Podpora softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Summary: Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist je doplněk konzole Dell EMC OpenManage Enterprise, který umožňuje podporu proaktivního a prediktivního monitorování a správy vašichSee more

Article Content


Symptoms
Doplněk OpenManage Enterprise SupportAssist

Podpora proaktivního a prediktivního monitorování a správy Dell EMC

 • Doplněk softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Zlepšení efektivity datových center
 • Zkrácení doby vyřízení a prostojů při odstraňování problémů s hardwarem

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist je doplněk konzole Dell EMC OpenManage Enterprise, který umožňuje podporu proaktivního a prediktivního monitorování a správy vašich zařízení s oprávněním ProSupport a ProSupport Plus. Nástroj OpenManage Enterprise s aplikací SupportAssist poskytuje jednotné řešení pro kompletní správu životního cyklu zařízení a proaktivní a prediktivní podporu. Aplikace SupportAssist zlepšuje efektivitu datového centra tím, že umožňuje správci bez problémů spravovat události selhání hardwaru, čímž zkracuje dobu vytížení technické podpory Dell EMC, dobu vyřízení a prostoje při odstraňování problémů s hardwarem. Tento doplněk je nezbytnou součástí portfolia nástroje OpenManage a zajišťuje bezproblémovou integraci.

 
 

Výhody softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Sleduje vaše zařízení, proaktivně zjišťuje problémy s hardwarem a urychluje řešení automatickým vytvářením případů technické podpory pro společnost Dell EMC.
 • Umožňuje poskytovat společnosti Dell EMC vaše kontaktní údaje (primární, sekundární a skupinové) a podporu.
 • Zvyšuje produktivitu nahrazením ručních rutinních operací automatizovanou podporou.
 • Prediktivní zjišťování problémů pomocí pravidelných sběrů telemetrických informací o hardwaru, které umožňují přijmout preventivní opatření, a zabránit tak do budoucna ztrátě dat.
 • Urychluje proces odeslání.

Při zjištění problému aplikace SupportAssist shromáždí a odešle informace o systému potřebné k odstranění problému. Tyto shromážděné systémové informace pomáhají Technické podpoře společnosti Dell poskytovat rozšířenou, přizpůsobenou a účinnou podporu. Aplikace SupportAssist také poskytuje prediktivní podporu a odesílání reportů pomocí pravidelných hardwarových sběrů telemetrických informací. Pravidelné sběry umožňují společnosti Dell EMC provádět pokročilou analýzu, předvídat budoucí selhání a předem vás informovat o délce doby, která bude třeba k zálohování a vyřešení chyb.

 
 

Nabídka softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Funkce softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Proaktivní zjišťování a prediktivní odezva na selhání hardwaru pomocí automatizovaného vytváření případů
 • Proaktivní reakce od technické podpory společnosti Dell
 • Možnost urychleného odesílání dílů a poskytování servisních služeb
 • Automatická e-mailová oznámení
 
 

Řídicí panel softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Vylepšení softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Společnost Dell EMC software OpenManage Enterprise SupportAssist neustále zlepšuje.

Novinky v softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0.1

 • Vyřešen problém s registrací u serverů proxy
 • Vyřešeny problémy s přihlášením a ověřením LDAP/AD

Novinky v softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0

 • První verze softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist.

Úplný seznam vylepšení a omezení, opravené chyby a známé problémy naleznete v poznámkách k verzi softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0.

 
 
 

Oprávnění pro software OpenManage Enterprise SupportAssist

Software Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist je k dispozici pro použití zdarma. V následující tabulce je uveden přehled oprávnění k funkcím v závislosti na smlouvě o službách monitorovaného zařízení.

Funkce OpenManage Enterprise SupportAssist Popis Základní záruka ProSupport ProSupport Plus
Proaktivní zjišťování selhání hardwaru Aplikace SupportAssist přijímá výstrahy na hardwarové události, které se vyskytují ve sledovaných zařízeních, a aktivně určuje, zda výstrahy signalizují selhání hardwaru. Podporováno Podporováno Podporováno
Prediktivní zjišťování selhání hardwaru Inteligentní analýza dat shromážděných ze sledovaných zařízení se používá k předvídání selhání hardwaru, která mohou nastat v budoucnu. Nepodporováno Nepodporováno Podporováno
Automatické shromažďování dat Data potřebná k odstraňování selhání hardwaru se automaticky shromažďují ze sledovaných zařízení a bezpečně se odesílají společnosti Dell. Podporováno Podporováno Podporováno
Automatické vytváření případů podpory Pokud je proaktivně či prediktivně zjištěno selhání hardwaru, u technické podpory společnosti Dell se automaticky vytvoří servisní požadavek. Nepodporováno Podporováno Podporováno
Automatická e-mailová oznámení Primárnímu a sekundárnímu kontaktu SupportAssist vaší společnosti se automaticky odešle e-mailové oznámení o případu podpory či problému. Nepodporováno Podporováno Podporováno
Proaktivní reakce od technické podpory společnosti Dell Kontaktuje vás pracovník technické podpory společnosti Dell ohledně případu podpory a pomůže vám problém vyřešit. Nepodporováno Podporováno Podporováno
Urychlené odeslání dílů Pokud pracovník technické podpory společnosti Dell po ověření shromážděných informací o systému zjistí, že k vyřešení problému je třeba vyměnit nějaký díl, jeho náhrada vám bude odeslána na základě předvoleb odesílání, které nakonfigurujete v aplikaci SupportAssist. Nepodporováno Podporováno Podporováno
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Stažení a instalace softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

SupportAssist je doplněk softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise (minimálně verze 3.5). Stažení a instalace nebo upgrade tohoto doplňku:

Ujistěte se, že používáte software Dell EMC OpenManage Enterprise verze 3.5 nebo novější.
 1. Připojení k doplňku SupportAssist
  • Online úložiště: Zajistěte připojení k portálu downloads.dell.com ze softwaru OpenManage Enterprise.
  • Offline úložiště: Stáhněte si soubory doplňku SupportAssist a extrahujte je do svého offline úložiště.
 2. Spusťte software Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. V nabídce Application Settings vyberte položku Console and Plugins. Zobrazí se stránka Console and Plugins.
 4. Na stránce Console and Plugins klikněte v části SupportAssist na možnost Install. Zobrazí se okno Install Plugin.
 5. V seznamu Available Version(s) vyberte verzi softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist a klikněte na možnost Download Plugin. Po úspěšném stažení softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist se stav, který se zobrazuje v horní části SupportAssist, změní z Available na Downloaded.
 6. Chcete-li nainstalovat software OpenManage Enterprise SupportAssist, klikněte na možnost Install. Zobrazí se okno Install Plugin.
 7. V okně Install Plugin si projděte seznam předpokladů, které jsou uvedeny v části Prerequisite, a přesvědčte se, že je splňujete. Poté klikněte na tlačítko Install Plugin. Během instalace aplikace SupportAssist budou tyto předpoklady ověřeny. Pokud nejsou předpoklady instalace splněny, zobrazí se příslušná chybová zpráva.
 8. V okně Confirmation vyberte možnost „I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action“ a poté klikněte na tlačítko Confirm Install. Zobrazí se stav instalace. Po úspěšné instalaci aplikace SupportAssist se stav, který se zobrazuje v horní části SupportAssist, změní z Available na Installed.
Zaregistrujte software OpenManage Enterprise SupportAssist, abyste mohli monitorovat problémy s hardwarem a automaticky shromažďovat informace o zařízení. Další informace >
 
 
 

Zdroje k softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Komunitní

Zapojte se do komunity nástroje OpenManage pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Přečtěte si nejnovější dokumentaci Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist.

Dokumenty white paper

Začínáme se softwarem OpenManage Enterprise a aplikací SupportAssist


Září 2020
Brožura, 1 stránka
Aplikace SupportAssist pro podnikové systémy se integruje do softwaru OpenManage Enterprise jako doplněk, což usnadňuje práci se servisními službami. SupportAssist je naše technologie pro automatické vytváření případů a vzdálené monitorování, která umožňuje podpoře společnosti Dell Technologies řešit problémy s minimálním zapojením vašeho týmu a nahrazuje ruční postupy a prostoje automatickou podporou.

Přečtěte si brožuru

Připojení zařízení pomocí softwaru OpenManage Enterprise


Září 2017
Technická poznámka, 3 stránky
OpenManage Enterprise je nástroj pro monitorování a správu. Tato technická poznámka popisuje, jak povolit správu serveru pomocí oprávnění správce nebo jednoduše monitorovat server pomocí omezených a jiných než správcovských oprávnění.

Přečtěte si technickou poznámku

Videa

Architektura softwaru OpenManage Enterprise a doplňku FlexSelect


Konzoli OpenManage Enterprise lze rozšířit o architekturu, která zahrnuje doplňky Power Manager, SupportAssist a Update Manager.

Listopad 2020

OpenManage Enterprise Console


Konzole OpenManage Enterprise zjednodušuje správu zajištěním výkonných automatizačních funkcí, což správcům umožňuje větší rozsah řízení a lepší využití času.

Srpen 2019

Přehled softwaru OpenManage Enterprise


Software OpenManage Enterprise posiluje výhody IT prostřednictvím inteligentní automatizace, která zajišťuje efektivitu a úsporu nákladů v reálném čase.

Březen 2019

Zjišťování zařízení


Jak vyhledat zařízení Dell EMC v softwaru OpenManage Enterprise.

Únor 2019
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise SupportAssist

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, OpenManage Enterprise Power Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

01 Mar 2021

Version

10

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters