Alienware computer kan niet worden ingeschakeld of start Windows niet op

Summary: Wat u kunt doen als uw Alienware systeem niet kan worden ingeschakeld of niet opstart naar Windows.

Article Content


Symptoms
SLN114868_en_US__1iC_aw_alienhead_mr_v1 Beschrijving   Dit artikel helpt bij het vaststellen waarom de computer niet opstart of vastloopt bij het scherm met het Alienware logo of anderszins problemen heeft met het opstarten van het besturingssysteem of de beeldweergave.

Ondersteunde systemen:

 
  Alle Alienware systemen            
 

Inhoudsopgave:

 
 1. Wat u moet weten
 2. Op volgorde van oorzaak

 

1. Wat u moet weten

Als uw computer niet reageert, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • Geen stroom - De computer kan niet worden ingeschakeld.
 • Geen POST - De computer wordt ingeschakeld maar kan de Power-On-Self-Test (POST, zelftest bij inschakelen) niet voltooien.
 • Niet opstarten - De computer wordt ingeschakeld, voert de POST (Zelftest bij inschakelen) uit, maar gaat niet naar Windows.
 • Geen beeld - er wordt niets weergegeven op het scherm.
SLN114868_en_US__2icon OPMERKING: Opmerking: Een POST (Zelftest bij inschakelen) is een proces dat wordt uitgevoerd door de computer onmiddellijk nadat deze is ingeschakeld. De computer controleert of alle onderdelen zijn geïnstalleerd en goed werken in het systeem

Terug naar boven


2. Op volgorde van oorzaak

Als u op de aan/uit-knop drukt om het systeem in te schakelen en er geen activiteit plaatsvindt (geen lampjes die gaan branden, geen ventilatoren die worden geactiveerd, enz.), is er sprake van geen stroom.

Als dit plaatsvindt, wordt aanbevolen de volgende handelingen uit te voeren:

 • Controleer of er een lampje brandt op het systeem, inclusief het stroomlampje op de voedingsadapter voor laptops.
 • Sluit de stroomkabel aan beide kanten opnieuw aan: zowel op de computer als op het stopcontact.
 • Probeer een ander stopcontact of controleer of het stopcontact dat u gebruikt goed werkt door een apparaat aan te sluiten dat normaal werkt.
 • Controleer als u een laptop hebt of de batterij volledig is opgeladen. U kunt ook proberen de batterij te verwijderen en het systeem opnieuw te starten met alleen de voedingsadapter.
 • Voer stroom af door de stroomkabels te ontkoppelen van de computer en in het geval van laptops de batterij te verwijderen. Houd vervolgens de aan/uit-knop gedurende 10-15 seconden ingedrukt om eventuele 'statische elektriciteit' af te voeren. Sluit de stroomkabels opnieuw aan en probeer het systeem in te schakelen.

Als het probleem aanhoudt na deze stappen, kan dat het gevolg zijn van een kapotte stroomvoorziening of voedingsadapter, defecte batterij of een niet goed werkend moederbord.

Als na het indrukken van de aan/uit-knop de computer wordt ingeschakeld, maar de diagnosetest die bekendstaat als Power-On-Self-Test (POST, Zelftest bij inschakelen) niet kan worden uitgevoerd, is er sprake van Geen POST.

Kenmerken van een mislukte POST zijn:

 

 • De computer geeft het Alienware logo weer, maar komt niet voorbij dat punt.
 • Voedingsindicator brandt en is geel of oranje.
 • De computer blijft bij het zwarte scherm met tekst, maar komt daar niet voorbij.
 • Als het beeldscherm iets weergeeft tijdens de opstartprocedure, maar nu zwart is.
 • Het systeem geeft een pieptoon of de diagnostische LEDs, Caps/Num/Scroll Lock-LEDs knipperen. Noteer of er een speciaal patroon is waarin de computer piept of knippert.

 

De volgende overzichten geven de pieptooncodes voor Alienware mobiele computers en desktopcomputers weer en de mogelijke hoofdoorzaak:

 

Piepcode Beschrijving
1 Mogelijke moederbordfout - Fout in BIOS ROM-checksum (neem contact op met Alienware)
2 Geen RAM gedetecteerd*. (Plaats de geheugenmodules opnieuw of test ze afzonderlijk)
3 Mogelijke moederbordfout - chipsetfout (neem contact op met Alienware)
4 RAM-lees-/schrijffout (plaats geheugenmodules opnieuw of test ze afzonderlijk)
5 Fout met realtimeklok (vervang of plaats knoopcelbatterij opnieuw)
6 Fout met videokaart (plaats videokaart opnieuw of neem contact op met Alienware)
7 Processorfout (neem contact op met Alienware)
Piepcode Beschrijving
1 Moederbord, BIOS-corruptie of ROM-fout (neem contact op met Alienware)
2 Geen RAM gedetecteerd*. (Plaats de geheugenmodules opnieuw of test ze afzonderlijk)
3 Fout met de chipset van het moederbord (neem contact op met Alienware)
4 Geheugenfout (plaats geheugenmodules opnieuw of test ze afzonderlijk)
5 Fout met CMOS-batterij (druk op de toets FN wanneer u de computer inschakelt)
6 Fout met videokaart of chipset (neem contact op met Alienware)
7 CPU-fout (neem contact op met Alienware)
8 LCD-fout (neem contact op met Alienware)
SLN114868_en_US__2icon Vermelden *Opmerking: Als u de geheugenmodules hebt geïnstalleerd of vervangen, controleert u of u deze juist hebt geplaatst, anders krijgt u waarschijnlijk een pieptooncode 2. Als u een pieptooncode 2 of 4 krijgt, test dan één geheugenmodule tegelijk.

 

Als de computer geen pieptonen geeft en de toetsen Caps/Num/Scroll Lock niet knipperen, koppelt u alle aansluitingen los en verwijdert u alle mediacommunicatie-apparaten (zoals externe beeldschermen). Sluit de apparaten één voor één weer aan en controleer of de computer werkt.

Houd bij een laptop de Fn-toets ingedrukt en druk vervolgens op de aan/uit-knop. Hiermee start u de preboot-test en start u de Ingebouwde en online diagnoses (SupportAssist ePSA-, ePSA- of PSA-foutcodes) voor het oplossen van hardwareproblemen. Als u een desktop hebt, drukt u wanneer het scherm met het Alienware logo verschijnt op F12 om toegang te krijgen tot het opstartmenu. Markeer Diagnostics (Diagnostische gegevens) met de pijltoetsen en druk op Enter.

Nadat de computer de Power-On Self-Test (Zelftest voor inschakelen) heeft voltooid, zal deze proberen het besturingssysteem op te starten. Als de computer voorbij het scherm met het Alienware logo komt en dan blijft hangen tijdens het laden van het besturingssysteem, is er hoogstwaarschijnlijk een opstartprobleem.

Als dit plaatsvindt, wordt aanbevolen de volgende handelingen uit te voeren:

 • Controleer of de standaardwaarden van het BIOS de juiste zijn voor uw systeemconfiguratie. U doet dit als volgt:
  • Start de computer opnieuw op.
  • Druk als u opnieuw aan het opstarten bent en het Alienware logo wordt weergegeven herhaaldelijk op F2 om naar de setup te gaan.
  • Zorg ervoor dat de harde schijf/RAID-instellingen correct zijn, evenals de UEFI/Legacy-modus op BIOS.
 • Als het probleem ook hierna nog aanhoudt, voert u de PSA-diagnose uit door op F12 te drukken terwijl het scherm met het Alienware logo wordt weergegeven.

Als de aan/uit-lampjes normaal functioneren maar er geen beeld wordt weergegeven op het scherm tijdens het opstarten, duidt dit op een 'geen beeld-probleem'.

Zorg er bij een desktopcomputer voor dat het beeldscherm op de netspanning is aangesloten en dat de stroomindicator aangeeft dat de computer aan staat. Controleer eveneens of uw videokabel aan beide kanten goed is aangesloten (computer en beeldscherm), en dat de juiste video-invoerbron is geselecteerd op het beeldscherm.

Controleer bij een laptop of u toegang hebt tot het systeem-BIOS door het systeem in te schakelen en vervolgens onmiddellijk op F2 te drukken. Als er hierna geen beeld wordt weergegeven, kunt u proberen de Built-In Self-Test (BIST, ingebouwde zelftest) van de laptop uit te voeren.

Doe het volgende om de BIST uit te voeren:

 • Schakel de computer uit.
 • Houd de toetsDingedrukt terwijl u op de aan/uit-knop drukt. Hierdoor wordt de BIST gestart.
 • Meerdere knipperende kleuren worden op het scherm weergegeven. Kijk of u lijnen, vervormingen of andere videoproblemen ziet die u hebt waargenomen.
 • De laptop wordt opnieuw opgestart wanneer de test is voltooid.

Als hierna nog steeds geen beeld wordt weergegeven, raden we u aan om de computer aan te sluiten op een extern beeldscherm (indien beschikbaar) om te bevestigen dat het videoprobleem gerelateerd is aan het LCD-paneel of aan de videokaart van de computer zelf.

Terug naar boven

Cause

SLN316295_en_US__1I_aw_2016logo_mr_v1

  SLN316295_en_US__2iC_aw_twitter_mr_v1   SLN316295_en_US__3iC_aw_youtube_mr_v1   SLN316295_en_US__4iC_aw_facebook_mr_v1   SLN316295_en_US__5iC_aw_alienhead_mr_v1
Resolution

 
SLN114868_en_US__10image (13480) Buiten de garantie? Geen probleem, klik hier om uw servicetag in te voeren en onze aanbiedingen te bekijken. 
SLN114868_en_US__11icon Momenteel zijn onze aanbiedingen alleen geldig voor pc-klanten in de VS, Canada, het VK en Frankrijk. Server en storage zijn niet van toepassing.

 


Article Properties


Affected Product

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Alienware M14x, Alienware M17x R3, Alienware M18x, Alienware

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters