Jak v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) nainstalovat systém Windows 7 pomocí sady MDT 2013 Update 1

Summary: Instalace systému Windows 7 na počítač OptiPlex 7040 (a další systémy s procesorem Skylake) pomocí sady MDT 2013 Update 1.

Article Content


Instructions

Tento článek obsahuje informace o instalaci systému Windows 7 v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) pomocí sady MDT 2013 Update 1.


Instalace systému Windows 7 pomocí sady MDT 2013 Update 1

HOW11493_cs__1icon POZNÁMKA: Tento postup platí pouze pro systém Windows 7 Enterprise nebo média MSDN / multilicenční média; s jeho pomocí nelze aktivovat média OEM.

Pro instalaci systému Windows 7 v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) pomocí sady Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1 postupujte následovně:

HOW11493_cs__1icon POZNÁMKA: Příprava médií v rámci tohoto postupu může v některých případech trvat 1–3 hodiny, v závislosti na rychlosti připojení k internetu a rychlosti portu USB.
 1. Stáhněte si sadu Windows ADK 10 1511 z následujícího odkazu: Windows ADK 10 1511 HOW11493_cs__3iC_External_Link_BD_v1 a vyberte instalační cestu pro instalaci (obrázek 1):
  HOW11493_cs__1icon POZNÁMKA: Pokud sada MDT běží na systému Windows 7, nestahujte sadu ADK 1607, protože při vytváření souboru ISO dojde k chybě a varování bcdedit.

  HOW11493_cs__5Specify Location
  Obrázek 1: Výběr umístění instalace

 2. Ze seznamu funkcí k instalaci vyberte možnost Deployment ToolsWindows PE (obrázek 2):

  HOW11493_cs__6Features to install
  Obrázek 2: Seznam funkcí k instalaci

 3. Stáhněte a nainstalujte sadu Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1 z následujícího odkazu: Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1. HOW11493_cs__3iC_External_Link_BD_v1
 4. Stáhněte a nainstalujte nástroj 7-Zip z následujícího umístění: Nástroj 7-Zip. HOW11493_cs__3iC_External_Link_BD_v1
 5. Stáhněte si nástroj Rufus USB Boot Creator Utility z následujícího umístění: Rufus USB Boot Creator UtilityHOW11493_cs__3iC_External_Link_BD_v1
 6. Stáhněte soubor Windows 10 PE CAB z následujícího umístění na webu Dell Techcenter: Windows 10 PE CAB.
 7. Extrahujte soubor Windows 10 PE CAB do dočasného adresáře.
 8. Stáhněte soubor Windows 7 PE CAB pro počítač OptiPlex 7040 z následujícího umístění na webu Dell Techcenter: OptiPlex 7040 Windows 7 PE CAB.
 9. Extrahujte soubor OptiPlex 7040 CAB do dočasného adresáře.
 10. Stáhněte ovladač Intel USB 3.0.
 11. Extrahujte ovladač Intel USB 3.0 do dočasné složky, např. Downloads\Chipset_Driver_020WG_WN32_4.0.5.55_A03.
 12. Spusťte nástroj Deployment Workbench (Sada nástrojů pro nasazení), který je součástí sady Microsoft Deployment Toolkit.
 13. Klikněte pravým tlačítkem na položku Deployment Shares (Sdílené prostředky pro nasazení).
 14. Vyberte možnost New Deployment Share (Nový sdílený prostředek pro nasazení).
 15. Vyberte cestu pro Deployment Share (Sdílený prostředek pro nasazení).
 16. V případě potřeby nastavte heslo místního správce a povolte nástroj BitLocker (obrázek 3):

  HOW11493_cs__10Set Admin password
  Obrázek 3: Nastavení hesla správce a povolení nástroje BitLocker

 17. Klikněte na položku MDT Deployment Share (Sdílený prostředek pro nasazení MDT).
 18. Klikněte pravým tlačítkem na položku Out of Box Drivers (Předem nastavené ovladače) a vyberte možnost New Folder (Nová složka).
 19. Zadejte název PEx64.
 20. Klikněte pravým tlačítkem na položku PEx64.
 21. Vyberte možnost Import Drivers (Importovat ovladače).
 22. Přejděte na dočasný adresář se soubory Windows 10 PE CAB > x64 (obrázek 4):

  HOW11493_cs__11Browse for folder
  Obrázek 4: Přechod na adresář se soubory Windows 10 PE Cab > X64

 23. Přejděte na položky Advanced Configuration > Selection Profiles.
 24. Klikněte pravým tlačítkem na položku Selection Profiles (Profily výběru).
 25. Vyberte možnost New Selection Profile (Nový profil výběru).
 26. Nový profil výběru pojmenujte „Ovladače PEx64“.
 27. Vyberte položku Out of Box Drivers > PEx64 (obrázek 5):

  HOW11493_cs__12New Selection Profile Wizard
  Obrázek 5: Průvodce vytvořením nového profilu výběru

 28. Pokud potřebujete ovladače pro platformu x86, opakujte kroky 14–23, ale se složkou PEx86 (obrázek 6):

  HOW11493_cs__13PEx86 drivers
  Obrázek 6: Profil ovladačů PEx86

 29. Klikněte pravým tlačítkem na položku MDT Deployment Share (Sdílený prostředek pro nasazení MDT).
 30. Přejděte do složky Properties (Vlastnosti).
 31. Pokud používáte platformu x64, zrušte zaškrtnutí položky x86 v části Platforms Supported (obrázek 7):

  HOW11493_cs__14Platform supported
  Obrázek 7: Platforms Supported

 32. Přejděte do části Rules.
 33. Přidejte hodnotu OSDDiskAlign=1024 do spodní části pole Rules (obrázek 8):

  HOW11493_cs__15MDT Deployment Share Rules Properties
  Obrázek 8: Vlastnosti pravidel MDT Deployment Share

 34. Přejděte do složky Windows PE.
 35. V části Platform x86 (Platforma x86) vyberte položku Drivers and Patches (Ovladače a opravy).
 36. Vyberte možnost PEx86 Drivers (Ovladače PEx86).
 37. Přejděte do složky Platform x64 (Platforma x64).
 38. Vyberte možnost PEx64 Drivers (obrázek 9):

  HOW11493_cs__16Choose PEx64 drivers
  Obrázek 9: Vlastnosti MDT Deployment Share

 39. Přejděte do složky Operating Systems (Operační systémy).
 40. Vytvořte nový adresář s názvem W7x64.
 41. Připojte bitovou kopii ISO operačního systému Windows 7 nebo vložte disk do jednotky DVD.
 42. Klikněte pravým tlačítkem na složku W7x64.
 43. Vyberte možnost Import Operating System (Importovat operační systém).
 44. Vyberte možnost Full set of source files (Kompletní sada zdrojových souborů).
 45. Vyhledejte jednotku DVD / ISO označenou W7SP1 (obrázek 10):

  HOW11493_cs__17Browse for DVD folder
  Obrázek 10: Vyhledání jednotky W7SP1

 46. Do pole Destination (Cíl) zadejte Windows 7 x64 Pro nebo Enterprise SP1 (v závislosti na použitém disku). Může zde být zobrazeno více verzí importovaného systému Windows (obrázek 11):

  HOW11493_cs__18Destination Windows name
  Obrázek 11: Obrazovka procesu importování

 47. Abyste předešli chybám, přejmenujte všechny adresáře v části W7x64 a odstraňte přebytečný text (obrázek 12):

  HOW11493_cs__19Rename directories
  Obrázek 12: Přejmenování adresářů v části W7x64

 48. Klikněte pravým tlačítkem na položku Out of Box Drivers (Předem nastavené ovladače) a vytvořte novou složku.
 49. Složku pojmenujte W7x64.
 50. Klikněte pravým tlačítkem na položku W7x64 a vytvořte novou složku.
 51. Pojmenujte ji Optiplex 7040 (obrázek 13):

  HOW11493_cs__20Optiplex 7040 folder
  Obrázek 13: Název složky Opiplex 7040

 52. Klikněte pravým tlačítkem na složku OptiPlex 7040 a vyberte možnost Import Drivers.
 53. Vyberte adresář x64 ze souboru Optiplex 7040 CAB (obrázek 14):

  HOW11493_cs__21x64 directory
  Obrázek 14: Adresář x64 v souboru Optiplex 7040 CAB

 54. Klikněte pravým tlačítkem na položku Out of Box Drivers (Předem nastavené ovladače) a vytvořte novou složku.
 55. Pojmenujte složku W7Skylake (obrázek 15):

  HOW11493_cs__22Name the folder W7Sskylake
  Obrázek 15: Složka W7Skylake

 56. Klikněte pravým tlačítkem na složku W7Skylake a vyberte možnost Import Drivers.
 57. Vyberte složku Drivers\Win7\x64 v dočasné složce ovladače Intel USB3.0 (obrázek 16):

  HOW11493_cs__23Intel USB 3 driver temp folder
  Obrázek 16: Dočasná složka ovladače Intel USB 3.0

 58. V části Advanced Configuration (Pokročilá konfigurace) přejděte k položce Selection Profiles (Profily výběru).
 59. Klikněte pravým tlačítkem na položku Selection Profiles (Profily výběru) a vytvořte nový Selection Profile (Profil výběru).
 60. Pojmenujte ho Ovladače W7x64.
 61. V části Out of Box Drivers vyberte položku W7x64 (obrázek 17):

  HOW11493_cs__24W7x64 out of box drivers
  Obrázek 17: Složka W7x64 v části Out of Box Drivers

 62. V části Advanced Configuration přejděte k položce Selection Profiles.
 63. Klikněte pravým tlačítkem na položku Selection Profiles (Profily výběru) a vytvořte nový Selection Profile (Profil výběru).
 64. Pojmenujte jej W7Skylake.
 65. V části Out of Box Drivers vyberte položku W7Skylake (obrázek 18):

  HOW11493_cs__25W7Skylake under Out of Box Drivers
  Obrázek 18: Složka W7Skylake v části Out of Box Drivers

 66. Klikněte pravým tlačítkem na položku Task Sequences (Pořadí úloh) a vyberte možnost New Task Sequence (Nové pořadí úloh).
 67. Do pole Task Sequence ID (ID pořadí úloh) zadejte W7x64-1.
 68. Do pole Task Sequence Name (Název pořadí úloh) zadejte Nasazení Windows 7 x64 Pro nebo Enterprise SP1 (v závislosti na použité verzi systému).
 69. Vyberte možnost Standard Client Task Sequence (Standardní klientské pořadí úloh).
 70. Vyberte verzi systému Windows 7x64 (obrázek 19):

  HOW11493_cs__26Select OS
  Obrázek 19: Výběr verze OS Windows 7x64

 71. Nezadávejte kód Product Key.
 72. Zadejte své jméno a upřednostňovanou domovskou stránku prohlížeče Internet Explorer.
 73. Zadejte heslo místního správce.
 74. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Deploy Windows 7 x64 Task Sequence (Pořadí úloh nasazení systému Windows 7 x64) a přejděte k části Properties (Vlastnosti).
 75. Vyberte možnost Task Sequence (Pořadí úloh).
 76. Vyberte možnost Preinstall (Předinstalace).
 77. Vyberte možnost Inject Drivers (Založit ovladače).
 78. Jako Selection Profile (Profil výběru) vyberte možnost W7x64 Drivers (Ovladače W7x64).
 79. Vyberte možnost Install only matching drivers (obrázek 20):

  HOW11493_cs__27Install only matching drivers
  Obrázek 20: Výběr možnosti Install only matching drivers

 80. Přejděte na možnost Add.
 81. Vyberte položku General.
 82. Vyberte možnost Inject Drivers (Založit ovladače).
 83. Vyberte nový krok Inject Drivers.
 84. Přejmenujte jej na Inject Drivers W7Skylake.
 85. Vyberte možnost Install all drivers from the selection profile(obrázek 21):

  HOW11493_cs__28Install all drivers from the selection profile
  Obrázek 21: Výběr možnosti Install all driver from the selection profile

 86. Zkontrolujte, že jsou ve spouštěcí sekvenci vložené ovladače ve správném pořadí (obrázek 22):

  HOW11493_cs__29Inject drivers in the correct order
  Obrázek 22: Pořadí spouštěcí sekvence

 87. Přejděte do části Format and Partition Disk (BIOS).
 88. Vyberte položku Options.
 89. Vyberte možnost Disable this step.
 90. Přejděte do části Format and Partition Disk (UEFI).
 91. Vyberte položku Options.
 92. Vyberte možnost Disable this step.
 93. Přejděte na možnost Add.
 94. Vyberte položku Disks.
 95. Vyberte možnost Format and Partition Disk.
 96. Vyberte možnost Add above Volume (obrázek 23):

  HOW11493_cs__30Add above volume
  Obrázek 23: Výběr možnosti Add above Volume

 97. Vyberte položku Partition Name of OSDisk.
 98. Zvolte možnost 100% Size.
 99. Vyberte možnost Make this a boot partition.
 100. Vyberte položku NTFS File System.
 101. Zvolte možnost Quick Format.
 102. Zadejte hodnotu OSDisk do části Variable (obrázek 24):

  HOW11493_cs__31Enter OSDisk under Variable
  Obrázek 24: Obrazovka Partition Properties s možností OSDisk jako hodnotou Variable

 103. Zvolte možnost OK.
 104. Potvrďte, že část Task Sequence obsahuje správné kroky spouštěcí sekvence (obrázek 25):

  HOW11493_cs__32Task sequence correct steps
  Obrázek 25: Správné kroky spouštěcí sekvence

 105. Klikněte pravým tlačítkem na položku Media (Média) a vyberte možnost New Media (Nové médium).
 106. Vyberte možnost Selection Profile: Everything (Profil výběru: Vše).
 107. Jako cestu k médiu vyberte dočasný adresář.
 108. Klikněte pravým tlačítkem na položku MEDIA001 a přejděte k části Properties (Vlastnosti).
 109. Vyberte pouze možnost Generate x64 boot image (pokud není potřeba verze x86) (obrázek 26):

  HOW11493_cs__33Generate x64 boot image
  Obrázek 26: Výběr možnosti Generate X64 boot image

 110. Přejděte do složky Windows PE.
 111. V části Selection profile vyberte možnost PEx86 Drivers.
 112. Vyberte položku Platform (Platforma) a přejděte k části x64.
 113. V části Selection profile (Profil výběru) vyberte možnost PEx64 Drivers (Ovladače PEx64).
 114. Klikněte pravým tlačítkem na položku MEDIA001 a vyberte možnost Update Media Content (Aktualizovat obsah média).
 115. Spusťte nástroj Rufus USB Boot Creator Utility.
 116. Vyberte schéma oddílu GPT.
 117. Zvolte možnost FAT32.
 118. Klikněte na ikonu disku vedle možnosti ISO image (obrázek 27):

  HOW11493_cs__34Disc image
  Obrázek 27: Výběr ikony disku

 119. Vyberte soubor LiteTouchMedia.iso.
 120. Vyberte možnost Start (Spustit).
 121. Připojte jednotku USB k počítači s procesorem Skylake a zvolte možnost UEFI: USB Key PMAP.
 122. Ze seznamu Task Sequence vyberte možnost Windows 7x64.

Zpět na začátek


Související obsah

Import bitových kopií MDT pro spouštění do služeb pro nasazení systému Windows

Article Properties


Affected Product

OptiPlex 7040

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters