Dell PowerEdge: Jak přiřadit pevný disk jako globální opravnou jednotku k výměně za chodu?

Summary: Online virtuální disk lze různými způsoby překonfigurovat tak, že dojde k navýšení jeho kapacity a/nebo ke změnám úrovně pole RAID.

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_cs__1icon Poznámka: Tento článek je součástí sady výukových programů pro servery: „Fyzické disky a řadič RAID“, která je dostupná zde.
 

Globální náhradní jednotka je nepoužívaný záložní disk, který je součástí skupiny disků. Náhradní jednotky setrvávají v pohotovostním režimu. Když dojde k selhání fyzického disku, který je používán virtuálním diskem, aktivuje se přiřazená náhradní jednotka a nahradí vadný fyzický disk, aniž by narušila systém nebo vyžadovala váš zásah. Když je náhradní jednotka aktivována, dojde k opětovnému vytvoření dat všech redundantních virtuálních disků, které využívaly vadný fyzický disk.

Přiřazení náhradní jednotky lze změnit zrušením přiřazení disku a výběrem jiného disku dle potřeby. Jako globální náhradní jednotku rovněž můžete přiřadit více fyzických disků.
Chcete-li přiřadit nebo zrušit přiřazení globální náhradní jednotky k fyzickému disku, postupujte následovně:

Podporuje můj řadič tuto funkci? Podívejte se na Podporované funkce
 

Pomocí řadiče iDRAC

 1. Ve webovém rozhraní řadiče iDRAC přejděte do nabídky Overview > Storage > Physical Disks > Setup (Přehled > Úložiště > Fyzické disky > Nastavení). Zobrazí se stránka Setup Physical Disk (Nastavení fyzického disku).
 2. Z rozevírací nabídky Controller (Řadič) vyberte řadič pro zobrazení souvisejících fyzických disků.
 3. Chcete-li přiřadit globální náhradní jednotku, vyberte z rozevírací nabídky ve sloupci Action-Assign to All (Akce přiřadit ke všem) u jednoho nebo více fyzických disků možnost Global Hotspare (Globální náhradní jednotka).
 4. Chcete-li zrušit přiřazení náhradní jednotky, vyberte z rozevírací nabídky ve sloupciAction-Assign to All (Akce přiřadit ke všem) u jednoho nebo více fyzických disků možnost Unassign Hotspare (Zrušit přiřazení náhradní jednotky).
 5. Z rozevírací nabídky Apply Operation Mode (Použít provozní režim) vyberte, kdy chcete nastavení použít.
 6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít)

Použití řadiče PERC systému BIOS

 1. Pro vytvoření globálních opravných jednotek použitelných za provozu proveďte následující kroky:
 2. Stiskněte klávesu šipka dolů pro zvýraznění fyzického disku, abyste provedli změnu na globální náhradní jednotku pro výměnu za chodu.
 3. Stisknutím klávesy zobrazte nabídku dostupných akcí.
 4. Stisknutím klávesy šipka dolů zvýrazněte položku Make Global HS a stiskněte klávesu
Fyzický disk se změní na globální opravnou jednotku použitelnou za provozu. Stav „globální náhradní jednotka pro výměnu za chodu“ fyzického disku se zobrazí pod záhlavím State (Stav).
 

Použití nástroje OpenManage Server Administrator

 1. V tabulce Connector (Konektor) (kanál nebo port) vyberte disk, který chcete použít jako dedikovanou náhradní jednotku. U některých řadičů lze vybrat více disků. Disky, které jste vybrali jako dedikované náhradní jednotky jsou zobrazeny v tabulce disků aktuálně nakonfigurovaných jako dedikované náhradní jednotky.
 2. Jakmile budete hotovi, klikněte na možnost Apply Changes (Použít změny).
 
SLN305775_cs__1icon Poznámka: Pokud chcete vyměnit fyzický disk, musí globální náhradní jednotky pro výměnu za chodu používat stejnou diskovou technologii a musí mít stejnou nebo větší velikost.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_cs__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_cs__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_cs__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters