Vejledning til Dell Command Power Manager

Summary: Få mere at vide om funktionerne i Dell Command | Power Manager samt instruktioner til download og installation. Find oplysninger om, hvordan du administrerer batteriet vha. DellSee more

Article Content


Resolution

Dell Command Power Manager-softwaren giver mulighed for en forenklet og effektiv strømstyring af Dell bærbare pc'er og tablets, der kører operativsystemerne Windows 7, Windows 8 eller Windows 10. Den understøttes på udvalgte bærbare Dell Latitude- og Precision-pc'er. Se nedenfor for information om værktøjsmuligheder.


 

Nøgleegenskaber:

 

Se Dell Power Manager for at se aktuelle oplysninger om, hvordan du maksimerer pc'ens batterilevetid. Du kan finde vejledningen på følgende link:

Klik på nedenstående funktioner for nærmere oplysninger.

Dell Command Power Manager giver detaljerede oplysninger om pc'ens batteri, herunder:

 • Hvorvidt dit system er tilsluttet en stikkontakt eller bruger batteristrøm
 • Procentdel af systemets totale batteristrøm
 • Skift ved spidsbelastning og status for batteriudvidelsen, hvis det er relevant
 • Batteristatus
 • Batteriopladningsstatus
 • Batteriindstillinger
 • Batteritype (standard, udvidet garanti eller udvidet)
 • Forbindelse (primær, batteridel eller modulbås)
 • Producent
 • Dell-batteri (ja eller nej)
 • Serienummer
 • PPID (enhedsdelens ID)
  SLN311131_da__1icon Bemærk: PPID for batteriet vises muligvis ikke altid.

SLN311131_da__2I_Dell_Power_Manager_Battery_Information_TM_V1


Batteritilstand

Batteritilstand angiver den mængde opladning, der er tilgængelig for et system. Generelt reduceres batteriets tilstand over tid med en hastighed, der afhænger af, hvor ofte batteriet bruges, og under hvilke omstændigheder det anvendes.

Batteriets tilstand er angivet med et hjerteikon efterfulgt af et sæt med fire cirkelikoner. Antallet af cirkelikoner, der er udfyldt, angiver batteriets tilstand.

SLN311131_da__3I_Dell_Power_Manager_Battery_Health_TM_V1

SLN311131_da__1icon Bemærk: Oplysninger om batteritilstand er kun tilgængelige, hvis der er tilsluttet et Dell-batteri til din pc.
 

(Tabel 1 Indikatorkoder for batteritilstand)

Kode Beskrivelse
SLN311131_da__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 Udmærket – Batteriet fungerer med maksimal kapacitet.
SLN311131_da__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 God – Batteriet kan oplades normalt. Du vil dog bemærke reduceret driftstid, fordi batteriets langtidslevetid formindskes.
SLN311131_da__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 Rimelig – Batteriet kan oplades normalt. Det er dog tæt på slutningen af dets brugbare levetid. Det anbefales, at du snart køber et nyt batteri.
SLN311131_da__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 Dårligt – Batteri leverer ikke længere tilstrækkelig strøm. Det anbefales, at du udskifter batteriet.
SLN311131_da__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 Batteriet fungerer ikke længere, eller batteristatus kan ikke bestemmes. Det anbefales, at du udskifter batteriet.
 

Batteriopladningsstatus

Du kan hurtigt få vist et batteris opladningsstatus ved at henvise til statusindikatorens koder for batteriopladning, der vises ved siden af batterinummeret på skærmen Batterioplysninger.

SLN311131_da__1icon Bemærk: Oplysninger om batteriopladningsstatus er kun tilgængelige, hvis der er tilsluttet et Dell-batteri til din pc.

(Tabel 2 Statusindikator for batteriskift)

Kode Strøm tilbage
SLN311131_da__5I_Dell_Power_Manager_FourGreenDots_TM_V1 80-100 procent
SLN311131_da__6I_Dell_Power_Manager_ThreeGreenDots_TM_V1 60-79 procent
SLN311131_da__7I_Dell_Power_Manager_TwoYellowDots_TM_V1 40-59 procent
SLN311131_da__8I_Dell_Power_Manager_OneRedDot_TM_V1 20-39 procent
SLN311131_da__9I_Dell_Power_Manager_FourBlankDots_TM_V1 0-19 procent
 

Batteriindstillinger

Dell Command Power Manager giver dig mulighed for at vælge en batteriindstilling, der er optimeret til specifikke systembrugsmønstre. Nogle indstillinger fokuserer f.eks. på at forlænge batteriets levetid, mens andre giver hurtige opladningstider. De tilgængelige indstillinger kan være begrænset afhængigt af batteriet. Mulige batteriindstillinger omfatter:

 • Standard – Oplader batteriet helt med moderat hastighed. Denne indstilling giver en afbalanceret indfaldsvinkel til at forlænge batteriets levetid, samtidig med at den stadig giver rimelig hurtig opladningstid. Anbefales til brugere, der ofte skifter mellem batteri og eksterne strømkilder.
 • ExpressCharge™ – Oplader hurtigt batteriet ved hjælp af Dells hurtigopladningsteknologi. Anbefales til brugere, der har brug for at oplade batteriet hurtigt. Hvis systemet er slukket, vil batteriet typisk oplades til 80 procent inden for 1 time og 100 procent i løbet af to timer. Opladningstiden kan være længere, hvis systemet er tændt.
 • Brug primært AC-strøm – Forlænger batterilevetiden ved at sænke grænseværdierne for opladning, så batteriet aldrig oplader til 100 procent af kapaciteten. Anbefales til brugere, der primært anvender systemet, mens det er tilsluttet en ekstern strømkilde.
 • Tilpasset – Optimerer automatisk batteriindstillingerne baseret på brugerens typiske brugsmønstre. Anbefales til brugere, som ønsker at "indstille og glemme".
 • Brugerdefineret – Brugeren vælger, når batteriet skal starte og stoppe opladningen. Anbefales til erfarne brugere.

SLN311131_da__16I_Dell_Power_Manager_Battery_Settings_TM_V1

Avanceret opladning er en valgfri funktion, der forlænger den brugbare levetid for et systems batterier ved kun at oplade dem til fuld kapacitet én gang om dagen før den start på dagen, du indstiller, når du aktiverer avanceret opladning. Resten af dagen holder Avanceret opladning batterierne i en lavere opladningstilstand, der er bedre til opbevaring, selv når systemet er sluttet til en direkte strømkilde.

SLN311131_da__1icon Bemærk: Hvis de timer, der er tildelt til Spidsbelastning og Avanceret opladning overlapper hinanden, prioriteres Spidsbelastning. Batterier oplades ikke under Spidsbelastning.

Aktivering af Avanceret opladning

Avanceret opladning er som standard ikke aktiveret. Når Avanceret opladning er aktiveret, gælder denne funktion for alle batterier i pc'en, og individuel batterikonfiguration er deaktiveret.

 1. Klik på fanen Avanceret opladning i venstre rude.

 2. For at aktivere Avanceret opladning skal du klikke på til/fra-knappen øverst på siden.

  SLN311131_da__18I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_On _TM_V1

 3. Klik for at skifte for hver dag i ugen for at aktivere eller deaktivere Avanceret opladning for hver dag.

 4. Klik på Indstillinger for at indstille tidspunktet på dagen, hvor Avanceret opladning er aktiv og inaktiv.

 5. Klik på en ugedag på skærmen med tidsindstillinger. I sidens hoveddel kan du bruge enten den cirkulære skyder eller rullemenuerne til at indstille klokkeslættet.

  SLN311131_da__19I_Dell_Power_Manager_Advanced_Charge_Scheduling _TM_V1

 6. Marker afkrydsningsfeltet Kopier de samme indstillinger for at kopiere for flere dage. I venstre rude skal du vælge de dage, hvor indstillingerne skal være gældende.

 7. Klik på OK for at gemme indstillingerne, eller klik på Annuller for at kassere dem.

Spidsbelastning er en valgfri funktion til reduktion af strømforbruget ved automatisk at skifte systemet til batteristrøm på visse tider af dagen, selv hvis systemet er sluttet til en direkte strømkilde. Når Spidsbelastning begynder, kører systemet på batteristrøm, indtil det kombinerede opladningsniveau for alle batterier når en minimumsgrænse. Se aktivering af Spidsbelastning for at få oplysninger om, hvordan du ændrer disse indstillinger. Hvis systemet er tilsluttet, føres der strøm til den direkte strømkilde. Batteriet oplades dog ikke, før Spidsbelastning slutter.

SLN311131_da__1icon Bemærk: Hvis de timer, der er tildelt til Spidsbelastning og Avanceret opladning overlapper hinanden, prioriteres Spidsbelastning. Batterier oplades ikke under Spidsbelastning.

Aktivering af Spidsbelastning

 1. Klik på fanen Spidsbelastning i venstre rude.

 2. For at aktivere Spidsbelastning skal du klikke på til/fra-knappen øverst på siden.

 3. Flyt skyderen for at vælge den procentsats, hvor systemet skal genoprette forbindelse til AC-strømkunden, hvis den tilgængelige systemopladning falder under værdien. Hvis du f.eks. vælger 15 procent, skifter systemet fra batteri til AC-strøm under Spidsbelastning, hvis den resterende effekt falder til under 15 procent.

 4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Spidsbelastning for en bestemt dag, skal du klikke på til/fra-knappen ud for hver dag i ugen.

 5. Klik på Indstillinger for at indstille klokkeslættet, når Spidsbelastning er aktiv.

 6. Klik på en ugedag på skærmen med tidsindstillinger. Brug enten den cirkulære skyder eller rullemenuerne:

  1. Klik på OK for at gemme ændringerne, eller klik på Annuller for at kassere dem.

  2. Indstil et tidspunkt, hvor systemet begynder kun at køre på AC-strøm uden at oplade batteriet: Marker afkrydsningsfeltet Brug AC-strøm uden opladning af batteri, og vælg derefter, hvor længe systemet skal starte til AC-strøm uden at oplade batteriet.

  3. Afslut Spidsbelastning: Vælg det tidspunkt, hvor Spidsbelastning skal slutte.

 7. Marker Kopier de samme indstillinger for at kopiere for flere dage. I venstre rude skal du derefter vælge de dage, hvor indstillingerne skal være gældende.

 8. Klik på OK for at gemme ændringerne, eller klik på Annuller for at kassere dem.

Dell Command Power Manager giver dig mulighed for at administrere systemets indstillinger for processor- og køleblæser, så du kan administrere ydeevne, systemets overfladetemperatur og blæserstøj. Hver indstilling repræsenterer en forskellig saldo for disse tre elementer. Vælg den konfiguration, der passer bedst til den måde, du bruger dit system på.

SLN311131_da__1icon Bemærk: Hvis dit system ikke understøtter termiske indstillinger, er den termiske styringsfunktion ikke tilgængelig.
 
SLN311131_da__22icon Forsigtig: Hvis nogen af blæserne i pc'en svigter, er den termiske styringsfunktion deaktiveret.
 

(Tabel 3 Indstillinger for termisk styring)

Indstilling Beskrivelse
Optimeret Afbalancerer ydeevne, støj og temperatur.
Køling Køleblæserens hastighed øges for at oprette kølesystemets overfladetemperatur. Dit system kan give mere støj og udvise reduceret ydeevne.
Støjsvag Køleblæseren og processorhastighederne sænkes for at reducere blæserstøj. Denne konfiguration kan også reducere systemets ydeevne og hæve systemets overfladetemperatur.
Ultra-ydeevne Både processorens- og køleblæserens hastighed øges for at opnå større ydeevne af systemet. Denne konfiguration kan også give mere støj og højere systemoverfladetemperatur.
 

Ændring af indstillinger for termisk styring

For at ændre indstillingen for den termiske styring:

 1. Klik på fanen Termisk styring i venstre rude.

 2. Klik på alternativknappen ved siden af den indstilling for termisk styring, du vil vælge.

SLN311131_da__23I_Dell_Power_Manager_Thermal_Settings_TM_V1 (Custom)

Funktionen til batteriudvidelse i Dell Command Power Manager giver dig mulighed for at spare på batteriopladningen.

 • Reduktion af CPU-strømniveauet
 • Skærmens lysstyrkeniveau
 • Tastaturets belysningsniveau
 • Slå lyd fra
SLN311131_da__1icon Bemærk: Hvis dit system ikke understøtter reduktion af CPU-strøm (støjsvag indstilling), er funktionen til batteriudvidelse ikke tilgængelig.
 
SLN311131_da__1icon Bemærk: Batteriudvidelse rapporterer kun ændringer af indstillinger, som du foretager i funktionen Batteriudvidelse. Ændringer, du foretager i BIOS-indstillingerne og operativsystemets indstillinger, som påvirker batteriets forbrug, afspejles ikke i Batteriudvidelse.
 
SLN311131_da__1icon Bemærk: Batteriudvidelse kan ikke tændes, når du har tilsluttet systemet til en stikkontakt.
 

Udvidet batteriopladning

Funktionen til batteriudvidelse i Dell Command Power Manager giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for nogle systemfunktioner, der påvirker systemets batteriforbrug. Sådan får du adgang til Batteriudvidelse:

 1. Klik på fanen Batteriudvidelse i venstre rude.

 2. Klik på knappen Indstillinger.

 3. Klik i feltet ved siden af den funktion, som du vil ændre, og skub skyderen, eller indtast et procenttal for at tilpasse det ændringsniveau, du vil anvende.

 4. Klik på OK for at anvende dine ændringer, eller klik på Annuller for at kassere dine ændringer.

 5. Flyt til/fra-knappen til positionen Til

Klik på Gendan standarder for at gendanne eventuelle indstillinger, du har ændret vha. Batteriudvidelse.

Funktionen Advarselsindstillinger i Dell Command Power Manager giver dig mulighed for at gendanne standardindstillingerne for advarsler. Dell Command Power Manager understøtter følgende typer advarsler:

 • Adapteradvarsler
 • Batteriadvarsler
 • Advarsler for dockingstation
 • Andre advarsler
 • Termiske advarsler

Gendannelse af advarselsindstillinger

 1. Klik på fanen Alarmindstillinger i venstre rude.

 2. Klik på knappen Gendan advarselsindstillinger. Denne funktion gendanner visningen af en advarsel, hvis du tidligere har klikket på Vis ikke denne meddelelse igen.

  SLN311131_da__27I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_TM_V1

 3. Der vises et bekræftelses dialogvindue, der viser meddelelsen Er du sikker på, at du vil gendanne alle advarselsindstillinger?

 4. Klik på Ja for at fortsætte eller Annuller for at afbryde.

  SLN311131_da__28I_Dell_Power_Manager_Alert_Settings_Restore_TM_V1


 

Ofte stillede spørgsmål

 

 1. Gå til siden med driveroplysninger for Dell Command Power Manager.

 2. Se installationsinstruktionerne

 3. Klik på Download fil, og gem filen på din pc.

 4. Find den gemte placering, og dobbeltklik på installationsfilen.

 5. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.

Sådan afinstalleres Dell Command Power Manager-applikationen:

 1. Højreklik på Start, og vælg Programmer og funktioner.

 2. Du kan se listen over de programmer og funktioner, der er tilgængelige på systemet.

 3. På denne liste skal du vælge Dell Command Power Manager og klikke på Afinstaller.

Article Properties


Last Published Date

16 Apr 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters