym:

 • Czy komputer jest podłączony do zasilania, czy też korzysta z akumulatora
 • Wartość procentowa łącznego poziomu naładowania akumulatora komputera
 • Przełączanie w czasie szczytowego zapotrzebowania i wydłużenie czasu pracy akumulatora, jeśli mają zastosowanie
 • Pojemności akumulatora
 • Stan naładowania baterii
 • Ustawienia akumulatora
 • Typ akumulatora (standardowy, rozszerzona gwarancja lub ulepszony)
 • Połączenie (podstawowe, akumulator do laptopa lub wnęka modułowa)
 • Producent
 • Akumulator Dell (tak lub nie)
 • Numer seryjny
 • PPID (Identyfikator części)
  SLN311131_pl__1icon Uwaga: PPID akumulatora może nie być zawsze wyświetlany.

SLN311131_pl__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Pojemności akumulatora

Pojemność akumulatora wskazuje ilość energii dostępnej dla komputera. Pojemność akumulatora zmniejsza się w zależności od tego, jak często używany jest akumulator, oraz warunków, w jakich jest on używany.

Pojemność akumulatora jest oznaczona za pomocą ikony serca oraz zestawu czterech okrągłych ikon. Liczba wypełnionych okrągłych ikon wskazuje pojemność akumulatora.

SLN311131_pl__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_pl__1icon Uwaga: informacje o pojemności akumulatora są dostępne tylko wtedy, gdy do komputera jest podłączony akumulator Dell.
 

(Tabela 1: Kody wskaźników stanu akumulatora)

Kod Opis
SLN311131_pl__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Doskonała — akumulator pracuje przy maksymalnej pojemności.
SLN311131_pl__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 Dobra — akumulator może być ładowany normalnie; można zauważyć krótszy czas pracy, ponieważ żywotność akumulatora spada.
SLN311131_pl__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 Przyzwoity — akumulator może być ładowany normalnie; żywotność akumulatora zbliża się do końca. Zaleca się kupno nowego akumulatora.
SLN311131_pl__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Niska — akumulator nie zapewnia już wystarczającego zasilania. Zaleca się wymianę akumulatora.
SLN311131_pl__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 Akumulator przestał działać lub nie można ustalić stanu akumulatora. Zaleca się wymianę akumulatora.
 

Stan naładowania akumulatora

Można szybko wyświetlić stan naładowania akumulatora, odnosząc się do kodów wskaźnika stanu naładowania akumulatora wyświetlonych obok numeru akumulatora na ekranie informacji o akumulatorze.

SLN311131_pl__1icon Uwaga: informacje o stanie naładowania akumulatora są dostępne tylko wtedy, gdy do komputera jest podłączony akumulator Dell.

(Tabela 2: wskaźnik stanu naładowania akumulatora)

Kod Pozostałe zasilanie
SLN311131_pl__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80-100%
SLN311131_pl__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60-79%
SLN311131_pl__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40-59%
SLN311131_pl__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20-39%
SLN311131_pl__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0-19%
 

Ustawienia akumulatora

Dell Command Power Manager umożliwia wybranie ustawienia akumulatora zoptymalizowanego pod kątem określonych wzorów używania komputera. Na przykład niektóre ustawienia koncentrują się na wydłużeniu czasu eksploatacji baterii, podczas gdy inne zapewniają szybkie ładowanie. Dostępne ustawienia mogą być ograniczone w zależności od baterii. Możliwe ustawienia baterii obejmują:

 • Standardowe — ładowanie akumulatora w średnim tempie. To ustawienie pozwala na zrównoważone wydłużenie czasu pracy baterii, a jednocześnie zapewnia stosunkowo szybkie ładowanie. Ustawienie zalecane dla użytkowników, którzy często przełączają się między zasilaniem z baterii a zewnętrznymi źródłami zasilania.
 • Funkcja ExpressCharge™ — szybkie ładowanie akumulatora przy pomocy technologii Dell fast-charge. Ustawienie zalecane dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego ładowania baterii. Jeśli komputer jest wyłączony, bateria zazwyczaj ładuje się do 80 procent w ciągu 1 godziny i 100 procent w ciągu dwóch godzin. Czas ładowania może być dłuższy, jeśli komputer jest włączony.
 • Korzystanie głównie z zasilania — wydłuża czas eksploatacji akumulatora, obniżając próg ładowania, aby stan naładowania nigdy nie osiągnął 100%. Ustawienie zalecane dla użytkowników, którzy przede wszystkim używają komputera, gdy jest on podłączony do zewnętrznego źródła zasilania.
 • Adaptacyjne — automatycznie optymalizuje ustawienia akumulatora na podstawie typowych wzorów użytkownika. Opcja zalecana w przypadku użytkowników, którzy chcą „raz wprowadzić ustawienie i więcej do niego nie wracać”.
 • Niestandardowe — użytkownik wybiera, kiedy akumulator rozpoczyna i zatrzymuje ładowanie. Ustawienie zalecane w przypadku zaawansowanych użytkowników.

SLN311131_pl__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Zaawansowane ładowanie to opcjonalna funkcja, która wydłuża żywotność akumulatorów komputera, ładując je do pełnej pojemności tylko raz dziennie przed rozpoczęciem pracy w chwili włączenia zaawansowanego ładowania. Przez resztę dnia funkcja zaawansowanego ładowania utrzymuje niższy poziom naładowania akumulatora, nawet jeśli komputer jest podłączony do źródła zasilania.

SLN311131_pl__1icon Uwaga: jeśli godziny przypisane dla funkcji przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania i zaawansowanego ładowania nakładają się na siebie, pierwsza z nich ma pierwszeństwo. Akumulatory nie są ładowane w godzinach przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania.

Włączanie zaawansowanego ładowania

Funkcja zaawansowanego ładowania nie jest domyślnie włączona. Kiedy funkcja zaawansowanego ładowania jest włączona, ma zastosowanie do wszystkich akumulatorów w komputerze, a konfiguracja poszczególnych akumulatorów jest wyłączona.

 1. Kliknij kartę Zaawansowane ładowanie w lewym okienku.

 2. Aby włączyć zaawansowane ładowanie, kliknij przełącznik do pozycji Wł. w górnej części strony.

  SLN311131_pl__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Kliknij przełącznik dla każdego dnia tygodnia, aby włączyć lub wyłączyć zaawansowane ładowanie dla każdego dnia.

 4. Aby ustawić liczbę dni, kiedy funkcja ma być aktywna i nieaktywna, kliknij opcję Ustawienia.

 5. Na ekranie Ustawienia czasu kliknij dzień tygodnia. W głównej części strony można ustawić godzinę za pomocą okrągłego suwaka lub menu rozwijanych.

  SLN311131_pl__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Zaznacz pole wyboru Kopiuj te same ustawienia dla wielu dni. W lewym okienku wybierz dni, dla których mają obowiązywać te ustawienia.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia lub kliknij przycisk Anuluj, aby je odrzucić.

Przełączanie w czasie szczytowego zapotrzebowania to funkcja zmniejszająca zużycie energii poprzez automatyczne przełączanie komputera na zasilanie z akumulatora w określonym momencie dnia, nawet gdy komputer jest podłączony do źródła zasilania. Po rozpoczęciu przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania komputer będzie działać na akumulatorze, aż określony poziom naładowania wszystkich akumulatorów osiągnie minimalną wartość progową. Aby uzyskać więcej informacji o zmianie tych ustawień, patrz instrukcje dotyczące przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania. Wtedy, gdy komputer jest podłączony do źródła zasilania, jest zasilany bezpośrednio ze źródła zasilania, jednak akumulator nie będzie ładowany do momentu zakończenia przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania.

SLN311131_pl__1icon Uwaga: jeśli godziny przypisane dla funkcji przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania i zaawansowanego ładowania nakładają się na siebie, pierwsza z nich ma pierwszeństwo. Akumulatory nie są ładowane w godzinach przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania.

Włączanie funkcji przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania

 1. Kliknij kartę Przełączanie w czasie szczytowego zapotrzebowania w lewym okienku.

 2. Aby włączyć funkcję przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania, kliknij przełącznik na górze strony.

 3. Aby wybrać wartość procentową, przy której system przywraca zasilanie prądem zmiennym, gdy poziom naładowania spada, przesuń suwak. Na przykład: wybranie wartości 15% powoduje przełączenie akumulatora na zasilanie prądem zmiennym podczas przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania, jeśli poziom naładowania spadnie poniżej 15%.

 4. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania na konkretny dzień, kliknij przełącznik koło każdego dnia tygodnia.

 5. Aby ustawić godzinę włączenia przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania, kliknij Ustawienia.

 6. Na ekranie Ustawienia kliknij dzień tygodnia. Używając okrągłego suwaka lub menu rozwijanych:

  1. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK lub przycisk Anuluj, aby je odrzucić.

  2. Określ godzinę, o której komputer zaczyna działać tylko na zasilaniu prądem zmiennym bez ładowania akumulatora: zaznacz pole wyboru Pracuj przy zasilaniu prądem zmiennym bez ładowania akumulatora, a następnie wybierz godzinę, o której komputer ma zacząć działać na zasilaniu prądem zmiennym bez ładowania akumulatora.

  3. Przełączanie w czasie szczytowego zapotrzebowania: wybierz czas zakończenia przełączania w czasie szczytowego zapotrzebowania.

 7. Wybierz opcję Skopiuj te same ustawienia na wiele dni. Następnie w lewym okienku wybierz dni, dla których mają obowiązywać te ustawienia.

 8. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK lub przycisk Anuluj, aby je odrzucić.

Dell Command Power Manager umożliwia zarządzanie ustawieniami procesora i wentylatora chłodzącego, aby dostosować wydajność, temperaturę powierzchni komputera i hałas wentylatora. Każda opcja przedstawia inne zbilansowanie tych trzech elementów. Wybierz konfigurację, która najlepiej pasuje do sposobu korzystania z komputera.

SLN311131_pl__1icon Uwaga: jeśli komputer nie obsługuje ustawień temperatury, funkcja zarządzania temperaturą nie jest dostępna.
 
SLN311131_pl__22icon Przestroga: w przypadku awarii któregokolwiek z wentylatorów w komputerze funkcja zarządzania temperaturą jest wyłączona.
 

(Tabela 3: Ustawienia zarządzania temperaturą)

Ustawianie Opis
Zoptymalizowany Równowaga między wydajnością, hałasem i temperaturą.
Chłodzenie Prędkość wentylatora chłodzącego jest podnoszona w taki sposób, aby utrzymać niską temperaturę powierzchni komputera. Komputer może generować większy hałas i może wystąpić obniżenie wydajności.
Cichy Prędkość wentylatora chłodzącego i procesora obniżona, aby zmniejszyć hałas wentylatora. Taka konfiguracja może również zmniejszyć wydajność systemu i zwiększyć temperaturę powierzchni komputera.
Ultrawydajność Szybkość procesora i wentylatora jest zwiększona, aby uzyskać większą wydajność komputera. Taka konfiguracja może również powodować zwiększenie głośności i i temperatury powierzchni.
 

Zmiana ustawień zarządzania temperaturą

Aby zmienić ustawienia zarządzania temperaturą:

 1. Kliknij kartę Zarządzanie temperaturą w lewym okienku.

 2. Kliknij przycisk radiowy obok ustawienia zarządzania temperaturą, które chcesz wybrać.

SLN311131_pl__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Funkcja wydłużenia czasu pracy akumulatora Dell Command Power Manager umożliwia zachowanie poziomu naładowania akumulatora.

 • Zmniejszenie poziomu mocy procesora
 • Poziom jasności ekranu
 • Poziom podświetlenia klawiatury
 • Wyciszenie dźwięku
SLN311131_pl__1icon Uwaga: jeśli komputer nie obsługuje redukcji zasilania procesora (ustawienie ciche), funkcja wydłużenia czasu pracy akumulatora nie jest dostępna.
 
SLN311131_pl__1icon Uwaga: funkcja wydłużenia czasu pracy akumulatora zgłasza zmiany ustawień wprowadzone w ramach funkcji wydłużenia czasu pracy akumulatora. Zmiany wprowadzone w systemie BIOS i ustawieniach systemu operacyjnego, które mają wpływ na poziom naładowania akumulatora, nie są odzwierciedlone przez funkcję wydłużenia czasu pracy akumulatora.
 
SLN311131_pl__1icon Uwaga: nie można włączyć funkcji wydłużenia czasu pracy akumulatora po podłączeniu komputera do gniazdka elektrycznego.
 

Wydłużenie czasu pracy akumulatora

Funkcja wydłużenia czasu pracy akumulatora aplikacji Dell Command Power Manager umożliwia zmianę ustawień niektórych funkcji systemowych, które wpływają na zużycie akumulatora. Aby uzyskać dostęp do funkcji wydłużenia czasu pracy akumulatora:

 1. Kliknij kartę Wydłużenie czasu pracy akumulatora w lewym okienku.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Kliknij pole obok funkcji, którą chcesz zmienić, a następnie przesuń suwak (jeśli jest dostępny) lub wprowadź wartość procentową, aby dostosować poziom zmian, które chcesz zastosować.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany, lub kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany.

 5. Kliknij przełącznik do pozycji Wł.

Aby przywrócić zmienione ustawienia funkcji wydłużenia czasu pracy akumulatora, kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Funkcja ustawienia alertów w aplikacji Dell Command Power Manager umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień alertów. Dell Command Power Manager obsługuje następujące typy alertów:

 • Alerty adaptera
 • Alerty akumulatora
 • Alerty stacji dokującej
 • Inne alerty
 • Alerty dotyczące temperatury

Przywracanie domyślnych ustawień alertów

 1. Kliknij kartę Ustawienia alertów w lewym okienku.

 2. Kliknij przycisk Przywróć ustawienia alertów. Ta funkcja służy do przywracania wyświetlania alertu, jeśli wcześniej było kliknięte polecenie Nie wyświetlaj tego komunikatu ponownie.

  SLN311131_pl__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem Czy chcesz przywrócić wszystkie ustawienia alertów?

 4. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować lub Anuluj, aby przerwać.

  SLN311131_pl__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Często zadawane pytania

 

 1. Odwiedź stronę szczegółów sterowników aplikacji Dell Command Power Manager.

 2. Wyświetl instrukcje instalacji

 3. Kliknij przycisk Pobierz plik i zapisz plik instalatora na komputerze.

 4. Przejdź do zapisanej lokalizacji i kliknij dwukrotnie plik instalatora.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Aby odinstalować aplikację Dell Command Power Manager:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Start i wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.

 2. Można wyświetlić listę aplikacji i funkcji dostępnych w systemie.

 3. Na liście wybierz pozycję Dell Command Power Manager i kliknij Odinstaluj.

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters