Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

NetWorker NMC: Hlášení na kartě Hosts „User does not have 'Create Security Settings' or 'Configure NetWorker' privilege to create CP resource NSR CP interface“ pro správce služby AD

Summary: Po konfiguraci služby AD pomocí nástroje NetWorker 19.4.0.x se můžeme přihlásit do systému NMC, ale karta Hosts zobrazuje zprávu „Permission Denied, user 'USER_NAME' on 'NSR_NAME' does not have 'Create Security Settings' or 'Configure NetWorker' privilege to create CP resource NSR CP interface“. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

  • Server NetWorker byl nakonfigurován pro integraci ověřování pomocí služby Active Directory (AD/LDAP).
  • Rozlišující název uživatele/skupiny AD (DN) byl zadán v polích External Roles uživatelské skupiny NetWorker Management Console (NMC) „Server -> User Groups“ „Application Administrators“ a „Security Administrators“.
  • Uživatel služby AD se může přihlásit do systému NMC, připojit se k serveru a jinak spravovat server NetWorker.
  • Připojení ke kartě „Hosts“ vyvolá chybu:
„Permission Denied, user 'USER_NAME' on 'NSR_NAME' does not have 'Create Security Settings' or 'Configure NetWorker' privilege to create CP resource NSR CP interface“
  • Po odstranění chyby funguje karta „Hosts“ normálně.

Cause

Na tento problém byl upozorněn technický tým NetWorker.

Resolution

U tohoto problému se očekává oprava kódu s příští hlavní verzí (19.6.x ), předběžně vydanou v listopadu 2021.

Tento problém nemá žádný funkční dopad, existuje však alternativní řešení, jak se této chybě vyhnout:
1. V nabídce Networker Administration --> Server --> User Groups.
2. Dvakrát klikněte na položku „Application Administrators“.
3. Do části „Users“ přidejte uživatelské jméno AD a uložte jej. (Pouze uživatelské jméno. NIKOLIV doménu).
4. Proveďte stejnou operaci pro skupinu „Security Administrators“.

Article Properties


Affected Product

NetWorker

Last Published Date

16 Oct 2023

Version

3

Article Type

Solution