Slik installerer du Windows 7 på OptiPlex 7040 (og andre Skylake systemer) med MDT 2013 Update 1

Summary: Slik installerer du Windows 7 på OptiPlex 7040 (og andre Skylake systemer) med MDT 2013 Update 1

Article Content


Instructions

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du installerer Windows 7 på OptiPlex 7040 (og andre Skylake-systemer) med MDT 2013 Update 1.


Slik installerer du Windows 7 med MDT 2013 Update 1.

HOW11493_no__1icon MERK: Denne prosedyren er bare for Windows 7 Enterprise- eller MSDN-/volumlisensmedier. Den kan ikke brukes til å aktivere OEM-medier.

Følg trinnene nedenfor for å installere Windows 7 på OptiPlex 7040 (eller andre Skylake-systemer) med Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1:

HOW11493_no__1icon MERK: Med denne prosedyren kan det i noen tilfeller ta 1–3 timer å klargjøre mediene, avhengig av Internett- og USB-hastigheten.
 1. Last ned Windows ADK 10 1511 her Windows ADK 10 1511, og velg Install Path (Installasjonsbane) for installasjon (figur 1):
  HOW11493_no__1icon Merk: Hvis MDT kjøres på Windows 7, ikke last ned ADk 1607 fordi ISO ikke vil bli opprettet med en bcdedit-advarsel.

  HOW11493_no__4Specify Location
  Figur 1: Angi plassering for installasjonsbane

 2. Velg Deployment Tools (Distribusjonsverktøy) og Windows PE fra listen over funksjoner som kan installeres (figur 2):

  HOW11493_no__5Features to install
  Figur 2: Liste over funksjoner som skal installeres

 3. Last ned og installer Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1 fra følgende kobling: Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1HOW11493_no__6iC_External_Link_BD_v1
 4. Last ned og installer 7-Zip-verktøyet fra følgende plassering: 7-Zip UtilityHOW11493_no__6iC_External_Link_BD_v1
 5. Last ned Rufus USB Boot Creator-verktøyet fra følgende posisjon: Rufus USB Boot Creator UtilityHOW11493_no__6iC_External_Link_BD_v1
 6. Last ned CAB-filen for Windows 10 PE fra følgende plassering på Dell TechCenter: CAB-fil for Windows 10 PE.
 7. Pakk ut CAB-filen for Windows 10 PE i en midlertidig katalog.
 8. Last ned CAB-filen for Windows 7 for OptiPlex 7040 fra følgende plassering på Dell TechCenter: OptiPlex 7040 Windows 7 PE CAB.
 9. Pakk ut CAB-filen for OptiPlex 7040 i en midlertidig katalog.
 10. Last ned Intel USB 3.0-driveren.
 11. Pakke ut Intel USB 3.0-driveren til en midlertidig katalog, for eksempel Downloads\Chipset_Driver_020WG_WN32_4.0.5.55_A03.
 12. Åpne Deployment Workbench i Microsoft Deployment Toolkit.
 13. Høyreklikk på Deployment Shares (Distribusjonsressurser).
 14. Velg New Deployment Share (Ny distribusjonsressurs).
 15. Velg en bane for distribusjonsressursen.
 16. Merk av for følgende hvis du ønsker å angi et lokalt administratorpassord og aktivere BitLocker (figur 3):

  HOW11493_no__9Set Admin password
  Figur 3: Angi administratorpassord og aktiver BitLocker

 17. Klikk på MDT Deployment Share (MDT-distribusjonsressurs).
 18. Høyreklikk på Out of Box Drivers (Medfølgende drivere), og velg New Folder (Ny mappe).
 19. Angi PEx64.
 20. Høyreklikk på PEx64.
 21. Velg Import Drivers (Importer drivere).
 22. Bla til den midlertidige katalogen med katalogen Windows 10 PE CAB files > x64 (figur 4):

  HOW11493_no__10Browse for folder
  Figur 4: Gå til katalogen Windows 10 PE CAB files > x64

 23. Gå til Advanced Configuration (Avansert konfigurasjon) > Selection Profiles (Utvalgsprofiler).
 24. Høyreklikk på Selection Profiles (Utvalgsprofiler).
 25. Velg New Selection Profile (Ny utvalgsprofil).
 26. Gi den nye utvalgsprofilen navnet "PEx64-drivere".
 27. Velg Out of Box Drivers > PEx64 (Medfølgende drdrivere \ PEx64) (figur 5):

  HOW11493_no__11New Selection Profile Wizard
  Figur 5: Veiviser for ny utvalgsprofil

 28. Hvis du trenger eller ønsker x86, må du gjenta trinn 14-23, men med PEx86 (figur 6):

  HOW11493_no__12PEx86 drivers
  Figur 6: PEx86-driverprofil

 29. Høyreklikk på MDT Deployment Share (MDT-distribusjonsressurs).
 30. Gå til Egenskaper.
 31. Hvis du bare bruker x64, må du oppheve valg av x86 fra Platforms Supported (Støttede plattformer) (figur 7):

  HOW11493_no__13Platform supported
  Figur 7: Platforms Supported (Støttede plattformer)

 32. Gå til Rules (Regler).
 33. Legg til OSDDiskAlign=1024 nederst i reglene (figur 8):

  HOW11493_no__14MDT Deployment Share Rules Properties
  Figur 8: MDT Deployment Share Rules Properties (Egenskaper for delingsregler ved MDT-implementering)

 34. Gå til Windows PE.
 35. Velg Drivers and Patches (Drivere og oppdateringer) under Platform x86 (Plattform x68).
 36. Velg PEx86 Drivers (PEx86-drivere).
 37. Gå til Platform x64 (Plattform x64).
 38. Velg PEx64-drivere (figur 9):

  HOW11493_no__15Choose PEx64 drivers
  Figur 9: MDT Deployment Share Properties (Egenskaper for deling ved MDT-implementering)

 39. Gå til Operating Systems (Operativsystemer).
 40. Opprett en ny katalog med navnet W7x64.
 41. Monter Windows 7 ISO, eller sett inn mediet i DVD-stasjonen.
 42. Høyreklikk på W7x64-mappen.
 43. Velg Import Operating System (Importer operativsystem).
 44. Velg Full set of source files (Fullt sett av kildefiler).
 45. Bla til DVD-/ISO-stasjonen som heter W7SP1 (figur 10):

  HOW11493_no__16Browse for DVD folder
  Figur 10: Gå til W7SP1-stasjon

 46. Gi målet navnet Windows 7 x64 Pro eller Enterprise SP1 (avhengig av hvilken plate du bruker). Du kan se flere importerte versjoner av Windows (figur 11):

  HOW11493_no__17Destination Windows name
  Figur 11: Import av prosessskjerm

 47. Du kan unngå feil ved å gi alle katalogene under W7x64 nytt navn ved å fjerne all overflødig tekst (figur 12):

  HOW11493_no__18Rename directories
  Figur 12: Gi nytt navn til katalogene under W7x64

 48. Høyreklikk på Out of Box Drivers (Medfølgende drivere), og opprett en ny mappe.
 49. Gi mappen navnet W7x64.
 50. Høyreklikk på W7x64, og opprett en ny mappe.
 51. Gi mappen navnet OptiPlex 7040 (figur 13):

  HOW11493_no__19Optiplex 7040 folder
  Figur 13: OptiPlex 7040-mappenavn

 52. Høyreklikk på OptiPlex 7040, og velg Import Drivers (Importer drivere).
 53. Velg katalogen x64 under OptiPlex 7040 CAB-filen (figur 14):

  HOW11493_no__20x64 directory
  Figur 14: x64-katalogen under Optiplex 7040 CAB-fil

 54. Høyreklikk på Out of Box Drivers (Medfølgende drivere), og opprett en ny mappe.
 55. Gi mappen navnet W7Skylake (Figur 15):

  HOW11493_no__21Name the folder W7Sskylake
  Figur 15: W7Skylake-mappe

 56. Høyreklikk på W7Skylake 7040, og velg Import Drivers (Importer drivere).
 57. Velg mappen Drivers\Win7\x64 i den midlertidige mappen for Intel USB 3.0-driveren (figur 16):

  HOW11493_no__22Intel USB 3 driver temp folder
  Figur 16: Den midlertidige mappen for Intel USB 3,0-driver

 58. Gå til Selection Profiles (Utvalgsprofiler) under Advanced Configuration (Avansert konfigurasjon).
 59. Høyreklikk på Selection Profiles (Utvalgsprofiler), og opprett en ny utvalgsprofil.
 60. Gi den navnet W7x64-drivere.
 61. Velg W7x64 under Out of Box Drivers (Medfølgende drivere) (figur 17):

  HOW11493_no__23W7x64 out of box drivers
  Figur 17: W7x64-mappen under Out of Box Drivers (Medfølgende drivere)

 62. Gå til Selection Profiles (Utvalgsprofiler) under Advanced Configuration (Avansert konfigurasjon).
 63. Høyreklikk på Selection Profiles (Utvalgsprofiler), og opprett en ny utvalgsprofil.
 64. Gi den navnet W7Skylake.
 65. Velg W7Skylake under Out of Box Drivers (Medfølgende drivere) (figur 18):

  HOW11493_no__24W7Skylake under Out of Box Drivers
  Figur 18: W7Skylake-mappen under Out of Box Drivers (Medfølgende drivere)

 66. Høyreklikk på Task Sequences (Oppgavesekvenser), og velg New Task Sequence (Ny oppgavesekvens).
 67. Oppgavesekvens-ID-en vil være W7x64-1.
 68. Navnet på oppgavesekvensen vil være Deploy Windows 7 x64 Pro eller Enterprise SP1 (avhengig av hvilken utgave du har).
 69. Velg Standard Client Task Sequence (Standard klientoppgavesekvens).
 70. Velg din utgave av Windows 7x64 (figur 19):

  HOW11493_no__25Select OS
  Figur 19: Velg operativsystemet Windows 7x64

 71. Ikke angi en produktnøkkel.
 72. Angi navnet ditt og en foretrukket startside for Internet Explorer.
 73. Angi et lokalt administratorpassord.
 74. Høyreklikk på Deploy Windows 7 x64 Task Sequence (Deploy Windows 7 x64-oppgavesekvens), og gå til Properties (Egenskaper).
 75. Velg Task Sequence (Oppgavesekvens).
 76. Velg Preinstall (Forhåndsinstaller).
 77. Velg Inject Drivers (Legg inn drivere).
 78. Velg W7x64 Drivers (W7x64-drivere) som utvalgsprofil.
 79. Velg Install only matching drivers (Installer bare samsvarende drivere) (figur 20):

  HOW11493_no__26Install only matching drivers
  Figur 20: Velg Install only matching drivers (Installer bare samsvarende drivere)

 80. Gå til Add (Legg til).
 81. Velg General (Generelt).
 82. Velg Inject Drivers (Legg inn drivere).
 83. Velg det nye trinnet Inject Drivers (Innsetting av drivere).
 84. Endre navnet på trinnet til Inject Drivers W7Skylake (innsetting av drivere W7Skylake).
 85. Velg Install all drivers from the selection profile (Installer alle drivere fra utvalgsprofilen)(figur 21):

  HOW11493_no__27Install all drivers from the selection profile
  Figur 21: Velg Install all drivers from the selection profile (Installer alle drivere fra utvalgsprofilen)

 86. Bekreft at oppgavesekvensen har innsettingsdriverne i riktig rekkefølge (figur 22):

  HOW11493_no__28Inject drivers in the correct order
  Figur 22: Rekkefølge på oppgavesekvens

 87. Gå til Format and Partition Disk (BIOS) (Format- og partisjonsdisk (BIOS)).
 88. Velg Options (Alternativer).
 89. Velg Disable this step (Deaktiver dette trinnet).
 90. Gå til Format and Partition Disk (UEFI) (Format- og partisjonsdisk (UEFI)).
 91. Velg Options (Alternativer).
 92. Velg Disable this step (Deaktiver dette trinnet).
 93. Gå til Add (Legg til).
 94. Velg Disks (Disker).
 95. Velg Format and Partition Disk (Format- og partisjonsdisk).
 96. Velg Add above Volume (Legg til over volum) (figur 23):

  HOW11493_no__29Add above volume
  Figur 23: Add above Volume-utvalg (Legg til over volum)

 97. Velg Partition Name of OSDisk (Partisjonsnavn for OSDisk).
 98. Bruk 100 %-størrelse.
 99. Velg Make this a boot partition (Gjør dette til en oppstartspartisjon).
 100. Velg NTFS File System (NTFS-filsystem).
 101. Velg Quick Format (Hurtigformat).
 102. Skriv inn OSDisk under Variable (Variabel) (figur 24):

  HOW11493_no__30Enter OSDisk under Variable
  Figur 24: Skjermbildet for partisjonsegenskaper med OSDisk som variabel

 103. Velg OK (Sikker oppstart).
 104. Bekreft at oppgavesekvensen har de riktige trinnene (figur 25):

  HOW11493_no__31Task sequence correct steps
  Figur 25: De rette trinnene i oppgavesekvensen

 105. Høyreklikk på Media (Medier), og velg New Media (Nye medier).
 106. Velg Selection Profile: Everything (Utvalgsprofil: Alt).
 107. Velg en midlertidig katalog for mediebanen.
 108. Høyreklikk på MEDIA001, og gå til Properties (Egenskaper).
 109. Velg bare Generate x64 boot image (Generer oppstartsbilde for x64) (med mindre x86 er nødvendig) (figur 26):

  HOW11493_no__32Generate x64 boot image
  Figur 26: Valg av Generate x64 boot image (Generer oppstartsbilde for x64)

 110. Gå til Windows PE.
 111. Velg PEx86 Drivers (PEx64-drivere) under Selection profile (Utvalgsprofil).
 112. Velg Platform (Plattform), og gå til x64.
 113. Velg PEx64 Drivers (PEx64-drivere) under Selection profile (Utvalgsprofil).
 114. Høyreklikk på MEDIA001, og velg Update Media Content (Oppdater medieinnhold).
 115. Åpne Rufus USB Boot Creator-verktøyet.
 116. Velg GPT-partisjonsoppsett.
 117. Velg FAT32.
 118. Klikk på plateikonet ved siden av ISO-bildet (figur 27):

  HOW11493_no__33Disc image
  Figur 27: Valg av plateikon

 119. Velg LiteTouchMedia.iso.
 120. Velg Start.
 121. Plasser USB-nøkkelen i det Skylake-baserte systemet, og velg UEFI: USB Key PMAP.
 122. Velg Windows 7x64 fra oppgavesekvenslisten.

Tilbake til toppen


Relatert innhold

Importere MDT-oppstartsbilder til Windows Deployment Services

Article Properties


Affected Product

OptiPlex 7040

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters