Support för Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Summary: Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist är ett insticksprogram till Dell EMC OpenManage Enterprise-konsolen som möjliggör proaktiv och förutsägbar övervakning samtSee more

Article Content


Symptoms
Insticksprogrammet OpenManage Enterprise SupportAssist

Proaktiv och förutsägbar övervakning samt hanteringssupport med Dell EMC

 • Insticksprogram till Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Förbättrar effektiviteten i datacenter
 • Förbättrar handläggningstid och driftavbrott när maskinvaruproblem ska lösas

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist är ett insticksprogram till Dell EMC OpenManage Enterprise-konsolen som möjliggör proaktiv och förutsägbar övervakning samt hanteringssupport för dina enheter med ProSupport- och ProSupport Plus-rättigheter. OpenManage Enterprise med SupportAssist ger dig en enda enhetlig lösning för hantering, proaktiv och förutsägbar support under enhetens hela livscykel. SupportAssist förbättrar effektiviteten i datacentret genom att möjliggöra för administratören att smidigt hantera incidenter med maskinvarufel, minska tiden för Dell EMC:s tekniska support och förbättra handläggningstid och driftavbrott vid lösning av maskinvaruproblem. Det här insticksprogrammet är en viktig komponent i OpenManage-portföljen och det ger smidig integrering.

 
 

Fördelar med Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Övervakar dina enheter, detekterar maskinvaruproblem proaktivt och ger snabbare lösning genom att automatiskt skapa tekniska supportärenden till Dell EMC.
 • Gör att du kan tillhandahålla dina kontakter för support och utskick (primär, sekundär och grupp) till Dell EMC.
 • Förbättrar produktiviteten genom att ersätta manuella rutinåtgärder med automatiserad support.
 • Förutsägbar problemdetektering genom att använda de regelbundna insamlingarna av telemetri för maskinvara, vilket möjliggör förebyggande åtgärder för att undvika dataförlust i framtiden.
 • Snabbare process för utskick.

När ett problem upptäcks samlar SupportAssist in och laddar upp den systeminformation som krävs för att felsöka ett problem. Den insamlade systeminformationen hjälper Teknisk support att ge dig bättre, personlig och effektiv support. SupportAssist tillhandahåller även förutsägbar support och rapportering genom att använda de regelbundna insamlingarna av telemetri för maskinvara. Med de regelbundna insamlingarna kan Dell EMC utföra avancerade analyser, förutsäga framtida fel och informera dig om lämplig tid för att säkerhetskopiera och lösa fel i förväg.

 
 

Meny för Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Funktioner i Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

 • Proaktiv detektering och förutsägbar respons på maskinvarufel med automatisk ärendegenerering
 • Proaktiv respons från Dells tekniska support
 • Snabbt utskick av delar och möjlighet till serviceanpassning
 • Automatiskt e-postmeddelande
 
 

Instrumentpanel för Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Förbättringar av Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Dell EMC förbättrar ständigt OpenManage Enterprise SupportAssist.

Nytt i OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0.1

 • Åtgärdat registreringsproblem med proxyservrar
 • Åtgärdat LDAP/AD-inloggnings- och autentiseringsproblem

Nytt i OpenManage Enterprise SupportAssist 1.0

 • Första utgåvan av OpenManage Enterprise SupportAssist.

En fullständig lista över förbättringar och begränsningar, åtgärdade problem och kända problem finns i versionskommentarerna för OpenManage Enterprise SupportAssist version 1.0.

 
 
 

Rättigheter för OpenManage Enterprise SupportAssist

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist kostar inget att använda. I följande tabell visas en sammanfattning av rättigheter till de funktioner som omfattas av servicekontraktet för den övervakade enheten.

OpenManage Enterprise SupportAssist-funktion Beskrivning Grundläggande garanti ProSupport ProSupport Plus
Proaktiv detektering av maskinvarufel SupportAssist tar emot varningar för maskinvaruhändelser som inträffar på övervakade enheter och fastställer proaktivt om varningarna indikerar maskinvarufel. Stöds Stöds Stöds
Förutsägbar detektering av maskinvarufel Intelligent analys av data som samlas in från en övervakad enhet används för att förutsäga maskinvarufel som kan inträffa i framtiden. Stöds inte Stöds inte Stöds
Automatisk datainsamling Data som krävs för felsökning av ett maskinvarufel samlas automatiskt in från den övervakade enheten och skickas på ett säkert sätt till Dell. Stöds Stöds Stöds
Automatisk generering av supportärende När ett maskinvarufel detekteras, antingen proaktivt eller förutsägbart, skapas en tjänstebegäran automatiskt hos Dells tekniska support. Stöds inte Stöds Stöds
Automatiskt e-postmeddelande Ett e-postmeddelande om supportärendet eller problemet skickas automatiskt till företagets primära och sekundära SupportAssist-kontakter. Stöds inte Stöds Stöds
Proaktiv respons från Dells tekniska support En supporttekniker från Dell kontaktar dig proaktivt om supportärendet och hjälper dig att lösa problemet. Stöds inte Stöds Stöds
Snabbt utskick av delar Om supportteknikern från Dell efter verifiering av den insamlade systeminformationen anser att en del behöver bytas ut för att lösa problemet skickas en ersättningsdel till dig, baserat på de sändningsinställningar som du angett i SupportAssist. Stöds inte Stöds Stöds
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Nedladdning och installation för Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

SupportAssist är ett insticksprogram för Dell EMC OpenManage Enterprise (minst version 3.5). Så här laddar du ner och installerar eller uppgraderar insticksprogrammet:

Kontrollera att du använder Dell EMC OpenManage Enterprise version 3.5 eller senare.
 1. Anslutning till insticksprogrammet SupportAssist
  • Onlinedatabas: Kontrollera anslutningen till downloads.dell.com-portalen från OpenManage Enterprise
  • Offlinedatabas: Ladda ner insticksprogramfilerna för SupportAssist och packa upp till offlinedatabasen
 2. Starta Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. På menyn Application Settings väljer du Console and Plugins. Sidan Console and Plugins visas.
 4. På sidan Console and Plugins klickar du på Install i avsnittet SupportAssist. Fönstret Install Plugin visas.
 5. I listan Available Version(s) väljer du OpenManage Enterprise SupportAssist-version och klickar sedan på Download Plugin. När OpenManage Enterprise SupportAssist har laddats ner ändras statusen som visas överst i avsnittet SupportAssist från Available till Downloaded.
 6. Om du vill installera OpenManage Enterprise SupportAssist klickar du på Install. Fönstret Install Plugin visas.
 7. I fönstret Install Plugin läser du igenom och kontrollerar att du uppfyller listan med förutsättningar som anges i avsnittet Prerequisite och klickar sedan på Install Plugin. Installationsåtgärden validerar förutsättningarna för installationen av SupportAssist. Om förutsättningarna för installationen inte är uppfyllda visas ett felmeddelande.
 8. I fönstret Confirmation väljer du I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action option och klicka sedan på Confirm Install. Status för installationen visas. Efter att SupportAssist har installerats ändras statusen som visas överst i avsnittet SupportAssist från Available till Downloaded.
Registrera OpenManage Enterprise SupportAssist för att övervaka dina enheter för maskinvaruproblem och automatiskt samla in enhetsinformation. Mer information >
 
 
 

Resurser för Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist

Community

Delta i OpenManage Systems Management-forumet för:

 • anslagstavlor för att publicera frågor och svar
 • bloggar för att läsa och kommentera artiklar
 • idéutbyten där du förbättra produkter och rösta på idéer som andra gruppmedlemmar har publicerat
 • Och mer ...

Dokumentation

Information om den senaste dokumentationen finns i Dokumentation för Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist (på engelska).

Informationsdokument

Komma igång med OpenManage Enterprise och SupportAssist


September 2020
Broschyr, en sida
SupportAssist för företagssystem integreras med OpenManage Enterprise som insticksprogram, vilket effektiviserar serviceupplevelsen. SupportAssist är vår teknik för automatisk generering av ärenden och fjärrövervakning som gör det möjligt för Dell Technologies-supporten att lösa problem med minsta möjliga ansträngning från ditt team och ersätter manuella rutiner och driftavbrott med automatiserad support.

Läs broschyren

Enhetsintroduktion med OpenManage Enterprise


September 2017
Teknisk information, tre sidor
OpenManage Enterprise är både ett övervaknings- och hanteringsverktyg. Enhetsintroduktion med OpenManage Enterprise: I den här tekniska informationen beskrivs hur du aktiverar serverhanteringen med administratörsbehörighet eller helt enkelt övervakar den med hjälp av begränsad icke-administratörsbehörighet.

Läs den tekniska informationen

Videor

Insticksprogramarkitektur för OpenManage Enterprise och FlexSelect


OpenManage Enterprise-konsolen kan utökas med en insticksprogramarkitektur som innehåller insticksprogrammen Power Manager, SupportAssist och Update Manager.

November 2020

OpenManage Enterprise-konsolen


OpenManage Enterprise-konsolen förenklar hanteringen genom att tillhandahålla kraftfulla automatiseringsfunktioner som gör att administratörerna kan utöka sin kontroll och minska tidsåtgången.

Augusti 2019

Översikt över OpenManage Enterprise


OpenManage Enterprise ger IT-proffsen en intelligent automatisering med realitidseffektivitet och kostnadsbesparingar

Mars 2019

Identifiera enheter


Så här identifierar du Dell EMC-enheter i OpenManage Enterprise

Februari 2019
Cause
Dell EMC
Resolution
Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

OpenManage Enterprise SupportAssist

Product

OpenManage Enterprise Update Manager, OpenManage Enterprise Power Manager, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

01 Mar 2021

Version

10

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters