Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Co je nástroj Dell Display Manager

Resumen: Získejte informace o funkcích softwaru Dell Display Manager (DDM). Zjistěte, jak nainstalovat nástroj DDM pro monitory Dell a spravovat potřeby související s displeji. Pokyny k nastavení rozlišení, jasu, přichycení více aplikací, sdílení klávesnice, videa a myši a dalším funkcím. ...

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Dotčené produkty:

 • Dell Display Manager

Nástroj Dell Display Manager (DDM) zlepšuje každodenní produktivitu prostřednictvím komplexních nástrojů pro správu, které vám přináší optimální práci s obrazovkou, možnost efektivní správy displejů a jednoduchý multitasking.

POZNÁMKA: Dell Display Manager je software určený pro monitory Dell a nelze jej použít pro displeje notebooků.

Obsah

 1. Jak stáhnout nástroj Dell Display Manager (DDM)
 2. Připojení monitoru
 3. Funkce nástroje Dell Display Manager
 4. Rozhraní příkazového řádku pro vzdálenou správu nástroje Dell Display Manager
 5. Vzdálená aktualizace firmwaru pro nástroj Dell Display Manager
 6. Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display Manager
 7. Často kladené dotazy
POZNÁMKA: Některé funkce závisí na hardwaru. Informace o dostupných funkcích naleznete v uživatelské příručce k monitoru.
POZNÁMKA: Snímky obrazovky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Monitor nemusí některé funkce podporovat.

Jak stáhnout nástroj Dell Display Manager

Podívejte se na seznam monitorů Dell, které podporují nástroj Dell Display Manager. Doporučujeme stáhnout a používat nástroj Dell Display Manager 2.x, pokud jej váš monitor podporuje.

V konfiguraci více monitorů lze do počítače současně nainstalovat nástroje DDM 1.x i DDM 2.x. Pokud však všechny vaše monitory podporují nástroj DDM 2.x, doporučujeme odinstalovat nástroj DDM 1.x a používat pouze nástroj DDM 2.x.

Stažení a instalace nástroje Dell Display Manager pro monitor Dell:

 1. Přejděte na stránku Dell Display Manager.

 2. Klikněte na tlačítko Stáhnout vedle položky Dell Display Manager Application.

 3. V seznamu monitorů Dell, které podporují nástroj Dell Display Manager, najdete podporovanou verzi nástroje Dell Display Manager.

 4. Pomocí Průzkumníka souborů (také označovaného jako Průzkumník Windows) otevřete umístění, kam byl stažený soubor uložen.

 5. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor ovladače s příponou .exe a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

 6. Po dokončení instalace restartujte počítač.

Software si také můžete stáhnout z webu https://www.dell.com/support/ddm.

Zpět na začátek


Připojení monitoru

Připojte monitor k počítači podle pokynů v uživatelské příručce k monitoru.

Ilustrace pro připojení monitoru ke stolnímu počítači

Obrázek 1: Připojení monitoru ke stolnímu počítači

Ilustrace pro připojení monitoru k notebooku

Obrázek 2: Připojení monitoru k notebooku

POZNÁMKA: Diagramy konektivity jsou pouze ilustrativní. Úplné informace naleznete v uživatelské příručce k monitoru.

Spuštění nástroje Dell Display Manager

Před spuštěním nástroje Dell Display Manager přejděte v nabídce On-Screen Display (OSD) monitoru na položku Others a ujistěte se, že je povolena funkce DDC/CI.

Obrázek zachycuje, jak povolit funkci DDC/CI v nabídce OSD monitoru Dell před použitím nástroje DDM 2.0

Obrázek 3: Povolení funkce DDC/CI v nabídce OSD monitoru Dell před použitím nástroje DDM 2.x

Zpět na začátek


Funkce nástroje Dell Display Manager

Další podrobnosti získáte výběrem verze nástroje Dell Display Manager.

Ukázka nástroje Dell Display Manager 2.x

POZNÁMKA: Některé funkce jsou založeny na konkrétní funkci monitoru Dell.

Dell Display Manager 2.x

Délka: 9:01

Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.


Funkce nástroje Dell Display Manager 2.x

Tato část obsahuje stručné informace o funkcích nástroje DDM 2.x. Kompletní seznam funkcí a další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k nástroji DDM 2.x v dokumentaci k nástroji Dell Display Manager 2.x.

POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být pro váš model monitoru k dispozici. Informace o dostupných funkcích naleznete v uživatelské příručce k monitoru.

Displej

Nabídka Display nabízí jedno okno, ve kterém lze upravit nastavení monitoru související se zobrazením, jako je rozlišení, obnovovací frekvence, orientace a funkce Smart HDR.
Nabídka Display nástroje Dell Display and Peripheral Manager
Obrázek 4: Nabídka Display nástroje Dell Display Manager


Jas a kontrast

Tato nabídka umožňuje upravovat nastavení jasu a kontrastu monitoru ručně a automaticky podle naplánovaného času.
Režim Manual pro jas a kontrast v nástroji Dell Display and Peripheral Manager
Obrázek 5: Ruční režim jasu nebo kontrastu
Režim Schedule pro jas a kontrast v nástroji Dell Display and Peripheral Manager
Obrázek 6: Naplánovaný režim jasu nebo kontrastu
Plánování doby pro jas nebo kontrast v režimu Schedule nástroje Dell Display and Peripheral Manager
Obrázek 7: Plánování doby jasu nebo kontrastu v nastavení režimu Schedule
Monitory, které mají snímač okolního světla, mohou pomocí režimu Auto automaticky upravovat jas a teplotu barev na základě okolního světla. Rozsah jasu můžete nastavit podle svých preferencí.
Režim Auto pro jas a kontrast v nástroji Dell Display and Peripheral Manager
Obrázek 8: Automatický režim jasu nebo kontrastu


Easy Arrange

Nabídka Easy Arrange zjednodušuje organizaci oken aplikací na monitoru. Pokud ji chcete používat:

 • Vyberte některé z předem definovaných rozložení, která prakticky rozdělí obrazovku do několika zón.
 • Přetáhněte aplikaci do vybrané zóny. Aplikace se v zóně přichytí.

Rozložení Easy Arrange

Obrázek 9: Rozložení Easy Arrange

Můžete také vytvořit vlastní rozložení. Podržte ukazatel myši nad požadovaným rozložením a jakmile se objeví, klikněte na ikonu pera. Přetažením dělicí čáry si přizpůsobte rozložení podle svých představ. Vlastní rozložení si také můžete uložit a používat je v budoucnu.

Easy Arrange pro nastavení osobních předvoleb

Obrázek 10: Vlastní rozložení


Easy Arrange Memory

Tato funkce umožňuje přiřadit aplikace nebo dokonce soubory k oddílům Easy Arrange. Rozložení si můžete uložit, vytvořit profil a poté profil obnovit.

Přiřazení aplikací nebo dokumentů k oknům

Obrázek 11: Přiřazení aplikací nebo dokumentů k oknům

Můžete dokonce přiřadit čas, kdy se profil má spustit. Funkce Easy Arrange Memory v určený čas automaticky spustí aplikace v definovaném rozložení.

Možnost spuštění

Obrázek 12: Možnost spuštění

POZNÁMKA: Možnosti funkce Easy Arrange Memory se mohou lišit podle typu aplikace a chování spouštění. Funkce Easy Memory funguje s běžnými aplikacemi pro produktivitu, jako jsou Microsoft Office, Adobe, webové prohlížeče a další.

Funkce Easy Memory nemusí při spuštění rozdělit okno, pokud dojde k některé z následujících akcí:

 • Aplikace při spuštění zobrazí dialogové okno (např. přihlašovací obrazovka, dialogové okno s chybou nebo neuložené soubory).
 • Aplikace se spustí v režimu celé obrazovky.
 • Soubory se otevřou v aplikaci jako jednotlivé karty.
 • Překrývající se rozložení Easy Arrange.

Easy Arrange pro nastavení osobních předvoleb

Obrázek 13: Easy Arrange pro nastavení osobních předvoleb


Application Windows Snap

Application Windows Snap pomáhá rychle umístit program na libovolnou obrazovku. Je-li tato funkce v nástroji Dell Display Manager 2.x povolena, přetažením okna aplikace se spustí plovoucí nabídka obsahující nedávno použitá rozložení Easy Arrange. Okno můžete umístit přetažením aplikace do některého z uvedených rozložení.

Povolení funkce Application Windows Snap pomocí ikony nástroje DDM na stavovém řádku

Obrázek 14: Povolení nebo zakázání funkce Application Windows Snap pomocí ikony nástroje DDM na stavovém řádku.

POZNÁMKA: Funkci Application Windows Snap můžete zakázat, pokud chcete použít roztáhnutí přes více monitorů.

Zpět na začátek


Herní nastavení

Můžete konfigurovat nabídku herních nastavení Gaming, která je k dispozici pouze na herních monitorech Alienware a Dell. Další informace naleznete v uživatelské příručce k nástroji DDM 2.x.

Nabídka Gaming – Obecná nastavení

Obrázek 15: Nabídka Gaming – Obecná nastavení

Nabídka Gaming – Nastavení Vision Engine

Obrázek 16: Nabídka Gaming – Nastavení Vision Engine

POZNÁMKA: Možnost Vision Engine je k dispozici pouze u vybraných herních monitorů Dell.

Klávesnice, video, myš (KVM)

USB KVM

Tato funkce umožňuje sdílet klávesnici a myš mezi více počítači. Přepínač KVM můžete nastavit pomocí průvodce USB KVM.

Funkce KVM je k dispozici, pokud ji připojené monitory podporují. Nástroj DDM 2.x komunikuje s monitorem i v případě, že monitor zobrazuje obraz z jiného počítače.

Nastavení USB KVM

Obrázek 17: Nastavení USB KVM

Informace o nastavení funkce KVM naleznete v části Nastavení funkce KVM v uživatelské příručce, která je k dispozici na stránce Dell Display Manager 2.x | Příručky a dokumenty.

Síťová KVM

Tato funkce umožňuje sdílet klávesnici a myš při přenosu souboru mezi klientskými zařízeními v clusteru. Sdílení souborů je také podporováno napříč operačními systémy. (Například: Z Windows do macOS a opačně)

Nastavení sítě KVM
Obrázek 18: Nastavení sítě KVM

Cluster se skládá z klientského zařízení a monitoru. Do clusteru lze přidat maximálně čtyři klientská zařízení. Cluster můžete nastavit třemi různými způsoby:

Více displejů
Obrázek 19: Více displejů

Jeden displej (PBP zapnuto)
Obrázek 20: Jeden displej (PBP zapnuto)

Jeden displej (PBP vypnuto)
Obrázek 21: Jeden displej (PBP vypnuto)

Poznámka:
 • Dostupnost síťových funkcí KVM závisí na zásadách sítě stanovených společností nebo IT. Tato funkce vyžaduje otevření seznamu řízení přístupu (ACL) pro řízení příchozího a odchozího provozu sítě.
 • Síťové KVM je modulární (volitelné možnosti instalace). Ve výchozím nastavení se neinstaluje a uživatelé se mohou rozhodnout, že jej při stahování softwaru nechtějí instalovat a budou používat další funkce nástroje Dell Display Manager. Pokud uživatelé chtějí nainstalovat síťové KVM později, vyžaduje novou instalaci verze 2.3 a vyšší.
 • Kvůli omezením latence sítě může docházet ke zpožděné odezvě vzdálených počítačů v síťovém KVM.
 • Některé kombinace kláves, funkční klávesy, specializované klávesy a klávesy na dotykové liště nejsou podporovány pro ovládání vzdálených počítačů. Při sdílení schránky v clusteru není na vzdálených počítačích podporováno vyjmutí a vložení.
 • Vytvořený cluster nemusí obnovit připojení po opětovném zapnutí síťového KVM z vypnutého stavu, po probuzení hlavního počítače z pozastavení nebo po připojení k podporovanému monitoru. V takovém případě můžete cluster přepnout ručně z rozevíracího seznamu nebo můžete ručně připojit offline počítač z hlavní stránky Network KVM.
 • Nástroj Dell Display Manager umožňuje zabezpečené sdílení obsahu a souborů mezi počítači pomocí šifrování end-to-end. Nefunguje však jako antimalwarový software a neposkytuje žádné skenování ani ochranu před škodlivými soubory během přenosů. Před použitím nástroje File and Content Transfer v síti KVM se doporučuje nainstalovat antimalwarový nebo jiný bezpečnostní nástroj. Pokud nechcete sdílet soubory mezi počítači, můžete tuto funkci vypnout v nastavení KVM a pomocí správy clusteru.
 • Pokud má váš cluster zařízení se systémem Windows a Mac, připojte k počítači Mac klávesnici a myš, pokud je to možné, protože ke vzdálenému zařízení Mac nelze přistupovat.
 • Nedoporučuje se zapínat Apple Universal Control a Network KVM, protože by to mohlo způsobit zmatek.
 • 9. Podrobnosti o nastavení naleznete v části Nastavení síťového KVM v uživatelské příručce, která je k dispozici na adrese: Dell Display Manager 2.x

Stanovení priorit pro USB-C

Uživatelé mohou zvolit možnost Priorita vysoké rychlosti dat nebo Vysoké rozlišení pomocí USB-C, která je k dispozici v části Pokročilá nastavení nabídky Zobrazení.

Klikněte na tlačítko Pokročilé
Obrázek 22: Klikněte na tlačítko Pokročilé

Stanovení priorit pro USB-C
Obrázek 23: Stanovení priorit pro USB-C

Nabídka zvuku

Zvukové profily lze přizpůsobit v nabídce Zvuk.

Zvukové profily
Obrázek 24: Zvukové profily


Aktualizace firmwaru a softwaru

Díky nástroji DDM 2.x můžete dostávat automatická upozornění na nové aktualizace firmwaru a softwaru monitoru.

Aktualizace firmwaru a softwaru pomocí nástroje DDM 2.0

Obrázek 25: Aktualizace firmwaru a softwaru


Color Management

Nástroj DDM 2.x umožňuje synchronizovat barevný prostor monitoru s přidruženým profilem International Color Consortium (ICC).

Funkce Color Management v nástroji DDM 2.x

Obrázek 26: Color Management


Vzdálená správa a řízení (pouze pro správce IT)

Nástroj DDM 2.1 se dodává s příkazy CLI pro následující úkony:

 1. Správa majetku – Dotazování na protokoly inventáře monitorů.

 2. Informací o zobrazení a ovládání monitoru – Dotazování na aktuální nastavení monitoru a nastavení základních parametrů monitoru, jako je jas, předvolba barev, hlasitost, rozlišení a další.

 3. Export a import nastavení – Příkaz k exportování nastavení zapíše všechna nastavení nástroje DDM pro všechny aktivní monitory do určeného souboru. Příkaz k importování nastavení načte všechna nastavení zaznamenaná v určeném souboru a přiřadí je ostatním monitorům stejného modelu.

 4. Aktualizace firmwaru – Nasazení aktualizací firmwaru na všechna zařízení.

POZNÁMKA: Kompletní seznam podporovaných prvků a funkcí naleznete v uživatelské příručce k nástroji DDM 2.xdokumentaci k produktu Dell vašeho monitoru Dell.

Ukázka nástroje Dell Display Manager 1.x

POZNÁMKA: Některé funkce jsou založeny na konkrétní funkci monitoru Dell.

Dell Display Manager 1.x

Délka: 07:06

Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.


Funkce nástroje Dell Display Manager 1.x

Přístup k funkcím nástroje Dell Display Manager (DDM) a nejnovějším rozložením Easy Arrange je snazší než kdy dříve. Zadejte přednastavené klávesové zkratky a jediným stisknutím klávesy vyvoláte uživatelské rozhraní Dell Display Manager (DDM). Můžete také přepínat mezi oblíbenými rozloženími a šablonami Easy Arrange.

Tabulka 1: Klávesové zkratky pro nástroj Dell Display Manager
Funkce Klávesové zkratky
Rychlá klávesa pro povolení uživatelského rozhraní Dell Display Manager (DDM). Ctrl + Shift + D
(přizpůsobitelné uživatelem)
Přepínání mezi rozloženími Easy Arrange. Page Up nebo Page Down
: Nebo
kliknutím na > ikonu se můžete pohybovat mezi rozloženími.
Přístup k 5 naposledy použitým rozložením Ctrl + Shift + Home
(přizpůsobitelné uživatelem)

Intuitivnější způsob konfigurace nastavení monitoru. Přetáhněte nabídku uživatelského rozhraní Dell Display Manager z jednoho monitoru na druhý. V konfiguraci s více monitory umožňuje ovládat a měnit nastavení monitoru.

Konfigurace obrazovky nastavení v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 27: Snímek obrazovky Configure Settings v nástroji Dell Display Manager

Více možností přizpůsobení pro zobrazení dat na základě individuálních preferencí. Uživatelé si nyní mohou přizpůsobit až 48 zón a příslušně je přiřadit.

Obrazovka přizpůsobení zón v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 28: Snímek obrazovky přizpůsobení zóny v nástroji Dell Display Manager

Pojmenujte rozložení obrazovky v nástroji Dell Display Manager.

Obrázek 29: Snímek obrazovky Pojmenujte rozložení obrazovky v nástroji Dell Display Manager

Místní okno názvu

Obrázek 30: Snímek obrazovky s polem přejmenovat vlastní rozložení

Nyní je možné zobrazit a používat nástroj Dell Display Manager (DDM) v režimu na výšku. Šablony Easy Arrange nástroje Dell Display Manager (DDM) se při svislém otočení monitoru automaticky přepnou do režimu na výšku.

Obrazovka v režimu na výšku v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 31: Snímek obrazovky s režimem na výšku v nástroji Dell Display Manager

Průvodce KVM pro zjednodušení nastavení KVM. Postupujte podle oken podrobného průvodce po kliknutí na ikonu průvodce KVM v uživatelském rozhraní Dell Display Manager (DDM). (k dispozici pouze u vybraných monitorů Dell s funkcí KVM.)

Funkce Input Manager v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 32 Snímek obrazovky funkce Input Manager v nástroji Dell Display Manager

Vzdálená správa a řízení (pouze pro správce IT)

 • Správci IT mohou prostřednictvím příkazového řádku zadávat konkrétní pokyny nástroji Dell Display Manager (DDM) pro provádění úloh v určitou dobu pro jednotlivé monitory nebo celou skupinu zařízení.
 • Možnosti vzdáleného ovládání (zahrnuje zapnutí a vypnutí napájení, obnovení továrních výchozích nastavení, změnu nastavení přední strany monitoru, optimální rozlišení, režimy zobrazení, zakázání přístupu k nabídce OSD, přepínání vstupů).
 • Možnosti správy majetku (zahrnuje monitorování sledování inventáře monitorů, generování diagnostických sestav o hodinách používání).

Více způsobů multitaskingu

Až 38 rozložení: Pomocí funkce Easy Arrange nástroje Dell Display Manager můžete na obrazovce organizovat několik aplikací. Můžete je vložit do šablony dle vlastní volby, což usnadňuje multitasking.

Nedávno použité šablony v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 33: Snímek naposledy použitých šablon v nástroji Dell Display Manager

Funkci Easy Arrange lze také použít k přizpůsobení dvou monitorů vedle sebe nebo k rozšíření plochy přes 2 monitory.

Dva monitory v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 34: Snímek obrazovky se dvěma monitory v nástroji Dell Display Manager

Uspořádání zobrazení dvou monitorů v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 35: Snímek obrazovky Uspořádání zobrazení dvou monitorů v nástroji Dell Display Manager.

Plynulé přechody: Při opětovném připojení můžete rychle obnovit předchozí okna aplikací pomocí funkce automatického obnovení, která si pamatuje, kde jste skončili.

Ikona obnovení na hlavním panelu systému.

Obrázek 36: Snímek obrazovky s ikonou obnovení na hlavním panelu systému

Automatické obnovení rozložení oken v nabídce na hlavním panelu systému

Obrázek 37: Snímek obrazovky s rozložením okna Automatické obnovení v nabídce na hlavním panelu systému

Input Manager:

 • Umožňuje přepínat mezi několika vstupy.
 • Můžete ke každému vstupu přiřadit název a nastavit klávesovou zkratku, díky čemuž získáte přístup k několika připojeným zařízením, což je užitečné pro programátory a hráče.

Použití více vstupů v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 38: Snímek obrazovky Using Multiple Inputs in Dell Display Manager (Použití více vstupů v nástroji Dell Display Manager)


Optimální práce s obrazovkou

Vytvořte si nejlepší pracovní prostředí: Upravujte jas, kontrast a rozlišení přímo prostřednictvím softwaru pro optimální práci s obrazovkou.

Optimální rozlišení obrazovky v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 39: Optimální rozlišení obrazovky v nástroji Dell Display Manager

Optimalizujte si zobrazení: Automatický režim během multitaskingu aktivuje vaše přednastavené nastavení obrazovky.

Přednastavené předvolby podle aplikace v nástroji Dell Display Manager

Obrázek 40: Přednastavené předvolby podle aplikace v nástroji Dell Display Manager


Efektivní správa

Vytvoření zprávy o majetku: Správci IT mohou ukládat a dokumentovat informace o monitorech.

Vytvoření zprávy o majetku

Obrázek 41: Vytvoření zprávy o majetku

Vytvoření zprávy o inventáři monitoru:

 1. Podržte stisknutou klávesu Shift a pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Dell Display Manager na hlavním panelu.

 2. Vyberte možnost Uložit zprávu o majetku monitoru a uložte soubor . soubor MIF.

 3. Po uložení souboru jej můžete otevřít pomocí aplikace Poznámkového bloku.

Například protokol z modelu C2722DE obsahoval následující informace:

Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: Manage energy consumption using power management settings.

Zpět na začátek


Rozhraní příkazového řádku pro vzdálenou správu nástroje Dell Display Manager

Správci IT mohou ke vzdálené správě monitorů Dell používat příkazy rozhraní příkazového řádku (CLI) v této části.

POZNÁMKA:
 • Pokud chcete používat příkazy CLI, musí být na všech počítačích nainstalován nástroj Dell Display Manager verze 2.1 a vyšší. Příkazy CLI lze použít pro hromadnou instalaci.
 • Pokročilé funkce správy, jako je například vzdálené odesílání aktualizací firmwaru v rámci všech zařízení, jsou dostupné pouze u vybraných modelů (včetně monitorů Dell Ultrasharp a Dell řady C). (Včetně monitorů Dell Ultrasharp a Dell řady C.)

Užitečné příkazy pro správu majetku

Správa majetku obsahuje seznam příkazů pro podporu obecné správy monitorů.

V následující tabulce najdete různé příkazy a popis se souvisejícím příkladem použití. (V příkladu je použita možnost /číslo: kde místo „číslo“ může být 1, 2, 3 atd.) Nahrazuje jej uvedeným číslem displeje cílových klientů. Výstup všech těchto příkazů můžete přidat do jednoho protokolu.

Tabulka 2: Příkazy pro správu monitorů
Příkaz Popis
Log [filename]

Zapíše výsledky pro příkazy čtení/zápisu do zadaného souboru ve stávajícím adresáři.

Příklad:

[Windows OS] Mkdir c:\temp
ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadAssetAttributes

Inventory [filename]

Vytvořte sestavu inventáře a zapište výstup do zadaného formátu souboru. (Například .txt.)

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /Inventory c:\temp\Inventory.txt

SaveDiagnosticReport [filename]

Zapíše diagnostický protokol DDM do konkrétního textového souboru zadaného v cestě.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /SaveDiagnosticReport c:\temp\ddmdiag.log

ReadFirmwareVersion

Poskytne verzi firmwaru jako řetězec (například M2T109). Pokud je připojeno více monitorů, můžete k dotazování každého monitoru použít předponu.

Příklad: (Jsou připojeny dva monitory)

[Windows OS] ddm.exe /Log C:\temp\fw.log /1:ReadFirmwareVersion /2:ReadFirmwareVersion

Očekávaná vrácená hodnota

1:ReadFirmwareversion = M3T106

2:ReadFirmwareVersion = M3T102

ReadMonitorActiveHours

Prostřednictvím VCPC0 tento příkaz udává počet aktivních hodin, po které byl monitor zapnutý.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours

ReadAssetAttributes

Poskytuje řetězec oddělený čárkami. Obsahuje identifikátor PID, řetězec modelu, sériové číslo ASCII, týden ISO, rok výroby a hodnotu VCPC0 (pokud jej firmware podporuje) nebo stáří v hodinách.

Příklad výstupu z monitoru 1:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadAssetAttributes

CountMonitorsCI

Tento příkaz vrátí počet monitorů, které nástroj DDM podporuje.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.log /CountMonitorsCI

ReadCapabilities

Zadejte řetězec schopnosti MCCS.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadCapabilities /2:ReadCapabilities

RestoreFactoryDefaults

Obnoví výchozí tovární nastavení.

Příklad:

ddm.exe /RestoreFactoryDefaults

AutoSetup

Spustí automatické nastavení (pouze analogové).* Provede funkci automatického nastavení (pozice H/V, hodiny, taktovací fáze, převodník A/D atd.)

Příklad:

ddm.exe /3:AutoSetup

RestoreLevelDefaults

Obnoví výchozí úrovně*. Obnoví výchozí tovární nastavení jasu, světelnosti a kontrastu.

Příklad:

ddm.exe /1:RestoreLevelDefaults

RestoreColorDefaults

Obnoví výchozí nastavení barev*.

Příklad:

ddm.exe /2:RestoreColorDefaults

ReadPossible [opcode]

Poskytuje hodnoty operačního kódu VCP podporované firmwarem oddělené čárkami. D6 je operační kód VCP.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadPossible D6

ReadMax [opcode]

Poskytuje maximální hodnotu podporovanou nepřetržitým operačním kódem VCP (12).

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadMax 12

ReadControl [opcode]

Poskytuje aktuální šestnáctkovou hodnotu operačního kódu VCP.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadControl CC

WriteControl [opcode] [value]

Nastaví operační kód VCP na šestnáctkovou hodnotu.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteControl CC 02

IncreaseControl [opcode] [value]

Zvýší hodnotu řízení VCP podle zadání v příkazu.

Příklad:

ddm.exe /IncreaseControl 12 05

DecreaseControl [opcode] [value]

Sníží hodnotu řízení VCP podle zadání v příkazu.

Příklad:

ddm.exe /DecreaseControl 10 10

WriteBrightnessLevel [x]

Nastaví jas na X % (0–100).*

POZNÁMKA: U řady UP s jasem je úroveň světelnosti hodnota místo procenta.

Příklad:

ddm.exe /WriteBrightnessLevel 75

ReadBrightnessLevel

Poskytuje aktuální úroveň jasu.

POZNÁMKA: U řady UP s jasem je hlášená úroveň světelnosti hodnota namísto procenta.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadBrightnessLevel

WriteContrastLevel [x]

Nastaví úroveň kontrastu na X % (0–100)*.

Příklad:

ddm.exe /WriteContrastLevel 70

ReadContrastLevel

Poskytuje aktuální úroveň kontrastu.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadContrastLevel

ReadColorPreset

Poskytuje přednastavený popisný název v angličtině.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /2:ReadColorPreset /1:ReadColorPreset

WriteColorPreset [Movie/CAL1,etc]

Mění režim předvolby podporovaný monitory. Pokud jste zapnuli možnost „Auto Color Preset“, před spuštěním tohoto příkazu je nutné vypnout funkci Auto Color Preset, aby bylo možné změnit předvolby barev ručně.

Příklad:

ddm.exe /1: WriteColorPreset Standard /2: WriteColorPreset Movie /3: WriteColorPreset sRGB

AutoColorPreset [on/off]

Zapne nebo vypne automatické předvolby barev.

Příklad:

ddm.exe / AutoColorPreset Off

WritePower [on/standby/off]

 

POZNÁMKA: Po vypnutí funkce WritePower nemusí monitor reagovat (nemusí reagovat na požadavky DDC/CI). Centrální řízení by mělo používat pohotovostní režim pro zapnutí.

Příklad:

ddm.exe /WritePower Standby

WriteActiveInput [DVI2/HDMI/DP2,etc]

Přepíná mezi aktivními vstupy.

Příklad:

[ddm.exe /1: WriteActiveInput HDMI2

ReadActiveInput

Zadejte vstup, který je aktivní.

Příklad:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1: ReadActiveInput

SwapVideo

Přepíná mezi hlavním a (primárními) dílčími vstupy.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /SwapVideo

SwapUSB

Přepíná vstupy USB na hlavních dílčích vstupech.

POZNÁMKA: Tento příkaz lze použít pouze ve dvou režimech PBP.

Příklad:

ddm.exe /SwapUSB

WriteSubInput [DP1, DP2, HDMI1… etc]

Přiřazuje dílčí vstupy.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteSubInput DP2,HDMI1,HDMI2,mDP1

WritePxP [mode]

Nastaví monitor na režim PIP nebo PBP (dostupné režimy se liší podle modelů monitorů).

Možná nastavení: (Například: Vypnuto, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, rozdělení, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, čtyři, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733 nebo pbp-2V.)

Příklad:

ddm.exe /1: WritePxP PiP-Small /2:WritePxP Off

WritePxpMode [mode main sub1 sub2]

Nastaví monitor na režim PIP nebo PBP (dostupné režimy se liší podle modelů monitorů) a odpovídající vstupní zdroj.

Nastavení jsou: (off, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, split, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, quad, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733, pbp-2v.)

Příklad:

ddm.exe /WritePxPMode Quad DP1 USB-C HDMI2 DP2

Zoom

Přepíná mezi režimem PxP a režimem celé obrazovky.

Příklad:

ddm.exe /Zoom

WriteOSDLanguage [language]

Nastaví jazyk OSD. Firmware Dell podporuje angličtinu, francouzštinu, němčinu, japonštinu, portugalštinu, ruštinu, španělštinu a zjednodušenou čínštinu.

Příklad:

ddm.exe /WriteOSDLanguage French

OSD [lock/unlock]

Zamkne nebo odemkne přístup do nabídky OSD.

Příklad:

ddm.exe /2:OSD Unlock

Rescan

Znovu vyhledá monitory, pokud je aplikace DDM nebo DDPM nedokáže rozpoznat.

Příklad:

ddm.exe /Rescan

WriteOptimalResolution

Nastaví optimální rozlišení displeje.

Příklad:

ddm.exe /1:WriteOptimalResolution

WriteEALayout [x]

Nastaví typ mřížky Easy Arrange na hodnotu X (X = 0–48), kde 0 vypne rozložení EA.

Příklad:

ddm.exe /1: WriteEALayout 18 /2:WriteEALayout 40

Exit

Zavře aplikaci nebo program.

Příklad:

ddm.exe /exit

ExportSettings

Příkaz ExportSettings zapíše všechna nastavení DDM pro každý aktivní monitor do určeného souboru.

Pokud je pro export k dispozici více monitorů, použijte k exportu nastavení číslo monitoru. (Například: /1:ExportSettings <JSON file>.) Nastavení musí exportovat jeden monitor po druhém.

Příklad:

ddm.exe /1:ExportSettings C:\temp\model1.json

ImportSettings

Příkaz ImportSettings načte všechna nastavení zaznamenaná v určeném souboru a přiřadí je ostatním monitorům stejného modelu. Výzva k importu se zobrazí, když je připojen monitor nakonfigurovaného modelu.

Příklad:

ddm.exe /ImportSettings [filename] To turn off the prompt, use this command line.

ddm.exe /writeimportpermission off /importsettings [filename]

ScreenNotification [off, on]

Povolí nebo zakáže upozornění na obrazovce.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /ScreenNotification on

[Apple OS] ./DDPM /ScreenNotification on

AutoStartup [off, on]

Povolí nebo zakáže automatické načtení při spuštění.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /AutoStartup off

[Apple OS] ./DDPM /AutoStartup off

PowerNap [off, ReduceBrightness, Sleep]

Povolí nebo zakáže funkci Power Nap.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /PowerNap Sleep

[Apple OS] ./DDPM /PowerNap Sleep

ColorManagement [off, bymonitor, byhost]

Povolí či zakáže funkci správy barev.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /ColorManagement off

[Apple OS] ./DDPM /ColorManagement off

AutoBrightness [off, on]

Povolí či zakáže funkci automatického jasu.

Příklad:

ddm.exe /2:AutoBrightness on

AutoColorTemp [off, on]

Povolí či zakáže funkci automatické teploty barev.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /2:AutoColorTemp on

PrimaryMonitorforSync [off, on]

Povolí či zakáže funkci primárního monitoru pro synchronizaci.

Příklad:

ddm.exe /1:PrimaryMonitorforSync on

AutoBrightnessRangeLevel [Low, Mid, High]

Nastavení položky Auto Brightness Range Level na hodnotu Low, Mid nebo High.

Příklad:

ddm.exe /3:AutoBrightnessRangeLevel Low

ReadCurrentResolutionRefreshRate

Zobrazí aktuální frekvenci displeje.

Příklad:

[Windows OS] ddm.exe /Console Start
/3:ReadCurrentResolutionRefreshRate
/7:ReadCurrentResolutionRefreshRate

ReadAllResolutionRefreshRate

Zobrazí všechny podporované režimy (rozlišení, obnovovací frekvence) a označí doporučené rozlišení.

Příklad:

ddm.exe /Console Start /1:ReadAllResolutionRefreshRate

WriteResolution

Nastaví rozlišení displeje.

Příklad:

ddm.exe /Console Start /1:WriteResolution

WriteRefreshRate

Nastaví obnovovací frekvence podporované v operačním systému.

Příklad:

ddm.exe /Console Start /1:WriteRefreshRate

 

Export nastavení nabídky OSD (On-Screen-Display) monitoru

Kromě nastavení aplikace DDM je k dispozici také příkaz. Pomocí tohoto příkazu exportujete a importujete nastavení OSD (On-Screen Display) mezi monitory stejného modelu. (Pokud vybrané monitory fiskálního roku 2024 a vyšší podporují funkci Multi-Monitor Sync*.)
Syntaxe
/ExportOSDSettings [filename]

Příklad:

ddm.exe /1:ExportOSDSettings C:\temp\model1.json
ddm.exe /1:ExportOSDSettings C:\temp\model1.json


Mezi nastavení nabídky OSD patří:

 1. Brightness a Contrast
 2. Vstupní zdroj
 3. Color (Color Preset, Hue, Saturation)
 4. Display (například: Response time, Sharpness, ALS, MST, MMS, USB-C Prioritization a Uniformity Compensation)
 5. PBP nebo PIP
 6. Menu
 7. Personalize

Import nastavení nabídky OSD (On-Screen-Display) monitoru

Příkaz ImportOSDSettings načte všechna nastavení zaznamenaná v určeném souboru a nakonfigurujte nastavení v příslušných monitorech stejného modelu. Výzva k importu se zobrazí, když je připojen monitor nakonfigurovaného modelu. Chcete-li importovat nastavení nabídky OSD, je potřeba mezi počítačem a monitory připojit kabel USB pro odesílání dat. Pokud je stejný model monitorů zapojen do řetězce, nastavení se také zkopírují z prvního monitoru na ostatní monitory.
Syntaxe
/ImportOSDSettings [filename]

Pokud máte v plánu provést import bez zásahu uživatele, můžete výzvu vypnout.
/writeimportpermission off /ImportOSDSettings [filename]
 

Poznámka: Nastavení Clone OSD vyžadují připojení kabelu USB pro odesílání dat mezi počítačem a jedním nebo více monitory. Pokud je stejný model monitorů zapojen do řetězce, nastavení se také zkopírují z prvního monitoru na jiné monitory.

Výrobní číslo je volitelné. Naleznete jej na kartě Others nabídky OSD monitoru.

 

Zpět na začátek


Vzdálená aktualizace firmwaru pro nástroj Dell Display Manager

Požadavky na provedení aktualizace firmwaru

Propojte monitor a počítač pomocí kabelu USB Type-C nebo USB pro odesílání dat. (Ideálně přímé spojení mezi počítačem a monitorem.) Pokud máte více monitorů, můžete propojit počítač s monitorem 1 a poté pomocí kabelů USB propojit monitory se zapnutou funkcí Multi-Stream Transport (MST).

Viz níže uvedené konfigurace:

POZNÁMKA: Monitor 1 a monitor 2 mohou být identické modely nebo se mohou lišit.

Konfigurace A (Počítač je připojen k monitoru 1 a monitor 1 je zapojen do řetězce pomocí připojení USB k monitoru 2.)

 • Aby bylo možné provést aktualizaci firmwaru, je nutné použít kabel USB A–B mezi monitorem a počítačem (označeno červeně).
 • Pokud je počítač připojen k monitoru 1 pomocí kabelu DP nebo mDP, je mezi počítačem a monitorem 1 vyžadován kabel USB A–B (označeno červeně). (zobrazeno červeně.)

Konfigurace A

Obrázek 41 Konfigurace

Konfigurace B (Počítač je přímo připojen k monitoru 1 a monitoru 2.)

 • Mezi počítačem a monitorem 1 je použit kabel DP, mDP nebo HDMI. Počítač musí být také připojen k monitoru 1 a monitoru 2 pomocí kabelu USB pro odesílání dat.
 • Kabel USB C nebo Thunderbolt mezi monitorem 1 a monitorem 2 nevyžaduje použití žádných dalších kabelů.

Konfigurace B

Obrázek 42 Konfigurace B


Hromadné nasazení firmwaru monitorů pomocí příkazů příkazového řádku v operačním systému Windows

Existují dvě metody, které umožňují vzdálené nasazení aktualizací firmwaru (FW):

 1. Nasaďte aktualizaci firmwaru prostřednictvím nástroje Microsoft EndPoint Manager, SCCM nebo Intune pomocí skriptů PowerShell (další podrobnosti naleznete v části se shrnutím).

 2. Odešlete příkaz k aktualizaci firmwaru pomocí příkazového řádku nástroje Dell Display Manager: (ddm.exe /fwupdate defer nebo ddm.exe /fwupdate force)

POZNÁMKA: Nástroj DDM je během aktualizace firmwaru zakázán. Aktualizace může trvat 15–30 minut v závislosti na složitosti modelů monitorů. Na konci aktualizace se monitor musí automaticky restartovat a na okamžik se vypne.

Zde jsou uvedeny příkazy k provedení aktualizací softwaru a firmwaru:

Tabulka 3: Příkazy k aktualizaci softwaru a firmwaru
Příkaz Popis
LiveUpdate

Tímto příkazem spustíte bezobslužnou aktualizaci softwaru, pokud je aktualizace k dispozici. Instalace vyžaduje oprávnění správce a aktualizace se uskuteční až po připojení monitoru.

ddm.exe /liveupdate

NoUpdate [on/off]

Zapne či vypne oznámení o automatické aktualizaci softwaru nebo firmwaru. Ve výchozím nastavení nástroj DDM zasílá oznámení, které informuje o dostupné aktualizaci softwaru nebo firmwaru.

ddm.exe /NoUpdate On (Turn off SW/FW notification)

ddm.exe /NoUpdate Off (Turn on SW/FW Notification)

 

LockUpdate

V uživatelském rozhraní zakáže aktualizaci softwaru a firmwaru, aby mohl správce IT spravovat aktualizace centrálně. Jakmile je tato funkce zakázána, musí správce IT použít příkaz /LiveUpdate k nasazení aktualizace softwaru a příkaz /fwupdate k nasazení FW update. Z bezpečnostních důvodů neexistuje žádná možnost odemknutí. Odemknutí možnosti vyžaduje novou instalaci.

ddm.exe /lockupdate

 


Zde jsou uvedena různá oznámení systému Windows, která vás informují o průběhu a stavu aktualizace:

Tabulka 3: Oznámení o aktualizaci firmwaru
Stav Zpráva Příklad
Je dostupná aktualizace firmwaru. An update is available for <model monitoru>. Update your monitor by connecting the monitor directly to the computer using a USB cable. <Right Now> <Reminder Later> Odložit
Aktualizovat nyní nebo později
Vynucené
Vynutit aktualizaci
Firmware se aktualizuje. Updating the firmware for <model monitoru>. The application resumes after completion. Probíhá aktualizace
Firmware byl úspěšně aktualizován. Proběhla úspěšná aktualizace firmwaru monitoru>> model<_<service tag Úspěšně aktualizováno
Firmware se nepodařilo aktualizovat. Failed to update the firmware for <model monitoru>_<výrobní číslo>. Aktualizace se nezdařila

 


Příkazy příkazového řádku k aktualizaci firmwaru:

Tabulka 5: Příkazy k aktualizaci firmwaru

ddm.exe /fwupdate defer

Tento režim umožňuje odložit aktualizaci nebo ji provést nyní. Aktualizaci firmwaru můžete odložit, aby nedošlo k narušení aktuální činnosti. Aktualizace vám bude připomenuta následující den, když je monitor znovu připojen.

ddm.exe /fwupdate force

Tento režim umožňuje aktualizovat firmware ihned. Před aktualizací firmwaru budete informováni o aktivitách.

Nasazení prostřednictvím nástroje EndPoint Manager, SCCM nebo služby Intune

 1. Nasaďte skripty klienta do počítačů v doméně Active Directory:

  [ddm.exe /inventory $assetlog]

 2. Zpracujte všechny informace vrácené z klientských počítačů a vygenerujte seznam (.csv) monitorů a jejich příslušných verzí firmwaru:

  [$reportheader = "ComputerName,Monitor Model,ServiceTag,CurrentFimrwareVersion,UpdatedFirmwareVersion,Update_Status"

  $value = $ComputerName + "," + $line.split(",")[0] + "," + $line.split(",")[3].substring(0,7) + "," + $line.split(',')[12]]

 3. Stáhněte balíček firmwaru do zadané složky serveru pro dotčené modely.

 4. Znovu nasaďte skripty klienta* (klientský počítač je stáhne pouze v případě, že je vyžadována aktualizace firmwaru).

 5. Aktualizujte zprávu o majetku o aktualizované verze firmwaru (-s slouží ke spuštění balíčku FW ISP s minimálním uživatelským rozhraním. -q slouží ke spuštění balíčku FW ISP v bezobslužném režimu.):

  [Start-Process -Wait -FilePath $ISPFWExe -ArgumentList '-s -l' -PassThru $ISPLogPath = Split-Path $ISPFWExe $LocalVBScript xcopy $ISPLogPath\*ISPLog.txt $serverPath /Y /C /Q /I]

  Spusťte druhý krok a získejte protokol majetku pro verzi firmwaru:

  [$header = "ComputerName","Monitor Model","ServiceTag","CurrentFirmwareVersion","UpdatedFirmwareVersion","Update_status" $csv = Import-Csv $MasterLogFile -header $header -Delimiter ',' ForEach($row in $csv){ if ($row.ComputerName -match $PCName -and ($row.FirmwareVersion -notmatch $LatestFWVersion -or $ServiceTag -notmatch $row.ServiceTag )) { $row.UpdatedFirmwareVersion = $LatestFWVersion $row.Update_status = updateFwStatus $row."Monitor Model" $LatestFWVersion $csv |select-object -skip 1 |export-csv $MasterLogFile -NoTypeInformation } } ]

  Potřebujete-li kompletní vzorové skripty, obraťte se na obchodní oddělení společnosti Dell.

 

Zpět na začátek


Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display Manager

Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display Manager (operační systém Windows)

Nástroj Dell Display Manager 2.x vyžaduje systém Windows 11 nebo Windows 10, sestavení 17763 nebo novější.

Tabulka 6: Seznam modelů displejů kompatibilních s nástrojem DDM 2.x a DDM 1.x
Model Podporuje nástroj DDM 2.x Podporuje pouze nástroj DDM 1.x
Monitory Alienware
 • AW2521HF
 • AW2521HFA
 • AW2521HFL
 • AW2521HFLA
 • AW2523HF
 • AW2524HF
 • AW2720HF
 • AW2720HFA
 • AW2723DF
 • AW2724DM
 • AW2724HF
 • AW2725DF
 • AW3225QF
 • AW3423DWF
 • AW5520QF
 • AW2518HF
Herní monitory Dell
 • G2422HS
 • G2524H
 • G2722HS
 • G2723H
 • G2723HN
 • G3223D
 • G3223Q
 
Displeje řady Dell C
 • C2422HE
 • C2423H
 • C2722DE
 • C2723H
 • C3422WE
 • C5519Q
 • C5519QA
 • C5522QT
 • C6522QT
 • C7520QT
 • C8621QT
 • C5517H
 • C5518QT
 • C7016H
 • C7017T
 • C8618QT
Monitory Dell řady SE
 • SE2219H
 • SE2219HX
 • SE2222H
 • SE2222HV
 • SE2419H
 • SE2419HR
 • SE2419HX
 • SE2422H
 • SE2422HM
 • SE2422HR
 • SE2422HX
 • SE2423DS
 • SE2719H
 • SE2719HR
 • SE2722H
 • SE2722HR
 • SE2722HX
 • SE2723DS
 • SE3223Q
 • SE1918HV
 • SE2018HL
 • SE2018HR
 • SE2018HV
 • SE2216H
 • SE2216HM
 • SE2216HV
 • SE2218HL
 • SE2218HV
 • SE2416H
 • SE2416HM
 • SE2416HX
 • SE2417GR
 • SE2417HG
 • SE2417HGR
 • SE2417HGX
 • SE2716H
 • SE2717H
 • SE2717HR
 • SE3218H
 • SP2318H
 • SP2418H
Monitory Dell řady P
 • P1424H
 • P1917S
 • P2219H
 • P2219HC
 • P2222H
 • P2223HC
 • P2225H
 • P2319H
 • P2418HT
 • P2419H
 • P2419HC
 • P2421
 • P2421D
 • P2421DC
 • P2422H
 • P2422HE
 • P2423
 • P2423D
 • P2423DE
 • P2424HEB
 • P2424HT
 • Katalogové číslo P2425
 • P2425E
 • P2425H
 • P2425HE
 • P2719H
 • P2719HC
 • P2720D
 • P2720DC
 • P2721Q
 • P2722H
 • P2722HE
 • P2723D
 • P2723DE
 • P2723QE
 • P2724DEB
 • P2725H
 • P2725HE
 • P3221D
 • P3222QE
 • P3223DE
 • P3223QE
 • P3421W
 • P3424WE
 • P3424WEB
 • P5524Q
 • P5524QT
 • P6524QT
 • P7524QT
 • P8624QT
 • P1913
 • P1913B
 • P1914S
 • P1917SWH
 • P2014H
 • P2016
 • P2017H
 • P2018H
 • P2213F
 • P2214H
 • P2217
 • P2217H
 • P2217WH
 • P2314H
 • P2314T
 • P2317H
 • P2317HWH
 • P2414H
 • P2415Q
 • P2416D
 • P2417H
 • P2418D
 • P2418HZ
 • P2418HZM
 • P2714T
 • P2715Q
 • P2717H
 • P2815Q
 • P3418HW
 • P4317Q
Monitory Dell řady S
 • S2319H
 • S2319HN
 • S2319HS
 • S2319NX
 • S2419H
 • S2419HGF
 • S2419HM
 • S2419HN
 • S2419NX
 • S2421H
 • S2421HGF
 • S2421HN
 • S2421HS
 • S2421HSX
 • S2421NX
 • S2422HG
 • S2422HGFA
 • S2422HZ
 • S2425H
 • S2425HS
 • S2522HG
 • S2719DC
 • S2719DGF
 • S2719DM
 • S2719H
 • S2719HN
 • S2719HS
 • S2719NX
 • S2721D
 • S2721DGF
 • S2721DGFA
 • S2721DS
 • S2721H
 • S2721HGF
 • S2721HN
 • S2721HS
 • S2721HSX
 • S2721NX
 • S2721Q
 • S2721QS/S2721QSA
 • S2722DC
 • S2722DGM
 • S2722DZ
 • S2722QC
 • S2723HC
 • S2725DS
 • S2725H
 • S2725HS
 • S3219D
 • S3220DGF
 • S3221QS/S3221QSA
 • S3222DGM
 • S3222HG
 • S3222HN
 • S3222HS
 • S3422DW
 • S3422DWG
 • S3423DWC
 • S2216H
 • S2216M
 • S2218H
 • S2218M
 • S2316H
 • S2316M
 • S2317HJ
 • S2317HWI
 • S2318H
 • S2318HN
 • S2318HX
 • S2318M
 • S2318NX
 • S2415H
 • S2418H
 • S2418HN
 • S2418HX
 • S2418NX
 • S2715H
 • S2718D
 • S2718H
 • S2718HN
 • S2718HN
 • S2718HX
 • S2817Q
Monitory Dell řady E
 • E1715S
 • E1916HV
 • E1920H
 • E2016HV
 • E2020H
 • E2219HN
 • E2220H
 • E2221HN
 • E2222H
 • E2222HS
 • E2223HN
 • E2223HV
 • E2420H
 • E2420HS
 • E2421HN
 • E2422H
 • E2422HN
 • E2422HS
 • E2423H
 • E2423HN
 • E2424HS
 • E2720H
 • E2720HS
 • E2722H
 • E2722HS
 • E2723H
 • E2723HN
 • E2724HS
 • E1713S
 • E1913
 • E1913S
 • E1914H
 • E1916H
 • E1916HE
 • E1916HL
 • E1916HM
 • E2013H
 • E2014H
 • E2014T
 • E2015HV
 • E2016
 • E2016H
 • E2016HL
 • E2016HM
 • E2213
 • E2213H
 • E2214H
 • E2214HV
 • E2215HV
 • E2216H
 • E2216HV
 • E2218HN
 • E2313H
 • E2314H
 • E2318H
 • E2318HN
 • E2318HR
 • E2318HX
 • E2416H
 • E2417H
 • E2418HN
 • E2715H
 • E2715HM
 • E5515H
Monitory Dell řady UltraSharp (U)
 • U2419H
 • U2419HC
 • U2419HS
 • U2419HX
 • U2421E
 • U2421HE
 • U2422H
 • U2422HE
 • U2422HX
 • U2424H
 • U2424HE
 • U2520D
 • U2520DR
 • U2719D
 • U2719DC
 • U2719DS
 • U2719DX
 • U2720Q
 • U2720QM
 • U2721DE
 • U2722D
 • U2722DE
 • U2722DX
 • U2723QE
 • U2723QX
 • U2724D
 • U2724DE
 • U3023E
 • U3219Q
 • U3223QE
 • U3223QZ
 • U3224KB
 • U3224KBA
 • U3419W
 • U3421WE
 • U3423WE
 • U3425WE
 • U3821DW
 • U3824DW
 • U4021QW
 • U4025QW
 • U4320Q
 • U4323QE
 • U4919DW
 • U4924DW
 • U2412M
 • U2413
 • U2414H
 • U2415
 • U2417H
 • U2417HA
 • U2417HJ
 • U2417HWI
 • U2515H
 • U2518D
 • U2518DA
 • U2713H
 • U2713HM
 • U2715H
 • U2717D
 • U2717DA
 • U2718Q
 • U2718QM
 • U2913WM
 • U2917W
 • U3014
 • U3415W
 • U3417W
 • U3818DW
 • UZ2215H
 • UZ2315H
 • UZ2715H
Monitory Dell řady UltraSharp Premier Color (UP)
 • UP2720Q nebo UP2720QA
 • UP3218K nebo UP3218KA
 • UP3221Q
 • UP2414Q
 • UP2516D
 • UP2715K
 • UP2716D
 • UP2716DA
 • UP2718Q
 • UP3017
 • UP3017A
 • UP3017Q
 • UP3214Q
 • UP3216Q
 

Zpět na začátek


Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display and Peripheral Manager (macOS)

Uživatelé systému macOS mají u vybraných modelů k dispozici podporu nástroje Dell Display and Peripheral Manager. Další informace naleznete zde: Nástroj Dell Display and Peripheral Manager pro systém macOS

Zpět na začátek

Información adicional

Často kladené dotazy

 • Nástroj DDM 2.x je kompatibilní se systémy Windows 11 a Windows 10 (64bitový), sestavení 17763 a novějšími. Počítače Dell založené na architektuře ARM se systémem Windows 11 (s výjimkou počítačů Inspiron 14 3420) podporují od verze 2.3.1 dále také nástroj Dell Display Manager. Počítače s jinými procesory než Dell ARM nejsou podporovány.
 • Nástroj DDM 1.x funguje s následujícími operačními systémy Microsoft Windows: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo 8 a Windows 7 (jedná se o starší verzi bez podpory procesoru ARM).

V systému macOS si stáhněte: Nástroj Dell Display and Peripheral Manager Další informace naleznete v článku: Nástroj Dell Display and Peripheral Manager pro systém macOS

Nástroj Dell Display Manager (DDM) funguje pouze s vybranými monitory Dell. Podrobnosti naleznete v seznamu níže.

Ne. Nástroje DDM 1.x i 2.x jsou stejné pro všechny modely. Nabízené funkce se však mohou u jednotlivých modelů lišit.

Ano, podporuje až 16 monitorů. (Některé výkonné grafické karty podporují až 4 externí monitory, se 4 takovými kartami může nástroj DDM podporovat až 16 monitorů.)

Ano, aby monitory Dell fungovaly s nástrojem Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro počítače Mac, je nutné aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Postup aktualizace firmwaru displeje:

 1. Přejděte na stránku Ovladače a soubory Dell ke stažení.
 2. Určete model svého monitoru Dell.
  1. Zadejte výrobní číslo nebo číslo modelu monitoru Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a vyberte monitor Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém Apple macOS (jak je znázorněno na obrázku 24, pouze v angličtině) a stáhněte si balíček firmwaru.
 4. Připojte kabel USB-C nebo Thunderbolt k monitoru, spusťte balíček firmwaru a dokončete aktualizaci firmwaru monitoru podle pokynů na obrazovce.

Výběr systému Apple OS v rozevírací nabídce na webu Dell.com/support/drivers
Obrázek 37: Výběr systému Apple v rozevírací nabídce na webu s ovladači Dell

POZNÁMKA: Dokončení aktualizace firmwaru může trvat několik minut. Při aktualizaci firmwaru monitoru zakažte na počítači Mac režim spánku.

Nástroj Dell Display Manager (DDM) nepodporuje stolní počítače VDI ani jiná virtualizovaná prostředí.

Nástroj Dell Display Manager (DDM) je kompatibilní se všemi grafickými kartami od předních dodavatelů jako NVIDIA, AMD a Intel.

 • Umožňuje přepínat mezi několika vstupy.
 • Můžete ke každému vstupu přiřadit název a nastavit klávesovou zkratku, díky čemuž získáte přístup k několika připojeným zařízením, což je užitečné pro programátory a hráče.

Informace o odinstalaci programů naleznete v článku znalostní databáze Microsoft: Odinstalace nebo odebrání aplikací a programů v systému Windows Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.

POZNÁMKA: Program je uveden jako Dell Display Manager.

Ne, v počítačích můžete používat různé verze nástroje Dell Display Manager. Společnost Dell však důrazně doporučuje používat nejnovější verzi nástroje Dell Display Manager, abyste mohli získat aktuální opravy, vylepšení a povolit nová zařízení.

Ne, v nástroji Dell Display Manager je možné nakonfigurovat různá nastavení. Nastavení se nemusí shodovat a je na vás, která z nich použijete.

POZNÁMKA: Pomocí rozložení Easy Arrange si můžete vybrat rozložení, které se nejlépe hodí pro každý ze vstupních zdrojů, a zvýšit tak produktivitu. Správa obou vstupních zdrojů konzistentním způsobem pro klávesové zkratky a další nastavení je snazší zachovat stejná nastavení.

Použití diakritických kláves jako â, ê, î, ô a û vedlo k tomu, že se místo toho zobrazovala ^^a, ^^e, ^^i, ^^o a ^^u .
Tento problém byl opraven. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi nástroje DDM (verze 2.1.0.45 nebo novější).

Vzdálená aktualizace firmwaru je možná pouze pro systém Windows.

Ne, monitor stále musí být připojen k počítači po celou dobu aktualizace firmwaru. Pokud během aktualizace firmwaru odpojíte kabel, nástroj Dell Display Manager vás informuje o selhání aktualizace firmwaru.

Firmware se neaktualizuje a nástroj Dell Display Manager vás informuje o selhání aktualizace firmwaru. Pokud ITDM chce provést aktualizaci znovu, je nutné příkaz znovu zadat. Nedoporučujeme během procesu aktualizace firmwaru odpojovat kabel. Pokud nejste připraveni provést aktualizaci firmwaru, můžete aktualizaci odložit, dokud nebudete připraveni.

Pomocí příkazu CLI můžete zjistit verzi firmwaru a zkontrolovat ji oproti verzi na serveru. To pomáhá vygenerovat aktuální verzi a aktualizovanou verzi firmwaru. (Viz příkazy uvedené v článku.)

Pomocí příkazu CLI vygenerujte zprávu o majetku s verzí firmwaru ve všech zařízeních.

Aktualizaci firmwaru lze provést prostřednictvím doku. Je však nezbytné, aby mezi počítačem a monitory byla datová cesta. Monitor tak může zůstat připojený k doku pomocí kabelu USB-C, USB pro odesílání dat nebo kabelu Thunderbolt připojeným mezi dokem a monitorem. Nelze použít kabel DP nebo HDMI.

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.

Propiedades del artículo


Producto comprometido

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.x, Dell Webcam WB7022

Fecha de la última publicación

26 jun 2024

Versión

59

Tipo de artículo

How To