Alienware-datamaskinen slår seg ikke på eller går ikke til Windows

Summary: Hva kan du gjøre hvis Alienware-systemet ikke kan slås på eller ikke kan starte opp i Windows?

Article Content


Symptoms
SLN114868_en_US__1iC_aw_alienhead_mr_v1 Beskrivelse   Denne artikkelen kan hjelpe deg med å finne ut hvorfor datamaskinen ikke slår seg på eller ikke kommer forbi skjermbildet med Alienware-logoen, eller på andre måter ikke starter opp helt i operativsystemet eller viser noen videoer.

Støttede systemer:

 
  Alle Alienware-systemer            
 

Innholdsfortegnelse:

 
 1. Viktig informasjon
 2. Oppført etter årsak

 

1. Viktig informasjon

Det kan hende at datamaskinen ikke reagerer av en av følgende årsaker:

 • Ingen strøm: Datamaskinen slår seg ikke på.
 • Ingen POST: Datamaskinen slår seg på, men er ikke i stand til å fullføre Power-On-Self-Test.
 • Ingen oppstart: Datamaskinen slår seg på, fullfører Power-On-Self-Test, men får ikke tilgang til Windows.
 • Ingen video – Skjermen viser ikke noe.
SLN114868_en_US__2icon MERK: MERK: En POST (Power-On-Self-Test) er en prosess som utføres av datamaskinen umiddelbart etter at den er slått på, for å kontrollere at alle komponenter er installert og fungerer i systemet.

Tilbake til toppen


2. Oppført etter årsak

Hvis du trykker på strømknappen for å slå på systemet, og det ikke vises noen aktivitet: ingen lys, ingen vifter osv., har du et problem med strømforsyningen.

Hvis dette skjer, anbefaler vi at du gjør følgende:

 • Kontroller om det er noen lys på systemet, inkludert LED-ringen på strømadapteren for bærbare PC-er.
 • Sett inn strømkabeltilkoblingene i begge ender på nytt: datamaskinen og stikkontakten.
 • Prøv en annen stikkontakt, eller bekreft at den du bruker, fungerer som den skal, ved å koble til en kjent fungerende enhet.
 • Hvis du har en bærbar PC, må du kontrollere at batteriet er fulladet. Du kan også prøve å ta ut batteriet og starte systemet bare med strømadapteren.
 • Utfør en strømutladning ved å koble strømkablene fra datamaskinen samt batteriet på bærbare PC-er, og deretter holde nede strømknappen i 10–15 sekunder for å lade ut statisk strøm. Koble deretter strømkablene til igjen, og prøv å slå på systemet.

Hvis problemet vedvarer etter at du har utført disse trinnene, kan problemet skyldes defekt strømforsyning, strømadapter, batteri eller hovedkort.

Hvis datamaskinen slår seg på etter du har trykket på strømknappen, men ikke er i stand til å fullføre diagnostiseringstestingen kjent som Power-On-Self-Test, har du et problem med manglende POST.

Tegn på en mislykket POST-test inkluderer:

 

 • Datamaskinen viser Alienware-logoen, men kommer seg ikke forbi dette punktet.
 • Strømindikatoren lyser og er gul eller oransje.
 • Datamaskinen forblir på en svart skjerm med tekst, men kommer seg ikke forbi den.
 • Skjermen viser et eller annet under oppstart, men er nå svart.
 • Systemet piper eller diagnose-LED-lamper, Caps/Num/Scroll Lock blinker. Noter om det piper eller blinker etter et bestemt mønster.

 

Følgende tabeller viser signalkodene for bærbare og stasjonære Alienware-systemer samt mulig hovedårsak:

 

Signalkode Beskrivelse
1 Feil i BIOS ROM-kontrollsum – mulig feil på hovedkort (kontakt Alienware)
2 Fant ingen RAM*. (reinstaller minnemodulene, eller test individuelt)
3 Mulig feil på hovedkort – brikkesettfeil (kontakt Alienware)
4 Lese- eller skrivefeil i RAM (reinstaller minnemodulene, eller test individuelt)
5 Feil på sanntidsklokke (reinstaller eller skift ut batteriet)
6 Skjermkortfeil (Reinstaller skjermkortet, eller kontakt Alienware)
7 Prosessorfeil (kontakt Alienware)
Signalkode Beskrivelse
1 Hovedkort, skadet BIOS eller feil med ROM (kontakt Alienware).
2 Fant ingen RAM*. (reinstaller minnemodulene, eller test individuelt)
3 Brikkesettfeil på hovedkort (kontakt Alienware)
4 Minnefeil (reinstaller minnemodulene, eller test individuelt)
5 Feil med CMOS-batteri (trykk på FN-tasten når du slår på datamaskinen).
6 Skjermkort-/brikkefeil (kontakt Alienware)
7 CPU-feil (kontakt Alienware)
8 LCD-feil (kontakt Alienware)
SLN114868_en_US__2icon Skriv *Merk: Hvis du har installert eller byttet ut minnemodulene, må du sørge for at de er satt inn riktig. Hvis ikke kan du få signalkode 2. Hvis du får signalkodene 2 eller 4, kan du teste én minnemodul om gangen.

 

Hvis datamaskinen ikke piper og Caps/Num/Scroll Lock ikke blinker, anbefales det at du prøver å koble fra alle tilkoblingene og fjerne alle enhetene for mediekommunikasjon (for eksempel eksterne skjermer), kobler til én og én og kontrollerer om datamaskinen fungerer.

På bærbare PC-er trykker du på og holder nede Fn-tasten og trykker deretter på strømknappen. Dette starter testingen før oppstart og åpner Løse maskinvareproblemer med innebygd og nettbasert diagnostikk (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-feilkoder). Hvis du har en stasjonær PC, trykker du på F12-tasten når Alienware-logoen vises på skjermen, for å få tilgang til oppstartsmenyen. Der bruker du piltastene til å utheve diagnostikk, og trykker på Enter.

Når datamaskinen har fullført POST-testen, prøver den å starte operativsystemet. Hvis datamaskinen går videre fra skjermbildet med Alienware-logoen og deretter låser seg når den prøver å laste inn operativsystemet, er sannsynligvis problemet No Boot (Ingen oppstart).

Hvis dette skjer, anbefaler vi at du gjør følgende:

 • Kontroller at BIOS-standardverdiene er de riktige for systemkonfigurasjonen. Slik gjør du:
  • Start datamaskinen på nytt.
  • Når Alienware-logoen vises under oppstart, trykker du på F2-tasten gjentatte ganger til oppsettet åpnes.
  • Kontroller at harddisk-/RAID-innstillingene og UEFI-/Legacy-modusen i BIOS er riktige.
 • Hvis problemet vedvarer etter dette, må du kjøre PSA-diagnostikk ved å trykke på F12 mens på Alienware-logoen vises på skjermen.

Hvis strømindikatorene er normale, men det ikke vises noen video på datamaskinskjermen under oppstartsprosessen, er problemet No Video (Ingen video).

For en stasjonær PC må du kontrollere at skjermen er koblet til og har en strømindikator som viser at den er slått på. Du må også bekrefte av skjermkabelen er riktig koblet til i begge ender: datamaskinen og skjermen, og at riktig skjerminndatakilde er valgt på skjermen.

For en bærbar PC må du se om du kan få tilgang til systemets BIOS, ved å slå på systemet og deretter umiddelbart trykke på F2. Hvis det fortsatt ikke vises noe bilde etter dette, kan du prøve å kjøre den innebygde selvtesten (BIST).

Gjør følgende for å kjøre den innebygde selvtesten:

 • Slå av datamaskinen.
 • Hold D-tasten inne mens du trykker på strømknappen. Dette starter BIST.
 • Skjermen viser flere blinkende farger. Se etter linjer, forvrengning eller andre videoproblemer du har observert.
 • Den bærbare datamaskinen starter på nytt når testen er fullført.

Hvis det fortsatt ikke vises noen video på dette tidspunktet, anbefales det å koble datamaskinen til en ekstern skjerm (hvis tilgjengelig) for å finne ut om skjermproblemet er relatert til LCD-panelet eller til selve skjermkortet til datamaskinen.

Tilbake til toppen

Cause

SLN316295_en_US__1I_aw_2016logo_mr_v1

  SLN316295_en_US__2iC_aw_twitter_mr_v1   SLN316295_en_US__3iC_aw_youtube_mr_v1   SLN316295_en_US__4iC_aw_facebook_mr_v1   SLN316295_en_US__5iC_aw_alienhead_mr_v1
Resolution

 
SLN114868_en_US__10image (13480)  Utløpt service? Ikke noe problem. Klikk her, skriv inn service-ID-en din, og se tilbudene våre. 
SLN114868_en_US__11icon Tilbudene er for øyeblikket bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia og Frankrike. Server og lagring er ikke aktuelt.

 


Article Properties


Affected Product

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Alienware M14x, Alienware M17x R3, Alienware M18x, Alienware

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters