Ondersteuning voor Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Summary: Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist is een plug-in voor de Dell EMC OpenManage Enterprise console die proactieve en voorspellende bewaking en beheerondersteuning biedt voor uwSee more

Article Content


Symptoms
OpenManage Enterprise SupportAssist plug-in

Dell EMC proactieve en voorspellende ondersteuning voor bewaking en beheer

 • Plug-in voor de Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Verbeter de efficiëntie van datacenters
 • Verbeter de doorlooptijd en downtown bij het oplossen van hardwareproblemen

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist is een plug-in voor de Dell EMC OpenManage Enterprise console die proactieve en voorspellende bewaking en beheerondersteuning biedt voor uw apparaten met rechten op ProSupport en ProSupport Plus. OpenManage Enterprise SupportAssist biedt een enkelvoudige, uniforme oplossing voor uw volledige levenscyclusbeheer van apparaten, proactieve en voorspellende supportervaring. SupportAssist verbetert de efficiëntie van het datacenter door de beheerder in staat te stellen incidenten met hardwarefouten naadloos te beheren, de tijd te verminderen die wordt besteed aan Dell EMC Technische Support en de doorlooptijd en downtime bij het oplossen van hardwareproblemen te verbeteren. Deze plug-in is een belangrijk onderdeel van de OpenManage portfolio en biedt naadloze integratie.

 
 

Voordelen van Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Controleert uw apparaten, detecteert proactief hardwareproblemen en versnelt de oplossing door automatisch technische supportaanvragen te maken voor Dell EMC.
 • Hiermee kunt u uw support- en verzendcontacten (primair, secundair en groep) voor Dell EMC opgeven.
 • Verbetert de productiviteit door handmatige routinehandelingen te vervangen door geautomatiseerde support.
 • Voorspellende probleemdetectie door gebruik te maken van periodieke hardwaretelemetrieverzamelingen, die preventieve maatregelen mogelijk maken om dataverlies in de toekomst te voorkomen.
 • Versnelt het verzendproces.

Wanneer een probleem wordt gedetecteerd, verzamelt en uploadt SupportAssist de systeeminformatie die nodig is om een probleem op te lossen. Met de verzamelde systeeminformatie kan Technische Support u betere, gepersonaliseerde en efficiënte hulp bieden. SupportAssist biedt ook voorspellende support en rapportage met behulp van de periodieke hardwaretelemetrieverzamelingen. De periodieke verzamelingen stellen Dell EMC in staat om geavanceerde analyses uit te voeren, toekomstige storingen te voorspellen en u vooraf te informeren over de tijd die nodig is om een back-up te maken en storingen op te lossen.

 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist menu

Functies van Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Proactieve detectie en voorspellende respons op hardwarefouten met automatische aanmaak van serviceaanvraag
 • Proactieve respons van Dell Technische Support
 • Versnelde verzending van onderdelen en mogelijkheden voor serviceondersteuning
 • Automatische e-mailmelding
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist dashboard

Verbeteringen in Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Dell EMC is voortdurend bezig OpenManage Enterprise SupportAssist te verbeteren.

Nieuw in OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0.1

 • Registratieprobleem met proxyservers is opgelost
 • Problemen met aanmelden en authenticatie via LDAP/AD zijn opgelost

Nieuw in OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0

 • Eerste release van OpenManage Enterprise SupportAssist.

Raadpleeg de Releaseopmerkingen van OpenManage Enterprise SupportAssist versie 1.0 voor de volledige lijst met verbeteringen en een overzicht van beperkingen, opgeloste problemen en bekende problemen.

 
 
 

Gebruiksrechten voor OpenManage Enterprise SupportAssist

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist is gratis te gebruiken. De volgende tabel biedt een overzicht van gebruiksmogelijkheden die afhankelijk zijn van het servicecontract voor bewaakte apparaten.

OpenManage Enterprise SupportAssist mogelijkheid Beschrijving Basisgarantie ProSupport ProSupport Plus
Proactieve detectie van hardwarefouten SupportAssist ontvangt waarschuwingen voor hardwaregebeurtenissen die zich voordoen op bewaakte apparaten en bepaalt proactief of de waarschuwingen wijzen op een hardwarefout. Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Voorspellende detectie van hardwarefouten Intelligente analyse van data die van een bewaakt apparaat zijn verzameld, wordt gebruikt om hardwarestoringen te voorspellen die in de toekomst kunnen optreden. Niet ondersteund Niet ondersteund Ondersteund
Automatisch verzamelen van data Data die nodig zijn voor het oplossen van een hardwarestoring worden automatisch verzameld van het bewaakte apparaat en veilig naar Dell verzonden. Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Automatische aanmaken van serviceaanvragen Wanneer een hardwarefout proactief of voorspellend wordt gedetecteerd, wordt automatisch een serviceaanvraag aangemaakt bij Dell Technische Support. Niet ondersteund Ondersteund Ondersteund
Automatische e-mailmelding Er wordt automatisch een e-mailbericht over de supportaanvraag of het probleem verzonden naar de primaire en secundaire contactpersonen van SupportAssist in uw bedrijf. Niet ondersteund Ondersteund Ondersteund
Proactieve respons van Dell Technische Support Een technische supportmedewerker van Dell neemt contact op met de supportafdeling en helpt u bij het oplossen van het probleem. Niet ondersteund Ondersteund Ondersteund
Versnelde verzending van onderdelen Na de verificatie van de verzamelde systeeminformatie, als de technische supportmedewerker van Dell vaststelt dat een onderdeel moeten worden vervangen om het probleem op te lossen, wordt een vervangend onderdeel naar u verzonden op basis van de verzendvoorkeuren die u in SupportAssist configureert. Niet ondersteund Ondersteund Ondersteund
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Download en installatie voor Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

SupportAssist is een plug-in voor de Dell EMC OpenManage Enterprise (minimumversie 3.5). U kunt deze plug-in als volgt downloaden en installeren of upgraden:

Controleer of Dell EMC OpenManage Enterprise versie 3.5 of nieuwer is.
 1. Connectiviteit met de plug-in van SupportAssist
  • Online bibliotheek: Zorg voor connectiviteit met de portal downloads.dell.com vanaf OpenManage Enterprise
  • Offline bibliotheek: Download de SupportAssist plug-inbestanden en pak deze uit naar uw offline bibliotheek.
 2. Open Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. Selecteer Console and Plugins in het menu Application Settings. De pagina Console and Plugins wordt weergegeven.
 4. Klik op de pagina Console and Plugins in het gedeelte SupportAssist op Install. Het venster Install Plugin wordt weergegeven.
 5. Selecteer in de lijst Available Version(s) de OpenManage Enterprise SupportAssist versie en klik vervolgens op Download Plugin. Nadat OpenManage Enterprise SupportAssist met succes is gedownload, wordt de status bovenaan het gedeelte SupportAssist gewijzigd van Available in Downloaded.
 6. Klik op Install om de OpenManage Enterprise SupportAssist te installeren. Het venster Install Plugin wordt weergegeven.
 7. Controleer in het venster Install Plugin of u voldoet aan de lijst met vereisten die worden vermeld in het gedeelte Prerequisite en klik vervolgens op Install Plugin. De installatiebewerking beoordeelt de vereisten voor het installeren van SupportAssist. Als niet aan de vereisten voor installatie is voldaan, wordt een bijbehorende foutmelding weergegeven.
 8. Selecteer in het venster Confirmation de optie 'I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action' en klik vervolgens op Confirm Install. De status van de installatie wordt weergegeven. Na de succesvolle installatie van SupportAssist wordt de status die bovenaan het gedeelte SupportAssist wordt weergegeven, gewijzigd van Available in Installed.
Registreer OpenManage Enterprise SupportAssist om uw apparaten te controleren op hardwareproblemen en automatisch apparaatinformatie te verzamelen. Meer informatie >
 
 
 

Hulpbronnen voor Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Community

Ga naar de OpenManage Systems Management community om het volgende te vinden:

 • Boards voor het plaatsen van vragen en antwoorden
 • Blogs waar u artikelen kunt lezen en van opmerkingen kunt voorzien
 • Uitwisseling van ideeën voor het verbeteren van producten en stemmen op ideeën die andere communityleden hebben geplaatst
 • En meer...

Documentatie

Raadpleeg Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist documentatie voor de nieuwste documentatie.

Whitepapers

Aan de slag met OpenManage Enterprise en SupportAssist


September 2020
brochure van 1 pagina
SupportAssist voor Enterprise-systemen zijn geïntegreerd met OpenManage Enterprise als een plug-in, zodat u uw service-ervaring kunt stroomlijnen. SupportAssist is onze technologie voor het automatisch aanmaken van supportaanvragen en bewaking op afstand, waarmee Dell Technologies Support problemen kan oplossen met minimale inspanning van uw team, waarbij handmatige routines en downtime worden vervangen door automatische ondersteuning.

Lees de brochure

Apparaatintegratie met OpenManage Enterprise


September 2017
Technische notitie van 3 pagina's
OpenManage Enterprise is hulpprogramma voor zowel controle als beheer. Deze technische notitie beschrijft hoe u serverbeheer inschakelt met beheerdersbevoegdheden, of ze eenvoudig bewaakt met beperkte, niet-beheerdersbevoegdheden.

Lees de technische notitie

Video's

OpenManage Enterprise en FlexSelect plug-inarchitectuur


De OpenManage Enterprise console kan worden uitgebreid met een plug-inarchitectuur met Energiebeheer, SupportAssist en Update Manager plug-ins.

November 2020

OpenManage Enterprise Console


OpenManage Enterprise Console vereenvoudigt beheer door krachtige automatiseringsfuncties te bieden, waarmee beheerders hun beheerbereik kunnen uitbreiden en tijdsbesteding kunnen optimaliseren.

Augustus 2019

Overzicht OpenManage Enterprise


OpenManage Enterprise biedt IT-professionals intelligente automatiseringsfuncties voor real-time efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen

Maart 2019

Apparaten detecteren


Dell EMC apparaten detecteren in OpenManage Enterprise

Februari 2019
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise SupportAssist

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, OpenManage Enterprise Power Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

01 Mar 2021

Version

10

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters