Veiledning for Dell Command Power Manager

Summary: Lær mer om Dell Command | Power Manager-funksjoner, og se instruksjoner for nedlasting og installasjon. Finn informasjon om hvordan du administrerer batteriet ved hjelp av Dell CommandSee more

Article Content


Resolution

Dell Command Power Manager-programvaren gir enkle og effektive strømadministrasjonsfunksjoner for bærbare Dell-PC-er og -nettbrett som kjører operativsystemene Windows 7, Windows 8 eller Windows 10. Det støttes på utvalgte Dell Latitude- og Precision-datamaskiner. Se nedenfor for å finne informasjon om verktøyegenskaper.


 

Hovedfunksjoner:

 

Hvis du vil se oppdatert informasjon om hvordan du maksimerer levetiden til batteriet i datamaskinen, kan du se Dell Power Manager. Du finner veiledningen på følgende kobling:

Klikk på funksjonene nedenfor for å få detaljert informasjon:

Dell Command Power Manager gir detaljert informasjon om datamaskinens batteri, inkludert følgende:

 • Hvorvidt systemet er koblet til strøm eller bruker batteristrøm
 • Hvor stor prosentandel av systemets totale batteristrøm som gjenstår
 • Status for Peak Shift (Toppforskyvning) og Battery Extender (Batteriutvider) hvis dette er aktuelt
 • Batteritilstand
 • Batterinivålampe
 • Batteriinnstillinger
 • Batteritype (standard, utvidet service eller forbedret)
 • Tilkobling (primær, batteristykke eller modulær brønn)
 • Produsent
 • Dell-batteri (ja eller nei)
 • Serienummer
 • PPID (del-ID)
  SLN311131_no__1icon Merk: PPID-en til batteriet vises kanskje ikke alltid.

SLN311131_no__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Batteritilstand

Batteritilstanden indikerer ladenivået som er tilgjengelig for et system. Batteritilstanden reduseres vanligvis over tid, og hastigheten på dette avhenger av hvor ofte og i hvilke forhold batteriet blir brukt.

Batteritilstand angis av hjerteikonet etterfulgt av et sett med fire sirkulære ikoner. Antallet sirkulære ikoner som er fylt, angir batteritilstanden.

SLN311131_no__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_no__1icon Merk: Informasjon om batteritilstand er bare tilgjengelig hvis du har et Dell-batteri koblet til PC-en.
 

(Tabell 1 Indikatorkoder for batteritilstand)

Kode Beskrivelse
SLN311131_no__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Ypperlig – batteriet opererer ved maksimal kapasitet.
SLN311131_no__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 God – Batteriet ditt kan lades som normalt, men driftstiden kan være redusert på grunn av at den langsiktige batterilevetiden reduseres.
SLN311131_no__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 Middels – Batteriet kan lades som normalt, men det nærmer seg slutten av levetiden. Det anbefales at du kjøper et nytt batteri snart.
SLN311131_no__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Dårlig – Batteriet gir ikke lenger tilstrekkelig strøm. Det anbefales at du skifter ut dette batteriet.
SLN311131_no__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 Batteriet fungerer ikke lenger, eller batteristatusen kan ikke fastslås. Det anbefales at du skifter ut batteriet.
 

Batterinivå

Du kan raskt se batterinivået ved å se på indikatorkodene for batterinivå som vises ved siden av batterinummeret på skjermbildet med batteriinformasjon.

SLN311131_no__1icon Merk: Informasjon om batterinivå er bare tilgjengelig hvis du har et Dell-batteri koblet til PC-en.

(Tabell 2 Indikator for batterinivå)

Kode Gjenværende strøm
SLN311131_no__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80–100 prosent
SLN311131_no__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60–79 prosent
SLN311131_no__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40–59 prosent
SLN311131_no__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20–39 prosent
SLN311131_no__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0–19 prosent
 

Batteriinnstillinger

Dell Command Power Manager gjør det mulig å velge en batteriinnstilling som er optimert for spesifikke systembruksmønster. Noen innstillinger fokuserer på å forlenge batterilevetiden, mens andre gir rask lading. Tilgjengelige innstillinger kan være begrenset, avhengig av batteriet. Mulige batteriinnstillinger inkluderer følgende:

 • Standard – Lader opp batteriet i moderat hastighet. Denne innstillingen gir en balansert tilnærming til det å forlenge batterilevetiden, samtidig som den gir rimelig rask lading. Anbefales for brukere som ofte bytter mellom batteri og eksterne strømkilder.
 • ExpressCharge™ – Lader batteriet raskt ved hjelp Dell-teknologi for rask lading. Anbefales for brukere som må lade batteriet raskt. Hvis systemet er slått av, vil batteriet vanligvis lades 80 prosent opp på én time, og 100 prosent opp på to timer. Ladingen kan ta lengre tid hvis systemet er slått på.
 • Primarily AC Use (Hovedsakelig bruk av vekselstrøm) – Forlenger batterilevetiden ved å senke ladegrensen, slik at batteriet aldri lades opp til 100 % av kapasiteten. Anbefales for brukere som hovedsakelig bruker systemet når det er koblet til en ekstern strømkilde.
 • Adaptive (Adaptiv) – Optimerer batteriinnstillingene basert på brukerens vanlige mønstre. Anbefales for brukere som vil slippe å tenke mer på batteriinnstilingen etter at de har angitt den
 • Custom (Egendefinert) – Brukeren velger når batteriet skal begynne og slutte å lade. Anbefales for avanserte brukere.

SLN311131_no__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Advanced Charge (Avansert lading) er en valgfri funksjon som forlenger levetiden til batteriene i systemet ved å lade dem til full kapasitet én gang om dagen, før tidspunktet for start på dagen som du velger når du aktiverer Advanced Charge. Resten av dagen holder Advanced Charge batteriene på et lavt nivå som er bedre for lagring, også når systemet er koblet til en direkte strømkilde.

SLN311131_no__1icon Merk: Hvis de angitte tidspunktene for Peak Shift (Toppforskyvning) og Advanced Charge (Avansert lading) overlapper, blir Peak Shift prioritert. Batteriene lades ikke mens Peak Shift (Toppforskyvning) pågår.

Aktivere Advanced Charge (Avansert lading)

Advanced Charge (Avansert lading) er ikke aktivert som standard. Når Advanced Charge (Avansert lading) er aktivert, gjelder funksjonen for alle batteriene i PC-en, og individuell batterikonfigurasjon blir deaktivert.

 1. Klikk på fanen Advanced Charge (Avansert lading) i ruten til venstre.

 2. Hvis du vil aktivere Advanced Charge (Avansert lading), skyver du veksleknappen øverst på siden til On (På).

  SLN311131_no__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Klikk på veksleknappen for hver dag i uken for å aktivere eller deaktivere Advanced Charge (Avansert lading) for hver dag.

 4. Hvis du vil angi tidspunkter for når Advanced Charge (Avansert lading) er aktiv eller inaktiv, klikker du på Settings (Innstillinger).

 5. På skjermbildet Time Setting (Tidsinnstillinger) klikker du på en dag i uken. På hoveddelen av siden kan du bruke den sirkulære glidebryteren eller rullegardinmenyene til å angi tidspunktet.

  SLN311131_no__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Merk av for Copy the same settings to multiple days (Kopier de samme innstillingene til flere dager). I ruten til venstre velger du dagene som disse innstillingene skal gjelde for.

 7. Klikk på OK for å lagre innstillingene, eller klikk på CANCEL (Avbryt) for å forkaste dem.

Peak Shift (Toppforskyvning) er en valgfri funksjon som reduserer strømforbruket ved å automatisk skifte systemets strømforsyning til batteristrøm på bestemte tidspunkt i løpet av dagen, selv om systemet er koblet til en direkte strømkilde. Når Peak Shift (Toppforskyvning) har startet, vil systemet kjøre på batteristrøm til det samlede ladenivået til alle batteriene når en minimumsgrense. Se Aktivere Peak Shift (Toppforskyvning) for å få instruksjoner for hvordan du endrer disse innstillingene. Hvis systemet er koblet til, får det strøm fra den direkte strømkilden. Batteriet vil imidlertid ikke lade før Peak Shift (Toppforskyvning) er avsluttet.

SLN311131_no__1icon Merk: Hvis de angitte tidspunktene for Peak Shift (Toppforskyvning) og Advanced Charge (Avansert lading) overlapper, blir Peak Shift prioritert. Batteriene lades ikke mens Peak Shift (Toppforskyvning) pågår.

Aktivere Peak Shift (Toppforskyvning)

 1. Klikk på fanen Peak Shift (Toppforskyvning) i ruten til venstre.

 2. Hvis du vil aktivere Peak Shift (Toppforskyvning), skyver du veksleknappen øverst på siden til On (På).

 3. Hvis du skal velge prosenttall for når systemet gjenoppretter vekselstrøm hvis systemets tilgjengelige ladenivå synker under dette tallet, skyver du på glidebryteren. Hvis du for eksempel velger 15 prosent, vil systemet skifte fra batteristrøm til vekselstrøm under Peak Shift (Toppforskyvning) når gjenværende strøm faller under 15 prosent.

 4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Peak Shift (Toppforskyvning) for en bestemt dag, klikker du på veksleknappen ved siden av hver dag i uken.

 5. Hvis du vil angi tidspunktet for når Peak Shift (Toppforskyvning) er aktiv, klikker du på Settings (Innstillinger).

 6. På skjermbildet Time Setting (Tidsinnstillinger) klikker du på en dag i uken. Bruk den sirkulære glidebryteren eller rullegardinmenyene:

  1. Hvis du skal lagre endringene, klikker du på OK. Hvis du skal forkaste dem, klikker du på CANCEL (Avbryt).

  2. Angi et klokkeslett for når systemet begynner å bare bruke vekselstrøm uten å lade batteriet: Merk av for Operate on AC power without charging battery (Bruk vekselstrøm uten å lade batteriet), og velg deretter tidspunktet når systemet skal begynne å bruke vekselstrøm uten å lade batteriet.

  3. Avslutte Peak Shift (Toppforskyvning): Velg tidspunktet når Peak Shift skal avsluttes.

 7. Velg Copy the same settings to multiple days (Kopier de samme innstillingene til flere dager). I ruten til venstre velger du deretter dagene som disse innstillingene skal gjelde for.

 8. Hvis du skal lagre endringene, klikker du på OK. Hvis du skal forkaste dem, klikker du på CANCEL (Avbryt).

Dell Command Power Manager gjør det også mulig å administrere systeminnstillingene for prosessor og kjølevifte, slik at du kan administrere ytelsen, systemets overflatetemperatur og viftestøy. Hvert alternativ representerer en ulik balanse mellom disse tre elementene. Velg konfigurasjonen som er best egnet for måten du bruker systemet på.

SLN311131_no__1icon Merk: Hvis systemet ditt ikke støtter temperaturinnstillinger, er ikke Thermal Management-funksjonen (Temperaturstyring) tilgjengelig.
 
SLN311131_no__22icon Advarsel: Hvis noen av viftene i PC-en svikter, er Thermal Management-funksjonen (Temperaturstyring) deaktivert.
 

(Tabell 3 Endre innstillingene for Thermal Management (Temperaturstyring))

Innstilling Beskrivelse
Optimized (Optimalisert) Balanserer ytelse, støy og temperatur.
Cool (Avkjølt) Kjøleviftehastigheten økes for å opprettholde en kjøligere overflatetemperatur på systemet. Systemet kan lage mer støy, og ytelsen kan bli redusert.
Quiet (stille) Hastigheten på kjøleviften og prosessoren senkes for å redusere viftestøy. Denne konfigurasjonen kan også redusere systemytelsen og øke overflatetemperaturen på systemet.
Ultra performance (Ultraytelse) Både prosessor- og kjøleviftehastigheten økes for å forbedre systemytelsen. Denne konfigurasjonen kan også lage mer støy og øke overflatetemperaturen på systemet.
 

Endre innstillingene for Thermal Management (Temperaturstyring)

Slik endrer du innstillingen for Thermal Management (Temperaturstyring):

 1. Klikk på fanen Thermal Management (Temperaturstyring) i ruten til venstre.

 2. Klikk på alternativknappen ved siden av innstillingen for Thermal Management (Temperaturstyring) du ønsker å velge.

SLN311131_no__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Battery Extender-funksjonen (Batteriutvider) i Dell Command Power Manager gjør det mulig å spare batteri.

 • Redusere CPU-strømnivået
 • Lysstyrkenivå for skjermen
 • Lysnivå på tastaturet
 • Demp lyd
SLN311131_no__1icon Merk: Hvis systemet ikke støtter redusert CPU-strøm (Temperaturinnstillingen Quiet (Stille)), er ikke Battery Extender-funksjonen (Batteriutvider) tilgjengelig.
 
SLN311131_no__1icon Merk: Battery Extender (Batteriutvider) rapporterer bare innstillingene du velger i Battery Extender-funksjonen. Endringer du gjør i BIOS, og operativsysteminnstillingene som påvirker batteriforbruket, reflekteres ikke i Battery Extender (Batteriutvider).
 
SLN311131_no__1icon Merk: Batteri Extender (Batteriutvider) kan ikke slås på når systemet er koblet til en stikkontakt.
 

Utvide batterinivået

Battery Extender-funksjonen (Batteriutvider) i Dell Command Power Manager gjør det mulig å endre innstillingene for enkelte systemfunksjoner som påvirker systemets batteriforbruk. Slik får du tilgang til Battery Extender (Batteriutvider):

 1. Klikk på fanen Battery Extender (Batteriutvider) i ruten til venstre.

 2. Klikk på knappen Settings (Innstillinger).

 3. Klikk på boksen ved siden av funksjonen du vil påvirke. Hvis den er tilgjengelig, kan du skyve glidebryteren eller skrive inn et prosenttall for å justere endringen du vil bruke.

 4. Klikk på OK for å bruke endringene, eller klikk på CANCEL (Avbryt) for å forkaste dem.

 5. Skyv veksleknappen til On (På)

Hvis du vil gjenopprette eventuelle innstillinger du har endret ved hjelp av Battery Extender (Batteriutvider), klikker du på Restore Defaults (Gjenopprett standarder).

Alert Settings-funksjonen (Varslingsinnstillinger) i Dell Command Power Manager gjør det mulig å gjenopprette standardinnstillingene for varsler. Dell Command Power Manager støtter følgende typer varsler:

 • Adaptervarsler
 • Batterivarsler
 • Dokkingstasjonsvarsler
 • Andre varsler
 • Temperaturvarsler

Gjenopprette standarder for varsler

 1. Klikk på fanen Alert Settings (Varslingsinnstillinger) i ruten til venstre.

 2. Klikk på knappen Restore Alert Settings (Gjenopprett varslingsinnstillinger). Denne funksjonen gjenoppretter visningen til et varsel hvis du tidligere har klikket på Do not display this message again (Ikke vis denne meldingen igjen).

  SLN311131_no__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. Du vil se et dialogvindu med meldingen Are you sure you want to restore all alert settings? (Er du sikker på at du vil gjenopprette alle varslingsinnstillinger?)

 4. Klikk på Yes (Ja) for å fortsette eller Cancel (Avbryt) for å avbryte.

  SLN311131_no__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Vanlige spørsmål

 

 1. Gå til siden driverdetaljer for Dell Command Power Manager.

 2. Se installasjonsinstruksjonene

 3. Klikk på Download File (Last ned fil), og lagre installasjonsfilen på PC-en.

 4. Gå til plasseringen der du lagret installasjonsfilen, og dobbeltklikk på den.

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Slik avinstallerer du Dell Command Power Manager-applikasjonen:

 1. Høyreklikk på Start, og velg Apps and Features (Apper og funksjoner).

 2. Du vil se en liste over applikasjoner og funksjoner som er tilgjengelige på systemet.

 3. Velg Dell Command Power Manager i listen, og klikk på Uninstall (Avinstaller).

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters