Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wsparcie dla Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Summary: Wtyczka Dell OpenManage Enterprise Update Manager udostępnia funkcjonalność Dell Repository Manager w OpenManage Enterprise. Update Manager upraszcza tworzenie niestandardowego repozytorium, tworzenie wartości początkowych, tworzenie katalogu i pobieranie pakietów aktualizacji do jednego prostego procesu przepływu pracy. Wtyczka Update Manager umożliwia łatwe zarządzanie repozytorium, w tym usuwanie, importowanie i ustalanie harmonogramu odświeżania.  W Update Manager wyświetlany jest ekran przeglądu, który w skrócie wskazuje kluczowe informacje, w tym nazwę repozytorium, katalog używany do tworzenia, wersję i ważność kodowaną kolorem. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Wtyczka OpenManage Enterprise Update Manager

Wsparcie dla Dell OpenManage Update Manager

 • Wtyczka do oprogramowania Dell OpenManage Enterprise
 • Tworzenie niestandardowych repozytoriów przy użyciu funkcji inwentaryzacji urządzeń programu OpenManage Enterprise
 • Importowanie lub usuwanie składników lub pakietów do/z repozytorium.
 • Aktualizacja repozytoriów, gdy nowa zawartość jest dostępna online na stronie Dell lub w źródle offline.
 • Konfiguracja serwera proxy OpenManage Enterprise i zarządzaj alertami pamięci masowej dla repozytoriów

Dell OpenManage Enterprise Update Manager to wtyczka do konsoli Dell OpenManage Enterprise, która umożliwia administratorom IT tworzenie repozytoriów i zarządzanie repozytoriami urządzeń zarządzanych w OpenManage Enterprise, na których działa kontroler iDRAC lub system operacyjny Windows. Wtyczka jest niezbędnym elementem portfolio OpenManage i zapewnia bezproblemową integrację.

 
 

Zalety Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Korzystanie z programu Update Manager zapewnia aktualność oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania w systemach przez:

 • aktualizowanie repozytoriów w celu aktualizacji systemów;
 • umożliwienie ręcznej lub automatycznej aktualizacji katalogu znajdującego się w repozytorium;
 • dostosowywanie repozytorium poprzez importowanie lub usuwanie pakietów aktualizacji;
 • generowanie wartości początkowej dla repozytorium, którego można użyć do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego składników w repozytorium.

Repozytorium składa się z pakietów systemowych i powiązanych z nimi pakietów aktualizacji Dell (DUP). Pakiet systemowy to zbiór oprogramowania, który można grupować w celu uporządkowania powiązanych aktualizacji, które mają zastosowanie do tej samej platformy docelowej i mają ten sam format. Dell Update Package (DUP) jest niezależnym plikiem wykonywalnym w standardowym formacie pakietu. Aktualizuje on określony element oprogramowania serwera firmy Dell lub pamięci masowej, taki jak system BIOS, sterownik urządzenia, oprogramowanie wewnętrznego czy inne podobne oprogramowanie. Te pakiety i repozytoria umożliwiają wdrażanie wielu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego jednocześnie. Update Manager obsługuje pakiety Dell Update Packages (DUP) w formacie .EXE.

 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Funkcje Dell OpenManage Enterprise Update Manager

 • Tworzenie niestandardowych repozytoriów przy użyciu funkcji inwentaryzacji urządzeń programu OpenManage Enterprise.
  • Możliwe jest również korzystanie z katalogów rozwiązań (np. ESXi, Azure Stack i Validated MX Stack)
  • Możliwe jest również korzystanie z katalogu utworzonego w DRM oraz katalogów Server Update Utility znajdujących się w lokalizacji w sieci
 • Usuwanie składników lub pakietów z repozytorium.
 • Importowanie składników do repozytorium.
 • Automatyczna aktualizacja repozytoriów, gdy nowa zawartość jest dostępna online na stronie Dell lub w trybie offline.
 • Konfiguracja serwera proxy OpenManage Enterprise i zarządzaj alertami pamięci masowej dla repozytoriów
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Udoskonalenia w programie Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Firma Dell Technologies stale ulepsza oprogramowanie OpenManage Enterprise New Update Manager.



Nowe funkcje w oprogramowaniu OpenManage Enterprise Update Manager w wersji 1.5

 • Obsługa oprogramowania OpenManage Enterprise 4.0
 • Aktualizacja repozytorium nie będzie zawierać usuniętej zawartości.
 • Odświeżanie repozytorium po zmianie grupy lub elementu.
 • Porównaj repozytorium 
  • Porównanie wersji repozytorium
  • Porównaj repozytorium z najnowszym dostępnym katalogiem
  • Tworzenie raportu porównawczego w formacie CSV

Kompletną listę udoskonaleń, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć w punkcie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Update Manager.

 


Nowe funkcje w oprogramowaniu OpenManage Enterprise Update Manager w wersji 1.4

 • Obsługa oprogramowania OpenManage Enterprise 3.10.x
 • Obsługa rozwiązania OpenManage Enterprise Backup and Restore.




Nowe funkcje w oprogramowaniu OpenManage Enterprise Update Manager w wersji 1.3

 • Obsługa oprogramowania OpenManage Enterprise 3.9.
 • Zaawansowane podziały na strony.



Nowe funkcje oprogramowania OpenManage Enterprise Update Manager 1.2

 • Obsługa pamięci masowej HTTPS we wszystkich operacjach repozytorium.
 • Obsługa systemu Windows Server 2022 w repozytoriach i wartościach początkowych.
 • Udoskonalenia interfejsu GUI zapewniające lepszą użyteczność.

Kompletną listę udoskonaleń, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć w punkcie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Update Manager w wersji 1.0.

Nowe funkcje oprogramowania OpenManage Enterprise Update Manager 1.1

 • Obsługa kontroli dostępu oparta na zakresie:
  • Tworzenie repozytorium
  • Wyświetlanie repozytorium
  • Odświeżanie lub aktualizowanie repozytorium
 • Edytowanie nazwy repozytorium i nazwy wartości początkowej.
 • Przeniesienie własności repozytoriów z jednego menedżera urządzeń do innego menedżera urządzeń.
 • Udoskonalenia ustawień pamięci masowej zapewniające więcej niż 10 GB pamięci masowej.
 • Udoskonalenia interfejsu użytkownika zapewniające lepszą użyteczność.

Kompletną listę udoskonaleń, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć w punkcie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Update Manager w wersji 1.0.

Nowe funkcje oprogramowania OpenManage Enterprise Update Manager 1.0

 • Pierwsze wydanie programu OpenManage Enterprise Update Manager.

Kompletną listę udoskonaleń, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć w punkcie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Update Manager w wersji 1.0.

 
 
 

Uprawnienia oparte na rolach dla OpenManage Enterprise Update Manager i OpenManage Enterprise

Oprogramowanie Dell EMC OpenManage Enterprise Update Manager jest bezpłatne. Poniższa tabela zawiera podsumowanie możliwości zależnych od uprawnień opartych na rolach.

Uprawnienia Update Manager oparte na rolach

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia roli użytkownika Update Manager.

Funkcja Administrator Menedżer urządzeń Przeglądarki
Zainstaluj lub odinstaluj program Update Manager Dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Włącz lub wyłącz Update Manager Dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Skonfiguruj serwer proxy Dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Skonfiguruj preferencje Dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Stwórz repozytorium Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Stwórz repozytorium Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Importuj pakiet aktualizacji Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Usuń repozytorium, pakiety lub pakiety aktualizacji Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Odśwież repozytorium Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Wyświetl pulpit repozytorium Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Wyświetl repozytorium Dozwolone Dozwolone Niedozwolone

Uprawnienia oparte na rolach dla OpenManage Enterprise

W poniższej tabeli wymieniono funkcje OpenManage Enterprise wymagane przez użytkownika Update Manager.

Funkcja Administrator Menedżer urządzeń Przeglądarki
Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne do podstawowego raportu zgodności Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
Ustawienia aktualizacji Dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Utwórz zasady alertów Dozwolone Dozwolone Niedozwolone
 
 

Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Pobieranie i instalowanie Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Update Manager 1.5 to wtyczka do oprogramowania Dell OpenManage Enterprise (minimalna wersja 4.0). Aby pobrać i zainstalować lub zaktualizować tę wtyczkę:

Wykryj wtyczkę, korzystając z opcji Ustawienia aktualizacji na stronie Konsola i wtyczki. Następnie zainstaluj wtyczkę z sekcji Update Manager na stronie Konsola i wtyczki lub uaktualnij poprzednią wersję.
Do instalowania i konfigurowania ustawień Update Manager wymagane są uprawnienia administratora.
 1. Połączenie z wtyczką Update Manager
 2. Uruchom Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. Z menu ustawień aplikacji wybierz opcję Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 4. Kliknij Ustawienia aktualizacji.
 5. Wybierz opcję Ręczne. Ta opcja umożliwia ręczne sprawdzanie aktualizacji z określonego źródła.
  Funkcja automatycznej aktualizacji nie jest obsługiwana w przypadku wykrycia Update Manager.
 6. Wybierz źródło: online lub offline, gdzie mają być zastosowane aktualizacje.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.
  Update Manager należy zainstalować ręcznie po wykryciu wtyczki.
 1. Uruchom Dell EMC OpenManage Enterprise.
 2. Z menu ustawień aplikacji wybierz opcję Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 3. Na stronie Konsola i wtyczki kliknij opcję Zainstaluj dla programu Update Manager. Zostanie wyświetlone okno Instaluj wtyczkę.
 4. Kliknij opcję Pobierz wtyczkę. Wtyczka zostanie pobrana i wyświetli się stan pobrania.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj.
  Aby program Update Manager wyświetlał się we wtyczkach, wymagane jest ponowne uruchomienie urządzenia OpenManage Enterprise.
 1. W oprogramowaniu OpenManage Enterprise przejdź do menu Ustawienia aplikacji i wybierz Konsola i wtyczki.
 2. Kliknij opcję Ustawienia aktualizacji i wybierz wymagane pola.
 3. Przejdź do sekcji Update Manager na stronie Konsole i wtyczki, a następnie kliknij przycisk Aktualizacja dostępna.
 4. Kliknij opcję Pobierz aktualizację. Urządzenie uruchomi się ponownie i zaktualizuje wtyczkę, jednak pozostanie ona w stanie wyłączenia.
 5. Kliknij przycisk Włącz, aby włączyć wtyczkę.
Więcej informacji na temat funkcji OME zawiera Podręcznik użytkownika oprogramowania Dell OpenManage Enterprise.
 
 
 

Zasoby dotyczące Dell OpenManage Enterprise Update Manager

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność oprogramowania OpenManage do zarządzania systemami, aby odkryć:

 • Fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • Blogi do czytania i komentowania artykułów
 • Miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • I nie tylko...

Dokumentacja

Najnowszą dokumentację można znaleźć w sekcji Dokumentacja Dell OpenManage Enterprise Update Manager.

Filmy

Architektura wtyczki OpenManage Enterprise i FlexSelect


Konsolę OpenManage Enterprise można rozbudować przy użyciu architektury wtyczki, aby dołączyć wtyczki Power Manager, SupportAssist i Update Manager.

Listopad 2020 r.

Konsola OpenManage Enterprise


Konsola OpenManage Enterprise upraszcza zarządzanie, oferując zaawansowane możliwości automatyzacji i umożliwiając administratorom rozszerzenie zakresu kontroli i wykorzystania czasu.

Sierpień 2019 r.

Przegląd oprogramowania OpenManage Enterprise


Oprogramowanie OpenManage Enterprise zapewnia profesjonalistom IT inteligentną automatyzację, która daje wydajność i oszczędność kosztów

Marzec 2019 r.

Cause

Dell

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise Update Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

13 May 2024

Version

20

Article Type

Solution