Dell PowerEdge: Hoe kan ik een harde schijf toewijzen als algemene hot spare?

Summary: Diverse manieren waarop u uw online virtuele schijf opnieuw kunt configureren voor meer capaciteit en/of het RAID-niveau ervan kunt wijzigen

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_nl_NL__1icon Opmerking: Dit artikel is onderdeel van de Server Tutorials: "Raid en schijven" die hier beschikbaar zijn.
 

Een algemene hot spare is een ongebruikte back-upschijf die deel uitmaakt van de schijfgroep. Hot spares blijven in de stand-bymodus. Als een fysieke harde schijf uit een virtuele schijf uitvalt, wordt de toegewezen hot spare geactiveerd om de defecte fysieke harde schijf te vervangen zonder dat het systeem stil komt te liggen of actie van uw kant nodig is. Wanneer een hot spare wordt geactiveerd, bouwt deze de data opnieuw op voor alle extra virtuele schijven die de uitgevallen fysieke harde schijf gebruikten.

Indien nodig kunt u het toewijzen van de hot spare opheffen en een andere schijf kiezen. U kunt ook meerdere fysieke schijven als algemene hot spare toewijzen.
Volg deze stappen als u een algemene hot spare voor een fysieke schijf gaat toewijzen of de toewijzing wilt opheffen:

Ondersteunt mijn controller deze functie? Zie Ondersteunde functies
 

Met de iDRAC

 1. Ga in de iDRAC-webinterface naar het menu Overview > Storage > Physical Disks > Setup (Overzicht > Storage > Fysieke schijven > Instellingen). U ziet de pagina Setup Physical Disks (Instellingen fysieke schijven).
 2. In het vervolgkeuzemenu Controller kiest u de controller om de bijbehorende fysieke schijven te bekijken.
 3. Als u een algemene hot spare wilt toewijzen, selecteert u Global Hotspare (Algemene hot spare) vanuit de vervolgkeuzemenu's in de kolom Action-Assign to All (Actie-Toewijzen aan allemaal) voor één of meerdere fysieke schijven.
 4. Als u de toewijzing van een algemene hot spare wilt opheffen, selecteert u Global Hotspare (Toewijzing algemene hot spare opheffen) vanuit de vervolgkeuzemenu's in de kolom Action-Assign to All (Actie-Toewijzen aan allemaal) voor één of meerdere fysieke schijven.
 5. Vanuit het vervolgkeuzemenu Apply Operation Mode (Bedieningsmodus toepassen) selecteert u wanneer u die instellingen wilt toepassen.
 6. Klik op Apply (Toepassen)

Met de PERC BIOS-controller

 1. Voer de volgende stappen uit om algemene hot spares te maken:
 2. Druk op pijl-omlaag om een fysieke schijf te markeren die u in een algemene hot spare wilt veranderen.
 3. Druk op om het menu met beschikbare acties weer te geven.
 4. Druk op pijl-omlaag om Make Global HS te markeren en druk op
De fysieke schijf wordt in een algemene hot spare veranderd. De status van de fysieke schijf als algemene hot spare wordt onder State (Status) weergegeven.
 

Met OpenManage Server Administrator

 1. Selecteer de schijf in de tabel Connector (kanaal of poort) die u als speciale hot spare wilt gebruiken. Op sommige controllers kunt u meerdere schijven selecteren. De schijven die u als speciale hot spares hebt geselecteerd ziet u in de tabel met de schijven die op dat moment als speciale hot spare geconfigureerd zijn.
 2. Klik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) wanneer u klaar bent.
 
SLN305775_nl_NL__1icon Opmerking: Als een algemene hot spare een defecte fysieke schijf moet vervangen, moet de hot spare dezelfde schijftechnologie gebruiken en minstens even groot zijn.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_nl_NL__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_nl_NL__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_nl_NL__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters