Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

NetWorker NMC: Karta Hosts zgłasza komunikat „User does not have ‘Create Security Settings’ or ‘Configure Networker’ privilege to create CP resource NSR CP interface”

Summary: Po skonfigurowaniu usługi Active Directory przy użyciu oprogramowania NetWorker 19.4.0.x możemy zalogować się do NMC, ale na karcie hostów wyświetlany jest komunikat „Permission Denied, user ‘NAZWA_UŻYTKOWANIKA’ on ‘NAZWA_NSR’ does not have ‘Create Security Settings’ or ‘Configure Networker’ privilege to create CP resource NSR CP interface”. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

  • Serwer NetWorker został skonfigurowany pod kątem integracji z uwierzytelnianiem w Active Directory (AD/LDAP).
  • Nazwa wyróżniająca użytkownika/grupy AD (DN) została określona w polach „External Roles” grupa użytkowników „Server->User Groups”, „Application Administrators” i „Security Administrators” konsoli zarządzania NetWorker Management Console (NMC).
  • Użytkownik usługi AD może zalogować się do NMC, połączyć się z serwerem i w inny sposób zarządzać serwerem NetWorker.
  • Nawiązanie połączenia z kartą „Hosts” powoduje błąd:
„Permission Denied, user ‘NAZWA_UŻYTKOWNIKA’ on ‘NAZWA_NSR’ does not have ‘Create Security Settings’ or ‘Configure Networker’ privilege to create CP resource NSR CP interface”
  • Po usunięciu błędu karta „Hosts” działa normalnie.

Cause

Ten problem został zgłoszony do inżynierów NetWorker

Resolution

W przypadku tego problemu oczekuje się poprawki kodu przy kolejnej wersji głównej (19.6.x) w wydaniu wstępnym w listopadzie 2021 r.

Ten problem nie ma wpływu na funkcjonalność; istnieje jednak obejście umożliwiające uniknięcie tego błędu:
1. Z poziomu Networker Administration --> Server --> User Groups.
2. Kliknij dwukrotnie pozycję „Application Administrators”.
3. Dodaj nazwę użytkownika AD w sekcji „Users” i zapisz ją. (Tylko nazwę użytkownika. NIE domenę).
4. Wykonaj tę samą operację dla grupy „Security Administrators”.

Article Properties


Affected Product

NetWorker

Last Published Date

16 Oct 2023

Version

3

Article Type

Solution