Počítač Alienware se nezapne nebo se nespustí systém Windows

Summary: Jak postupovat, pokud se váš počítač Alienware nezapne nebo se nespustí systém Windows.

Article Content


Symptoms
SLN114868_en_US__1iC_aw_alienhead_mr_v1 Popis   Tento článek vám pomůže najít příčinu, proč se počítač nezapne, uvízne na úvodní obrazovce s logem Alienware, nedokončí spuštění a přechod do operačního systému nebo nezobrazí žádný obraz.

Podporované systémy:

 
  Všechny systémy Alienware            
 

Obsah:

 
 1. Co byste měli vědět
 2. Rozdělení podle příčiny

 

1. Co byste měli vědět

Váš počítač nereaguje z jednoho z následujících důvodů:

 • Nefunguje napájení – počítač se nezapne.
 • Nespustí se test POST – počítač se zapne, ale neproběhne dokončení testu při spuštění počítače.
 • Nespustí se systém – počítač se zapne, dokončí test při spuštění počítače, ale nespustí systém Windows.
 • Není obraz – na displeji se nic nezobrazuje
SLN114868_en_US__2icon POZNÁMKA: POZNÁMKA: Test při spuštění počítače (POST) je proces, který počítač provede okamžitě po spuštění. Pomocí tohoto testu ověří, zda jsou všechny komponenty nainstalované a pracují v systému správně.

Zpět na začátek


2. Rozdělení podle příčiny

Pokud stisknete vypínač s cílem zapnout počítač a nic se nestane (nerozsvítí se kontrolky, nespustí se ventilátory atd.), pravděpodobně jde o problém „Nefunguje napájení“.

Pokud se s tímto problémem setkáte, doporučujeme:

 • Zkontrolovat, zda na počítači svítí kontrolky, včetně kontrolky LED na napájecím adaptéru pro notebooky.
 • Resetovat připojení napájecích kabelů na obou stranách: počítač a elektrická zásuvka.
 • Vyzkoušet jinou elektrickou zásuvku nebo ověřit, že stávající zásuvka funguje správně zapojením jiného správně fungujícího zařízení.
 • V případě notebooku zajistit, že baterie je plně nabitá. Dále můžete zkusit vyjmout baterii a nechat počítač napájet pouze napájecím adaptérem.
 • Provést úplné vybití „statické energie“ odpojením napájecích kabelů od počítače a vyjmutím baterie u notebooků a následným přidržením vypínače na 10–15 sekund. Poté znovu zapojte napájecí kabely a zkuste zapnout počítač.

Pokud problém přetrvává i po těchto krocích, příčinou může být vadné napájení, napájecí zdroj, baterie nebo základní deska.

Pokud se po stisknutí vypínače počítač zapne, ale nedokončí diagnostický test, známý jako test při spuštění počítače, pravděpodobně jde o problém „Nespustí se test POST“.

Mezi příznaky neúspěšného testu POST patří:

 

 • Počítač zobrazí logo Alienware, ale nepokračuje dál.
 • Kontrolka napájení se rozsvítí žlutě nebo oranžově.
 • Počítač zobrazí černou obrazovku s textem, ale nepokračuje dál.
 • Pokud se na obrazovce během spuštění zobrazí obraz, ale nyní je černá.
 • Počítač pípá nebo blikají diagnostické kontrolky LED či kontrolky LED kláves Caps/Num/Scroll Lock. Pokud uvidíte určité sekvence pípání nebo blikání, poznamenejte si je.

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny zvukové kódy pro mobilní a stolní počítače Alienware a možné základní příčiny problému:

 

Zvukový kód Popis
1 Selhání kontrolního součtu BIOS ROM – možná porucha základní desky (kontaktujte podporu Alienware)
2 Nebyla zjištěna žádná paměť RAM*. (Odpojte a řádně připojte paměťové moduly, nebo je jednotlivě otestujte.)
3 Možná porucha základní desky – chyba čipové sady (kontaktujte podporu Alienware)
4 Porucha čtení/zápisu paměti RAM (odpojte a řádně připojte paměťové moduly nebo je jednotlivě otestujte)
5 Porucha hodin reálného času (vyjměte a znovu vložte nebo vyměňte knoflíkovou baterii)
6 Selhání grafické karty (upevněte znovu grafickou kartu nebo kontaktujte podporu Alienware)
7 Selhání procesoru (kontaktujte podporu Alienware)
Zvukový kód Popis
1 Základní deska, poškození systému BIOS nebo chyba paměti ROM (kontaktujte podporu Alienware)
2 Nebyla zjištěna žádná paměť RAM*. (Odpojte a řádně připojte paměťové moduly, nebo je jednotlivě otestujte.)
3 Selhání čipové sady základní desky (kontaktujte podporu Alienware)
4 Selhání paměti (vyjměte a znovu vložte paměťové moduly nebo je jednotlivě otestujte)
5 Selhání baterie CMOS (při zapínání počítače stiskněte klávesu FN)
6 Selhání grafické karty / čipu (kontaktujte podporu Alienware)
7 Selhání procesoru (kontaktujte podporu Alienware)
8 Selhání LCD (kontaktujte podporu Alienware)
SLN114868_en_US__2icon Úrok *Poznámka: Pokud jste nainstalovali nebo vyměnili paměťové moduly, ujistěte se, zda jsou řádně usazené, jinak se mohou ozvat 2 pípnutí. Pokud se ozvou 2 nebo 4 pípnutí, otestujte každý paměťový modul samostatně.

 

Pokud počítač nepípá ani neblikají kontrolky Caps/Num/Scroll Lock, doporučujeme odpojit všechna připojení a odebrat všechna externí zařízení (např. externí monitory). Pak je připojujte jedno po druhém a sledujte, zda počítač funguje.

U notebooku stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stiskněte vypínač. Spustí se test před spuštěním a Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy SupportAssist ePSA, ePSA nebo PSA). Pokud máte stolní počítač, klepnutím na klávesu F12 na obrazovce s logem Alienware otevřete spouštěcí nabídku. Pomocí kláves se šipkami označte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu Enter.

Po dokončení testů POST (Power-On Self-Test) se počítač pokusí o spuštění operačního systému. Pokud počítač po zobrazení loga Alienware pokračuje dále a zasekne se při pokusu o spuštění operačního systému, pravděpodobně jde o problém „Nespustí se systém“.

Pokud se s tímto problémem setkáte, doporučujeme:

 • Ověřit, zda jsou výchozí hodnoty systému BIOS správné pro konfiguraci systému. Postupujte takto:
  • Restartujte počítač.
  • Při zobrazení loga Alienware během restartování opakovaně klepejte na klávesu F2, dokud se nespustí nastavení.
  • Ujistěte se, že nastavení pevného disku / pole RAID jsou v systému BIOS správná, stejně tak jako režim UEFI / Starší verze.
 • Pokud tento problém přetrvává, spusťte diagnostiku PSA klepnutím na klávesu F12 na obrazovce s logem Alienware.

Pokud se kontrolky napájení chovají normálně, ale na obrazovce se během spouštění počítače nezobrazí žádný obraz, jde pravděpodobně o problém „Není obraz“.

U stolního počítače se ujistěte, zda je monitor zapojený a kontrolka napájení zobrazuje, že je zapnutý. Dále se ujistěte, zda je kabel videa správně zapojen do počítače i monitoru a zda byl na monitoru vybrán správný zdroj grafického vstupu.

U notebooku se klepnutím na klávesu F2 při spuštění počítače ujistěte, zda máte přístup k systému BIOS. Pokud se nezobrazí žádný obraz, zkuste v notebooku spustit vestavěný samočinný test (BIST).

Vestavěný samočinný test spustíte následujícím postupem:

 • Vypněte počítač.
 • Přidržte stisknutou klávesu D a stiskněte tlačítko napájení. Spustí se test BIST.
 • Na displeji budou problikávat barvy. Všímejte si čar, zkreslení a jakýchkoli dalších viditelných potíží se zobrazováním.
 • Po skončení testu se notebook restartuje.

Pokud se stále nezobrazil žádný obraz, doporučujeme připojit počítač k externímu monitoru (pokud je k dispozici) a zjistit, zda problém obrazu souvisí s panelem LCD nebo s grafickou kartou počítače.

Zpět na začátek

Cause

SLN316295_en_US__1I_aw_2016logo_mr_v1

  SLN316295_en_US__2iC_aw_twitter_mr_v1   SLN316295_en_US__3iC_aw_youtube_mr_v1   SLN316295_en_US__4iC_aw_facebook_mr_v1   SLN316295_en_US__5iC_aw_alienhead_mr_v1
Resolution

 
SLN114868_en_US__10image (13480)  Záruka vypršela? Žádný problém, klikněte sem, zadejte své výrobní číslo a prohlédněte si naši nabídku. 
SLN114868_en_US__11icon V současné době jsou nabídky dostupné pouze pro zákazníky z USA, Kanady, Spojeného královstvíFrancie. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

 


Article Properties


Affected Product

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Alienware M14x, Alienware M17x R3, Alienware M18x, Alienware

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters