Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Bruks- og feilsøkingsveiledning for Dell Inspiron 7706 2-i-1

Summary: Finn ut hvordan du bruker og feilsøker problemer knyttet til drivere, Windows, LCD, inndataenheter, nettverk, webkamera og mer på en bærbar Inspiron 7706 2-i-1-PC.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions


Se den utvidede delen nedenfor hvis du trenger hjelp til å løse problemer med kabelbasert og trådløst nettverk, Windows, mus, pekeflate, tastatur, LCD, webkamera og nedlasting av drivere.


Du finner spesifikasjoner i håndboken for bærbar Inspiron 7706 2-i-1-PC på Internett. Trykk eller klikk på Vis PDF under Oppsett og spesifikasjoner for Inspiron 7706 2-i-1 bærbar PC (se delen Spesifikasjoner for Inspiron 7706 2-i-1 bærbar PC ).


Du finner portplasseringer i håndboken for bærbar Inspiron 7706 2-i-1-PC på Internett. Trykk eller klikk på Vis PDF under Oppsett og spesifikasjoner for Inspiron 7706 2-i-1 bærbar PC (se avsnittet Visninger av Inspiron 7706 2-i-1 bærbar PC ).


Hvis du vil vise eller laste ned servicehåndboken, kan du gå til håndboken for bærbar Inspiron 7706 2-i-1-PC på Internett. Klikk på View PDF (Vis PDF) til høyre for Inspiron 7706 2-in-1 Notebook Service Manual (Servicehåndbok for bærbar Inspiron 7306 2-i-1-PC).


Gå til siden Where is the Service Tag located? (Hvor finner jeg service-ID-en?) for å finne service-ID-en eller ekspresservicekoden din.

Hvis du trenger veiledninger og informasjon om feilsøking for kabelbaserte og trådløse nettverk, kan du gå til Dell-støttesenteret for nettverk og trådløs funksjonalitet.
 


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin, kan du se artikkelen i Dells kunnskapsbase: Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin.

 

Denne delen omhandler Microsoft Windows-operativsystemet som er installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Se Dell-støttesenter for Windows hvis du trenger hjelp med bruk av Microsoft Windows. Velg operativsystemet du trenger hjelp med.


Hvis datamaskinen slutter å svare eller du feilsøker problemer med treg ytelse, kan du utføre følgende trinn:

 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Trykk på av/på-knappen for å se om PC-en slår seg på og starter opp på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 4. Hvis datamaskinen starter opp riktig, kan du laste ned og installere SupportAssist. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 5. Utfør vedlikehold av datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Optimering og vedlikehold av Microsoft Windows eller Feilsøke treg ytelse.
 6. Koble til de eksterne enhetene én om gangen, og se om datamaskinen fortsetter å svare.


Denne koblingen går til følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Microsoft Windows låser seg, eller det oppstår en feil.

 


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige drivere, kan du gå til driversiden for bærbar Inspiron 7706 2-i-1-PC.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du laster ned drivere for Dell-datamaskiner: Fremgangsmåte for å laste ned og installere Dell-drivere.

Denne delen dekker maskinvaren som er installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Se i følgende artikler i kunnskapsbasen til Dell hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke eller feilsøke mus, tastatur og pekeflate.

Merk:
 • Noen taster på tastaturet ditt har to symboler. Disse tastene kan brukes til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og hold inne Fn-tasten. Trykk deretter på Esc-tasten for å veksle mellom de to atferdsmodusene til funksjonstastene (F1–F12). (modus for multimedietast og modus for funksjonstast.)
 • Når datamaskinen slås på, fungerer batterilampen også som aktivitetslampe for harddisken. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på h-tasten for å veksle mellom funksjonen for batterilampe og aktivitetslampe for harddisk.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår pekeflaten av og på, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Deaktivere eller aktivere pekeflaten på en bærbar Dell-PC.


Se artikkelen Feilsøk problemer med berøringsskjerm i Microsoft Windows i kunnskapsbasen til Dell for å få informasjon om hvordan du kan løse problemer med berøringsskjerm.


Når du opplever at datamaskinen ikke starter opp i det hele tatt. Eller den slår seg på. (Lampene lyser, og viftene roterer.) Hvis datamaskinen ikke viser et skjermbilde, må du sjekke om batterilampen (på venstre side av datamaskinen, figur 1) blinker i et gult og hvitt mønster. Du kan fastslå feilene som står oppført i Tabell 1.
HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Figur 1: Plassering av lampe for batterinivå og status

Merk:

Det blinkende mønsteret vil bestå av to sett med tall som representeres av en gruppe med gule blink, deretter en gruppe med hvite blink.

Første gruppe: Lampen (lysdioden) blinker med en gul farge fra én til ni ganger, etterfulgt av en kort pause hvor den er avslått i 1,5 sekunder.

Andre gruppe: Lampen blinker hvitt fra én til ni ganger. Deretter følger en lang pause før neste syklus starter med lampen avslått i tre sekunder.

Eksempel: Ved feilmeldingen No Memory Detected (2,3). Batterilampen blinker to ganger med en gul farge, etterfulgt av en pause, og deretter blinker den tre ganger med en hvit farge. Batterilampen har et opphold på tre sekunder før syklusen gjentas. Hvert blink fra LED-lampen tar 0,5 sekunder.

Datamaskinen vil ikke slå seg av når den viser feilkoder fra diagnostikk.

Feilkoder fra diagnostikk vil alltid erstatte enhver annen bruk av LED-lampen. På for eksempel bærbare PC-er vises ikke batterikoder for lavt batteri eller batterifeil når feilkoder fra diagnostikk vises.

Blinkemønster

Komponent Beskrivelse
Gul Hvit
2
1
CPU Kjør Intel-diagnostikkverktøyet for CPU.
Prøv å oppdatere BIOS-en til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
2
2
Hovedkort: BIOS-ROM Prøv å oppdatere BIOS-en til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
2
3
Finner ikke minne Kontroller at minnemodulen satt inn på riktig måte. Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
2
4
Minnefeil Tilbakestille minnemodulen. Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
2
5
Ugyldig minne Tilbakestille minnemodulen. Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
2
6
Hovedkort: brikkesett Hovedkortfeil (inkludert ødelagt BIOS eller ROM-feil)
Prøv å oppdatere BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
2
7
LCD Hovedkortfeil (inkludert ødelagt BIOS eller ROM-feil)
Prøv å oppdatere BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
3
1
RTC-strømfeil Sett inn CMOS-batterikoblingen på nytt. Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
3
2
PCI eller video Hovedkortfeil (inkludert ødelagt BIOS eller ROM-feil)
Prøv å oppdatere BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
3
3
Finner ikke BIOS-gjenoppretting Hovedkortfeil (inkludert ødelagt BIOS eller ROM-feil)
Prøv å oppdatere BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
3
4
Fant ugyldig BIOS-gjenoppretting Hovedkortfeil (inkludert ødelagt BIOS eller ROM-feil)
Prøv å oppdatere BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.) Kontakt kundestøtten til Dell hvis problemet vedvarer.
Tabell 1: Gjentakende lampekoder (LED-koder)

Kontakt teknisk støtte hvis du vil ha ytterligere hjelp med datamaskinen.

Hvis batterilampen ikke blinker i et gult og hvitt mønster, utfører du følgende trinn:
 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Fjern strømadapteren fra datamaskinen, og trekk den ut av stikkontakten.
 4. Kontroller at kontaktene på strømkabelen og strømadapteren er ordentlig tilkoblet.
 5. Koble strømkabelen til datamaskinen og et fungerende strømuttak (ikke med støtbeskytter eller grenuttak).
 6. Trykk på av/på-knappen for å se om PC-en slår seg på og starter opp på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 7. Koble til enhetene én om gangen og sjekk om datamaskinen vil starte opp.

 


Av og til kan endringer i innstillingene i systemoppsettet (BIOS) hindre datamaskinen i å starte opp Windows eller koble til Internett. Hvis du tilbakestiller BIOS til standardinnstillingene, kan det løse problemet.
 

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du ser Dell-logoen under POST, trykker du på F2-tasten for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. På skjermbildet System Setup (Systemoppsett) klikker du på Load Defaults (Last inn standardinnstillinger).
 4. Kontroller at BIOS Defaults (Standardinnstillinger for BIOS) er valgt, og klikk på OK (når du bli bedt om det).
 5. Klikk på OK i varselvinduet (når du blir bedt om det).
 6. Klikk på Exit (Avslutt), og datamaskinen startes på nytt.

Denne delen dekker maskinvaren som er installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du feilsøker LCD skjermen på en bærbar PC, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik feilsøker du skjerm- eller videoproblemer på en bærbar Dell-PC .


Hvis du vil ha hjelp med å løse problemer med USB porten, kan du se artikkelen i Dells kunnskapsbase: Løse problemer med USB-port.


Hvis du trenger informasjon om og hjelp til å løse harddiskproblemer, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Forstå og feilsøke harddisken.

Merk: Når datamaskinen slås på, fungerer batterilampen også som aktivitetslampe for harddisken. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på h-tasten for å veksle mellom funksjonen for batterilampe og aktivitetslampe for harddisk.


For informasjon om og hjelp til å løse lydproblemer, kan du gå til siden Speakers and Headphones Support (høyttaler- og hodetelefonstøtte).

 

Strømlampe

Strømlampen er plassert på venstre side av datamaskinen Figur 1. Se tabell 2 for å finne en beskrivelse av lampen.

 

HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Figur 1: Plasseringen til LED-strømlampen

 

Strømlampetilstand Beskrivelse
lyser hvitt På (S0)
Av Dvalemodus (S4)
Av System av (S5)
Tabell 2: Strømlampetilstand
 • S0 (PÅ) – Systemet er slått på.
 • S4 (Dvalemodus) – Datamaskinen bruker minst strøm sammenlignet med alle andre hvilemoduser. Maskinen er nesten i en AV-tilstand og bruker bare vedlikeholdsstrøm. Kontekstdata skrives til harddisken.
 • S5 (AV) – Datamaskinen er i avsluttet tilstand.

 

Batterinivå- og statuslampe

LED-indikatoren for batterinivå og -status er plassert på venstre side av datamaskinen figur 1. Se tabell 3 for å finne en beskrivelse av lampen.

HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Figur 1: Plassering av lampe for batterinivå og status

 

Virkemåte for LED-lampe
Beskrivelse
Vekselvis blinkende gult og hvitt lys En strømadapter eller et batteri som ikke er produsert av Dell, og som heller ikke er godkjent eller støttet av Dell, er koblet til den bærbare PC-en
Gul lampe blinker konstant
Batteriet er under den angitte grensen for lavt batterinivå
Lampe av
Batteriet i full lademodus med strømadapter
Hvit lampe på
Batteriet i lademodus med strømadapter
Tabell 3: Batterinivå- og statuslampe
 • S0 (PÅ) – Systemet er slått på.
 • S4 (Dvalemodus) – Datamaskinen bruker minst strøm sammenlignet med alle andre hvilemoduser. Maskinen er nesten i en AV-tilstand og bruker bare vedlikeholdsstrøm. Kontekstdata skrives til harddisken.
 • S5 (AV) – Datamaskinen er i avsluttet tilstand.
Merk:
 • For modeller med fingeravtrykksleser (der det ikke er en strømlampe på av/på-knappen), lyser LED-lampen hvitt umiddelbart når av/på-knappen trykkes inn.
 • Når datamaskinen slås på, fungerer batterilampen også som aktivitetslampe for harddisken. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på h-tasten for å veksle mellom funksjonen for batterilampe og aktivitetslampe for harddisk.

For mer informasjon om og hjelp til å løse problemer med batteriet, kan du gå til siden Battery Support (batteristøtte).

Denne delen dekker programvare som kan være installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Siden med sikkerhetskopimedier og gjenopprettingsalternativer i Windows for Dell inneholder informasjon om sikkerhetskopiering av Windows-operativsystemet. Den inneholder gjenopprettingsalternativer for når Windows ikke starter på riktig måte.


Dell-senteret for nedlasting gir informasjon om programvare som du kan ha kjøpt og programvare som allerede er installert på datamaskinen. For eksempel Dell Backup Solutions og Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett.


Noen av programvareproduktene som selges på kjøpstidspunktet, må lastes ned når du mottar datamaskinen. Du kan laste ned og installere disse programmene ved å bruke Dell Digital Delivery. Se følgende koblinger hvis du vil ha mer informasjon:


En gratis PDF-leser (Acrobat Reader DC) er tilgjengelig fra AdobeDenne hyperkoblingen tar deg til et nettsted utenfor Dell Technologies.. Du trenger dette programmet for å vise PDF-filer som hurtigstartveiledninger og brukerveiledninger.


I følgende artikkel finner du informasjon om Microsoft Office-programmer: A Guide to the various Microsoft Office programs available on your Dell PC (En veiledning i de forskjellige Microsoft Office-programmene som finnes på Dell-PC-en din).


 • Skype-programvaren kan lastes ned fra Skype-nettstedetDenne hyperkoblingen tar deg til et nettsted utenfor Dell Technologies.. Dette nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.
 
 • Utfør følgende trinn for å avinstallere Skype:
  1. Lukk Skype, og kontroller at programmet ikke kjører i bakgrunnen.
  2. Skriv inn appwiz.cpl i søkefeltet.
  3. Trykk eller klikk på appwiz.cpl (kontrollpanelelement) for å åpne vinduet Programmer og funksjoner.
  4. Hold inne eller høyreklikk på Skype i listen, og velg enten Fjern eller Avinstaller.
  5. Start datamaskinen på nytt, og kontroller at applikasjonen er avinstallert.

 


Klikk på følgende kobling for å få tilgang til Dells støtteside for sikkerhet og virus:


Datamaskinen leveres med et forhåndsinstallert antivirusprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Useful Information about the third-party anti-virus programs that ship with a Dell PC (Nyttig informasjon om tredjeparts antivirusprogrammer som leveres med en Dell-PC).


Du finner mer informasjon om virus, spionprogrammer og skadelig programvare på følgende koblinger:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 7706 2-in-1

Last Published Date

09 Feb 2024

Version

7

Article Type

How To