Dell PowerEdge: Global Dinamik Yedekte Sabit Sürücü Atama

Summary: Çevrimiçi sanal diskinizi, kapasitesini genişletmek ve/veya RAID düzeyini değiştirmek için birçok yönteme başvurarak yeniden yapılandırabilirsiniz

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_tr__1icon Not: Bu makale, burada bulabileceğiniz "Nasıl Yapılır Makalesi - Dell Sunucusu: Fiziksel Diskler ve RAID Denetleyicisi (PERC) ile ilgili Eğitimler" başlıklı Sunucu Eğitimlerinin parçasıdır.
 

Global dinamik yedek, disk grubunun bir parçası olan kullanılmamış yedekleme diskidir. Dinamik yedekler bekleme modunda durur. Sanal diskte kullanılan bir fiziksel disk arıza verdiğinde, önceden atanmış dinamik yedek, sistemi kesintiye uğratmadan veya müdahale etmenizi gerektirmeden arıza veren fiziksel diskin yerine geçer. Bir dinamik yedek etkinleştirildiğinde arıza veren fiziksel diski kullanan tüm yedekli sanal disklerin verisini yeniden oluşturur.

Bir diskin atamasını kaldırıp gerekli olan şekilde başka bir diski seçerek dinamik yedek atamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca birden fazla fiziksel diski bir global dinamik yedek olarak atayabilirsiniz.
Bir global dinamik yedeği, bir fiziksel disk sürücüsüne atamak veya atamasını kaldırmak için lütfen aşağıdaki adımları tamamlayın:

Denetleyicim bu özelliği destekliyor mu? Bkz. Desteklenen Özellikler
 

iDRAC'ın Kullanımı

 1. iDRAC Web arabiriminde, Overview > Storage > Physical Disks > Setup (Genel Bakış > Depolama > Fiziksel Diskler > Kurulum) menüsüne gidin. Setup Physical Disk (Fiziksel Disk Kurulumu) sayfası görüntülenir.
 2. Controller (Denetleyici) açılır menüsünden ilişkili fiziksel diskleri görüntülemek için denetleyiciyi seçin.
 3. Bir global dinamik yedek olarak atamak için Action-Assign to All (Eylem-Tümüne Ata) sütunundaki açılır menülerde bir veya daha fazla fiziksel disk için Global Hotspare (Global Dinamik Yedek) öğesini seçin.
 4. Bir genel dinamik yedeğin atamasını kaldırmak için Action-Assign to All (Eylem-Tümüne Ata) sütunundaki açılır menülerde bir veya daha fazla fiziksel disk için Unassign Hotspare (Dinamik Yedeğin Atamasını Kaldır) öğesini seçin.
 5. Apply Operation Mode (İşletim Modunu Uygula) açılır menüsünde ayarları ne zaman uygulamak istediğinizi seçin.
 6. Apply (Uygula) öğesine tıklayın

PERC BIOS Denetleyicisini Kullanma

 1. Global dinamik yedekler oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 2. Global bir dinamik yedeği değiştirmek üzere bir fiziksel diski vurgulamak için aşağı ok tuşuna basın.
 3. Kullanılabilir eylemler menüsünü görüntülemek için tuşuna basın.
 4. Aşağı ok tuşuna basarak Make Global HS (Global Dinamik Yedek Oluştur) seçeneğini vurgulayın ve ardından tuşuna basın. 
Fiziksel disk, bir global dinamik yedek olarak değiştirilir. Fiziksel diskin global dinamik yedek olarak durumu, State (Durum) başlığı altında görüntülenir.
 

OpenManage Server Administrator'ın Kullanımı

 1. Connector (Konnektör) (kanal veya bağlantı noktası) tablosunda özel dinamik yedek olarak kullanmak istediğiniz diski seçin. Bazı denetleyicilerde birden çok disk seçilebilir. Özel dinamik yedekler olarak seçtiğiniz diskler, geçerli anda özel dinamik yedek tablosu olarak yapılandırılan Disklerde görüntülenir.
 2. Hazır olduğunuzda Apply Changes (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.
 
SLN305775_tr__1icon Not: Hatalı bir fiziksel diskin değiştirilmesi için global dinamik yedeklerin aynı disk teknolojisini kullanması ve eşit boyutta veya daha büyük olması gerekir.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_tr__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_tr__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_tr__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters