Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Příručka k používání bezdrátové klávesnice a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení a odstraňování souvisejících problémů

Resumen: Následující článek obsahuje informace o bezdrátové klávesnici a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení. Další informace o funkcích a používání bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení naleznete v jednotlivých částech. ...

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones


Obsah:

 1. Co je součástí balení bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení
 2. Funkce bezdrátové klávesnice a myši Premier pro více zařízení
 3. Nastavení bezdrátové klávesnice a myši Premier pro více zařízení
 4. Odstraňování problémů
 5. Další informace

Snímek produktu KM7321W

(Obrázek 1 Pracujte rychleji a chytřeji s bezdrátovou klávesnicí a myší Dell Premier pro více zařízení – KM7321W)


 

Co je součástí balení bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení

 

Obsah balení

(Obrázek 2 Obsah balení bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení)

1 Bezdrátová klávesnice 2 Bezdrátová myš
3 Dokumenty 4 Přijímač USB
5 Baterie
(1x AA a 2x AAA)
   
 


Zpět na začátek


 

Funkce bezdrátové klávesnice a myši Premier pro více zařízení

 

Pohled shora

Pohled shora na bezdrátovou klávesnici a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení

(Obrázek 3 Pohled shora na bezdrátovou klávesnici a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení)

Pohled zprava

Pohled zprava na bezdrátovou klávesnici a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení

(Obrázek 4 Pohled zprava na bezdrátovou klávesnici a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení)

Funkce produktu

Funkce bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení

(Obrázek 5 Funkce bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení)

1 Programovatelné klávesy 2 Vyhrazené klávesy
3 Kontrolka LED stavu baterie 4 Kontrolka režimu RF 2,4 GHz
5 Kontrolka režimu Bluetooth 5.0 6 Rolovací kolečko (programovatelné: Naklonění doleva, kliknutí, naklonění doprava)
7 Kontrolka režimu RF 2,4 GHz 8 Kontrolka režimu Bluetooth 5.0
9 Tlačítko režimu připojení 10 Programovatelná tlačítka
 

Funkce více zařízení

K této kombinaci klávesnice a myši můžete připojit až tři zařízení. Duální režim připojení RF 2,4 GHz a Bluetooth 5.0 umožňuje snadné přepínání mezi zařízeními pomocí klávesy režimu připojení nebo tlačítka na klávesnici a myši.

Kontrolky bezdrátové klávesnice Dell KM7321W Premier pro více zařízení

(Obrázek 6 Kontrolky bezdrátové klávesnice Dell KM7321W Premier pro více zařízení)

Bezdrátová klávesnice a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení

(Obrázek 7 Bezdrátová klávesnice a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení


Zpět na začátek


 

Nastavení bezdrátové klávesnice a myši Premier pro více zařízení

 

Kompatibilita

Operační systémy:

 • Bezdrátové připojení 2,4 GHz:
  • Operační systém Windows 7, 8, 8.1 a 10, Mac, Linux (Redhat 8.0 / Ubuntu 18.04), Chrome a Android

 • Bezdrátové připojení Bluetooth 5.0:
  • Operační systém Windows 8.1 a 10, Mac, Linux (Redhat 8.0 / Ubuntu 18.04), Chrome a Android

Používání aplikace Dell Peripheral Manager:

 • Windows 10 nebo novější

Připojení přijímače USB bezdrátové klávesnice a myši Premier pro více zařízení

Bezdrátová klávesnice a myš Dell KM7321W Premier pro více zařízení používá k připojení ke stolnímu počítači nebo notebooku hardwarový klíč USB Type-A. Přijímač se nachází uvnitř přihrádky pro baterii myši.

Hardwarový klíč USB typu A.

(Obrázek 8 Hardwarový klíč USB typu A)

Poznámka: Pokud váš počítač nepodporuje konektory USB Type-A, můžete si samostatně zakoupit adaptér USB Type-C na Type-A.
 

Připojení bezdrátové klávesnice a myši Premier pro více zařízení k počítači

Podrobné pokyny naleznete v následujících příručkách:

 • Uživatelská příručka softwaru Dell Peripheral Manager
 • Stručná úvodní příručka bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení
 • Uživatelská příručka bezdrátové klávesnice a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení

Příručky najdete na našich stránkách podpory:


Zpět na začátek


 

Odstraňování problémů

 

Problémy Možná řešení
Nelze použít bezdrátovou myš nebo klávesnici.
 1. Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie. Konce baterie +- musí odpovídat znaménkům, které jsou uvedeny na štítku přihrádky pro baterie.
 2. Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
  • Pokud bezdrátová myš používá dobíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie úplně nabita.
  • Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
 3. Vypněte bezdrátovou myš nebo klávesnici a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, jestli stavová kontrolka baterie bliká žlutě, což označuje nízký stav baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se nerozsvítí.
 4. Zkontrolujte, zda je přijímač USB připojen přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB atp.
 5. Zkuste jiný port USB. Vložte přijímač USB do jiného portu USB na počítači.
 6. Aktualizujte ovladač Bluetooth v počítači:
  1. Otevřete webový prohlížeč a stáhněte si nejnovější ovladače Bluetooth z webové stránky https://www.dell.com/support.
  2. Restartujte počítač.
Nelze spárovat bezdrátovou myš nebo klávesnici pomocí technologie Bluetooth.
 1. Zkontrolujte úroveň nabití baterie:
  • Pokud bezdrátová myš nebo klávesnice používá dobíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie plně nabita.
  • Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
 2. Vypněte bezdrátovou myš nebo klávesnici a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, jestli stavová kontrolka baterie bliká žlutě, což označuje nízký stav baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se nerozsvítí.
 3. Restartujte počítač.
 4. Operační systém musí být Windows 10 / Windows 8 / Chrome / Android.
 5. Zkontrolujte, že je bezdrátová myš nebo klávesnice na počítači nastavená do režimu Bluetooth Low Energy (BLE). Další informace najdete v dokumentaci dodané s počítačem.
Ukazatel myši se nehýbe.
 1. Zkontrolujte úroveň nabití baterie:
  • Pokud bezdrátová myš nebo klávesnice používá dobíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie plně nabita.
  • Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
 2. Vypněte bezdrátovou myš nebo klávesnici a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, jestli stavová kontrolka baterie bliká žlutě, což označuje nízký stav baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se nerozsvítí.
 3. Restartujte počítač.
Levé nebo pravé tlačítko nefunguje.
 1. Zkontrolujte úroveň nabití baterie:
  • Pokud bezdrátová myš nebo klávesnice používá dobíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie plně nabita.
  • Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
 2. Vypněte bezdrátovou myš nebo klávesnici a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, jestli stavová kontrolka baterie bliká žlutě, což označuje nízký stav baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se nerozsvítí.
 3. Restartujte počítač.
Nelze spárovat bezdrátovou myš s počítačem.
 1. Zkontrolujte úroveň nabití baterie:
  • Pokud bezdrátová myš nebo klávesnice používá dobíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie plně nabita.
  • Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
 2. Vypněte bezdrátovou myš nebo klávesnici a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, jestli stavová kontrolka baterie bliká žlutě, což označuje nízký stav baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se nerozsvítí.
 3. Restartujte počítač.
Ztráta bezdrátového připojení.
 1. Zkontrolujte, zda je přijímač USB připojený přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB atp.
 2. Zkuste jiný port USB. Vložte přijímač USB do jiného portu USB na počítači.
Výstup z klávesnice obsahuje nesprávné znaky.
 1. Zkontrolujte, zda je přijímač USB připojený přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB atp.
 2. Zkuste jiný port USB. Vložte přijímač USB do jiného portu USB na počítači.
 3. Viz část Výstupy klávesnice obsahují nesprávné znaky nebo Jak změnit jazyk a rozložení klávesnice v článku znalostní databáze Dell Příručka k používání klávesnice a odstraňování problémů s ní spojených.
Pomocí kláves na klávesnici nelze zadat žádné znaky.
 1. Zkontrolujte úroveň nabití baterie:
  • Pokud bezdrátová myš nebo klávesnice používá dobíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie plně nabita.
  • Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
 2. Zkontrolujte, zda je přijímač USB připojený přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB atp.
 3. Zkuste jiný port USB. Vložte přijímač USB do jiného portu USB na počítači.
 4. Viz část Tlačítka na klávesnici se zachytávají, píšou znaky přerušovaně nebo vůbec nereagují v článku znalostní databáze Dell Příručka k používání klávesnice a odstraňování problémů s ní spojených.
Uvolnily se klávesy z klávesnice
 1. Viz část Odstraňování problémů s klávesami, které se uvolní z klávesnice v článku znalostní databáze Dell Příručka k používání klávesnice a odstraňování problémů s ní spojených.
 


Zpět na začátek


 

Další informace

 

Web podpory klávesnice Dell

Web podpory myši Dell

Zjistěte, jak používat klávesnici a myš s počítačem a odstraňovat problémy s nimi spojené. Naleznete zde informace o postupech odstraňování problémů, návody a relevantní videa podpory.

Uživatelskou příručku k bezdrátové klávesnici a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení naleznete na stránce s online příručkou k bezdrátové klávesnici a myši Dell KM7321W Premier pro více zařízení, kde klikněte na možnost Zobrazit PDF napravo od uživatelské příručky.


Zpět na začátek


Propiedades del artículo


Producto comprometido

Dell Premier Multi Device Wireless Keyboard and Mouse KM7321W

Fecha de la última publicación

19 jul 2024

Versión

4

Tipo de artículo

How To