Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Connectrix B-Series: Zgodność agentów SMI-S

Summary: Kontrola zgodności FOS Connectrix serii B z agentami SMI-S

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

FOS w wersji 8.2.2 lub starszej:
Użytkownik musi korzystać z agenta SMI zintegrowanego w wersji Professional Plus lub Enterprise brocade Network Advisor lub Connectrix Manager Converged Network Edition (CMCNE) do zarządzania przełącznikiem z systemem Fabric OS 8.2.2 lub wcześniejszym przy użyciu interfejsu SMI-S.

FOS w wersji 8.2.2a i nowszych:
Agentów hosta SMI-S nie można używać do zarządzania przełącznikami z systemem operacyjnym Fabric 8.2.2a. Firma Brocade potwierdziła to i została udokumentowana w informacjach o wersji. To, że agenty SMI nie są obsługiwane, jest jasne w przełącznikach.

Article Properties


Affected Product

Connectrix B-Series

Last Published Date

26 Oct 2023

Version

3

Article Type

How To