Dell PowerEdge: kiintolevyn määrittäminen yleiseksi varalevyksi

Summary: Tavat, joilla verkkovirtuaalilevyn kapasiteettia voi laajentaa ja/tai sen RAID-tasoa voi muuttaa

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_fi__1icon Huomautus: tämä artikkeli on osa palvelinten opetusohjelmien RAID-järjestelmää ja kiintolevyjä koskevaa kokonaisuutta, joka on saatavilla täällä.
 

Yleinen varalevy on käyttämätön varalevy, joka kuuluu levyryhmään. Varalevyt pysyvät valmiustilassa. Kun virtuaalilevyssä käytettävä fyysinen levy vioittuu, määritetty varalevy aktivoidaan korvaamaan vioittunut fyysinen levy häiritsemättä järjestelmää ja ilman käyttäjän toimia. Kun varalevy aktivoidaan, se palauttaa kaikkien niiden päällekkäisten virtuaalilevyjen tiedot, jotka käyttivät vioittunutta fyysistä levyä.

Varalevyn määritystä voi muuttaa poistamalla levyn määrityksen ja valitsemalla tarpeen mukaan jonkin toisen levyn. Yleiseksi varalevyksi voit määrittää myös useita fyysisiä levyjä.
Voit määrittää yleisen varalevyn fyysiselle levyasemalle tai poistaa määrityksen seuraavasti:

Tukeeko ohjain tätä ominaisuutta? Katso kohtaa Tuetut ominaisuudet
 

iDRACin käyttäminen

 1. Valitse iDRAC-verkkokäyttöliittymässä valikosta Overview > Storage > Physical Disks > Setup. Setup Physical Disk -sivu avautuu.
 2. Valitse avattavasta Controller-valikosta ohjain, jotta näet siihen liittyvät fyysiset levyt.
 3. Määritä yleinen varalevy valitsemalla Action-Assign to All -sarakkeen avattavista valikoista vähintään yhden fyysisen levyn kohdalla Global Hotspare.
 4. Poista yleisen varalevyn määritys valitsemalla Action-Assign to All -sarakkeen avattavista valikoista vähintään yhden fyysisen levyn kohdalla Unassign Hotspare.
 5. Valitse avattavasta Apply Operation Mode -valikosta, milloin haluat ottaa asetukset käyttöön.
 6. Valitse Apply.

PERC BIOS -ohjaimen käyttäminen

 1. Voit luoda yleisiä varalevyjä seuraavasti:
 2. Korosta fyysinen levy, jonka haluat muuttaa yleiseksi varalevyksi, painamalla alanuolinäppäintä.
 3. Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko painamalla -näppäintä.
 4. Korosta Make Global HS painamalla alanuolinäppäintä ja paina sitten -näppäintä. 
Fyysinen levy muuttuu yleiseksi varalevyksi. Fyysisen levyn tila yleisenä varalevynä näkyy State-otsikon alla.
 

OpenManage Server Administratorin käyttäminen

 1. Valitse Connector-taulukosta (kanava tai portti) levy, jota haluat käyttää varalevynä. Joissakin ohjaimissa voi valita useita levyjä. Varalevyiksi valitsemasi levyt näkyvät Disks currently configured as dedicated hot spare -taulukossa.
 2. Valitse Apply Changes, kun olet valmis.
 
SLN305775_fi__1icon Huomautus: jos haluat vaihtaa viallisen fyysisen levyn, yleisten varalevyjen on käytettävä samaa levytekniikkaa ja oltava kooltaan vähintään yhtä suuria.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_fi__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_fi__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_fi__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters