Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows 7

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Podsumowanie artykułu: W tym artykule opisano procedury optymalizacji wydajności systemu Windows 7, rutynowe czynności konserwacyjne, a także sposoby zapobiegania konfliktom między programami.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Windows 7.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.

Spis treści:

 1. Automatyczna optymalizacja i konserwacja systemu Windows 7
 2. Podstawowe czynności konserwacyjne w systemie Windows 7
 3. Konserwacja programu Internet Explorer 8
 4. Dbałość o bezpieczeństwo komputera z systemem Windows 7
 5. Używanie kilku programów antywirusowych w systemie Windows 7

 


 

Zagadnienie 1: Automatyczna optymalizacja i konserwacja systemu Windows 7

 

Firma Microsoft przygotowała zestaw dwóch zintegrowanych pakietów do rozwiązywania problemów, które umożliwiają optymalizowanie i konserwację systemu Windows 7 w celu zachowania jego wydajności.
Zalecane przez firmę Dell: aby rozwiązać ten problem automatycznie, kliknij łącze Fix it (Napraw to) poniżej. Następnie, kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
 
Możesz także wykonać poniższe czynności pozwalające uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, które jest wbudowane w Twój komputer:
 
 1. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z wydajnością, klikając przycisk Start , a następnie Panel sterowania.

 • W polu wyszukiwania wpisz troubleshooter, a następnie kliknij opcję Rozwiązywanie problemów.

 • Kliknij polecenie View All (Wyświetl wszystko) i kliknij pole wyboru, aby wyświetlić narzędzia do rozwiązywania problemów online.
Dwa wspomniane narzędzia to Performance i System Maintenance.
Można również wyświetlić artykuł bazy wiedzy firmy Microsoft:
„Ways to improve your computer's performance" (Sposoby zwiększania wydajności komputera).

 


Zagadnienie 2: Podstawowe czynności konserwacyjne w systemie Windows 7

 

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy komputera należy cyklicznie wykonywać kilka czynności konserwacyjnych.
 
 1. Uruchom aplikację Windows Update — Upewnij się, że wszystkie ważne aktualizacje systemu operacyjnego są zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Microsoft „Updating Your Computer" (Aktualizacja komputera).

 • Wykonaj defragmentację dysku twardego. Pliki na dysku twardym czasami mogą zostać rozproszone na wielu sektorach dysku (fragmentacja). Defragmentacja dysku twardego powoduje gromadzenie plików w jednym sektorze, co zwiększa wydajność systemu operacyjnego w zakresie otwierania tych plików. Więcej informacji znajduje się w następującym artykule bazy wiedzy firmy Microsoft:
  „Improve performance by defragmenting your hard disk" (Poprawa wydajności przez defragmentację dysku twardego).
 • Aktualizacja sterowników w komputerze. Starsze sterowniki mogą powodować nieprawidłowe działanie niektórych aplikacji lub zawierać błędy, które zostały usunięte w kolejnych wersjach. Dostępność nowych sterowników należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku. Kliknij poniższy przycisk, aby odwiedzić stronę firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania, i uaktualnij sterowniki.
 

Zagadnienie 3: Konserwacja programu Internet Explorer
 
Program Internet Explorer zapisuje historię odwiedzanych stron, pliki cookie, hasła oraz pozycje menu Ulubione. W przypadku problemów z programem Internet Explorer skorzystaj z Narzędzia do rozwiązywania problemów z wydajnością programu Internet Explorer w systemie Windows 7 w celu wykasowania danych zapisanych przez przeglądarkę i zoptymalizowania jej działania.
 

Zagadnienie 4: Dbałość o bezpieczeństwo komputera z systemem Windows 7
 
W ramach standardowej konserwacji warto również sprawdzić, czy w komputerze jest zainstalowane oprogramowanie zapewniające zabezpieczenia internetowe i czy jest ono aktualne.
Główny artykuł: Ochrona komputera i usuwanie złośliwego oprogramowania w systemie Microsoft Windows
Wiele produktów z dziedziny bezpieczeństwa dostępnych jest w witrynie
Dell Download Store Home Security Center (sklep z oprogramowaniem zabezpieczającym pobieranym bezpośrednio z witryny).
Ponadto komercyjne wersje oprogramowania zabezpieczającego oferowane są w witrynie
Dell Antivirus and Security Store (sklep z oprogramowaniem antywirusowym i zabezpieczającym).


Zagadnienie 5: Używanie kilku programów antywirusowych w systemie Windows 7
 
Korzystanie z kilku programów antywirusowych może powodować blokowanie się komputera. Programy antywirusowe są wcześniej instalowane na większości komputerów firmy Dell. Zdarza się, że nieświadomi tego faktu klienci czasem instalują inne programy tego typu. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zainstalowanie innego programu antywirusowego, powinien wcześniej odinstalować wszystkie programy tego typu zainstalowane na komputerze.

Wybierz jeden program antywirusowy i ponownie go zainstaluj. Nie jest zalecane instalowanie więcej niż jednego pakietu oprogramowania antywirusowego na komputerze.
 

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution