Alienware-datorn slås inte på eller startar inte till Windows

Summary: Så här kan du göra om ditt Alienware-system inte slås på eller startar till Windows.

Article Content


Symptoms
SLN114868_en_US__1iC_aw_alienhead_mr_v1 Beskrivning   I den här artikeln får du hjälp med att ta reda på varför datorn inte startar eller fastnar vid fönstret med Alienware-logotypen, operativsystemet inte startar på grund av något annat problem eller varför ingen bild visas.

System som stöds:

 
  Alla Alienware-system            
 

Innehållsförteckning:

 
 1. Viktig information
 2. Anges efter orsak

 

1. Viktig information

Att din dator inte svarar kan bero på något av följande:

 • Ingen ström – datorn startar inte
 • Inget självtest vid start – datorn startar, men kan inte slutföra självtestet vid start (Power-On-Self-Test)
 • Startar inte – datorn startar, slutför självtestet men kommer inte åt Windows
 • Ingen grafik – skärmen visar ingenting.
SLN114868_en_US__2icon OBS! Obs! Ett självtest vid start (POST, power-on self-test) är en process som utförs av datorn direkt efter att den startas för att bekräfta att alla komponenter i systemet är installerade och fungerar ordentligt

Överst på sidan


2. Anges efter orsak

Om du trycker på strömknappen för att slå på systemet och ingenting händer, dvs. inga lampor, inga fläktar, osv, innebär det att du har ett strömproblem.

När det här inträffar rekommenderar vi att du gör följande:

 • Bekräfta om systemet lyser. Det här innefattar LED-strömlampan på nätadaptern för bärbara datorer.
 • Sätt tillbaka strömkabelanslutningarna i båda ändarna: dator- och vägguttag.
 • Pröva ett annat vägguttag eller bekräfta att det du använder fungerar ordentligt genom att ansluta en enhet som du vet fungerar till det.
 • Se till att batteriet är fulladdat om du har en bärbar dator. Du kan även pröva att ta bort batteriet och ladda upp systemet med endast nätadaptern.
 • Utför en urladdningen genom att frånkoppla strömkablarna från datorn och batteriet för bärbara datorer, och håll sedan strömknappen nedtryckt i 10-15 sekunder för att ladda ur ”väntelägesströmmen”. Anslut sedan strömkablarna och försök att slå på systemet.

Om problemet kvarstår efter dessa steg kan det bero på ett skadat nätaggregat, nätadapter, batteri eller moderkort.

Om datorn slås på när du trycker på strömknappen, och den inte kan slutföra diagnostiktestet som kallas för självtest (Power-On-Self-Test), innebär det att du har ett problem med självtest vid start.

Indikationer på fel vid självtest vid start:

 

 • Datorn visar Alienware-logotypen, men kommer inte längre än så.
 • Strömindikatorerna tänds och lyser gult eller oranget.
 • Datorn fastnar vid en svart skärm med text, men kommer inte längre än så.
 • Om något visades på bildskärmen under startprocessen, men att den sedan blir svart.
 • Systemet piper eller så blinkar diagnostiska lysdioder och lysdioder för Caps/Num/Scroll Lock. Anteckna om det piper eller blinkar i ett visst mönster.

 

Följande tabeller visar pipkoder för bärbara Alienware-datorer och stationära Alienware-datorer samt möjlig orsak till problemet:

 

Ljudkod Beskrivning
1 BIOS ROM – fel vid kontrollsummetest. Möjligt moderkortsfel (kontakta Alienware)
2 Inget RAM-minne hittades*. (Sätt tillbaka minnesmoduler eller testa individuellt)
3 Möjligt moderkortsfel – fel i kretsuppsättning (kontakta Alienware)
4 RAM – läs-/skrivfel (sätt tillbaka minnesmoduler eller testa individuellt)
5 Fel i realtidsklocka (sätt tillbaka eller byt knappcellsbatteri)
6 Grafikkortsfel (sätt tillbaka grafikkort eller kontakta Alienware)
7 Processorfel (kontakta Alienware)
Ljudkod Beskrivning
1 Systemkortsfel, BIOS-skada eller ROM-fel (kontakta Alienware)
2 Inget RAM-minne hittades*. (Sätt tillbaka minnesmoduler eller testa individuellt)
3 Fel i systemkortets kretsuppsättning (kontakta Alienware)
4 Minnesfel (sätt tillbaka minnesmoduler eller testa individuellt)
5 CMOS batterifunktionsavbrott (tryck på FN-knappen när du slår på datorn)
6 Fel på grafikkortet/-kretsen (kontakta Alienware)
7 CPU-fel (kontakta Alienware)
8 LCD-fel (kontakta Alienware)
SLN114868_en_US__2icon Snabbfönster *Obs! Om du har installerat eller bytt ut minnesmodulerna ska du kontrollera att minnesmodulerna är rätt insatta, annars kan en kod med 2 pip avges. Om du får 2 eller 4 pipkoder ska du testa en minnesmodul i taget.

 

Om datorn inte piper och Caps/Num/Scroll Lock inte blinkar, rekommenderar vi att du kopplar bort alla kontakter och tar bort alla mediekommunikationsenheter (t.ex. externa skärmar). Återanslut sedan en i taget och kontrollera om datorn fungerar.

För en bärbar dator trycker du och håller ned Fn-tangenten och trycker på strömknappen. Detta startar förstartstestningen och startar Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder). Om du har en stationär dator trycker du på F12 vid Alienware-logotypen för att öppna startmenyn. Markera Diagnostics (Diagnostik) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.

När självtest vid start har slutförts går startprocessen vidare med att operativsystemet startas. Om startprocessen fortsätter efter att fönstret med Alienware-logotypen visas och sedan fastnar när operativsystemet ska läsas, har troligen ett problem med att starta datorn uppstått.

När det här inträffar rekommenderar vi att du gör följande:

 • Bekräfta att BIOS-standardinställningarna är korrekt för systemkonfigurationen. Så här gör du:
  • Starta om datorn.
  • När Alienware-logotypen visas under omstart trycker du på F2-tangenten upprepade gånger tills systeminställningarna öppnas.
  • Kontrollera att inställningarna för hårddisk/RAID och UEFI-/Legacy-läget i BIOS stämmer.
 • Om problemet kvarstår kör du PSA-diagnostik genom att trycka på F12 vid skärmen med Alienware-logotypen.

När strömindikatorerna lyser som de ska, men ingen bild visas på datorskärmen under startprocessen, betyder det att det har uppstått ett problem med bildskärmen.

Om du har en stationär dator ska du se till att bildskärmen är ansluten och att dess strömindikator visar att den är påslagen. Kontrollera även att videokabeln är ordentligt ansluten i båda ändarna: datorn och bildskärmen och att korrekt videoingångskälla har valts på bildskärmen.

Om du har en bärbar dator ska du kontrollera om du kan öppna systemets BIOS genom att slå på systemet och sedan omedelbart trycka på F2. Om ingen bild visas efter detta ska du försöka att köra det inbyggda självtestet för bärbara datorer (BIST).

Gör så här för att köra det inbyggda självtestet:

 • Stäng av datorn.
 • Tryck och håll ned D-tangenten samtidigt som du trycker på strömknappen. BIST startas.
 • Skärmen visar flera blinkande färger. Sök efter linjer, förvrängning eller andra bildskärmsproblem som du har noterat.
 • Datorn startar om när testet avslutas.

Om ingen bild ännu visas rekommenderar vi att du ansluter datorn till en extern bildskärm (om tillgänglig) för att bekräfta om bildproblemet är relaterat till LCD-skärmen eller datorns grafikkort.

Överst på sidan

Cause

SLN316295_en_US__1I_aw_2016logo_mr_v1

  SLN316295_en_US__2iC_aw_twitter_mr_v1   SLN316295_en_US__3iC_aw_youtube_mr_v1   SLN316295_en_US__4iC_aw_facebook_mr_v1   SLN316295_en_US__5iC_aw_alienhead_mr_v1
Resolution

 
SLN114868_en_US__10image (13480)  Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Klicka här och ange ditt service tag-nummer så ser du våra erbjudanden. 
SLN114868_en_US__11icon Erbjudandena är endast tillgängliga för datorkunder i USA, Kanada, Storbritannien och Frankrike. Det här gäller inte servrar och lagring.

 


Article Properties


Affected Product

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Alienware M14x, Alienware M17x R3, Alienware M18x, Alienware

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters