Komputer Alienware nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows

Summary: Co można zrobić jeśli system Alienware nie włączy się lub uruchomi się system Windows.

Article Content


Symptoms
SLN114868_en_US__1iC_aw_alienhead_mr_v1 Opis   Ten artykuł pomaga stwierdzić, dlaczego komputer włącza się, zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Alienware lub z innego powodu nie jest w stanie uruchomić systemu operacyjnego ani nie wyświetla żadnego filmu.

Obsługiwane komputery:

 
  Wszystkie systemy Alienware            
 

Spis treści:

 
 1. Co należy wiedzieć
 2. Lista odpowiedzi wg powodu

 

1. Co należy wiedzieć

Brak reakcji komputera może mieć następujące przyczyny:

 • Brak zasilania: Komputer nie włącza się.
 • Niemożność ukończenia testów POST (Power-On-Self-Test): Komputer włącza się, ale nie realizuje testu POST.
 • Brak uruchomienia: Komputer włącza się, realizuje test POST, ale nie uruchamia systemu Windows.
 • Brak obrazu na ekranie
SLN114868_en_US__2icon UWAGA: UWAGA: Test POST (Power-on Self-Test) to procedura realizowana zaraz po włączeniu komputera, która pozwala sprawdzić, czy jego wszystkie składniki są dostępne i działają prawidłowo.

Powrót do góry


2. Lista odpowiedzi wg powodu

Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera nie widać żadnej aktywności (żadnych światełek, nie uruchamia się wentylator itd.), oznacza to, że problem dotyczy braku zasilania.

W takiej sytuacji zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • Sprawdź, czy system jest włączony. Można to skontrolować, patrząc na pierścień diody LED zasilania umieszczony na zasilaczu laptopów.
 • Odłącz i podłącz ponownie przewody zasilania przy komputerze i przy gniazdku.
 • Spróbuj użyć innego gniazdka lub sprawdź, czy to gniazdko działa prawidłowo (podłączając do niego inne urządzenie, o którym wiesz, że dobrze funkcjonuje).
 • Jeśli masz notebooka, sprawdź, czy jego bateria jest całkowicie naładowana. Możesz także spróbować wyjąć baterię i włączyć komputer przy samym zasilaczu sieciowym.
 • Rozładuj całkowicie komputer, wyjmując baterię (w przypadku notebooka), odłączając kabel zasilający i przytrzymując przez 10–15 s przycisk zasilania. Spowoduje to rozładowanie całego „zasilania statycznego”, które może być obecne w komputerze. Następnie podłącz ponownie kabel zasilający i włącz komputer.

Jeśli po wykonaniu tych czynności problem nie ustąpi, oznacza to, że istnieje problem z zasilaniem, zasilaczem, baterią lub płytą główną.

Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania komputer uruchamia się, ale nie realizuje sekwencji diagnostycznej pod nazwę „testy POST (Power-On-Self-Test)”, oznacza to, że wystąpił problem podczas procedury automatycznej kontroli komputera.

Przykłady wskazań dotyczących niezaliczenia testu POST:

 

 • Komputer wyświetla logo firmy Alienware, ale nie dzieje się nic więcej.
 • Kontrolka zasilania zapala się i jest bursztynowa lub pomarańczowa.
 • Komputer wyświetla czarny ekran z tekstem, ale nie dzieje się nic więcej.
 • Podczas procedury uruchamiania został wyświetlony jakikolwiek obraz, ale teraz ekran jest czarny.
 • System piszczy lub migają diody LED diagnostyki albo klawiszy Caps/Num/Scroll Lock. Zwróć uwagę, czy te sygnały lub błyśnięcia układają się w określony wzór.

 

Poniższa tabela zawiera kody dźwiękowe dotyczące przenośnych i stacjonarnych komputerów Alienware oraz prawdopodobne przyczyny powstania problemów:

 

Kod dźwiękowy Opis
1 Błąd kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS — prawdopodobna awaria płyty głównej (skontaktuj się z firmą Alienware)
2 Nie wykryto pamięci RAM*. (popraw moduły pamięci w gniazdach lub przetestuj je indywidualnie)
3 Możliwa awaria płyty głównej — błąd chipsetu (skontaktuj się z firmą Alienware)
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci RAM (popraw moduły pamięci w gniazdach lub przetestuj je indywidualnie)
5 Błąd zegara czasu rzeczywistego (popraw lub wymień baterię pastylkową)
6 Błąd karty graficznej (popraw kartę graficzną w gnieździe lub skontaktuj się z firmą Alienware)
7 Błąd procesora (skontaktuj się z firmą Alienware)
Kod dźwiękowy Opis
1 Płyta systemowa, awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM (<I>skontaktuj się z firmą Alienware</I>)
2 Nie wykryto pamięci RAM*. (popraw moduły pamięci w gniazdach lub przetestuj je indywidualnie)
3 Błąd chipsetu płyty systemowej (skontaktuj się z firmą Alienware)
4 Błąd pamięci (popraw moduły pamięci w gniazdach lub przetestuj je indywidualnie)
5 Awaria baterii CMOS (naciśnij klawisz FN podczas włączania komputera)
6 Awaria karty graficznej lub mikroukładu (skontaktuj się z firmą Alienware)
7 Błąd procesora (skontaktuj się z firmą Alienware)
8 Błąd LCD (skontaktuj się z firmą Alienware)
SLN114868_en_US__2icon Sprawdź *Uwaga:Jeśli dokonano instalacji lub wymiany modułów pamięci, należy upewnić się, że zostały one prawidłowo zainstalowane w gniazdach. W przeciwnym razie słyszalne będą dwa sygnały dźwiękowe. Jeśli usłyszysz dwa lub cztery sygnały dźwiękowe, w miarę możliwości przetestuj każdy moduł pamięci z osobna.

 

Jeśli komputer nie emituje dźwięków, a klawisze Caps/Num/Scroll Lock nie migają, zalecamy odłączenie od niego wszystkich przewodów i urządzeń multimedialnych (np. monitorów zewnętrznych), a następnie podłączenie ich kolejno, sprawdzając, czy komputer działa.

W przypadku notebooka naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to uruchomienie testów przed rozruchem, a następnie rozpocznie rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA). W przypadku komputera stacjonarnego, gdy na ekranie pojawi się logo firmy Alienware, zacznij naciskać klawisz F12 w celu przejścia do menu rozruchu. Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję Diagnostics (Diagnostyka), i naciśnij klawisz Enter.

Po zakończeniu testu POST komputer rozpocznie uruchamianie systemu operacyjnego. Jeżeli komputer nie zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Alienware, ale zatrzymuje się podczas wczytywania systemu operacyjnego, problem prawdopodobnie dotyczy rozruchu.

W takiej sytuacji zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • Sprawdź, czy domyślne BIOS wartości są właściwe dla danej konfiguracji systemu. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom ponownie komputer.
  • W trakcie wyświetlenia ekranu z logo Alienware naciśnij kilka razy przycisk F2 , aby wejść do konfiguracji systemu.
  • Sprawdź, czy ustawienia w BIOS dysku twardego/macierzy RAID oraz trybu UEFI/Legacy są poprawne.
 • Jeśli problem nadal występuje, wykonaj diagnostykę PSA, naciskając klawisz F12 podczas wyświetlania ekranu z logo Alienware.

Jeżeli wskaźniki zasilania świecą się prawidłowo, ale na ekranie nie pojawia się żaden obraz, prawdopodobnie oznacza to problem dotyczący z komponentami odpowiadającymi za wyświetlanie obrazu.

Jeżeli używasz komputera stacjonarnego, sprawdź, czy monitor jest podłączony i czy świeci się jego wskaźnik zasilania. Sprawdź także, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony po stronie komputera i monitora oraz upewnij się, czy w monitorze wybrano odpowiednie wejście.

W przypadku notebooka sprawdź możliwość uruchomienia systemu BIOS: włącz komputer i od razu naciśnij kilka razy klawisz F2. Jeśli mimo tego nie pojawi się żaden obraz, spróbuj uruchomić wbudowany autotest notebooka.

Aby uruchomić wbudowany autotest, należy wykonać następujące czynności:

 • Wyłącz komputer.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawiszD,a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to uruchomienie testu BIST.
 • Na ekranie pojawi się wiele migających kolorów. Należy szukać linii, zniekształceń lub innych zaobserwowanych problemów.
 • Po zakończeniu testu laptop zostanie uruchomiony ponownie.

Jeśli na obrazie nie jest wyświetlane żaden obraz, zalecamy podłączenie komputera do monitora zewnętrznego (jeśli jest dostępny). Pozwoli to potwierdzić, czy problem dotyczy panelu LCD, czy karty graficznej w komputerze.

Powrót do góry

Cause

SLN316295_en_US__1I_aw_2016logo_mr_v1

  SLN316295_en_US__2iC_aw_twitter_mr_v1   SLN316295_en_US__3iC_aw_youtube_mr_v1   SLN316295_en_US__4iC_aw_facebook_mr_v1   SLN316295_en_US__5iC_aw_alienhead_mr_v1
Resolution

 
SLN114868_en_US__10image (13480)  Brak gwarancji? Żaden problem. Kliknij tutaj, wprowadź kod Service Tag i zapoznaj się z naszymi ofertami. 
SLN114868_en_US__11icon Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

 


Article Properties


Affected Product

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Alienware M14x, Alienware M17x R3, Alienware M18x, Alienware

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters