Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC SupportAssist Enterprise 2.x — przewodnik i instrukcje pobierania

Summary: Dell SupportAssist 2.x automatyzuje obsługę dzięki aktywnej identyfikacji problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell SupportAssist 2.x automatyzuje obsługę dzięki aktywnej identyfikacji problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem. W przypadku wykrycia problemu firma SupportAssist Enterprise powiadamia użytkownika o problemie i automatycznie tworzy zgłoszenie serwisowe z Dell EMC. Zostanie także dołączony rejestr sprzętu serwera wymagany do rozwiązywania problemów i do wydajnego rozwiązania problemu.


Spis treści


Co to jest SupportAssist Enterprise 2. x?

SupportAssist Enterprise to aplikacja umożliwiająca zautomatyzowanie pomocy technicznej dla serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych firmy Dell. SupportAssist Enterprise monitoruje urządzenia i aktywnie wykrywa problemy sprzętowe, które mogą wystąpić. Gdy problem związany ze sprzętem zostanie wykryty, program SupportAssist Enterprise automatycznie otwiera zgłoszenie skierowane do pomocy technicznej firmy Dell i wysyła użytkownikowi wiadomość e-mail z powiadomieniem. Program SupportAssist Enterprise automatycznie gromadzi informacje o stanie systemu, które następnie są przesyłane do firmy Dell, aby rozpocząć rozwiązywanie problemu. Zebrane informacje o stanie systemu pomagają działowi pomocy technicznej w zapewnieniu lepszej, spersonalizowanej i wydajnej pomocy technicznej. Program SupportAssist Enterprise umożliwia również aktywne reagowanie działu pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.

SupportAssist Enterprise 2. x może monitorować problemy ze sprzętem, które mogą wystąpić na urządzeniach zarządzanych za pomocą OpenManage Enterprise lub OpenManage obsługiwanego adaptera.

SupportAssist Enterprise w wersji 2.X
Aplikacja Dell EMC SupportAssist Enterprise 2. x jest obsługiwana w systemach operacyjnych Windows lub Linux.

SupportAssist Enterprise w wersji 2.X

Pobierz najnowszą wersję programu SupportAssist Enterprise (SAE):

 • Przejdź na stronę Dell.com/support i wybierz model lub wprowadź kod Service Tag.
 • Wybierz Sterowniki i pliki do pobrania
 • Słowo kluczowe SupportAssist Enterprise 2. x
 • Pobierz wersję Dell EMC SupportAssist Enterprise dla systemu Windows lub Linux.

Program SupportAssist Enterprise w wersji 2 posiada następujące funkcje i możliwości:

 • Wsparcie dla dodatkowych modeli urządzeń oraz urządzeń z nowszymi wersjami oprogramowania sprzętowego
 • Monitorowanie ogólnej łączności i stanu swoich urządzeń
 • Sprawdzanie asortymentu w witrynie w celu weryfikacji stanu swoich urządzeń
 • Zbieranie informacji o systemie oraz dzienników maszyn wirtualnych
 • Wyświetlanie informacji o zasobach firmy Dell EMC na koncie firmowym TechDirect
 • Integracja funkcji automatycznej wysyłki części z poszczególnych kont TechDirect w skali globalnej i z poziomu grupy urządzeń
 • Aktualizacja programu SupportAssist Enterprise poprzez zainstalowanie poprawki, gdy zostanie ona udostępniona
 • Udostępnienie interfejsu REST API w celu umożliwienia integracji programu SupportAssist Enterprise z narzędziami i aplikacjami centrum danych

Aby zapoznać się z kompletną listą problemów, zapoznaj się z dokumentacją programu SupportAssist Enterprise 2. x.

Instrukcje obsługi

Zapoznaj się z dokumentacją programu SupportAssist Enterprise 2. x , aby zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, matrycą pomocy technicznej i informacjami o wersji.

Społeczność

Uzyskaj więcej pomocy i dowiedz się więcej o narzędziu SupportAssist Enterprise na forach społeczności

Dodatkowe łącza:

Filmy

Ta lista odtwarzania zawiera samouczki dotyczące korzystania z funkcji programu SupportAssist Enterprise.


W jaki sposób działa Dell EMC SupportAssist Enterprise?

Po skonfigurowaniu SupportAssist Enterprise 2. x urządzenia i skonfigurowane prawidłowo. SupportAssist Enterprise 2. x otrzyma alert po każdym wystąpieniu zdarzenia sprzętowego na dowolnym urządzeniu monitorowanym. Odebrane ostrzeżenia są filtrowane za pomocą różnych zasad w celu sprawdzenia, czy ostrzeżenia kwalifikują się do utworzenia nowego zgłoszenia lub do aktualizacji zgłoszenia już istniejącego. Wszystkie kwalifikujące się ostrzeżenia są bezpiecznie wysyłane do serwera SupportAssist firmy Dell w celu utworzenia nowego zgłoszenia lub aktualizacji zgłoszenia już istniejącego. Po utworzeniu lub aktualizacji zgłoszenia program SupportAssist Enterprise zbiera informacje o systemie od urządzenia, które wysłało ostrzeżenie, i wysyła je bezpiecznie do firmy Dell. Informacje o systemie są używane przez dział wsparcia technicznego w celu rozwiązania tego problemu i zapewnienia odpowiedniego rozwiązania.

SupportAssist Enterprise 2. x może gromadzić i przesyłać informacje o systemie z urządzeń w celu Dell. Domyślnie program SupportAssist Enterprise automatycznie zbiera i wysyła informacje o systemie z posiadanych urządzeń w określonych odstępach czasowych i podczas tworzenia opisu problemów. W razie potrzeby można także ręcznie rozpocząć zbieranie i przesyłanie informacji o systemie do firmy Dell.

SupportAssist Enterprise 2. x nie tworzy przypadków pomocy technicznej dla każdego alertu otrzymanego z urządzenia monitorowanego. Zgłoszenie jest tworzone tylko dla urządzenia, które ma aktywną umowę serwisową (ProSupport lub ProSupport Plus), a także gdy typ alarmu i liczba ostrzeżeń wysłanych przez urządzenie są zgodne z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami tworzenia zgłoszenia.
Uwaga 2 : w celu automatycznego utworzenia zgłoszenia i możliwości zbierania informacji o systemie przez program SupportAssist Enterprise należy się zarejestrować. Można korzystać z programu SupportAssist Enterprise bez rejestracji wyłącznie w celu ręcznego rozpoczęcia zbierania i przesyłania informacji systemowych od urządzeń do firmy Dell.
Uwaga 3: zebrane dane są bezpiecznie przesyłane do serwerów Dell EMC tylko w celach diagnostycznych.

Informacje dodatkowe

Dostępne wersje narzędzia SupportAssist

Nazwa Zastosowanie Korzyść
Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist dodatku plug-in

Wtyczka SupportAssist została opracowana w celu zapewnienia zautomatyzowanego, proaktywnej pomocy technicznej dla centrum danych, dostarczającej pojedyncze tafle szkła w celu pełnego zarządzania cyklem życia.

W przypadku klientów z OpenManage Enterprise, umożliwia to wbudowaną SupportAssistą doświadczenie i jest idealny do monitorowania do 8000 urządzeń, w tym serwerów, w ramach jednej konsoli.

 • Udoskonalone środowisko pomocy technicznej
 • Pomoc techniczna w centrum danych
 • Zarządzaj wszystkimi urządzeniami PowerEdge w jednym miejscu
SupportAssist Enterprise 4. x-Virtual Edition SupportAssist Enterprise 4.0 to wersja wirtualna, która zapewnia bezpieczne połączenie dwukierunkowe między środowiskiem użytkownika a firmą Dell EMC. To idealne rozwiązanie do monitorowania nawet 4250 urządzeń, w tym pamięci masowych, serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń CI/HCI i urządzeń do ochrony danych w jednym miejscu.
 • Urządzenie wirtualne: VMware Hyper-V / ESXi
 • Proaktywne, zautomatyzowane wykrywanie problemów i tworzenie przypadków i powiadamianie
 • Predykcyjne wykrywanie problemów w celu zapobiegania awariom
 • Rozwiązywanie problemów z zdalnymi
SupportAssist Enterprise w wersji 2.X Windows lub Linux oparty na applictionu, który pomaga zmniejszyć etapy i czas rozwiązania, często wykrywając problemy, zanim staną się kryzysami. Idealny w przypadku środowisk monitorujących do 18 000 urządzeń, takich jak serwery i urządzenia pamięci masowej.
 • Alerty o problemach
 • Automatyczne tworzenie przypadków
 • Predykcyjne wykrywanie problemów w celu zapobiegania awariom
 • Aktywny kontakt z pomocą techniczną Dell EMC
Integracja SupportAssist w iDRAC SupportAssist integracja w programie iDRAC umożliwia tworzenie kolekcji SupportAssist oraz korzystanie z innych funkcji SupportAssist w celu monitorowania systemu i centrum danych firmy. iDRAC zawiera interfejsy aplikacji służące do gromadzenia informacji o platformie, które umożliwiają świadczenie usług pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów z platformą i systemem.

Dlaczego warto używać SupportAssist Enterprise 2. x zamiast DSET do zbierania dzienników?

SupportAssist Enterprise 2. x to narzędzie służące do generowania problemów diagnostycznych z serwerami Dell EMC. Narzędzie SupportAssist Enterprise umożliwia zdalne i lokalne zbieranie dzienników. Zbiory te można wysyłać ręcznie do wsparcia technicznego Dell EMC. Ponadto, jeśli urządzenie jest objęte prawidłową gwarancją i jeśli SupportAssist Enterprise została skonfigurowana. Kolekcja jest automatycznie przekazywana do serwerów Dell i otwarta sprawa.

Starsze urządzenia PowerEdge nieobsługiwane przez SAE, urządzenia wycofane Dell System e-Support Tool (DSET) 2,2 dla Windows i Dell System e-Support Tool (DSET) 2,2 dla Linux są dostępne w systemach do dziesiątego pokolenia.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

Servers, SupportAssist Enterprise 1.x, SupportAssist Enterprise Application 2.x

Product

SupportAssist Enterprise Application

Last Published Date

13 Jul 2021

Version

10

Article Type

Solution