Dell PowerEdge: Jak przypisać dysk twardy w globalnym dysku typu hot-spare?

Summary: Różne sposoby konfiguracji dysku wirtualnego online pozwalające zwiększyć jego pojemność i/lub zmienić jego poziom w macierzy RAID

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_pl__1icon Uwaga: ten artykuł jest częścią samouczków dotyczących serwerów: „Raid i dyski” dostępnych tutaj.
 

Globalny dysk typu hot-spare to niewykorzystywany dysk zapasowy, który należy do grupy dysków. Dyski typu hot-spare pozostają w trybie gotowości. W przypadku awarii dysku fizycznego używanego w dysku wirtualnym przypisany dysk typu hot-spare jest uruchamiany w celu zastąpienia dysku fizycznego, który uległ awarii, bez przerywania pracy systemu i konieczności interwencji użytkownika. Po uruchomieniu dysk typu hot-spare odbudowuje dane dla wszystkich nadmiarowych dysków wirtualnych, które wykorzystywały uszkodzony dysk fizyczny.

Można zmienić przypisanie dysku typu hot-spare poprzez anulowanie przypisania dysku i wybranie innego dysku według potrzeb. Można również przypisać więcej niż jeden dysk fizyczny jako globalny dysk typu hot-spare.
Aby przypisać lub anulować przypisanie globalnego dysku typu hot-spare do fizycznego dysku twardego, wykonaj następujące czynności:

Czy mój kontroler obsługuje tę funkcję? Zapoznaj się z częścią Obsługiwane funkcje
 

Za pomocą kontrolera iDRAC

 1. W interfejsie sieciowym iDRAC przejdź do menu Przegląd > Pamięć masowa > Dyski fizyczne > Konfiguracja. Zostanie wyświetlona strona konfiguracji dysku fizycznego.
 2. Z menu rozwijanego Kontroler wybierz kontroler, aby wyświetlić powiązane dyski fizyczne.
 3. Aby przypisać jako globalny dysk typu hot-spare, z menu rozwijanego w kolumnie Działanie - Przypisz do wszystkich wybierz opcję Globalny hot-spare dla jednego lub większej liczby dysków.
 4. Aby anulować przypisanie dysku typu hot-spare, z menu rozwijanego w kolumnie Działanie - Przypisz do wszystkich wybierz opcję Anuluj przypisanie hot-spare dla jednego lub większej liczby dysków.
 5. Z menu rozwijanego Zastosuj tryb pracy wybierz, kiedy mają zostać zastosowane ustawienia.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Za pomocą kontrolera PERC BIOS

 1. Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć globalne dyski typu hot-spare:
 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby zaznaczyć dysk fizyczny do zmiany na globalny dysk hot-spare.
 3. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić menu z dostępnymi czynnościami.
 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby podświetlić opcję Ustaw jako globalny dysk hot-spare, i naciśnij klawisz
Dysk fizyczny został zmieniony na globalny dysk typu hot-spare. Status dysku fizycznego jako globalnego dysku typu hot-spare jest wyświetlany pod nagłówkiem „Stan”.
 

Za pomocą narzędzia OpenManage Server Administrator

 1. Z tabeli Złącze (kanał lub port) wybierz dysk, który ma być używany jako dedykowany dysk typu hot-spare. W przypadku niektórych kontrolerów można wybrać więcej niż jeden dysk. Dyski, które zostały wybrane jako dedykowane dyski typu hot-spare, są wyświetlane w tabeli Dyski obecnie skonfigurowane jako dedykowane dyski typu hot-spare.
 2. Kliknij opcję Zastosuj zmiany.
 
SLN305775_pl__1icon Uwaga: aby mogły zastąpić uszkodzony dysk fizyczny, globalne dyski typu hot-spare muszą używać tej samej technologii i muszą mieć taką samą lub większą pojemność.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_pl__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_pl__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_pl__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters