Dell PowerEdge: Sådan tildeler du en harddisk i global hot-spare

Summary: Forskellige måder, som din online virtuelle disk kan omkonfigureres til at udvide sin kapacitet og/eller skifte RAID-niveau

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_da__1icon Bemærk: Denne artikel er en del af serverens selvstudier: "Raid og diske", der er tilgængelige her.
 

En global hot-spare er en ubrugt backupdisk, som er en del af diskgruppen. Hot-spares forbliver i standby-tilstand. Når en fysisk disk, som bruges i en virtuel disk, får defekt, bliver den tildelte hot-spare aktiveret for at erstatte den defekte fysiske disk uden at afbryde systemet eller kræve brugerhandling. Når en hot-spare er aktiveret, genopbygges dataene for alle redundante virtuelle diske, der brugte den defekte fysiske disk.

Du kan ændre tildelingen af hot-spare ved at frakoble en disk og vælge en anden disk efter behov. Du kan også tildele mere end én fysisk disk som en global hot-spare.
For at tildele eller fjerne tildelingen af en global hot spare for et fysisk diskdrev skal du udføre følgende trin:

Understøtter min controller denne funktion? Se Understøttede funktioner
 

Brug af iDRAC

 1. I iDRAC-webgrænsefladen skal du gå til menuen Overview > Storage > Physical Disks > Setup (Oversigt > Lager > Fysiske diske > Opsætning). Siden Setup Physical Disk (Opret fysisk disk) vises.
 2. I Controller-rullemenuen skal du vælge controlleren for at få vist de tilhørende fysiske diske.
 3. Hvis du vil tildele en global hot-spare, skal du i rullemenuen i kolonnen Action-Assign to All (Handling-Tildel alle) vælge Global Hotspare for en eller flere fysiske diske.
 4. Hvis du vil fjerne tildelingen af en hot-spare, skal du i rullemenuen i kolonnen Action-Assign to All (Handling-Tildel alle) vælge Unassign Hotspare for en eller flere fysiske diske.
 5. Brug rullemenuen Apply Operation Mode (Anvend funktionsmåde) til at vælge, hvornår du vil anvende indstillingerne.
 6. Klik på Apply (Anvend)

Brug af PERC BIOS-controlleren

 1. Udfør følgende trin for at oprette globale hot-spares:
 2. Tryk på pil ned-tasten for at markere en fysisk disk, der skal ændres til en global hot-spare.
 3. Tryk på F2> for at vise menuen over tilgængelige handlinger.
 4. Tryk på pil ned-tasten for at markere Opret global HS, og tryk på
Den fysiske disk er ændret til en global hot-spare. Status for den fysiske disk som en global hot-spare vises under overskriften State (Tilstand).
 

Brug af OpenManage Server Administrator

 1. Brug tabellen Connector (kanal eller port) til at vælge den disk, der skal bruges som den dedikerede hot-spare. På nogle controllere kan mere end én disk vælges. De diske, du har valgt som dedikerede hot-spares, vises i tabellen over de diske, der i øjeblikket er konfigureret som dedikeret hot-spare.
 2. Klik på Apply Changes (Anvend ændringer), når du er klar.
 
SLN305775_da__1icon Bemærk: For at kunne erstatte en defekt fysisk disk skal globale hot-spares benytte samme diskteknologi og skal have samme eller større størrelse.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_da__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_da__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_da__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters