Pomoc techniczna dla Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Summary: Dell EMC OpenManage Enterprise to wtyczka do konsoli Dell EMC OpenManage Enterprise, która umożliwia proaktywne i predykcyjne wsparcie w zakresie monitorowania i zarządzaniaSee more

Article Content


Symptoms
Wtyczka OpenManage Enterprise SupportAssist

Proaktywne i predykcyjne wsparcie w zakresie monitorowania i zarządzania Dell EMC

 • Wtyczki oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Poprawa wydajności centrum przetwarzania danych
 • Poprawa czasu realizacji i przestoju w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist to wtyczka do konsoli Dell EMC OpenManage Enterprise, która umożliwia proaktywne i predykcyjne wsparcie w zakresie monitorowania i zarządzania urządzeniami z uprawnieniami ProSupport i ProSupport Plus. OpenManage Enterprise z SupportAssist zapewnia pojedyncze, ujednolicone rozwiązanie do pełnego zarządzania cyklem życia urządzenia, proaktywnego i predykcyjnego wsparcia. SupportAssist poprawia wydajność centrum przetwarzania danych, umożliwiając administratorowi bezproblemowe zarządzanie przypadkami awarii sprzętu, skrócenie czasu pracy pomocy technicznej Dell EMC oraz poprawienie czasu realizacji i przestoju w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem. Wtyczka jest niezbędnym elementem portfolio OpenManage i zapewnia bezproblemową integrację.

 
 

Korzyści Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Monitoruje urządzenia, proaktywnie wykrywa problemy ze sprzętem i przyspiesza ich rozwiązywanie, tworząc automatycznie zgłoszenia pomocy technicznej dla Dell EMC.
 • Umożliwia zapewnienie osób kontaktowych z działu pomocy technicznej i wysyłki (podstawowych, dodatkowych i grupowych) dla Dell EMC.
 • Zwiększona produktywność dzięki zastępowaniu ręcznych operacji rutynowych zautomatyzowaną pomocą techniczną.
 • Predykcyjne wykrywanie problemów przy użyciu okresowych kolekcji telemetrii sprzętowej, co umożliwia uniknięcie utraty danych w przyszłości przez środki zapobiegawcze.
 • Przyspiesza proces wysyłania.

W przypadku wykrycia problemu SupportAssist gromadzi i przekazuje informacje o systemie wymagane do rozwiązania problemu. Zebrane informacje o stanie systemu pomagają działowi pomocy technicznej w zapewnieniu lepszej, spersonalizowanej i wydajnej pomocy technicznej. SupportAssist zapewnia również predykcyjne wsparcie i raportowanie przy użyciu okresowych kolekcji telemetrii sprzętowej. Okresowe kolekcje umożliwiają Dell EMC przeprowadzanie zaawansowanych analiz, przewidywanie przyszłych awarii oraz informowanie o czasie wykonania kopii zapasowych i rozwiązywanie błędów z wyprzedzeniem.

 
 

Menu oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Funkcje oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Aktywne wykrywanie i predykcyjna reakcja na awarie sprzętu z automatycznym tworzeniem zgłoszeń
 • Aktywne reagowanie działu pomocy technicznej Dell
 • Przyspieszona wysyłka części oraz możliwości włączenia usług
 • Automatyczne powiadamianie pocztą e-mail
 
 

Pulpit nawigacyjny Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Udoskonalenia oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Firma Dell EMC nieustannie poprawia oprogramowanie OpenManage Enterprise SupportAssist.

Nowość w oprogramowaniu OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0.1

 • Rozwiązany problem z rejestracją z serwerami proxy
 • Rozwiązane problemy z logowaniem LDAP/AD i uwierzytelnianiem

Nowość w oprogramowaniu OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0

 • Pierwsze wydanie OpenManage Enterprise SupportAssist.

Kompletną listę usprawnień, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć na stronie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise SupportAssist wersja 1.0.

 
 
 

Uprawnienia dla OpenManage Enterprise SupportAssist

Oprogramowanie Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist jest bezpłatne. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie uprawnień do funkcji w zależności od umowy serwisowej monitorowanego urządzenia.

Funkcja OpenManage Enterprise SupportAssist Opis Gwarancja podstawowa ProSupport ProSupport Plus
Proaktywne wykrywanie awarii sprzętu SupportAssist otrzymuje alerty dotyczące zdarzeń sprzętowych, które występują w monitorowanych urządzeniach i proaktywnie określa, czy alerty wskazują awarię sprzętu. Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Predykcyjne wykrywanie awarii sprzętu Inteligentna analiza danych zebranych z monitorowanego urządzenia jest wykorzystywana do przewidywania awarii sprzętu, które mogą wystąpić w przyszłości. Nieobsługiwana Nieobsługiwana Obsługiwane
Automatyczne zbieranie danych Dane wymagane do rozwiązania problemu ze sprzętem są automatycznie zbierane z monitorowanego urządzenia i przesyłane w bezpieczny sposób do firmy Dell. Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Zautomatyzowane tworzenie zgłoszeń pomocy technicznej Gdy awaria sprzętowa zostanie wykryta proaktywnie lub predykcyjnie, automatycznie tworzone jest zgłoszenie serwisowe poprzez dział pomocy technicznej firmy Dell. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
Automatyczne powiadamianie pocztą e-mail Powiadomienie pocztą e-mail dotyczące zgłoszenia lub problemu pomocy technicznej jest automatycznie wysyłane do podstawowych i dodatkowych osób kontaktowych SupportAssist. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
Aktywne reagowanie działu pomocy technicznej Dell Przedstawiciel działu pomocy technicznej firmy Dell skontaktuje się w sposób proaktywny, aby pomóc w rozwiązaniu problemu. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
Przyspieszona wysyłka części Po sprawdzeniu zebranych informacji o systemie, jeśli przedstawiciel działu pomocy technicznej firmy Dell stwierdzi, że część wymaga wymiany w celu rozwiązania problemu, część zamienna jest wysyłana do klienta na podstawie preferowanych opcji wysyłki, które zostały skonfigurowane w SupportAssist. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Pobieranie i instalowanie Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

SupportAssist to wtyczka do Dell EMC OpenManage Enterprise (minimalna wersja 3.5). Aby pobrać i zainstalować lub zaktualizować tę wtyczkę:

Upewnij się, że używane jest oprogramowanie Dell EMC OpenManage Enterprise w wersji 3.5 lub nowszej.
 1. Połączenie z wtyczką SupportAssist
  • Repozytorium online: zapewnij łączność programu OpenManage Enterprise z portalem downloads.dell.com
  • Repozytorium offline: pobierz pliki wtyczki SupportAssist i wyodrębnij je do repozytorium offline
 2. Uruchom Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. Z menu ustawień aplikacji wybierz opcję Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 4. Na stronie Konsola i wtyczki w sekcji SupportAssist kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlone okno Instaluj wtyczkę.
 5. Na liście dostępnych wersji wybierz wersję OpenManage Enterprise SupportAssist, a następnie kliknij przycisk Pobierz wtyczkę. Po pomyślnym pobraniu OpenManage Enterprise SupportAssist, stan wyświetlany w górnej części sekcji SupportAssist zmieni się z Dostępny na Pobrano.
 6. Aby zainstalować program OpenManage Enterprise SupportAssist, kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlone okno Instaluj wtyczkę.
 7. W oknie Instaluj wtyczkę sprawdź i upewnij się, że spełniono wymagania z listy wymagań wstępnych określonych w sekcji Wymagania wstępne, a następnie kliknij przycisk Instaluj wtyczkę. Operacja instalacji potwierdza wymagania wstępne, aby zainstalować SupportAssist. Jeśli wymagania wstępne dotyczące instalacji nie są spełnione, zostanie wyświetlony stosowny komunikat o błędzie.
 8. W oknie Potwierdzenie wybierz opcję Potwierdzam, że wykonano migawkę urządzenia OpenManage Enterprise przed opcją wykonania operacji wtyczki, a następnie kliknij opcję Potwierdź instalację. Zostanie wyświetlony status operacji instalacji. Po pomyślnym zakończeniu instalacji SupportAssist stan pojawiający się na górze sekcji SupportAssist zmieni się z Dostępny na Zainstalowano.
Zarejestruj OpenManage Enterprise SupportAssist w celu monitorowania urządzeń w poszukiwaniu problemów ze sprzętem i automatycznego zbierania informacji o urządzeniach. Dowiedz się więcej >
 
 
 

Zasoby dla Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność oprogramowania OpenManage do zarządzania systemami, aby odkryć:

 • Fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • Blogi do czytania i komentowania artykułów
 • Miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • I nie tylko...

Dokumentacja

Najnowszą dokumentację można znaleźć w sekcji Dokumentacja Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist.

Opracowania

Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem OpenManage Enterprise & SupportAssist


Wrzesień 2020 r.
Broszura 1-stronicowa
SupportAssist do systemów dla firm integruje się z OpenManage Enterprise jako wtyczka, usprawniając korzystanie z usług. SupportAssist to nasza technologia automatycznego tworzenia zgłoszeń i zdalnego monitorowania, umożliwiająca działowi pomocy technicznej Dell Technologies rozwiązywanie problemów przy minimalnym nakładzie pracy zespołu, zastępowanie prac ręcznych i przestoju zautomatyzowaną pomocą techniczną.

Zapoznaj się z broszurą

Wdrażanie urządzeń przy użyciu oprogramowania OpenManage Enterprise


Wrzesień 2017 r.
3-stronicowa notatka techniczna
OpenManage Enterprise to narzędzie monitorowania i zarządzania. Ta notatka techniczna zawiera opis sposobu włączania zarządzania serwerem przy użyciu uprawnień administratora lub monitorowania ich przy użyciu ograniczonych uprawnień innych niż administratora.

Przeczytaj notatkę techniczną

Filmy

Architektura wtyczki OpenManage Enterprise i FlexSelect


Konsolę OpenManage Enterprise można rozbudować przy użyciu architektury wtyczki, aby dołączyć wtyczki Power Manager, SupportAssist i Update Manager.

Listopad 2020 r.

Konsola OpenManage Enterprise


Konsola OpenManage Enterprise upraszcza zarządzanie, oferując zaawansowane możliwości automatyzacji i umożliwiając administratorom rozszerzenie zakresu kontroli i wykorzystania czasu.

Sierpień 2019 r.

Przegląd oprogramowania OpenManage Enterprise


Oprogramowanie OpenManage Enterprise zapewnia profesjonalistom IT inteligentną automatyzację, która daje wydajność i oszczędność kosztów

Marzec 2019 r.

Wykrywanie urządzeń


Wykrywanie urządzeń Dell EMC w oprogramowaniu OpenManage Enterprise

Luty 2019 r.
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise SupportAssist

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, OpenManage Enterprise Power Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

01 Mar 2021

Version

10

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters