Alienware-computer tænder ikke eller starter ikke Windows

Summary: Hvad du kan gøre, hvis dit Alienware-system ikke vil starte eller starte op i Windows.

Article Content


Symptoms
SLN114868_en_US__1iC_aw_alienhead_mr_v1 Beskrivelse   Denne artikel hjælper dig med at finde ud af, hvorfor computeren ikke tænder eller går i stå på skærmen med Alienware-logoet eller på anden måde ikke er i stand til at starte operativsystemet eller vise nogen video.

Understøttede systemer:

 
  Alle Alienware-systemer            
 

Indholdsfortegnelse:

 
 1. Hvad du har brug for at vide
 2. Anført efter årsag

 

1. Hvad du har brug for at vide

Der kan være én af følgende grunde til, at computeren ikke starter:

 • Ingen strøm - computeren kan ikke tændes.
 • Ingen POST - computeren tænder, men er ikke i stand til at fuldføre Power-On-Self-Test (selvtest ved opstart).
 • Ingen opstart - computeren tændes, gennemfører Power-On-Self-Test (selvtest ved opstart) men opnår ikke adgang til Windows.
 • Ingen grafik – der vises ikke noget på skærmen.
SLN114868_en_US__2icon BEMÆRK: BEMÆRK: POST (power-on self-test) er en proces, som gennemføres af computeren umiddelbart efter, at den tændes, med henblik på at kontrollere, om alle komponenter er installeret og fungerer korrekt i systemet

Tilbage til toppen


2. Anført efter årsag

Hvis du trykker på afbryderknappen for at tænde systemet, og det ikke viser nogen aktivitet (ingen lamper, ingen blæsere osv.), skyldes problemet manglende strøm.

Hvis dette opstår, anbefales det, at du:

 • Kontrollér, om der er nogen lamper tændt i systemet – dette omfatter LED-ringen for strøm på AC-adapteren til bærbare computere.
 • Genindsæt strømkablerne i stikkene i begge ender: computeren og stikkontakten.
 • Prøv en anden stikkontakt, eller kontrollér, at den stikkontakt, du bruger, fungerer korrekt ved at slutte en anden enhed til den.
 • Hvis du har en bærbar computer, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladet. Du kan også prøve at fjerne batteriet og tænde for systemet med AC-adapteren alene.
 • Dræn strømmen ved at fjerne strømkablerne fra computeren og fra batteriet, hvis det er en bærbar pc, og hold derefter tænd/sluk-knappen inde i 10-15 sekunder for at aflade "statisk strøm". Tilslut derefter strømkablerne igen, og prøv at tænde systemet.

Hvis problemet fortsætter efter disse trin, kan det skyldes en defekt i strømforsyningen, AC-adapteren, batteriet eller bundkortet.

Hvis der trykkes på tænd/sluk-knappen, og systemet tændes, men ikke kan udføre den diagnostiske testsekvens ved navn Power-On-Self-Test (selvtest ved opstart), skyldes problemet manglende POST.

Tegn på en mislykket POST er bl.a.:

 

 • Computeren viser Alienware-logoet, men fortsætter ikke forbi dette punkt.
 • Strømindikatoren tændes og lyser enten gult eller orange.
 • Computeren viser fortsat sort skærm med tekst, men fortsætter ikke forbi dette punkt.
 • Hvis videoskærmen viser noget som helst under opstartsprocessen, men nu er sort.
 • Systemet bipper, eller LED-indikatorerne til diagnosticering eller indikatorerne for Caps/Num/Scroll Lock blinker. Bemærk, om bip eller blink foregår i en bestemt rækkefølge.

 

De følgende tabeller illustrerer bipkoderne for mobile Alienware-systemer og stationære computere samt den mulige årsag:

 

Bipkode Beskrivelse
1 BIOS ROM-kontrolsumfejl - Mulig MB-fejl (kontakt Alienware)
2 Ingen RAM registreret*. (Sæt hukommelsesmodulerne i igen, eller test dem enkeltvist)
3 Mulig fejl på bundkortet - fejl i chipset(Kontakt Alienware)
4 RAM-læse-/skrivefejl (Sæt hukommelsesmodulerne i igen, eller test dem enkeltvist)
5 Fejl i realtidsuret (Sæt møntcellebatteriet i igen, eller udskift det)
6 Fejl i videokort (Sæt videokortet i igen, eller kontakt Alienware)
7 Processorfejl (Kontakt Alienware)
Bipkode Beskrivelse
1 Systemkort, beskadiget BIOS eller ROM-fejl (kontakt Alienware)
2 Ingen RAM registreret*. (Sæt hukommelsesmodulerne i igen, eller test dem enkeltvist)
3 Fejl i systemkortets chipset (Kontakt Alienware)
4 Hukommelsesfejl (Sæt hukommelsesmodulerne i igen, eller test dem enkeltvist)
5 CMOS-batterifejl (tryk på tasten FN, når du tænder for computeren)
6 Fejl i videokort/chip (Kontakt Alienware)
7 CPU-fejl (Kontakt Alienware)
8 LCD-fejl (Kontakt Alienware)
SLN114868_en_US__2icon Note *Bemærk: Hvis du har installeret eller udskiftet hukommelsesmodulerne, skal du sikre dig, at de er korrekt isat – alternativt vil en kode med 2 bip muligvis blive udsendt. Hvis du hører en kode med 2 eller 4 bip, skal du teste ét hukommelsesmodul ad gangen.

 

Hvis computeren ikke bipper, og Caps Lock/Num Lock/Scroll Lock ikke blinker, anbefaler vi, at du afbryder alle forbindelser og fjerner alle enheder til mediekommunikation (f.eks. eksterne monitorer). Tilslut dem igen en ad gangen, og kontrollér, om computeren fungerer.

På en bærbar pc skal du trykke på Fn-tasten og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Dette starter pre-boot-testen og åbner Løsning af hardwareproblemer med indbygget og onlinediagnosticering (SupportAssist ePSA, ePSA eller PSA-fejlkoder). Hvis du har en stationær pc, og Alienware-logoet vises, skal du trykke på F12-tasten for at åbne startmenuen. Her skal du bruge piletasterne til at fremhæve Diagnostics (Diagnosticering) og derefter trykke på Enter.

Når computeren har udført Power-On Self-Test, vil den forsøge at starte operativsystemet. Hvis computeren kommer forbi skærmen med Alienware-logoet og derefter går i stå under indlæsning af operativsystemet, er problemet højst sandsynligt af typen Ingen opstart.

Hvis dette opstår, anbefales det, at du:

 • Kontrollér, at BIOS-standardværdierne er de rette for din systemkonfiguration. Sådan gør du:
  • Genstart computeren.
  • Når Alienware-logoet vises under genstart, skal du trykke på F2-tasten gentagne gange, indtil der skiftes til opsætningen.
  • Sørg for, at harddisk-/RAID-indstillingerne er korrekte, og at UEFI-/Legacy-tilstanden er aktiv i BIOS.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du køre PSA-diagnosticering ved at trykke på F12, når Alienware-logoskærmbilledet vises.

Hvis strømindikatoren lyser, som den skal, men der ikke er noget billede på computerskærmen under opstartsprocessen, skyldes problemet formentlig manglende billede.

På en bærbar pc skal du sørge for, at skærmen er tilsluttet og har en indikator, der viser, at den er tændt. Bekræft også, at videokablet er korrekt tilsluttet i begge ender – computer og skærm – og at den korrekte videoinputkilde er valgt på skærmen.

På en bærbar pc skal du undersøge, om du kan få adgang til systemets BIOS ved at tænde systemet og derefter straks trykke på F2. Hvis der ikke vises noget billede efterfølgende, kan du prøve at køre den indbyggede selvtest, der også kaldes BIST (Built-In Self-Test).

BIST køres ved at gøre følgende:

 • Sluk computeren.
 • Tryk på tasten <B>D</B> og hold den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Nu starter BIST.
 • Skærmen viser adskillige blinkende farver. Se efter linjer, forvrængning eller eventuelle andre grafikproblemer, du har observeret.
 • Den bærbare computer genstarter, når testen er afsluttet.

Hvis der endnu ikke vises nogen video, anbefaler vi at slutte computeren til en ekstern skærm (hvis en sådan er tilgængelig) for at bekræfte, om videoproblemet skyldes LCD-skærmen eller til computerens grafikkort.

Tilbage til toppen

Cause

SLN316295_en_US__1I_aw_2016logo_mr_v1

  SLN316295_en_US__2iC_aw_twitter_mr_v1   SLN316295_en_US__3iC_aw_youtube_mr_v1   SLN316295_en_US__4iC_aw_facebook_mr_v1   SLN316295_en_US__5iC_aw_alienhead_mr_v1
Resolution

 
SLN114868_en_US__10image (13480) Er garantien udløbet? Det er ikke noget problem - klik her, indtast din servicekode, og se vores tilbud. 
SLN114868_en_US__11icon På nuværende tidspunkt er der kun tilgængelige tilbud til pc-kunder i USA, Canada, Storbritannien og Frankrig. Server og lagring er ikke omfattet.

 


Article Properties


Affected Product

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Alienware M14x, Alienware M17x R3, Alienware M18x, Alienware

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters