Installera Windows 7 på OptiPlex 7040 (och andra Skylake-system) med MDT 2013, uppdatering 1

Summary: Installera Windows 7 på OptiPlex 7040 (och andra Skylake-system) med MDT 2013, uppdatering 1.

Article Content


Instructions

Den här artikeln beskriver hur du installerar Windows 7 på OptiPlex 7040 (och andra Skylake-system) med MDT 2013, uppdatering 1.


Installera Windows 7 med MDT 2013, uppdatering 1.

HOW11493_sv__1icon Obs! Det här fungerar endast för Windows 7 Enterprise eller MSDN/volymlicensmedia; OEM-media aktiveras inte.

Följ anvisningarna nedan för att installera Windows 7 på OptiPlex 7040 (eller andra Skylake-system) med Microsoft Deployment Toolkit 2013, uppdatering 1:

HOW11493_sv__1icon Obs! I vissa fall kan den här proceduren behöva 1–3 timmar för att förbereda media, beroende på internet- och USB-hastigheter.
 1. Hämta Windows ADK 10 1511 från följande länk: Windows ADK 10 1511 HOW11493_sv__3iC_External_Link_BD_v1 och välj Install path för att installera (bild 1):
  HOW11493_sv__1icon OBS! Om MDT körs på Windows 7, ladda inte ner ADK 1607 eftersom ISO inte kan skapas med en bcdedit-varning.

  HOW11493_sv__5Specify Location
  Bild 1: Ange plats för installationssökväg

 2. Välj Deployment Tools och Windows PE ur listan över funktioner att installera (bild 2):

  HOW11493_sv__6Features to install
  Bild 2: Lista över funktioner att installera

 3. Hämta och installera Microsoft Deployment Toolkit 2013 uppdatering 1 från följande länk: Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1. HOW11493_sv__3iC_External_Link_BD_v1
 4. Hämta och installera verktyget 7-Zip från följande plats: 7-Zip Utility. HOW11493_sv__3iC_External_Link_BD_v1
 5. Hämta verktyget Rufus USB Boot Creator från följande plats: Rufus USB Boot Creator Utility. HOW11493_sv__3iC_External_Link_BD_v1
 6. Hämta filen Windows 10 PE CAB från följande plats på Dell Techcenter: Windows 10 PE CAB.
 7. Extrahera filen Windows 10 PE CAB till en temporär katalog.
 8. Hämta filen Windows 7 PE CAB för OptiPlex 7040 från följande plats på Dell Techcenter: OptiPlex 7040 Windows 7 PE CAB.
 9. Extrahera filen OptiPlex 7040 CAB till en temporär katalog.
 10. Hämta drivrutinen för Intel USB 3.0.
 11. Packa upp Intel USB 3.0-drivrutinen till en tillfällig katalog, som Hämtade filer\Chipset_Driver_020WG_WN32_4.0.5.55_A03.
 12. Öppna Deployment Workbench (arbetsstation för distribution) i Microsoft Deployment Toolkit.
 13. Högerklicka på Deployment Shares (distributionsandelar).
 14. Välj New Deployment Share (ny distributionsandel).
 15. Välj en sökväg för Deployment Share (distributionsandel).
 16. Välj att ange ett lokalt administratörslösenord och att aktivera Bitlocker vid behov (bild 3):

  HOW11493_sv__10Set Admin password
  Bild 3: Ange administratörslösenord och aktivera Bitlocker

 17. Klicka på MDT Deployment Share (MDT-distributionsandel).
 18. Högerklicka på Out of Box Drivers (drivrutiner utan konfiguration) och välj New Folder (ny mapp).
 19. Ange PEx64.
 20. Högerklicka på PEx64.
 21. Välj Import Drivers (importera drivrutiner).
 22. Bläddra till den temporära katalogen med Windows 10 PE CAB-filerna > x64-katalogen (bild 4):

  HOW11493_sv__11Browse for folder
  Bild 4: Bläddra till Windows 10 PE CAB-filerna > x64-katalogen

 23. Gå till Avancerad konfiguration > valprofiler.
 24. Högerklicka på Selection Profiles (valprofiler).
 25. Välj New Selection Profile (ny valprofil).
 26. Döp den nya valprofilen till ”Drivrutiner till PEx64”.
 27. Välj Drivrutiner utan konfiguration > PEx64 (bild 5):

  HOW11493_sv__12New Selection Profile Wizard
  Bild 5: Guiden Ny valprofil

 28. Om x86 krävs eller önskas, upprepa steg 14–23 men med PEx86 (bild 6):

  HOW11493_sv__13PEx86 drivers
  Bild 6: Drivrutinsprofilen till PEx86

 29. Högerklicka på Deployment Share (distributionsandel).
 30. Gå till Egenskaper.
 31. Om endast x64 används ska du avmarkera x86 från Plattformar som stöds (bild 7):

  HOW11493_sv__14Platform supported
  Bild 7: Plattformar som stöds

 32. Gå till Regler.
 33. Lägg till OSDDiskAlign=1024 längst ner i reglerna (bild 8):

  HOW11493_sv__15MDT Deployment Share Rules Properties
  Bild 8: Egenskaper för MDT-driftssättningsresursregler

 34. Gå till Windows PE.
 35. Under Platform x86 väljer du Drivers and Patches (drivrutiner och korrigeringsfiler).
 36. Välj PEx86 Drivers (drivrutiner till PEx86).
 37. Gå till Platform x64.
 38. Välj Drivrutiner till PEx64 (bild 9):

  HOW11493_sv__16Choose PEx64 drivers
  Bild 9: Egenskaper för MDT-driftssättningsresurser

 39. Gå till Operating Systems (operativsystem).
 40. Skapa en ny katalog med namnet W7x64.
 41. Montera Windows 7 ISO eller sätt in det i DVD-enheten.
 42. Högerklicka på W7x64 Folder (W7x64-mapp).
 43. Välj Import Operating System (importera operativsystem).
 44. Välj Full set of source files (full uppsättning av källfiler).
 45. Bläddra till DVD-/ISO-enheten som heter W7SP1 (bild 10):

  HOW11493_sv__17Browse for DVD folder
  Bild 10: Bläddra till W7SP1-enheten

 46. Döp destinationen till Windows 7 x64 Pro eller Enterprise SP1 (beroende på vilken skiva du använder). Du kan se flera importerade versioner av Windows (bild 11):

  HOW11493_sv__18Destination Windows name
  Bild 11: Importera processkärmen

 47. Förebygg fel genom att byta namn på alla kataloger under W7x64 för att ta bort överflödig text (bild 12):

  HOW11493_sv__19Rename directories
  Bild 12: Byt namn på katalogerna under W7x64

 48. Högerklicka på Out of Box Drivers (drivrutiner utan konfiguration) och skapa en ny mapp.
 49. Döp mappen till W7x64.
 50. Högerklicka på W7x64 och skapa en ny mapp.
 51. Döp mappen till Optiplex 7040 (bild 13):

  HOW11493_sv__20Optiplex 7040 folder
  Bild 13: Mappnamn Optiplex 7040

 52. Högerklicka på OptiPlex 7040 och välj Import Drivers.
 53. Välj katalogen x64 under filen Optiplex 7040 CAB (bild 14):

  HOW11493_sv__21x64 directory
  Bild 14: Katalogen x64 under filen Optiplex 7040 CAB

 54. Högerklicka på Out of Box Drivers (drivrutiner utan konfiguration) och skapa en ny mapp.
 55. Döp mappen till W7Skylake (bild 15):

  HOW11493_sv__22Name the folder W7Sskylake
  Bild 15: Mappen W7Skylake

 56. Högerklicka på W7Skylake och välj Import Drivers.
 57. Välj mappen DriversWin7\x64 under den temporära drivrutinsmappen Intel USB 3.0 (bild 16):

  HOW11493_sv__23Intel USB 3 driver temp folder
  Bild 16: Temporär drivrutinsmapp för Intel USB 3.0

 58. Gå till Selection Profiles (valprofiler) under Advanced Configuration (avancerad konfigurering).
 59. Högerklicka på Selection Profiles (valprofiler) och skapa en ny valprofil.
 60. Döp den till W7x64 Drivers (drivrutiner till W7x64).
 61. Välj W7x64 under Out of Box Drivers (bild 17):

  HOW11493_sv__24W7x64 out of box drivers
  Bild 17: Mappen W7x64 under Drivrutiner utan konfiguration

 62. Gå till Selection Profiles under Advanced Configuration.
 63. Högerklicka på Selection Profiles (valprofiler) och skapa en ny valprofil.
 64. Döp den till W7Skylake.
 65. Välj W7Skylake under Out of Box Drivers (bild 18):

  HOW11493_sv__25W7Skylake under Out of Box Drivers
  Bild 18: Mappen W7Skylake under Out of Box Drivers

 66. Högerklicka på Task Sequences (aktivitetssekvenser) och välj New Task Sequence (ny aktivitetssekvens).
 67. Aktivitetssekvens-ID kommer att vara W7x64-1.
 68. Namnet på aktivitetssekvensen kommer att vara Deploy Windows 7 x64 Pro eller Enterprise SP1 (beroende på din utgåva).
 69. Välj Standard Client Task Sequence (aktivitetssekvens för standardklient).
 70. Välj din version av Windows 7x64 (bild 19):

  HOW11493_sv__26Select OS
  Bild 19: Välj OS Windows 7x64

 71. Ange inte en produktnyckel.
 72. Ange ditt namn och önskad startsida för Internet Explorer.
 73. Ange ett lokalt administratörslösenord.
 74. Högerklicka på Deploy Windows 7 x64 Task Sequence (distribuera aktivitetssekvens för Windows 7 x64) och gå till Properties (egenskaper).
 75. Välj Task Sequence (aktivitetssekvens).
 76. Välj Preinstall (förinstallera).
 77. Välj Inject Drivers (mata in drivrutiner).
 78. Välj W7x64 Drivers (drivrutiner till W7x64) som valprofilen.
 79. Välj Install only matching drivers (bild 20):

  HOW11493_sv__27Install only matching drivers
  Bild 20: Välj Install only matching drivers

 80. Gå till Add.
 81. Välj General.
 82. Välj Inject Drivers (mata in drivrutiner).
 83. Välj det nya steget för att mata in drivrutiner .
 84. Byt namn på steget för att mata in drivrutiner för W7Skylake.
 85. Välj Install all drivers from the selection profile(bild 21):

  HOW11493_sv__28Install all drivers from the selection profile
  Bild 21: Välj Install all driver from the selection profile

 86. Kontrollera att aktivitetssekvensen har de drivrutiner som ska matas in i rätt ordning (bild 22):

  HOW11493_sv__29Inject drivers in the correct order
  Bild 22: Aktivitetssekvensordning

 87. Gå till Format and Partition Disk (BIOS).
 88. Välj Options.
 89. Välj Disable this step.
 90. Gå till Format and Partition Disk (UEFI).
 91. Välj Options.
 92. Välj Disable this step.
 93. Gå till Add.
 94. Välj Disks.
 95. Välj Format and Partition Disk.
 96. Välj Add above Volume (bild 23):

  HOW11493_sv__30Add above volume
  Bild 23: Lägg till över volym

 97. Välj Partition Name of OSDisk.
 98. Använd 100 % Size.
 99. Välj Make this a boot partition.
 100. Välj NTFS File System.
 101. Välj Quick Format.
 102. Ange OSDisk under Variable (bild 24):

  HOW11493_sv__31Enter OSDisk under Variable
  Bild 24: Skärmen Partitionens egenskaper med OSDisk som variabel

 103. Välj OK.
 104. Bekräfta att aktivitetssekvensen har rätt steg (Bild 25):

  HOW11493_sv__32Task sequence correct steps
  Bild 25: Korrekta steg i aktivitetssekvensen

 105. Högerklicka på Media och välj New Media (ny media).
 106. Välj Selection Profile: Everything (valprofil: allt).
 107. Välj en temporär katalog för mediesökvägen.
 108. Högerklicka på MEDIA001 och gå till Properties (egenskaper).
 109. Välj endast Generate x64 boot image (om inte x86 behövs) (bild 26):

  HOW11493_sv__33Generate x64 boot image
  Bild 26: Generera val av x64-startavbildning

 110. Gå till Windows PE.
 111. Välj Pex86 Drivers under Selection profile.
 112. Välj Platform och gå till x64.
 113. Välj PEx64 Drivers (drivrutiner till PEx64) under Selection profile (valprofil).
 114. Högerklicka på MEDIA001 och välj Update Media Content (uppdatera medieinnehåll).
 115. Öppna verktyget Rufus USB Boot Creator.
 116. Välj GPT-partitionsschema.
 117. Välj FAT32.
 118. Klicka på diskikonen bredvid ISO-avbildningen (bild 27):

  HOW11493_sv__34Disc image
  Bild 27: Val av diskikon

 119. Välj LiteTouchMedia.iso.
 120. Välj Start.
 121. Placera USB-minnet i det Skylake-baserade systemet och välj UEFI: USB Key PMAP.
 122. Välj Windows 7x64 i listan över aktivitetssekvenser.

Överst på sidan


Relaterat innehåll

Importera MDT-startavbildningar till Microsofts verktyg för driftsättning

Article Properties


Affected Product

OptiPlex 7040

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters